Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aateli ateljeet hyväntekeväisyys kalusteet kirjastot kirjat konsertit kukat kuninkaat laulajat laulut lyriikka matkat musiikki naiset näkövammaiset näyttelyt patsaat ruhtinattaret sanomalehdet taidekokoelmat tilaukset varallisuus

Paris d 10 maj 85
Älskade Mamma
Min tafla med de tre Pojkarne är ändtligen
kommer och tar sig bättre ut än i Stockholm
Tack vara en förgyldt ram. I morgon skola
sakerna vara inlemnade hos Petit. Jag har
en liten kanonfeber, nu som alltid, då det
gäller att exponeras. Det kommer att känna helt
lugnt då jag väl är qvitt den vändan – då
kan jag egne mig helt åt Pasteur porträtt och
några småtaflor. Pasteur kan näml. endast
sitta 3 eftermiddagar i vecka så att jag nog får
tid att göra annat.
konserten häromdagen var utmärkt. Nilsson
sjöng förträffligt "inflammatus" af Rossinis, Bragre
screnad m. m. – t. o. m den odrägliga 14 år tror
jag visste att jag var" som trots hennes fioncturer
ändå föreföll mig led. Hon fick 20 buketter, alla
gejantiska, några i for af blomsterskottkassor, andra
så stora att de buros af 2 kallar på en här. Efter
koncert gick gubben Gounods och kysste hennes hans
infört publiken. I artistrummet fick jag, bland hundra
en
andra en nich och en skakekande af deras
Hon har något välgäst och rätt, fräckt nästan
i sin blick, det har jag alltid tyckte, men hvad gör
det – hon har en kraft och en glad som ingen
annan. Hela den stora Trocadero salen var propp-
full af folk – också blef inkomsten 60, 000 frcs
för de blinda. – Sedan på aftonen gingo Pipping
fast Hagelstam och jag och åta middag med några svenska
sångerskor Vi musicerade till kl. 11 på aftonen. Alla voro
vi musikgalna då, t. o. m. Pipping som annars går för att

vara stock- omusikalisk.
Courtois är hemkommen från Holland, der han varit
à 14 dagar. Han är alldeles hänryckt öfver hvad han
sett derborta – Rembrandt och Frans Hals,
Fortsättning, sedan jag fått Mammas bref. Tack för
det. Jag väntade mig bannor för mitt beleende i den
Demidoffska Historien, och jag hade ärligt förtjent dem,
min Mamma låter när gå för rätt. Roligt var det
att få höra om Runebergstalyns invigning. Jag
hade förut endast läst Herrzbergs och Kallewetterhoffs
verket i Dagbladet. Den förres vara isynnerhet svåra.
Hade man velat göra en parfait på ett dylikt
hvåde, skulle man aldrig ha lyckats göra något bättre
än Hertzberg. Roligt måtte det ha varit att höra
vårtland sjungas och spelar af så många tusen menniskor
Ledsamt att sjelfva staty ej skall ha mera schwinza
Befiguren, Finland, föreföll mig bra då jag såg den
här i bronz, men det är ju omöjligt att veta huru
den tar sig ut på ort och ställa.
Ingenting är tråkigare än att vänta och det gör
jag nu, väntar både på förgyllaren, som skulle hensta
lamarne redan tidigt i morgse och på min färghandlare,
som skulle föra taflorna till Petit. Det är alldeles
förfärligt enerverande, och jag tror jag ger dem båda
middag och tar några kommissionärer från gatan, samt
vandrar af med mina vecka till Petit.
Adèle Ehrnrooth och RoseMans ha ofta utgjort
Föremål för mina tänker. En utäkning är det
minsta jag kan bjuda dem på, och gerna skulle
jag vilja bestå något mera. I dag skall jag
emellertid gå och lemna kort hos dem och
be dem komma hit upp till ateliern någon dag

I öfvermorgon skall jag begynna croquiserna
för Pasteur porträtt. Jag är uppfyld af de
bästa föreratser att göra något bra. Victor
Hugo, Lesseps och han äro de tre mest pojken-
lära stora mannen här, och ett godt porträtt
af Pasteur är ett ypperligt sätt att engravera
sitt namn i den stora massans medbetande.
Hvad jag förstår Mammas reda åt Rola
Kræmer skryt med Hugotsander sckjölds magni-
ficence. Det börjar dessutom bli gammal,
tycker jag. A propos magnifika saker, så var
jag häromdagen hos herrskapet Fouls. dotter
hvars porträtt jag målade för 2 år sedan, har
nu blifvit rigtigt fullvuxen och har embellerat
mycket. – Men der finnes magnifika saker –
det är som ett museum. Bland annat har
han att borde som tillhört Louis XVI, ett borde
hvaraf Boule blott gjort ett motstycke, likt
skulpterade med inkrustationer, – och som är
uppskattadt till den lilla nästan summan fyra
tiotusen francs. Och sådana gobeliner, sådana
konstsaker och ett sådant bebliothek sedan!
Nu är Klockan 2 och de notena komma ej –
Jag får således sjelf lof att fara till Pasteur,
till Rue de Lize, till förgyllaren så hit
tillbaka igen – med ett ord en eftermiddag
i fiacre. – Kan jag på vägen, stukad
mig in till Adelioch Rosesarin, skall jag
göra det. Farväl – förlåt detta hast
vecka. – Tusen helsningar från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • "Lekande pojkar på stranden" har kommit från Stockholm och ser bättre ut i ny, förgylld ram.

  Tukholma
 • Edelfelt är litet nervös inför utställningen, som vanligt.

  Georges Petit
 • Edelfelt kan ägna sig helt åt porträttet av Pasteur, då utställningen hos Petit är öppnad.

  Louis Pasteur Georges Petit
 • Pasteur kan stå modell bara tre dagar i veckan.

  Louis Pasteur
 • Christina Nilssons konsert var "utmärkt"; hon sjöng "Inflammatus" av Rossini, Brages serenad.

  Charles Gounod Christina Nilsson Gioacchino Rossini
 • Christina Nilsson fick 20 blomsterbuketter; Gounod kysste hennes hand.

  Charles Gounod Christina Nilsson
 • Edelfelt mötte sångerskan i artistrummet, fick "en nick och en skakehands av divan".

  Christina Nilsson
 • Christina Nilsson har enligt Edelfelt något "vulgärt och rått", nästan fräckt i sin blick, men det gör ingenting eftersom hon har "kraft och glöd som ingen annan".

  Christina Nilsson
 • Konserten med Christina Nilsson och Gounod inbringade 60000 franc för de blinda, den stora salen i Palais de Trocadéro var fullsatt.

  Palais de Trocadéro Charles Gounod Christina Nilsson
 • Efter konserten åt Edelfelt middag med Pipping, Jarl Hagelstam, svenska sångerskor; de muciserade till klockan elva på kvällen; till och med Pipping var musikalisk den kvällen.

  Wilhelm Pipping Jarl Hagelstam
 • Courtois är återkommentill Paris från Holland; han är hänryckt över Rembrandt och Frans Hals.

  Gustave Courtois Rembrandt Frans Hals
 • "– Fortsättning, sedan jag fått Mammas bref. Tack för det. Jag väntade mig bannor för mitt beteende i den Demidoffska historien, och jag hade ärligt förtjent dem, men Mamma låter nåd gå före rätt.".

  Italia Alexandra Edelfelt Helene Demidov di San Donato
 • Edelfelt tackar modern för skildring av "invigningen" av Runebergsstatyn på Esplanaden i Helsingfors; Edelfelt har tidigare bara läst Kalle Wetterhoffs och Hertzbergs verser i Dagbladet; det måste ha varit roligt att höra "Vårt land" sjungas och spelas av så många människor, konstaterar Edelfelt.

  Helsinki Esplanadin puisto Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Walter Runeberg Rafael Hertzberg Karl Wetterhoff
 • Synd att [Walter Runebergs] staty av Runeberg inte har mera "schwung"; Edelfelt har sett "bifiguren" i brons i Paris och tyckte att den var bra, men det är omöjligt att veta hur den ser ut "på ort och ställe".

  Helsinki Pariisi Johan Ludvig Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt har tänkt på Adele Ehrnrooth och Rose-Marie; ämnar bjuda dem till ateljén.

  Adelaïde Ehrnrooth Rose-Marie Boije af Gennäs
 • Ska börja croquiserna [skisserna] till porträttet av Pasteur i övermorgon; Edelfelt har de bästa föresatser.

  Louis Pasteur
 • Pasteur, Hugo, Lesseps är de tre populäraste stormännen för närvarande; ett bra porträtt av Pasteur är det bästa sättet att göra sitt namn allmänt känt, konstaterar Edelfelt.

  Victor Hugo Louis Pasteur Ferdinand de Lesseps
 • Edelfelt förstår Alexandra Edelfelts leda vid Rosa Kraemers skryt om Hugo Standertskjölds "magnificence"; Edelfelt konstaterar: det börjar dessutom bli gammalt.

  Hugo Standertskjöld Rosa von Kræmer
 • Har varit hos herrskapet Foulc; deras hem är som ett museum; bland annat har de ett bord som tillhört Louis XIV, ett bord som Boule gjort ett motstycke till, konst, gobeliner, bibliotek.

  Ludvig XIV Aimée Foulc Edmond Foulc André-Charles Boulle
 • Mademoiselle Foulc, vars porträtt Edelfelt målade för två år sedan har blivit vackrare.

  Marguerite Adrienne Peyre-Foulc
 • Förgyllaren och färghandlaren kommer inte: Edelfelt får åka omkring själv; till Pasteur och Petit, ska försöka hinna till Adele Ehrnrooth och Rose-Marie.

  Adelaïde Ehrnrooth Georges Petit Rose-Marie Boije af Gennäs