Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aateli asunnot ateljeet ateriat avioliitto häät ikä kalusteet kevät kirjeet kuolema kuvitus laboratoriot matalasuhdanne matkat matot naamiaiset näyttelyt palvelusväki pankkiiriliikkeet politiikka sää sähkeet sanomalehdet seuraelämä sodat taidekauppa talous terveys tiedemiehet vaatteet vuokranantajat

Paris, Lördag 11 april 85
Älskade Mamma,
Hvad det var roligt att få bref från hemmet
att ni alla äro friska och ryska, att vara gör
framsteg derhemma! märkvärdigt, hvad jag
känner mig gammal i Paris ändå – jag
måste anstränga mig för att få i mitt hufvud
att jag varit borta. Nu ser det ut som
jag genast skulle få en hel hopp saker att
tänka på – ty jag är inbjuden till en ny
exposition hos Petit. Der äro Sargent, Beraud,
gervex, samt flere gamla se. Carolus Duran
Bonnat, Stevens. Om nu, som jag hoppas,
taflan redan är afsänd från Stockholm, så
borde den ju vara här långt innan den 15
maj, då utställningen skulle öppna. Pojkarne
på arbetshuset, några skizzer som jag
har här: detta borde ju kunna bli en
ganska dräglig exposition. Petit begär
denna gång ingenting för salen, det är
således ingen frisk att gå med
Nu på f. m. skall jag gå till Gubben Pasteur
Hans son vill det jag får söka upp honom
på hans laboratoreum. Kaufmann
väntar mig visserligen till frukost, men jag
får lof att telegraferat återbud. K. hade
näml varit här och bjudit mig innan

Jag var hemumkommen i går. Af lands-
man har jag träffat far Hagelstam, med
hvilken jag åt middag i går och Londén,
som jag mötte på gatan. Deme senare be-
klarade sig öfver att förhållandena hemma
voro så små att stort anlagda och energiska
karaktärer ej fingo plats der, Kanske han
nu tänker lyckliggaa Frankrike med sin
person och sina politiska talanger.
Politiken ja – det är ju alldeles förfärligt
med engelska -ryska kriget; – Dagens
tidningar inehålla dock några lugnande
underrättelsen från Petersburg. Bara intet
vi i Finland blefve lidande som sist! Hvad
som förvånar mig är att alla mägter
i Europa, alla, äro så enfaldiga att de
gå i Bismaicks snuror – det är ju klart
som dagen att han ställt till detta lika som
kriget i Tonkin och engelsmannens miserer
i afrika.
I förrgår hade jag bjudit Courtois och
Dagnan på middag hos Champeaux. Jag
fick nu höra en massa detaljer om Bastaen
död och om allt möjligt som passera sedan
jag sist var här. – Den der fröken Ledel-
Meyer, som Mme Munkacsy dertinerade åt
mig, gifta sig i går med en Wienare. Bastiens
bror skall gifta sig i dessa dagar. Det ser

ut som om verkligen försäljningen af
Ranstverk ginge mycket trägt. De flesta
målare lära ha det svart. T. o. m. hos
trött, som annars alltid går sin lemna
gång, lär ej ha efterfrågan. Med ett
stort europeiskt eller rättare aseatiskt
krig i perspektiv lär väl priser ej bli
mindre.
I går var det stor kostymbal hos den
der lika bankiren Gailland, i hans hus
vid Place Malesherbes, Mamma mina
det der af tegel och sandsten med högt tal,
imitation af ett gammalt blott. Hade
jag varit här några veckor förr hade
jag fått vara med. Alla mina bekanta
målare voro der. De bildadt en stor
asiatisk grupp med alla möjliga folk
slog representerade. Ispetsen gick
Courtois såsom Buddha eller någon annan
kinesisk gudomrlighet. Det var briljant
eklareradt, gatorna omkring voro fullt
af vagnar och folk.
Jag har gjort en liten förändring i
min sängkammare, och jag tror att
det hela vunnit derpå. Jag märkte
nämligar första håller att det drag
ganska betydligt från fönstret (jag var
ovan nu igen) och flyttade följande
dag om sakerna sålunda i

att
sängar paret
hårigen om vinnes betydligt
Etter
utsymme, utom att det ser
prydligare af från ateliern
– Dessutom lät jag flytta
det
om taflorna och hänga
upp några af Berndtson
1
orientaliska mattor, – hvilket
atelier
allt bara klar ateliern.
friherrinnan Mamma och Ekelunds lära var-
ra i staden, så att jag har att emotte deras
att
besök endera dagen, antar jag.
Nu har jag betalt alla mina skulder, alla
Mamma skulle ha sett huru de bockade
och erbjödo sina tjenster för framtiden. Chemesier
fick 80 frcs, skräddaren 220. En ny fin
kostym svart jackeste och möjliga benkläder
beställt jag, hvarjente skräddaren skall komma
hit och göra en revy af min garderob och
se hvad som kan göra åt det andra.
De der Stonkoffska kläderna äro bra kunna –
utom att de ej sitta väl: knapparna strängt-
ma, krogen stiger upp. I går var det en
vacker dag, herrligt, men ändå rätt kylig.
folk, folk på boulevarden. – alltjemnt
påminner jag om Er – trots quartiers, Tycker
restaurationen Lucas m. m. – jag är så glad
att ha dessa minnen gemensamma med Eder-
Den nya conciergen (den 3 de sedan jag
reste) är en vacker kall, men intet något
ljus. Ett sällskap, dessa Bertaux. – det
var rätt så godt att Mamma ej gick det
helsningar
– Farväl nu för denna gång, tusen att Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev om att alla är friska.

  Alexandra Edelfelt
 • Känner sig gammal.

 • Edelfelt är inbjuden till ny utställning hos Petit tillsammans med Sargent, Beraud, Gervex, Carolus Duran, Bonnat, Stevens.

  Henri Gervex John Singer Sargent Léon Bonnat Jean Béraud Carolus-Duran Alfred Stevens Georges Petit
 • Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

  Georges Petit
 • Petit begär ingenting för salen den här gången.

  Georges Petit
 • Jean Baptiste Pasteur vill att Edelfelt besöker Louis Pasteur i hans laboratorium; måste telegrafera återbud till Kaufmann som har bjudit till frukost.

  Richard Kaufmann Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur
 • Middag med Jarl Hagelstam föregående dag.

  Jarl Hagelstam
 • Har träffat Londén.

  Hjalmar Londén
 • Londén klagade över de "trånga förhållandena" i Finland.

  Helsinki Suomi Hjalmar Londén
 • "Förfärligt" med engelsk-ryska kriget; dagens tidningar har lugnande underrättelser från S:t Petersburg; Edelfelt hoppas Finland "inte blir lidande som sist" [Krimkriget]; förvånande att alla länder i Europa "gå i Bismarcks snaror", det är ju han som ställt till med detta precis som med kriget i Tonkin och engelsmännens "misèrere" i Afrika.

  Suomi Pietari Afrikka Eurooppa Tonkin Otto von Bismarck
 • Middag med Courtois och Dagnan hos Champeaux; har fått höra detaljer om Bastiens död.

  Jules Bastien-Lepage Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Mademoiselle Sedelmeyer, som Madame Munkaczy ville para ihop med Edelfelt, gifte sig i går med en wienare.

  Wien Cécile Munkácsy Emma Sedelmeyer
 • Det är dåliga tider för att sälja konstverk, inte ens porträtt har efterfrågan.

 • Stor kostymbal hos bankiren Gaillard; Courtois klädd som Buddha.

  Gustave Courtois Gaillard Buddha
 • Edelfelt har arrangerat om i sängkammaren, eftersom det drar från förnstret.

 • Har hängt upp några av Berndtsons orientaliska mattor i ateljén.

  Gunnar Berndtson
 • Friherrinnan Mimmi [Mellin] och Ekelunds är i Paris.

  Pariisi Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund (epävarma yhteys) Constance Ekelund (epävarma yhteys)
 • Edelfelt har betalat alla sina skulder; Chevenier fick 80 franc, skräddaren 220 franc.

  Chevenier
 • Har beställt nya kläder; skräddaren ska gå igenom garderoben; kläderna från [en skräddare i Helsingfors?] är av dålig kvalitet och sitter dåligt.

 • Det är vackert, men kyligt väder.

 • Minns Alexandra och Annie Edelfelt i Paris.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Ny concierge.

  N.N.
 • Familjen Bertaux är ett "sällskap".

  Hélène Bertaux Bertaux
 • Har inte skrivit till Kjöllerfeldt.

  Emil Kjöllerfeldt