Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

vetenskap (fenomen) sjukdom (tillstånd) aateli bakteerit instrumentit kansanmusiikki kellarit koira konsertit kuorot lääkärit laboratoriot laulajat laulut mallit (ammatti) mikroskoopit musiikki näyttelijät sanomalehdet säveltäjät tilaukset tutkimus

Paris d. 7 maj 85
Älskade Mamma,
Af telegrammet i förrgår ser Ni huru det gick
med min italienska resa. Hon skall näml
bege sig till Ryssland litet tidigare än ämnadt
var, och har derför skrifvit till Jannez
att det vore skäl att uppskjuta målningen,
då hon vill vara med sinom från början till
slut. Det är näml fråga om ett helfigurs-
porträtt. Måtte hon bara icke glömma allt-
sammans; sådana der lika och förnäma dager
kunna vara kapriciösa, det vet jag. litet
häpen blef jag då jag fick hennes svar, ty
jag hade redan alldeles satt mig in i tänker
att resa, isynnerhet sedan jag fått Mammas
bref, som så bestämdt rådde mig dertill. Hvad-
för Skrif hon ej i vintras om detta? Jag
hade då kunnat lemna Hfors litet tidigt
re och den sverkors långa kalasresan
hade kunnat göra kostade. Naturligtvis
har jag förebrått mig att jag ej genast,
för 14 dagar sedan reste – men då syntes
mig salongen och Petit exposition så
vigtigt att jag icke kunde lemna Paris.
Dumt var det, och ingen kan mera
förebrå mig det än jag sjelf. Olycksaligt
att jag ej kan besluta mig hastigt och
att jag ofta fäster en alltför stor vigt vid
obetydligheter och negligerar större ting.

Jag hoppas ändå att jag kan få
göra porträttet en annan gång. i Olito-
ber t. ex, om hon då är tillbaka. Sjelfva
arbetet är allt annat än lockande, men
den nytta jag skulle ha deraf på alla
sätt ser jag rigtigt tydligt först nu.
Det är så ledsamt att intet rigtigt
kunna tala med någon om detta
ty det är ej roligt att direkt eller
indirekt få höra att man är opraktisk
och dum.
Jag tar sedan i vackra hand och skall
i nästan vecka börja med Pasteur. Det
skall bli bra. Jag var i dag hela f. m.
i hans laboraloniune och såg efter plats
för målningen. Der finnes 4 à 5 rum
med olika ljus, nu gäller det att få
något som är karakteristiskt utan att
vecka störande. 4 timmar dagligen tillbrin-
gar han i stor ljus kallarvåning med
sina kräk – men der skulle han se ut
som en veterinär. När han studerar
vid nukroskapet eller observerar djuren-
står han alltid. – Hans skrifver ser ut
som hvilket annat kabinett som helst –
papper och böcker i höger, bref öfverallt.
Han var vänlig och lofvade att

jag ej skulle bli missnöjd med honom som
modell. Han är dessutom intresserad af
måleri, efter som han i sitt 16° år nöd-
vänligt ville bli målare och derföre
under en har somrar egnade sig åt den
ädle konsten. Han har gjort en massa
porträtt i pastell. En gammal tant hade
också sagt om honom då han under
den långa tid han bara studerade och men
aldrig såg något resultat af han läsande:
Pourquoi n 'est- il pas reste à la peintur
il aurait nu se faire en som par là
Med rigtigt vetenskapsmanna öfver för-
klarar och visar han alla sina funderingar,
och i ett så populärt språk att jag
förstår allt. Han har stora mikrob-
drifhus, eller hvad man skall hålla dem,
rum med olika temperatur der han har
mikrober i hundratalsflaskor och konstatera
vid hvilken värmegrad de tilltaga, de o. s. v.
En rysk läkare satt der och arbetade, en
svenska likaså. En ung doktor Loir, nere
till Pasteur, lofvade stå mig ni med råd
och död. I dag såg jag 10 rabiata hundra.
De voro verkligen svarat att åse.
re eftermiddagar , vecka kan han
sitta och lofvade om så behöfver, ge
mig en fjerde, torsdagen, då han brukar
vara på l 'Academie française". Han talte

om kock dag, erkände honom mycket
men förklarade att hans upptäckt af
kolerabatsillen var förkastad.
(fredag)– I går afton var jag på ett
koncert intime i Hôtel Continental, som
gjorde att jag igen välsignade Paris, och
fick den der känslan af rigtigt god konst
som värmer och gör en lycklig lika som kärlek
Här med följer ett utklipp är Figaro som
ger närmare detaljer. Det hela var en slog
repetigion till den stora Nilsson -konersten
i morgon i Trocadero. Tänk att höra hilsson
sjunga, en Petit comité, accompagnerad
af Gubben Gounods hans egne saker, att
höra Godard accompegnera sin syster, om
utmärkt violinisten också egnakomposition
det var ej fult. Det var första gången
jag hörde Nilsion i mitt lif, och måste
säga att hon fullt ut svarade mot det
jag väntade. Hon är konstnär, bra-
matisk konstnär jusqu 'än bort desvnyles
hon har värme och eld och kraft. Hvad
en sådan der speldosa som Patts är för
skräp i bredd med ett lifvande menniska
som sjungar en hjertat. Jag var alldeles
förtjust, och Mamma vet huru krånglig-
jag är med säng. Altjemt får jag klarade
för mig att inspirationen i konst var-
men, l 'Emotion, ändå är det enda salig-
görande, apkonster, drifna till sin

högsta nöjd kunna aldrig ersätta
en mensklig själ. Det är märkvärdigt
hvad hon är dramatisk, Nilsion;
hon började hvar gång med att sjunga
hyggliga och stilla, men inom 2 minuter
var hon inne i salen, gjorde gester
och spelade helt, med ansigtet,
händer och hela kroppen – jag förstod
Mannerheim, som en gång sade att
den största skadespelerska han sett
var Christine Nelsion, större än Sarah
till och med. Åve Maria sjöng hon
såsom den mest storslagna hymn
med en hänryckning som jag aldrig
hört förr. Gubben Gounad som accom-
pagnerade, var helt förtjust Det var
så att man fick tårar i ögonen och
ingenting på jorden är så roligt som
att få talas af sådant. Och de svenska
visorna sedan – skulle det trältas
rigtig bondtrak, så gaf hon sig
helt och hållet, utan sjaperi, utan
det der usla koketterit som för-
stor alla sångerskor – och de äro så
dumma och små, små! Men Nlsson
har något stort, något mägtiga

som gör att man ej ett ögonblick
tänker på huru det är gjorde
bara på intrycket man får.
vacker röst har hon också
och klämmer till för kung och hand
då det behofs. I morgon blir
det bra roligt att höra dem alla.
Gounods skall anföra körerna och
spela orgel, Nilston skall sjunga mycket
få t. o. m. Judie skall uppträda. Det
är för de blinda de uppbjuda sina
bästa krafter. – Fuvelanan är faire
föreföll helt nu – det var en massa
nyanier som jag aldrig tänkt på förr.
i detta ögonblick kan jag ej tänka
på annan säng – Jag hörde Domscher
sjunga i förrgår, dum, dum, dum.
Jag kommer ihog Coutures råd
till en af sina elever, då han frågar
hvad som behöfver för att "faire de
la bonne peinture" – mon cher ami
il fast maitre avez du génie".
och härmed säger jag Eder farväl,
helsa alla tusenfaldt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Furstinnan Demidov har begett sig till Ryssland tidigare än tänkt och Edelfelts resa till Pratolino är inställd; Edelfelt grämer sig över den missade chansen och önskar att han själv var mera praktisk och hade lättare för att besluta sig snabbt; hoppas kunna göra porträtt över furst Demidov på hösten och önskar att furstinnan inte glömmer idén före det.

  Helsinki Pariisi Italia Venäjä Pratolino Helene Demidov di San Donato Jaunez
 • Edelfelt inleder arbetet med porträttet av Pasteur följande vecka.

  Louis Pasteur
 • Porträttet av Pasteur ska bli bra; Edelfelt har varit i hans laboratorium för att se i vilket rum det skulle bli bäst att måla; i källaren med djuren skulle Pasteur se ut som en veterinär, Pasteur står alltid då han är vid mikroskopet; skrivrummet ser ut som vilket som helst kabinett.

  Louis Pasteur
 • Pasteur har lovat vara en bra modell.

  Louis Pasteur
 • Pasteur ville bli konstnär som 16-åring; han har sysslat med konst några somrar; han har målat många porträtt i pastell; citerar "gammal tants" beröm om Pasteurs konst på franska.

  Louis Pasteur
 • Pasteur förklarar sin forskning på ett begripligt sätt; han har stora "mikrobdrivhus" med olika temperatur.

  Louis Pasteur
 • Utländska läkare arbetar i Pasteurs laboratorium.

  Louis Pasteur
 • En ung doktor Loir, som är Pasteurs nevö [Pasteurs hustrus systerson], har lovat hjälpa Edelfelt med "råd och dåd".

  Louis Pasteur Adrien Loir
 • Edelfelt har sett rabiessmittade hundar.

 • Pasteur kan stå modell tre eftermiddagar i veckan, ifall det behövs också en fjärde.

  Louis Pasteur
 • Pasteur menar att Kocks upptäckt av kolerabacillen är förhastad.

  Louis Pasteur Robert Koch
 • Edelfelt har fortsatt skriva brevet på fredag.

 • Edelfelt har varit på en "concert intime" på Hotel Continental; en repetition inför Christina Nilssons konsert följande dag; kommentarer om kulturutbudet i Paris; skickar utklipp ur Figaro med närmare detaljer.

  Pariisi Christina Nilsson
 • Tänk att höra Gounod accompangnera Christina Nilsson och Gounods syster.

  Charles Gounod Christina Nilsson Gounod
 • Edelfelt har hört Christina Nilsson för första gången och hon motsvarade förväntningarna; hon är konstnär.

  Christina Nilsson
 • Adelina Patti är en "speldosa" jämfört med Christina Nilsson, som "sjunger från hjärtat"; Edelfelt, som är kräsen då det gäller sång, är förtjust.

  Christina Nilsson Adelina Patti
 • Skriver om inspirationens och själens betydelse för konsten.

 • Christina Nilsson går in i sin roll när hon sjunger; Mannerheim menar att hon är den bästa skådespelaren han sett, bättre än [Farale?].

  Carl Mannerheim Christina Nilsson
 • Christina Nilsson sjungit "Ave Maria" storartat; "gubben Gounod" var förtjust.

  Charles Gounod Christina Nilsson
 • Christina Nilsson sjöng också svenska folkvisor och "trallade trovärdigt", utan koketteri, till skillnad från de flesta andra sångerskor.

  Christina Nilsson
 • Edelfelt ser fram emot konserten följande dag: Gounod spelar orgel och dirigerar körerna, Christina Nilsson sjunger, Judic uppträder.

  Charles Gounod Anna Judic Christina Nilsson
 • Edelfelt har uppfattat ett stycke ur "Faust" helt annorlunda än tidigare då Christina Nilsson sjöng det.

  Christina Nilsson Faust
 • Edelfelt har hört "Domsch" Kaufmann sjunga föregående dag; det låter dumt.

  Anna Kaufmann
 • Coutures råd om att skapa god konst: det gör man bara med geni.

  Thomas Couture