Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

huolestuneisuus junat kalusteet kirjailijat kuljetus laivasto linnoitukset matkat menestyminen naiset näyttelyt nimipäivät politiikka pommitukset puistot riidat sää sanomalehdet seuraelämä sodat taidekritiikki teatteritaide tilaukset

Paris d 1 ta maj 1885
Älskade Mamma,
på, nu är jour de veruissaze öfver, och jag är
i det hela taget icke missnöjd med men effekt
min taflan gjorde, såväl Pojkarne som Bertha
äro ypperligt upphängda och ta sig bra ut, isynner
het de förra. Berthas porträtt har några svart
fläckar som vecka hårda, och som jag icke förr
velat af. Naturligtvis äro mina taflor i år ej
egnade att framkalla någon större succès der-
till äro de för obetydliga, men de skämma icke
ut sig eller, och det är ju allt hvad som
behifs. Men Mamma har satt, jag skulle
hörde ryska fram i första lider nu, det här
ser jag, annars blir jag stående stilla eller går
tillbaka. Det kan kände, såsom redan någon gång
blifvit sagdt, att min framgång varit för lätt van-
nen, och att jag derföre icke gjort tillräckligt
stora ansträngningar. Men nu är jag fast besluten
att försöka att Mamma hågen rigtigt starkt
till nästan år. Jag hoppas att drig och artig ej
skall kunna hindrar mig alltför mycket.
Det ser tyvärr ut som om kriget blefve en verklig
het. I franska tidningar har redan stått att
ryska flottane skall posteras utanför Helsing
först för att möte den engelska. något bombärds-
mest af staden kommer väl ej i fråga, men väl
skola de skjuta Sveaborg och brunnsparken sänder

och summan. Det är kanske klokast att
ta ut till Haiko det som kan vara af värde,
men först med Runeberg, ty innan sjöfarten
öppna kan ju bombardimentet ej komma i frågar.
för resten kan ju Mamma få råd af klok
menniskor derhemma. Om ingen annan flyttat
ut sitt behag är staden så behöfva vi väl
ej eller göra det. Skulle, emot min tro det
bli allvar af före sommarn, så kommer jag
hem – här skulle jag vara för orolig. På Haiko
kan det ej vara någon fara. De kunna väl
ej börja skjuta med fredliga villor och obefärta-
de städer. Här tror man allmän att England
skall få smörja af Ryssland, alldeles säkert till
lands, – och hvad flottan vidkommer säger man
att engelsmännen sjelfve mycket öfverdrifvit
sin magt. – sådana rysliga galenskaper!
Hvad angår detta afghänstan dem (och
Vi stackars finnar skola få söka för saker som ej
det minsta göra oss.
Ännu har jag ej fått något svar från Florens, men
blir det, som jag tror, att hon önskar att jag skall
komma, så reser jag i slutat af nästan vecka.
I hvarje händelse vill jag vara här tillbaka de
sista dagarne af maj. Alla säga att florens
just nu är öfverdådigt vackert. Här är
vädret ojemnt; efter den stora hettan ha vi
kallt, blåsigt och otrefligt.
märkvärdigt, hvad denna jour du vernissage, som
förr kom ens hjerta att klappa så förtviflad, nu
lemnade mig oberörd. I aspert general du

salong är så lik den från i fjol och allt
förut, och ännu förr att man rigtigt hapvad.
inga rigtigt originela och nya saker, ingenting
som rigtigt slog mig. Benzarn. Constant
med ett harem, kanske det 20° som jag sett,
Hennes med sin 50 nymf, Laurens med sin
100 medeltibscen o. s. v. det är märkvärdigt
hvad de vanera litet.
Wolff, i gårdagens Figaro talar om den vackra
färgen och belymingen i min tafla, men säger
äro teckningen är "défectueux", hvad han
rigtigt menar dermed vet jag ej. Att
Wolffs kritik icke är så farligt samvetsgrann
märkte jag bättre nu än någonsin förut, ty han
nöjda till skymma en ganska medelmåttig taflan
af Roll, förklarade en annan patriotiskt – han-
vmistisk smörja af en Fritel för något ypperligt
o. s. v. – Mitt intryck af reda stegrades igen
genom en skandinavisk middag, der det blef
krakel (som alltid). Stindberg med fru var der.
nu hade Spada åtagit sig årrangmangerna
och gjort det så utuselt att vi hvarken
fingo mot eller dryck förrän kl. 9, hvadan
vi lilla kungliga och väntade från 7 till 9.
Stiidberg tog ni hatt och gick, hvilket var
dum. Hans fru trannade, och han kom sedan
kl. 1½ 11 och hemtade henne. Han är mörk-
värdigt tyst och säflig. ser ut som en hyggliga
gesäll, men har något älskvärdt i sitt små-
leende, talar med låg röst och har ett staden
sätt – med ett ord alldeles annorlunda än
man tänker sig honom. Hans fru behagade

mig ej. Hon saknar alldeles "la notes
oraie" tillgjordlikt, om än omedleten, från
början till slut. Hon spelar emanciperad
efter böcker, intet efter naturen tror sig vara
qvicka men är högst Platt. Det är något
misslyckadt med henne, malplaceradt och
oharmoniskt som vacker medlidande.
Hon höll ett tal i går, ett svar på skolan för
damerna, något som skulle vara roligt, men
som bara verkade förvånande och tröttande.
Hon saknar "chic" med ett ord i sitt upp
trädande, och man har samma känsla af
henne som då man hör någon sjunga litet bref-
vid tonen hela tiden.
Hos Mme Magnin har jag varit på visit med Portalis
och har i gengald blifvit bjuden på theatern i hennes
loge i afton. Min olyckliga sommarqvll är ännu
ej färdig, och jag är utled åt den; det är med
den allra största vilja ansträngning i verlden jag
sättet mig ned och målare på detta mer eller
mindre misslyckade arbete! högst orolig är jag
för att taflan från Stockholm ej skall komma
hit till den 12 maj, nu isynnerhet sedan jag
fått veta att den är gått öfver Lybeck utan
öfver Jylland. Det vore ett skönt spektakel!
Och jag som beställt ram! Jag får aldrig någon
reda på dessa jernvägstransporter, de äro det
mest godtyckliga på jorden – ibland räcka
det 3 ibland o och 7 veckor från Hamburg hit
till Paris. – Och nu lemna jag Er, kysser er
och går igen till min tråkiga sommarqväll.
Gud vara med Eder!
Atte
Gratulerar hjertligt till Mammas namnsdag.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Salongen är öppnad: "Lekande pojkar på stocken" och porträttet av Berta Edelfelt är bra placerade; verken är "inte ägnade att framkalla någon större succes", men Edelfelt behöver inte skämmas för dem heller.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt ser svarta fläckar på porträttet av Berta Edelfelt, som verkar hårda och som han inte lagt märke till förut.

  Berta Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt har rätt om Edelfelts konst: han "borde rycka fram i första ledet nu".

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt grubblar om framgången hittills har kommit för lätt; han ska nu anstränga sig, och hoppas att kriget inte hindrar.

 • "Det ser tyvärr ut som om kriget blefve en verklighet. I franska tidningar har redan stått att ryska flottan skall posteras utanför Helsingfors för att möta den engelska. Något bombardement af staden kommer väl ej i fråga, men väl skola de väl skjuta Sveaborg och Brunnsparken sönder och samman. Det är kanske klokast att ta ut till Haiko det som kan vara af värde, men först med Runeberg, ty innan sjöfarten öppnas kan ju bombardementet ej komma i fråga. För resten kan ju Mamma få råd af kloka menniskor derhemma. Om ingen annan flyttar ut sitt bohag ur staden så behöfver vi väl ej heller göra det. Skulle, emot min tes, det bli allvar af före sommaren, så kommer jag hem – här skulle jag vara för orolig. På Haiko kan det ej vara någon fara. De kunna väl ej börja skjuta ned fredliga villor och obefästade städer. Här tror man allmänt att England skall få smörj af Ryssland , alldeles säkert till lands, – och hvad flottan vidkommer säger man att engelsmännen sjelfve mycket öfverdrifvit sin magt. – Sådana rysliga galenskaper! Hvad angår detta Afghanistan dem! Och vi stackars finnar skola få sota för saker som ej det minsta röra oss!".

  Helsinki Suomenlinna Brunnsparken Venäjä Haikko Iso-Britannia Alexandra Edelfelt
 • "Ännu har jag ej fått något svar från Florens, men blir det, som jag tror, att hon [furstinnan Demidov] önskar att jag skall komma, så reser jag i slutet af nästa vecka. I hvarje händelse vill jag vara här tillbaka de sista dagarne af maj. Alla säga att Florens just nu är öfverdådigt vackert. Här är vädret ojemnt; efter den stora hettan ha vi kallt, blåsigt och otrefligt.".

  Firenze Pratolino Helene Demidov di San Donato
 • Salongens "jour de vernissage" fick förut hjärtat att klappa, nu är Edelfelt "oberörd".

 • Salongen är sig lik år efter år; konstnärerna målar samma sak år efter år, som Benjamin Constant, Henner, Laurens.

  Jean-Joseph Benjamin-Constant Jean Paul Laurens Jean-Jacques Henner
 • Konstkritikern och journalisten Wolff har skrivit i tidningen Figaro om "Lekande pojkar på stocken"; han anser att färgen och belysningen är vacker, men teckningen "défectueux", bristfällig; Edelfelt förstår inte vad han menar med det.

  Albert Wolff
 • Edelfelt förstår nu att man inte ska ta Wolffs kritik så samvetsgrannt, förstod det på hur Wolff skriver om Roll och Fritel.

  Albert Wolff Alfred Roll Pierre Fritel
 • "Krakel", bråk, på skandinavisk middag i går; Spada hade arrangerat dåligt, Strindberg blev arg och gick; Siri von Essen stannade kvar och han hämtade henne senare.

  August Strindberg Johan Janzon Siri von Essen
 • Strindberg är "märkvärdigt tyst och säflig", ser ut som "en hygglig gesäll", älskvärt småleende, talar lågt och har "ett städat sätt"; Siri von Essen "behagar" inte Edelfelt: hon spelar emanciperad efter böcker, inte "efter naturen", tror sig vara kvick, men är "platt", det är något misslyckat och malplacerat över henne som väcker medlidande; hon saknar "chic".

  August Strindberg Siri von Essen
 • Siri von Essen har hållit tal på skandinaviska middagen; hon skulle vara rolig, men Edelfelt tycker hon var förvånande och tröttande.

  Siri von Essen
 • Edelfelt har gjort visit hos Madame Magning tillsammans med Portalis; går på teatern i hennes loge i kväll.

  Angéline Magnin Roger de Portalis
 • "I sommarkväll" II är inte ännu färdig; Edelfelt är utled på den.

 • Edelfelt hoppas "Lekande pojkar på stranden" kommer fram i tid från Stockholm; järnvägstransporter är "det mest godtyckliga på jorden": ibland tar det tre, ibland sex till sju veckor från Hamburg till Paris.

  Pariisi Tukholma Hampuri
 • Gratulationer på Alexandra Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt