Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aateli ateljeet ateriat filosofia juhlat kirjailijat köyhyys kuninkaat kunnallispolitiikka lääkärit maaseutu matkat murha murhaajat naapurit naiset oppilaat osakunnat poliitikot politiikka puutarhat radikalismi ruoka sää seuraelämä sodat talous teatteritaide tilaukset upseerit vaatteet vapaus varallisuus

Paris lördag 18 april 85
Älskade Mamma,
Tack för det långa brefvet. Så att der-
man Baug ändå kan uppröra till den
glad att Anni damp till golfvet!
Kriget tyckes kunna undvikas, åtminstone
ser det så ut på de sista dagarne tele-
grammer. Amerikanarne önska krig, ty
det vore ett sätt att rena upp affärerna,
som nu lära vara usla öfverallt. Roligt
vore att veta hvad Bismarlk egentligen
menar med att detta, ty att det är
han som ställt till alltammans, det tar
man här för gifvit.
Det allra herrligaste vårväder nu sedan
tre dagar! I går var det 20 grader i
skuggan – ändå till kl. ½ på natten
trängdes folk på boulevarden, jag der
var verkligen ganska trångt". Kroyer
reste i går afton tillbaka till Kjøbenhavn,
cital är ett kammarfru Edufelt Skrevit

för att der fullända ett porträtt af
Euril Poulsen och hans fru, – och kommer
tillbaka hit om 3 veckor. deraf ser man
har mycket närmare Europa Kbhvn
ändå ligger.
Ack, jag har målat bara odugligheter
dessa dagar. Det är svart att få fått
på något så här i början. Dagnan går
här och beklaga sig att han ingenting
kan göra, och vill derföre resa. Han öfver-
talar mig att komma med till Spanien
men den tusen är kanske för lång, ty
att resa med till Andalusien på kostar
tid än en månad, det lönar ej mödan
I Holland har han varit, annan tycker
jag det skulle passa så bra att resa dit
den 15 maj och den 1 stå juni äter vara här.
Unga Gallén har varit här och sökt mig.
Han är bra lustig, och ser så mäskvär-
dig ut med sitt af fysionomier och långa
extremiteter. Jag gjorde några teckningar
af honom som Dagnan ansåg bra. Han,
galen har det nog bra fattiga och dåligt,
men hvad gör det när man är 19 år,

och är fullt och fast öfvertygad om att
man kan bli verldens första målare.
Jag har bedt honom komma och måla
här i Bsons komma atelier, och skall
då äta frukost med honom så att jag
ser att han får ordentligt mot. Han
bor med en norrman, en likadana ville
som han sjelf. Radikale äro de, tappre
och modig, skada blott att de filosofera
mera än de egentligen måla. Emellertid
har Gallén en ovanligt lätthet och hans
omdöme är också temmeligen godt. Jag
hoppas att det blir något af honom.
Lyckligtvis umgås han ej med skundinavis,
och kan derigenom slippa detta blick af grader
som annars förstöra alla talenter. Om
jag på något sätt, något delikat sätt,
kunde skaffat nya kläder åt Gallén ändå,
ty det tycker jag han skulle behöfva.
– I afton är jag kallade till Nyländska
det
årsfest med Pipping, flere medicinare,
fall, o. a. – Hos ville Vallgren har jag
varit. Han har nu en rigtigt treflig atelier
högst upp på Montmartre, med en liten
trädger utanfr. Hans tockel Knutson
var icke så galen.

Om en liten stund väntar jag några
amerikanske och ungerska damer som kom-
ma för att tala om undervisning i måleri.
någon illvillig person har förklarat att
jag tog emot elever här i ateliern, och
dessa damer komma nu, sedan de skrifvit
och annoncerar sin visit, för att tala
närmare om vilkoren. Jag ber dem natur-
ligtvis på ett höfligt sätt, bra så långt
vågar rackez.
Tänk ett så rysligt mor midt i Paris,
Rue de Lize 2 hus från Petits! En gammal
fru 65 år, miljonär, har blifvit mördad
af en för några dagar sedan antagen betjent
i aftonen
men taget af
Eget nog har han ej röst hennes guveter.
Brottet har utforts med den förfärligaste
kallblodighet och beräkning. Tänk, gumman,
ehuru är stund att skrika genom munkafvel
har försvarat sig. Betjenten går om
morgonen helt lugnt ut innan kammare
jungfrun och köksan gått in till frun. Ännu
har polisen ej fått tag i honom. I går
hela dagen stod folkhopar på Rue de
Sère och gapade på huset. strax sedan
om rummet der brottet skedde bör den
coiffeur som brukar klippa och saker mig –

Om lördag är jag bjuden på middag till
Portalis, hos hvilken jag varit. för resten
har jag ej gjort några visiter, och tänker
ej eller göra några förrän i slutat af maj-
Det är så skönt att ha sin frihet.
– Björnson var alldeles förtjust i Denise
(som för resten predikar samma satt som
det flager) – Jag hade icke trott Alexander
Dumas om så meget godt, men nu
älskar jag han" –. Dessutom säger han
att han läst sig mera af "yrket"
genom denna pjes än på många år
förut.
Konsthandlaren Bulla har ännu icke betalt
mig för sommarqvällen. Han vill att jag
skall göra några små ändringar för att
få mera intensitet i färgen. Jag har
f. n. taflan hos mig och är mycket arg
öfver att måste bråka med den ännu
fastän jag redan är utled vid den. (För
resten en af mina sämre taflor).
Hela Paris talar om det der rysliga
mordet vid Rue de Sère. Mördaren, 22
är är en rigtigt Baldaisk typ. Skön,
adrorerad af det tacka konst, distinguerade
borde han som gentelhomme campagnard
i en magnifik ville vid Compiègne, och
reste då och då in till Paris – klädde sig

telegrammet
som betjent, fick genast anställning
Tack vara sitt yttre, i de rikaste hus
som han står kant och klart inom några
dagar hvarefter han försvann. Hade
icke gumman Cornet vaknat och sökt
för svarat sig, skulle han väl ej ha mördat
henne. Tänk denne lofvade ungdom
har haft fräckheten att sista vintern
ställa upp sig som kandidat vid imimicipal-
valen i Compiigne, och det är han, tänka
han, som i Compiègne talade om ett för-
farligt mor i Paris, och "sett se que s 'ut toujour
dit, il ne fann pas se fier à des domestiques
qui sortent des bureaux de placement".
Hans bekanta, landet adeln och officerare
i Compiègue ha en lång nära. Emellertid
har han ännu ej bekant, utan säger att
en vän '"anatole" troligen en fingerad per-
son varit mördaren – han hade endast
hjelpa honom in. Polisen fick tag på honom
på 24 timmar – ett mästartag af prefekten
och "le chef de la sureté".
Här tror man icke mera på engelska – ryska
köpet. Gud låte det bli ingenting af
Och nu farväl, mera härnäst. tacka
Butti för brefvet. roligt att kungen
kom tillhända. Tusen helsningar från
Atte.

None

None

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts långa brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Annie Edelfelt var så upprörd över Herman Bang att hon svimmade.

  Alexandra Edelfelt Herman Bang
 • Kriget verkar kunna undvikas.

 • Amerikanerna vill ha krig för att få igång ekonomin; funderar på vad Bismarck tänkt, i Frankrike är man övertygad om att det är han som ligger bakom allt.

  Ranska Amerikka Otto von Bismarck
 • Vårväder: folk gick ut på bulevarderna.

 • Krøyer reste tillbaka till Köpenhamn i går för att fullborda ett porträtt av Emil Poulsen med fru; kommer tillbaka om tre veckor; Köpenhamn ligger så mycket närmare Europa.

  Kööpenhamina Eurooppa Peder Severin Krøyer Christian Emil Poulsen Anna Poulsen
 • Edelfelt känner sig missnöjd med sin konst, har svårt att komma igång.

 • Dagnans målande löper inte heller; han övertalar Edelfelt att komma med till Spanien; Edelfeltfunderar, resan är kanske för lång.

  Espanja Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt skulle hellre vilja resa till Holland, men Dagnan har redan varit där.

  Alankomaat Pascal Dagnan-Bouveret
 • Gallén har anlänt; han ser "märkvärdig" ut.

  Axel Gallén
 • Har gjort några teckningar av Gallén, som Dagnan tycker att är bra.

  Pascal Dagnan-Bouveret Axel Gallén
 • Gallén är fattig; Edelfelt konstaterar: vad gör det när man är 19 år och övertygad om att man kan bli världens bästa konstnär?

  Axel Gallén
 • Edelfelt har bett Gallén komma och måla i Berndtsons tomma ateljé; tänker äta frukost med Gallén för att se att han får ordentlig mat.

  Gunnar Berndtson Axel Gallén
 • Gallén bor med en norrman; de är båda radikala; "filosoferar" mer än de målar; Gallén är begåvad och har gott omdöme.

  Axel Gallén Carl Dørnberger (epävarma yhteys)
 • Gallén är begåvad; som tur umgås han inte med skandinaverna för i det sällskapet blir all talang förstörd.

  Axel Gallén
 • Funderar över ett finkänsligt sätt att skaffa Gallén nya kläder.

  Axel Gallén
 • Nyländsk årsfest samma kväll med Pipping, Jarl Hagelstam och andra "medicinare".

  Wilhelm Pipping Jarl Hagelstam
 • Har varit hos Ville Vallgren, som har en trevlig ateljé på Montmartre med en liten trädgård.

  Montmartre Ville Vallgren
 • Ville Vallgrens staty av Torkel Knutsson är rätt bra.

  Ville Vallgren Torkel / Torgils / Tyrgils Knutsson
 • Någon har påstått att Edelfelt tar emot elever i sin ateljé; nu kommer amerikanska och ungerska damer för att be om undervisning; Edelfelt vill inte ha elever.

 • Fru Cornet, en gammal miljonärsdam har blivit mördad av sin nya betjänt; som tagit obligationerna, men inte juvelerna; detta har skett två hus från Petit; Edelfelt brukar själv klippas och rakas i våningen nedanför.

  Georges Petit Cornet Charles Marchandon
 • Middag hos Portalis om lördag.

  Roger de Portalis
 • Edelfelt har inte gjort visiter, sparar dem till slutet av maj för att ha sin frihet.

 • Bjørnson är förtjust i Alexandre Dumas pjäs "Denise"; Bjørnson säger att han har lärt sig mycket.

  Bjørnstjerne Bjørnson Alexandre Dumas
 • Bulla har inte betalat för "I sommarkväll II"; han vill att Edelfelt ska måla mera intensitet i färgen; Edelfelt tycker själv att detta är en av hans sämre tavlor.

  Joseph Bulla
 • Den unga mannen som har mördat fru Cornet har levt som en gentleman i Compiégne, ibland tagit anställning i förmögna familjer där han stulit värdesaker och sedan försvunnit; han är en Balzacsk typ; skulle kanske inte ha mördat fru Cornet om hon inte hade vaknat och försökt försvara sig.

  Compiègne Honoré de Balzac Cornet Charles Marchandon
 • Mördaren har kandiderat i kommunalvalet; nu berättat för sina grannar, lantadel och officerare, om ett "förfärligt mord i Paris" och säger att det var hans vän Anatole som utförde det.

  Cornet Charles Marchandon
 • I Frankrike tror man inte mera på engelsk-ryska kriget.

  Ranska Venäjä Iso-Britannia
 • Tackar för Berta Edelfelts brev; roligt att porträttet av Gustav III har kommit fram.

  Berta Edelfelt Gustav III