Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hästsport huviretket kirjeet matkat museot

d. 29 maj 84.
En lång och tråkig utfärd till Crystal-
Palace har förhindrat mig att skrifva
i dag som jag lofvat. Jag skulle dock
ha så mycket att förtälja om Derby
dagen i går – en rigtigt märkvärdig dag
för den som är nyfiken att se Britiskt
folklif. Jag hoppas dock kunna få tid att
skrifva snart. I dag ha vi dessutom varit
i British Museum. Här är mycket, mycket
att se. Förlåt, älskade Mamma, denna min knapp
händighet – mera härnäst. – Eder Atte

Union postale universelle
Post card – Great Britain & Ireland
(Grande-Bretagne et Irlande)
The address only to be written on this side.
Madame A. Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
par St Petersbourg
Finlande.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • En lång och tråkig utfärd till Crystal-Palace har förhindrat mig att skrifva i dag som jag lofvat.

  Crystal Palace
 • Jag skulle dock ha så mycket att förtälja om Derby dagen i går – en rigtigt märkvärdig dag för den som är nyfiken att se Britiskt folklif.

 • Jag hoppas dock kunna få tid att skrifva snart.

 • I dag ha vi dessutom varit i British Museum.

  British Museum
 • Här är mycket, mycket att se. Förlåt, älskade Mamma, denna min knapphändighet – mera härnäst. – Eder Atte

  Alexandra Edelfelt