Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

får taxibilar transportmedel landskap (fysiska helheter) kor aikakauslehdet ansiomerkit eläimet englannin kieli englantilaiset hevonen hotellit junat juomat juutalaiset kaupungit kielet kirjeet kunniamerkit laivat maaseutu matkat mitalit museot näyttelyt osoitteet rautatiet ruoka suositukset taidekokoelmat taidenäyttelyt taiteilijat tanskalaiset viikkolehdet

London d. 27 mari 84
47 Doughtey Street, Mecklemborough Squ.
W.C.
Älskade Mamma
Nu är jag här sedan i går afton och mycket
glad att jag tog mig lös och verkligen gjorde
allvar af mina planer sen många år.
Jag är rigtigt lycklig öfver detta – ty det ser
ut att bli intressant, – och jag märker
nu som alltid att man aldrig kan göra sig någon
rigtig föreställning om en sak utan att ha sett
den. – Vår resa ämnad att företagas
om söndag sköts upp af det skäl att
Kröyer samma dag fick 2dra kl. medalj på Sa-
longen – det blef derför ett sus och dus
hela den dagen och först på måndagsmorgon
kommo vi rödögda och helt litet karpu-
lantiska till bangården. Det är fullständig
lust-tur. Frukost i Amiens, så den maka-
lösa färden öfver kanalen i strålande sol-
sken och varm blåst (så att största delen
af passagerarne voro mycket illa deran) och
så kusterna på båda sidor som så
bestämdt afteckna sig. – Jag har alltjemt
tänkt på Morbror Gustafs berättelser – också
de der tvättfaten som genast sättas framför
passagerarna påminte mig derom. Det var
grymt. – Sjön gick ganska svår. Kröyer

och jag gingo på trots ned i kajutan
för att dricka pale ale och äta pie,
jag åt och drack, men var ändå rätt
glad när jag kom upp på däck igen.
Vägen fr. Dover till London är magni-
fikt vacker. Jag påmindes om hundrade
engelska gravyrer – . Bördigt, lummigt
och rikt. Franska naturen är elegantare –
mera i grågrönt och silfver – denna i
mörkgrönt, starkare tecknad – och så
ge djuren en så rik prägel åt det hela:
öfverallt feta kor, väldiga får och betande
hästar. Så skall ett kultiveradt land se
ut!
Ett tu tre är man i London. Jag förstod
ypperligt hvad folk sade – i ett nu
hade vi våra saker och så bar det af i
cab till Mechlemborough Street. Det här
är ett litet danskt hôtel hållet af en
förfärligt komisk 80 årig köpenhamns
jude. Det är visst tarfligt, men
vi äro ju sällan hemma och så bor
Hendriksen och Marinmålaren Blache här.
Hendriksen är mycket vigtig att ha. Han
har bott här flere år, talar engelska bra
och känner till allt. Har dessutom nu både

tid och lust att följa med oss öfverallt.
H. är utgifvare af Ude och hjemme som
Mamma vet.
I dag på morgonen fick jag bref från
Mamma – tusen tack derför. Hvad
det här ändå skulle intressera er att
se. London ser, hur skall jag säga,
hemtrefligare, mindre storartadt ut än
jag trodde – icke alls denna ödsliga
förfärliga storhet som i Petersburg t.ex
Themsen vid Westminster Abbey smalare,
mycket smalare än jag trodde, Trafalgar
Square lika så – och så dessa låga hus.
Cab's men isynnerhet de vackra
"hansoms" ge ett
otroligt
lif åt gatorna.
Här der vi bo är det ytterst stilla.
I går afton promenerade vi från
8 till 1 – voro öfverallt – inne
på aqvarium, flere konsert-Halls,
en massa public-houses (krogar,
deraf det finnes 4 à 5 i hvart hus – ett
sådant öfverflöd har jag aldrig kunnat
tänka mig. Hela tiden påmintes
jag om Tom and Jerry – med teckningar
af Cruishank de äro verkligen ypper-
liga
Paris är ju mycket mera elegant
på allt sätt – men detta har så mycken
karaktär. Jag tror man skulle trifvas

här.
På hvart steg märker man att London
är en gammal stad. –
Nu skola de ha mig ut. Vi gå till
London Brigde, sedan kanske och så
i National Gallery och sedan i Hyde
park. Kroyer skall skaffa sig adresser
på privatgallerier.
Jag har flere rekommendationer
till engelska artister.
Förlåt detta korta bref. Mera
härnäst. Det är rigtigt roligt
att se detta. Om söndag resa
vi till Richmond.
Helsa Annie – ack om jag kunde
lika bra engelska som hon!
Farväl – skrifver snart, you know!
Eder Atte
Jag stannar här till d. 5 à 6 Juni

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu är jag här sedan i går afton och mycket glad att jag tog mig lös och verkligen gjorde allvar af mina planer sen många år. Jag är rigtigt lycklig öfver detta – ty det ser ut att bli intressant, – och jag märker nu som alltid att man aldrig kan göra sig någon rigtig föreställning om en sak utan att ha sett den.

 • Vår resa ämnad att företagas om söndag sköts upp af det skäl att Kröyer samma dag fick 2dra kl. medalj på Salongen – det blef derför ett sus och dus hela den dagen och först på måndagsmorgon kommo vi rödögda och helt litet karpulantiska till bangården.

  Peder Severin Krøyer
 • Det är fullständig lust-tur. Frukost i Amiens, så den makalösa färden öfver kanalen i strålande solsken och varm blåst (så att största delen af passagerarne voro mycket illa deran) och så kusterna på båda sidor som så bestämdt afteckna sig. – Jag har alltjemt tänkt på Morbror Gustafs berättelser – också de der tvättfaten som genast sättas framför passagerarna påminte mig derom. Det var grymt. – Sjön gick ganska svår. Kröyer och jag gingo på trots ned i kajutan för att dricka pale ale och äta pie, jag åt och drack, men var ändå rätt glad när jag kom upp på däck igen.

  Engelska kanalen Amiens Gustaf Brandt Peder Severin Krøyer
 • Vägen fr. Dover till London är magnifikt vacker. Jag påmindes om hundrade engelska gravyrer – . Bördigt, lummigt och rikt. Franska naturen är elegantare – mera i grågrönt och silfver – denna i mörkgrönt, starkare tecknad – och så ge djuren en så rik prägel åt det hela: öfverallt feta kor, väldiga får och betande hästar. Så skall ett kultiveradt land se ut!

  Lontoo Dover
 • Ett tu tre är man i London. Jag förstod ypperligt hvad folk sade

  Lontoo
 • i ett nu hade vi våra saker och så bar det af i cab till Mechlemborough Street. Det här är ett litet danskt hôtel hållet af en förfärligt komisk 80 årig köpenhamnsjude. Det är visst tarfligt, men vi äro ju sällan hemma och så bor Hendriksen och Marinmålaren Blache här.

  Frederik Hendriksen Christian Blache (epävarma yhteys) Meyer
 • Hendriksen är mycket vigtig att ha. Han har bott här flere år, talar engelska bra och känner till allt. Har dessutom nu både tid och lust att följa med oss öfverallt. H. är utgifvare af Ude och hjemme som Mamma vet.

  Frederik Hendriksen
 • I dag på morgonen fick jag bref från Mamma – tusen tack derför.

  Alexandra Edelfelt
 • Hvad det här ändå skulle intressera er att se. London ser, hur skall jag säga, hemtrefligare, mindre storartadt ut än jag trodde – icke alls denna ödsliga förfärliga storhet som i Petersburg t.ex Themsen vid Westminster Abbey smalare, mycket smalare än jag trodde, Trafalgar Square lika så – och så dessa låga hus. Cab's men isynnerhet de vackra "hansoms" ge ett otroligt lif åt gatorna. Här der vi bo är det ytterst stilla. I går afton promenerade vi från 8 till 1 – voro öfverallt – inne på aqvarium, flere konsert-Halls, en massa public-houses (krogar, deraf det finnes 4 à 5 i hvart hus – ett sådant öfverflöd har jag aldrig kunnat tänka mig. Hela tiden påmintes jag om Tom and Jerry – med teckningar af Cruishank de äro verkligen ypperliga

  Pietari Lontoo Themsen Westminster Abbey Trafalgar Square Tom Jerry Hawthorn George Cruickshank
 • Paris är ju mycket mera elegant på allt sätt – men detta har så mycken karaktär. Jag tror man skulle trifvas här. På hvart steg märker man att London är en gammal stad.

  Pariisi Lontoo
 • Nu skola de ha mig ut. Vi gå till London Brigde, sedan kanske och så i National Gallery och sedan i Hyde park.

  Hyde Park London Bridge National Gallery
 • Kroyer skall skaffa sig adresser på privatgallerier.

  Peder Severin Krøyer
 • Jag har flere rekommendationer till engelska artister.

 • Förlåt detta korta bref. Mera härnäst. Det är rigtigt roligt att se detta. Om söndag resa vi till Richmond.

  Richmond
 • Helsa Annie – ack om jag kunde lika bra engelska som hon!

  Alexandra Edelfelt
 • Farväl – skrifver snart, you know! Eder Atte Jag stannar här till d. 5 à 6 Juni