Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

vetenskap (fenomen) militärer (personer) aateli ateljeet hautaus keisarit kevät kirjailijat kulkueet kuninkaat kuolema liikunta matkat palvelusväki politiikka puolueet puutarhat romantiikka sää sähkeet sanomalehdet seuraelämä sodat talvipuutarhat tilaukset tutkimus vaatteet valokuvat venäläiset yksinäisyys

Paris d 22 maj 85.
Älskade Mamma
Nu kommer jag rakt intet ihog när jag
skref sist. Dock antar jag att det var
sedan jag börjat på med Pasteur; jag
gör honom i laboratoriet, starkt upp-
tyst från höger. Han står invid ett
bort uppfyldt af allchande hemiska upp
låter, flaskor med mekrober i o. d..
Nu skall jag börja på med en pastell efter för-
tagsafi af markisinnan de Chambure. Han,
Chambure, talade också om att han ville ha sin
tvärmor, en gammal rik fru, afmålad i henne,
trädgåd eller i serrén, när det blir litet varmare.
För resten träffas jag honom i afton hos Portalis
det jag är bjuden på middag jeune ehuru och her
hignin. Portalls var litet orolig huru det
skulle gå skoj med damerna Magnin som äro
så republikanska och Chambure som alls ej är det.
men Chambure är bon garçon" framför allt
och bryr sig ej stort om politiken. I förrgår var
jag hos fürgensen på fin middag – en massa danska
och fransmän, bl. a. också Kaufmanns..
Med Paul Hagelstum har jag nu varit litet
ofta tillsammans, då jag varit i quartier
latin, hos Pasteur. Hagelstam är aldrig tråkigt
att vara med, han är alltid intresserad och
lifvad, och har ju ett godt hufvud. Deremot

finnes det andra landsmän här, Londén
Zetterman m. fl. som jag helst undviker. Antell
är densamma som förr: lefver ensam, sysslar med
ollimatist o. d. är på briljant humör och före-
tar sig då och då någon generalvift, under hvilken
han är alldeles odrägliga
forts. d. 24, pingstdag.
Victor Hugo är död sedan jag skref
sist. Detta dödsfall är det enda som för
ögonblicket talas om i Paris. Begrafningen
skall bli storartad, säger det. Alla partier ena
sig om att tillställa denna demonstration
så granne och färdig som möjligt. T. o. m. de
bokapartistiska blodet visa sig taktfulla i
detta känsenade. Det förargar mig att jag
aldrig fått se gubben. Visserligen säga alla att
han på de sista åren var så utgammal och
förbi, att han ej just var något att komma
med. När Pauline Ahlberg i verlden proponerade
mig att komma med till Hugo var det sent af
af modeste som jag ej gick med. Jag ångra
det nu. Under dessa dagar ha tidningar-
na ej talat om något annat. Alla möjliga
gamla anekdoter, bedömanden o. d från flydde
tiden har dragit fram i dagen. Det strängaste
jag har läst om Hugo är af Henrich Heine.
Det är dröpande och elaka, men icke så alle-
les orätt. – I alla fall är det eget, att man
nu mest talar om Vector Hugo från 1830 – denna
hans största tid är nu samtalsämnet,

man kommenterar hans första svängning
åt Honapartismen genom beundra för Napoleon
hans förhållande till Sudvig Philsp – alltnog, det
är som hans sista 20 år icke existerar
Ett tidehvarf som flyr! vistor Hugo var
ändå inkarnationen, af 1830 af romantika,
i sätt
från hvilken vi nedstigande lider
I går lät jag ta några fotografier af Pasteur
i den ställning jag gör porträttet. dessa
komma att vara mig till stor nytta t. ex
för teckningen af kläder och accessoires.
Om tre veckor hoppas jag har porträttet färdigt
Duken blir ganska stor då jag har en sådan
massa saker att måla utom gubben.
maj månad har gått mer eller mindre förlorat
genom det förfärligt vädret: kallt och regn.
Efter den rötmånadstemperatur som rådde
i slutat af april, har det varit ett vara-
vädret här– jag antar att ni haft det betydligt
bättre hemma. Hur det var annorlunda som
2 år sedan då ni voro här. Apropos, Emile
var här på visit i förrgår. Han är nu
conciergei Batigavhes någonstädes, och hans
hustru mår bra. Han bad om sin helsning till
Madame och Mademoiselle Edelfelt.
se grand prix är uppsklutet till den 14 juni
för att menniskorna skola få tid och tillfälle
att njuta litet af våren – som ännu ej har
visat sig men som dock alldeles kan strejka,
tycker man. Det är nog grönt och rummigt,
blommor finnes det också – men hvad betyder

detta då det regnar och blåser från mor-
gon till qväll. Alla väderlekstelegram
från amerika bebåda ännu värre
att
regnalormar.
Jag väntar ville Vallgrens och Paul Hagelstam
hit. Det är fråga om att gå ut och spatserade.
Kaufmanns ha allt fortfarande tråkigt
och ensligt derute på om. Jag skulle så gerna
för den goda sakens skall litet ofta se
till dem, men jag får verkligen icke lätt
tid dertill.
häromdagen stod jag i en butik och valde handskar,
en herre, som stod litet bakom mig tilltalade
mig vid namn – det var storfursten jure
Leuchtenberg. Han lofvade komma upp till
ateliern någon dag. Måtte jag ej vara borta då.
I morgon skall jag få på visit till honom. De
se alltid litet lustiga ut i civila kläder.
ryska militärer – halsdukar som ej sitta rigtigt,
för kosta lockar eller för ljust byxor.
Ack måtte de nu låta bli att ställa till krig-
De begynna ju krångla igen. De båda landet
väsdighet – kuntänka. – den är icke vårt
hundratusental menniskolif. vore det bara
fåhundarne som skulle starka med säger jag
ingenting om det men hyggliga folk, som
ofta ha ingen längtar att de för ferat
och Pendjell. Farväl nu, kära ni, allesam-
mars. Just nu fick jag telegram från Becker
som tycker att vi finnar skola stå del i Victor
Hugos begrafning. gerna ger jag en pluning för en
krans men gå med i processionen det har jag
Farväl, tusen helsningar
ingen lust till
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har kommit igång med porträttet av Pasteur; målar honom i laboratoriet, starkt upplyst från höger.

  Louis Pasteur
 • Ska börja ett pastellporträtt efter fotografi av markisinna de Chambure.

  Amélie-Félicité de Chambure
 • Markis de Chambure vill också att Edelfelt ska måla hans svärmor i trädgården eller vinterträdgården.

  Amélie-Félicité de Chambure de Saussine
 • Edelfelt är bjuden på middag på kvällen hos Portalis med Chambure och Madame och Mademoiselle Magnin; Portalis är orolig för hur det ska gå med de republikanska damerna Magnin och Chambure som inte är republikan, men Chambure bryr sig inte om politik.

  Emile de Chambure Jeanne Magnin Angéline Magnin Roger de Portalis
 • Edelfelt besökte för två dagar sedan Jürgensens, gäster var bl.a. Kaufmanns samt många danskar och fransmän.

  Richard Kaufmann Jürgensen Jürgensen Anna Kaufmann
 • Har träffat Jarl Hagelstam oftare, i samband med att ha varit i Quartier Latin hos Pasteur.

  Quartier Latin Louis Pasteur Jarl Hagelstam
 • Jarl Hagelstam är aldrig tråkig, han är "intresserad och lifvad" och "har ett godt hufvud".

  Jarl Hagelstam
 • Edelfelt undviker helst Londén och Zitting.

  Hjalmar Londén Zitting
 • Antell är som förut: lever ensam, sysslar med numismatik, är på gott humör och företar sig ibland en "generalvift" under vilken han blir "odräglig".

  Herman Frithiof Antell
 • Har fortsatt brevet pingstdagen den 24 maj.

 • Victor Hugo är död; i Paris talas inte om något annat.

  Pariisi Victor Hugo
 • Planerna för Victor Hugos begravning diskuteras i tidningar; den ska bli storartad; alla politiska partier är taktfulla.

  Victor Hugo
 • Edelfelt är förargad över att han aldrig träffade Hugo; han ångrar att han inte gick med Pauline Ahlberg till Hugo; alla säger att Hugo under de senaste åren var "utgammal och förbi".

  Pauline Ahlberg Victor Hugo
 • Tidningarna skriver inte om något annat än om Hugo.

  Victor Hugo
 • Tidningarna publicerar gamla texter om Victor Hugo: elakt och dräpande om Hugo av Heinrich Heine, men inte helt orätt.

  Heinrich Heine Victor Hugo
 • I tidningarna behandlas Hugos 1830-tal mest; hans politiska sympatier: bonapartismen, Napoleon, Ludvig Filip.

  Victor Hugo Napoleon I Bonaparte Louis Philippe I
 • Victor Hugo var en inkarnation av romantiken, därifrån nutiden härstammar "i rakt nedstigande led".

  Victor Hugo
 • Edelfelt har låtit fotografera Pasteur; fotografiet kommer att vara till nytta vid teckningen av kläder och assecoirer.

  Louis Pasteur
 • Hoppas vara färdig med porträttet av Pasteur om tre veckor; duken blir stor, har mycket att måla förutom Pasteur själv.

  Louis Pasteur
 • Maj månad har gått förlorad till följd av kylan och regnet; detta efter hettan i april.

 • Edelfelt tänker på Alexandras och Annie Edelfelts vistelse i Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Emile har gjort visit; han är nu concierge i Batignolles, hans hustru mår bra; hälsat Madame och Mademoiselle Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Emile N.N.
 • Grand prix är uppskjutet till 14 juni.

 • Våren framskrider; väderlekstelegrammen från Amerika förutspår värre regnstormar.

 • Edelfelt väntar på Ville Vallgren och Jarl Hagelstam för att gå ut på promenad.

  Ville Vallgren Jarl Hagelstam
 • Kaufmanns har det ensamt på sin ö; Edelfelt skulle gärna besöka dem oftare, men har inte tid.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • "Häromdagen stod jag i en butik och valde handskar, en herre, som stod litet bakom mig tilltalade mig vid namn – det var storfursten Jurii Leuchtenberg. Han lofvade komma upp till ateliern någon dag. Måtte jag ej vara borta då – I morgon skall jag på visit till honom. De se alltid litet lustiga ut i civila kläder, ryska militärer – halsdukar som ej sitta rigtigt, för korta rockar eller för ljusa byxor.".

  George von Leuchtenberg
 • "Ack måtte de nu låta bli att ställa till krig – De begynner ju krångla igen. De båda ländernas värdighet kan tänka! – den är icke värd hundratusental menniskolif. Vore det bara fähundarne som skulle stryka med säger jag ingenting om det, men hyggligt folk, som ofta ha ingen längtan att dö för Herat [i Afghanistan] och Pendjab.".

  Venäjä Herat Punjab Iso-Britannia Afganistan
 • Telegram från Becker har ankommit: finländarna ska delta i Hugos begravning; Edelfelt bidrar gärna till kransen, men vill inte gå med i processionen.

  Adolf von Becker Victor Hugo