Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) akatemiat ateriat emigrantit hotellit höyrylaivat impressionismi junat kalusteet kansallismuseot kaunokirjallisuus kirjailijat kirjastot koti kunniamerkit matkat museot musiikki naiset näyttelyt politiikka sää sanomalehdet seuraelämä teatteritaide tietokirjallisuus tilaukset upseerit vaatteet

del
Stockholm, tisdag d. 24 mars

Älskade Mamma,
Ledsamt efter Eder hade jag med besked
första dagen af min härvaro, d. v. s. bön-
dagen, och har det ännu så snart min tänke
reser österut. Resan gick mycket bra – sjö.
gången var ej svar och hytterna voro snarare
för varma än för kalla. Jag är rätt glad
att jag ej tog den tjocka paletån med
mig. Ingen andra än profryttare voro med –
af dessa fanns det legio. Sedan vi bråkat
oss genom en tusen raskare Vacholm
och sedan jag studerat och omtalat med att
dussin arma emegrunter från österbotten (ustin-
gar som ej hade något rigtigt begrepp om hvars
de skulle resa – amerika, det var det enda de visste
kommo vi kl. ½ 3 till Stockholm. herrskapet
Palmes voro emot mig. bland publiken på stranden
igenkände jag Valfrn Vasenis genomsura
anlete – på, jag visste ju att gubben Palme
borde o. s. v. så rysligt ledsamt, och vi som
gått och väntat hela vintern, och nu skulle det
just träffa så att, o. s. v. – Jag tog in först
Rydberg (tyst och tråkigt ställa. – Palmes voro
bortbjudna till middagen. Kl. var 12 fyra, och
jag tågade upp till Steyern i åkt och mening
att snåla mig till middag der, hvilket också
lyckades. Hans fru är allmogen lik, ung. Hans

pojken ful. – Mycket vackert ha de hos
sig som i allmänhet här i Stockholm
Han är bibliofil och då jag såg hans böckerna
mest moderna) och deras bland tänkte
jag på Anni. Steyern är hygglig och trefligt
för resten vensterman. Kl. 7 skulle jag
återigen möte Palmes för att gå på
theatern. Jag råkade i stort sällskap:
Fröken Ellis Palme, 3 fröknar från Kalmar,
två baroner och löjtnanter Rosenblad och en
bara löjtnant Hassel.– jag någonting på
Halser. dessa Rosenbladar, hvarat den
ena anses gudaskon se ut på följande
sätt.
Tysiska, icke samt?
hyggliga för resten.
i. oss
Vi sågo den tråkigaste
operett i verlden
Rip van Winchle.
tråkig ohyggligt
tråkig och gingo
bort efter andra
takten. På theatern
såg jag Konni som presenterade mig för bref
menniskan Kaptuu Burman. Konni mycket
städad i sitt sätt, det var ett nöje att se. (A-
propos på ångbåten var "handlanden" Dumel
från Hfors, med 6 sjösjuka kameler – "handen-
den" var en fullblodig slusk, säljer smör på
torget tror jag) – Derefter bjödos vi på supén

gått
af. Rosenbladarne tror jag ostron och par-
der. Alla dessa menniskor voro kulmantir
och barndomsvänner. Hanna insvepte sig
sin värdighet, plågade den ena Rosenblad
jag
med Nordau, Spenier och mitt och qvinna
smanipation, föraktade sällskapet såsom
alltför ogeneradt och för litet hogstämdt.
Der var en fröken Törnblad – en välväxt
flicka med frisk utseende och oregelbundet
drag. Då hon klinkade på melodier från
lika helgomt var Hanna skandaliserad,
och fann tillfälle att förklarar för mig att
(vers slägtingar voro gräsligt simpla. Denna
flicka var emellertid mycket musikaliskt
och spelade och sjöng brygga och väl. Jag
tycker det är så talet af Hanna att
sjöpa sig. Nu protegerar hon bl. a Herman
Bang, som i hennes ögon alls ej är
tillgjord, så enkel och anspråkslös". Hon
säger svart bara för att andra säga hvit,
alltid på tvären, alltid. Jag skulle ej vilja
vara i Palmesskor. – I går, måndag
började mitt spång, och mina förargelser
Den der expositionen kan ej öppna
förrän den 30 april. Taflorna stå nu
osedda i arfprinsens Palais. Kronben
den oumbärliga har strejkat, Eilif
Petersen likaså. Jag blef så arg att jag
förklarade Looström att taflorna strax
skulle återsändar till Finland, oexponerade.

Dessutom köpa de ej mina pojken.
Kröyer har en stor tafla med liknande
ej – och den
ämna, ypperlig, tycker jag
hoookr).
ha de visserligen köpet, men anse den
så dålig och impressionistisk" att de
hesitera och utställa den. Den annan
tafla af Kröyer har de refuserat tänka
det – dessa brackor ha refuserat en tafla
af Kröyer. Det är så att det vände
sig i mager. "Disse tycke Stockholmer
förståae sig icke ett Döjt pas Kunst" sade
Krohn – jag tror han hade rätt. Up-
mark och Loostrom talade som böcker
då det gälde att tafla med Kröyer – dum-
ma böcker naturligtvis. Ack hvad det
gör godt att de få litet vrövl här. Som
Mamma vet ha alla de svenska parisarne
utmanat Akademin, och ställa till en
skild utställning. I dag skall jag gå upp
med Bergh för att se taflorna. Jag
tror verkligen jag låter skicka hem dem
(under Mammas adress. Nu är jag arg.
De få naturligtvis betala transporten,
Kröyers taflan var som en artistisk väckelse
för mig – så sannt, så luflig så stort sedd –
jag är en strunt, men jag skall försöka
ryska upp mig igen. Min lilla tafla
(Kröyers är 5 gånger så stor) såg torr ut

Jag
de
jag
i bredd med Kröyers, jul och kall – fru
Sinebrychoffs porträtt deremot höll
sig bra och såg alls ej illa ut. Nu
reparera de på nationalmusium.
så der får jag ej ställa ut, och jag ens
verkligen ej löpa till dessa usla
föreningar för detta och för detta för att
får dessa taflor utstälda. Till fru
Sinebrychoff får jag skrifva ett artigt
bref och förklarar saken. Likaså
skall jag i sinom tid skrifva några
ord till nya kressen. – När man hör
hur dabbigt folk talar om konst har
får man minsann ingen lust att exponeras
Jag anser publiken vara mera försig-
kommer i Helsingfors, ty der är den
åtminstone på i sin smak, här beherrskl
den af en idiotisk akademin smak.
Min tafla anses outförd – nej Hell-
qvist skall det vara, tyskeri och ämnen
och kälkborgerligt. Lynd om gumman
Sinebrychoffs porträtt, det hade förtjenat
ett bättre öde. Nu kan jag ej gerna
låte det stå här i månadtal och vänta
på Kronberg, icke tant?
Gumman korsmanine var ej hemma
då jag sökte henne, lofvade komma
igen i dag. Jag träffade alla mina
bekanta på gatan i går – Reinhold

Leuhusen bl. a. han blir officer i
hört och är bestämdt ej längre än
Bertha. Middag hos Palmes kl. 5.
Fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Lauren
herrnapet Henrik Palme, Leffler med fru.
skall för mig. De ha ett natt hem –
enkelt, men verkligen smakfullt annan-
geradt. Hannas alle är en vacker pojken,
alldeles Bornsk, hvaröfver känna
helt oförsynt yttrar sin glädje i
Palmarnes närväro. Gubben Palme,
nyligen dubbad Carl XVI seddare skulle
på middag till kungen. Fru Kovaliosky
är en behaglig menniska, rysligt liflig
intresserad, närsynt och alls ej sjåpig eller
högfärdig på sin såsom och sin professor.
Hon talar om allt möjligt. Jag kunde tala
med henne om så mycket i Ryssland,
menniskor, saker o. d. – Fru Edgren är
klok och kall – Jag vet ej, men jag
blir så vemodig med kalla menniskor –
då har jag ingenting annat än grinat
och elakheten att gripa till, och så går
jag för långt, ty det är ej min rätta
natur. Mycket diskurerade jag med
fru E. om litteratur – konst förstår
hon sig just ej på, tror jag. Hennes

man är den mest typiska svenska
frack -byräkrattyp. underligt att
de hålla så väl i hopp, men det går
naturligtvis just för att hon alls intet
har behof af någon rigtigt värme och
kärlek. – Palmes Henriks, bjöd mig
på stor middag i morgon fru Edgren
likaså på litenärartistisk förlustelse
i morgon afton – de vilja således
öfvertala mig att stanna och resa
med torsdags morgontåget i stället
för i dag med aftontåget.
Här är kallt – snvar alltjemnt,
och jag längtar till Kjøbenhavn.
I dag har jag bjudit herrskapet Palme
på middag, och skall bjuda fröken Palme
med, tänker jag. – Det är ju fånigt
att stanna bara för middagen och
tillställningar. gerna skulle jag gå
upp till fru Ekman för att tala om taflan
åt Butti har jag köpte en gravyr
(naturligt storlek) efter paschs porträtt
af Gustaf XVI. Exemplaret är illa
(utan man gen
medfaren men kan kanske ta sig
bra ut om det kommer i ram,
med guld pässepartout och likadana
men målare
läst som Standertskjöld, Gravyren

från sedan
är vacker och temmeligen har – åt-
minstone var det den enda jag fann
här i staden. Jag låte skicka den med
Express. Skulle den ej komma fram,
så reklamera hos Mattson, beridare
bangatan 23, möbelhandel. Gravyren
bör sättas in i ramsen så att inskiptik
nen synes.
Hvad expositionen beträffar var min
Stockholmsvistelse således misslyckad. Jag
är nöjd att jag fick se Kröyers tafla – den
ger mig dubbel lust att resa ut, läsa
mig något igen. Jag vill ej bli en strofil
och det går så lätt då man ingenting
ser. Mamma skulle ha sett lilla Loostion
föraktliga min. – Jag höll nog tal
för honom. – öfverdref saken och framhöll
att jag valt vägen öfver Stockholm mest
för denna utställnings skuld – sålunda
var narrat och hade rätt att vara arg.
Farväl nu tills vidare goda älskade
Mamma – helsa och krama systrarna
och Skrif till Krohn, kungliga theater.
fjöreran från Göteborg till Chavr lär vara
mycket otackafår väl resa öfver för-
köping då. – Jag saknar Er, jag
älskade Er – Jag ber Gud välsigne En
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har ledsamt efter Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Sjöresan gick bra, hytten var snarare varm än kall; Edelfelt är glad över att inte ha tagit den tjocka paletån.

 • På ångbåten fanns emigranter från Österbotten på väg till Amerika; de hade inte "något begrepp om vart de skulle resa".

  Amerikka Pohjanmaa
 • Herrskapet Palme mötte i Stockholm.

  Tukholma Hanna von Born Sven Palme
 • Har sett Valfrid Vasenius på ångbåtskajen.

  Valfrid Vasenius
 • Kunde inte bo hos Palmes, eftersom gamla herr Palme var där; tog in på hotell Rydberg som är dyrt och tråkigt.

  Hanna von Born Sven Palme Christian Adolph Palme
 • Palmes var bortbjudna till middagen: Edelfelt åt middag hos Steyern; fru Steyern är "allmogen lik" och sonen är ful; hemmet är vackert som hemmen är i Stockholm; Steyern är bibliofil och har mest moderna böcker.

  Hanna von Born Fredrik Vult von Steijern Sven Palme Gerda Vult von Steijern Vultejus Vult von Steijern
 • Har tänkt på Annie Edelfelt i Steyerns bibliotek.

  Alexandra Edelfelt Fredrik Vult von Steijern
 • Edelfelt beskriver Steyern som hygglig och trevlig, "för resten vensterman".

  Fredrik Vult von Steijern
 • Gick på teatern med Palmes; övriga i sällskapet var fröken Elin Palme, tre fröknar från Kalmar, två baroner och löjtnanter Rosenblad och en löjtnant "Hassel..."; Edelfelt konstaterar att herrarna Rosenblad ser typiskt svenska ut, är "hyggliga"; såg tråkig operett: Rip van Winckle.

  Hanna von Born Sven Palme Elin Augusta Palme Carl Rosenblad Hassel [?] Rip Van Winkle Eberhard Rosenblad
 • Träffade Konni Zilliacus på teatern; han presenterade Edelfelt för kapten Burman.

  Konrad Zilliacus Burman
 • Handlanden Dumel från Helsingfors var på ångbåten.

  Helsinki Dumel
 • Hanna Palme tyckte att sällskapet var för ogenerat och för lite högstämt.

  Hanna von Born Sven Palme Elin Augusta Palme Carl Rosenblad Eberhard Rosenblad
 • Hanna Palme var "skandaliserad" när fröken Törnebladh spelade; Hanna Palme menar att Sven Palmes släktingar är "gräsligt simpla"; Edelfelt konstaterar att fröken Törnebladh är mycket musikalisk.

  Hanna von Born Sven Palme Signe Maria Törnebladh
 • Hanna Palme "protegerar" Herman Bang, och menar att han är "enkel och anspråkslös".

  Hanna von Born Herman Bang
 • Hanna Palme vill alltid vara "på tvären"; Edelfelt skulle inte vilja "vara i Sven Palmes skor".

  Hanna von Born Sven Palme
 • Utställningen kan inte öppnas före den 30 april 1885; konstverken "står osedda i arfprinsens palais", arvfurstens palats; Kronberg och Eilif Petersen har "strejkat"; Edelfelt är arg: har förklarat för Looström att konstverken ska skickas tillbaka till Finland.

  Suomi Tukholma Eilif Peterssen Julius Kronberg Ludvig Looström
 • Utställningsarrangörerna köper inte "Lekande pojkar på stranden" till Nationalmuseum.

 • En liknande tavla som "Lekande pojkar på stranden" av Krøyer har köpts till Nationalmuseum, men museet vågar inte ställa ut verket eftersom det anses för impressionistiskt; en annan tavla av Krøyer har blivit refuserad; Edelfelt: stockholmarna är "brackor".

  Peder Severin Krøyer
 • Krohn menar att stockholmarna inte förstår sig på konst.

  Pietro Krohn
 • Upmark och Looström har sablat ned Krøyer.

  Peder Severin Krøyer Gustaf Upmark Ludvig Looström
 • De svenska konstnärerna i Paris utmanar Konstakademien och arrangerar en egen utställning i Stockholm.

  Pariisi Tukholma
 • Ska tillsammans med Bergh gå för att se verken som är ämnade för utställningen; Edelfelt låter troligen skicka hem dem.

  Richard Bergh
 • Krøyers verk var som "en artistisk väckelse" för Edelfelt; "Lekande pojkar på stranden" såg gul och kall ut i jämförelse med den.

  Peder Severin Krøyer
 • Porträttet av fru Sinebrychoff "står sig" fortfarande.

  Anna Sinebrychoff
 • Reparationer på Nationalmuseum, kan inte ställa ut där; skickar hem allt; får skriva till fru Sinebrychoff och förklara.

  Anna Sinebrychoff
 • Edelfelt ska skriva till tidningen Nya Pressen om utställningen.

 • Helsingforspubliken är fri i sin konstsmak konstaterar Edelfelt; i Stockholm behärskas konstpubliken av en"idiotisk akademismak".

  Helsinki Tukholma
 • "Lekande pojkar på stranden" anses outförd; man ska måla som Hellqvist i tysk anda, "kälkborgerligt" anser Edelfelt.

  Carl Gustaf Hellqvist
 • Kan inte låta fru Sinebrychoffs porträtt stå i månader och vänta på Kronberg.

  Julius Kronberg Anna Sinebrychoff
 • Edelfelt har uppsökt sin faster Hermanine Edelfelt som inte var hemma; ska göra nytt besök.

  Hermania Edelfelt
 • Edelfelt har träffat Reinhold Leuhusen, som blir officer i höst; han är lika kort som Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt Reinhold Leuhusen
 • Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.

  Hanna von Born Sonja Kovalevsky Agnes Laurin (epävarma yhteys) Gustaf Mittag-Leffler Anne Charlotte Edgren Leffler Henrik Palme Sven Palme Anna Lavonius Signe Mittag-Leffler
 • Herrskapet Palmes hem är smakfullt arrangerat.

  Hanna von Born Sven Palme
 • Olof Palme liknar von Bornarna till utseendet; Hanna Palme gläder sig åt det i släkten Palmes närvaro.

  Hanna von Born von Born Olof Palme Palme
 • Christian Adolph Palme, som blivit dubbad till riddare av Kungliga Carl XIII:s orden, var på middag hos kungen.

  Oskar II Karl XIII Christian Adolph Palme
 • Sonja Kovalevsky är behaglig och intresserad, inte alls "sjåpig" av sin lärdom; hon talade om allt möjligt, trots sin lärdom och professur; Edelfelt har talat med henne om Ryssland.

  Venäjä Sonja Kovalevsky
 • Fru Edgren är klok, men kall; Edelfelt blir elak med kalla människor; talat med henne om litteratur, tror att hon inte förstår sig på konst.

  Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Herr Edgren är en "svensk brack-byrokrat-typ"; Edelfelt förstår inte hur paret Edgren håller så bra ihop, men konstaterar att det sannolikt beror på att frun inte behöver mycket värme.

  Anne Charlotte Edgren Leffler Gustaf Edgren
 • Henrik Palme har bjudit på middag följande dag.

  Henrik Palme
 • Fru Edgren har bjudit till litterär afton följande dag; både herrskapet Henrik Palme och fru Edgren vill således att Edelfelt ska stanna längre än planerat i Stockholm, inte resa med kvällståget samma dag.

  Tukholma Anne Charlotte Edgren Leffler Henrik Palme Anna Lavonius
 • Kallt väder; längtar till Köpenhamn.

  Kööpenhamina
 • Edelfelt har bjudit herrskapet Palme och Elin Palme på middag samma kväll.

  Hanna von Born Sven Palme Elin Augusta Palme
 • Edelfelt skulle gärna gå till fru Ekman och tala om "tavlan".

  Maria Ekman
 • Har köpt gravyr efter Paschs porträtt av Gustaf III åt Berta Edelfelt; gravyren kan bli bra med likadan list som Standertskiölds gravyrer; kommer den inte fram: reklamera hos Mattsons möbelhandel.

  Berta Edelfelt Gustav III Herman Standertskjöld-Nordenstam (epävarma yhteys) Lorens Pasch Mattson
 • Stockholmsvistelsen misslyckad vad utställningen beträffar.

  Tukholma
 • Glad att ha sett Krøyers tavla; vill resa ut och lära sig.

  Peder Severin Krøyer
 • Alexandra Edelfelt ska skriva till Krohn.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt reser vidare via Jönköping.

  Jönköping
 • Hälsa tant Gadd.

  Adelaide Gadd
 • Filip Forstén har försökt träffa Edelfelt.

  Filip Forstén
 • "Jaakko" Ahrenberg undergår maskkur på Grand Hotel.

  Johan Jacob Ahrenberg