Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aateli aikakauslehdet asunnot ateljeet huolestuneisuus kielet kuljetus kuolema kyläily ministerit naiset näyttelyt nimipäivät opettajat palatsit poliisi poliisipäälliköt poliitikot politiikka ranskan kieli sanomalehdet seuraelämä sodat talous teatteritaide tilaukset

Paris d. 14 maj 1885
Älskade Mamma,
Tack för att Mamma så kategoriskt rådde
mig att resa till Italien. Jag hade visser-
ligen beslutat att göra så sjelf, men Mamma
vet huru jag är med mina eviga tvekan – det
var derföre rigtigt skönt att få ett bestämdt
råd. I morgon kl. 3 kommer Mr Jaunes
till mig för att tala derom, i intet fall
reser jag förrän lördag d. 9., är således på
ort och ställa måndag morgon. I morgon, på
Mammas födels namnsdag skall jag i alla
fått telegraferat.
Jag sitter och väntar på herrskapet skilnad
mellan, som nu ändtligen vilja se mina verk
och min atelier. I dag på f. m. har jag hela
tiden varit på salongen med Fürstenberg
som äro här.
Fortsättning. d. 5. Gratulerar hjertligt!
Jag telegraferat först kl. 4, då jannes varit
har och jag således han säga något bestämdt
om min resa. Ja, Ekelunds voro här i går
strax derefter kommo en hos engelska misser
och derefter just Hagelstam med sin franska lärare
har en äldre Mlle derom Det var således en
alldeles tillspillogifven eftermiddag. På aftonen
var jag på en artistmiddag, Cazin Duez,

Sargent. m. fl. – I allmänhet tycker man
om min tafla, men anser det vara för
obetydlig för mig och min ståndpunkt nu.
Jag är alldeles af samma mening.
Det ser ju, Gud vara lof, ut som om
taget skulle starka in. Det vore ju också för
talet om ett sådant blodigt krig skulle
ha utbrutet mellan två s. s. civiliserade
nationer, bara till följd af afundsjuka.
Vi slippa att bli bombarderade i Helsingfors,
Kejsarn kommer och ser sina gossar excerne-
ra i Willmanstrar och konstutställningen
blir en möjlighet. A propos, tycker Mamma-
ma att jag skall begära Fürstenbergs tafla?
Det är ju naturligt att han icke gerna
vill skicka den långa vågar på "3 à 4
månader. Endast om jag tycker att den
är absolut nödvändigt för expositionen,
vill han afstå den. Huru skall jag nu
ingfors förut, det vore då endast för de
kejserliga, och hvem vet om den är i deraf
smak. Och så är den ju intet att sälja
mera! Radyor med Schauman någongång
derom.
Jag skickar ett exemplar af monde Lustig
der bland 100 andra artistporträtt, äfven mitt

inga. Det är graverade af en figur som
aldrig sett mig och liknar derför icke alls.
Jag har ej mera till än många andra
i det fallit. Det kan ju emellertid vara
lustigt att se.
I slutat af förra vecka var jag af Madame
magnin inbjuden i hennes loge på hon-
veautés -theatern. Der var också M. Cochery,
som i 7 år varit ministern och nu blifvit
afsatt med sin vän Ferry. Magnins äro helt
och hållet ferryster. Det är verkligen hårdt
isynnerhet för fruarna, detta eviga ministern
ombyte. De talade om Madame Camescasse,
polisprefektens fru – som ej hade en Anni om
krisens allvar. Att den ena dagen sitta
i ett palats spela en stor rôle, ha massor
af Vakter, betjenter o. s. v. ta emot tusentals
personer, och den andra få flytta in,
logen drogen i en 3 våning, det måste
vara hårdt. också hade Mme Camescasse
gråtit sina modig tårar. Alla tycka
att det är dumt att Cochery ej blef
qvar; på sin plats, ministern för kort
och telegraf, har han gjort mycket godt –
likaså Camescasse – men detta är det
konstitutionella statsskiket i sina prydno.
Innan Magnin blef Gouverneus de la Banque,
var han ju finansminister, men var under
något är privatman. Mme Magnin talade
om hvad det känner att på några timmar
måste flytta bort från Louvren, bort från
hela ståten.

I söndag på e. m. fullt portalis och hans
vän, Maquis de Chamsbure här, i Ballet för att
göra le cour du lac. ty det regnade. Champ
burg lär vilja att jag skall måla den
för ett år sedan aflidne markisinnans par-
trött – men jag blir en Todrinmaler, värre än
Berndtson och Reinholds
Hvad man hör många dumheter nu vid
Salongstiden. än den ena än den andra likgiltig
menniskan som anser sig förkligtigad att säga
något djupsinnigt om hvad man utstält.
Hvad jag hufvudsakligast längtar efter
att se på salongen, så är det något djupt
ej
kände och studerad – men ack, man får
stället bara skicklighet och apkonster, och
detta är dock verldens bästa konstutställnning
Adile Ehrnrooth lär vara i staden. Hon
lär ha lust att komma hit – hvarför kom
hon ej med mellens i går?
Det är ju samt, det är Anni namnsdag
också – jag gratulerar! Nu vid det här
taget, kl. 12, börjar kaffet laga i ordning
icke sannt?
Jag är orolig, mycket orolig för min
tafla, Pojkarne från Stockholm som ej höra
af. Det vore ett spektakel om de
ej skulle komma fram till den 12. maj-
Farväl. Älskade Mamma, helsa alla
hjertligt från
Atte.
Amerikanaren har betalt 2000 frcs på
taflan, resten när den blir färdig.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för moderns råd att resa till Pratolino; det är skönt att få bestämt råd; Jaunez kommer följande dag för att tala om resan; Edelfelt reser tidigast den 9 maj; ämnar telegrafera på Alexandra Edelfelts namnsdag den 5 maj.

  Italia Pratolino Alexandra Edelfelt Helene Demidov di San Donato Jaunez
 • I dag går Edelfelt på Salongen med Fürstenbergs.

  Pontus Fürstenberg Göthilda Fürstenberg
 • Edelfelt har fortsatt skriva brevet den 5 maj 1885.

 • Gratulationer på Alexandra Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kommer att telegrafera först efter kl. fyra, efter att ha träffat Jaunez; då kan han säga något bestämt om sin resa.

  Pratolino Alexandra Edelfelt Jaunez
 • Edelfelt kommenterar Ekelunds visit i ateljén föregående dag.

  Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund
 • Engelska misser har varit på visit i ateljén föregående dag; Jarl Hagelstam med lärare i franska, Mademoiselle Durand, har också varit på visit.

  Jarl Hagelstam Durand
 • På kvällen var det konstnärsmiddag med Cazin, Duez, Sargent m.fl.

  John Singer Sargent Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez
 • "Lekande pojkar på stocken" anses för "obetydlig"; Edelfelt tycker det själv också.

 • Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .

  Helsinki Venäjä Lappeenranta Iso-Britannia Pontus Fürstenberg Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt sänder med brevet ett exemplar av Le Monde Illustré; bland 100 konstnärsporträtt i tidningen finns också ett porträtt av Edelfelt; det är inte alls likt.

 • Edelfelt har varit i Madame Magnins loge på teatern tillsammans med Cochery, som har blivit avsatt samtidigt som Ferry.

  Jules Ferry Angéline Magnin Louis Adolphe Cochery
 • Herrskapet Magnin är Ferrys anhängare.

  Jules Ferry Angéline Magnin Joseph Magnin
 • Det ständiga ministerbytet i Frankrike är hårt, särskilt för fruarna; det är hårt att sitta i ett palats den ena dagen, i en lägenhet den andra.

  Ranska
 • "Alla" tycker att det är synd att Cochery inte blev kvar på sin post; han har gjort mycket gott som minister för post och telegraf; precis som Camescasse; detta är det konstitutionella statsskicket; Magnin var privatperson mellan det att han var minister och det att han blev chef för Banque de France.

  Joseph Magnin Louis Adolphe Cochery Ernest Camescasse
 • Madame Camescasse, polisprefektens fru, hade ingen aning om krisens allvar, och blev till sig över att behöva flytta, berättar Edelfelt; Madame Magnin berättade om sina erfarenheter av samma sak, mellan det att Magnin var finansminister och att han blev bankchef.

  Angéline Magnin Joseph Magnin Ernest Camescasse Valentine Camescasse
 • Portalis och Chambure har varit på visit.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Chambure vill att Edelfelt ska måla den döda markisinnans porträtt; Edelfelt är rädd för att bli en "Totenmaler, värre än Berndtson och Reinhold".

  Gunnar Berndtson Emile de Chambure Bernhard Reinhold Amélie-Félicité de Chambure
 • Människor känner sig förpliktade att kommentera Salongen; Edelfelt konstarerar: man hör mycket dumheter; han längtar själv efter att se något djupt känt och studerat på Salongen, men det är bara "skicklighet och apkonster".

 • Adele Ehrnrooth är i Paris och vill komma till ateljén, varför kom hon inte med Mellins i går, undrar Edelfelt.

  Pariisi Adelaïde Ehrnrooth Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund
 • Gratulationer till Annie Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är orolig för "Lekande pojkar på stranden" som är på väg från Stockholm, men som inte hörts av ännu.

  Tukholma
 • Amerikanen har betalat 2000 franc för "I sommarkväll" II, resten betalas när verket blir färdigt.

  Joseph Bulla Roland Knoedler