Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) arkkitehdit arvosanat ateljeet avioliitto demonstraatiot esitelmät häät hautaus imitaatio kansallislaulut kauppiaat kirjailijat kirjeet koulut kukat kulkueet kuolema laboratoriot liput luutnantit lyriikka maaseutu norjalaiset poliisi romantiikka ruotsalaiset seuraelämä sosialistit valokuvaajat valokuvat

Paris, söndag d. 31 maj
85
Älskade Mamma,
förlåt mig om detta bref blir menar
osammanhängande. Jag har nämligen ej
en ögonblick öronro. Olyckan har fagat
att jag för närvarande har en ung man
har, en ung mondain som ej har bättre
att göra är att fotografera. Han heter
de Gosselin och har nu vannat här
hela dagen med sina plåtar och smörjor,
och mest misslyckats, alltid under preteet
att göra grupper af Courtois och Paul och
mig, än vid frukostbordet. Som min atelier
är den ljusaste i hela huset är jag offer-
sammet. Nu skall Stetten fotograferas
kostym. Allt detta tar hela min tid och
förtreter mig betydligt.
I går skref jag ett bref till Schauman
om Vistor Hugo, ett bref som jag ville att
Mamma skulle läsa och bad derföre S. genom
gå nyss och föredraga dit hemma. Då visste
jag ännu intet att ni skulle vara på
Haiko nu. – Hela vecka har jag försökte

få ihop en krans till grafvend af de Skandi-
naviska konstnärerna, men blef helt snopen
öfver den ytterliga likgiltighet hvarmed
mitt förslag mötte på Hornar och andra
utmärkt Andens centralstationer, der de svenska
målarne höll till. Endast hos finnarne
fann jag mera intressen för saken fastän
Becker försökte att tacka, när jag redan
beställt fransen. alltnog i fredag kl.
5 e. m. reste fall Hagelssam och jag upp
till Stor Hugos bostad. Jag hade skrifvit
om var ankomst till en af Vichor Hugos
slägtingar, Leon Glaize, som jag känner
kransen var en heter i diameter, af
svart pensier och under hvita neglikor,
samt med liusgula thirosor kostade i
100 frcs)
stora buheter har och der. På landet stod: i
Viltor Hugo, artistes et etudiants finlandais.
Vi fördes in i salongen först. två tre rum
i nedre våningen voro alldeles öfverfylda
af blommor. aldrig har jag sett sådana
kransar. Madame Sochroy var ej der för
ögonblicket men lät genom en annan soigkladd
dem tacka oss. Glaige kom strax efteråt och
förde oss upp i i dödtrummet. Jag skulle således
ändå en gång få se Victor Hugo! Han låg
ännu, på samma båda der han detta. Balsam-
råd men dock temmeligen oförändrad. Endast

att dagen blifvit finare, näsan böjdare och
smalare. Uttrycket adelt och energiskt.
Under de 5 minuterna vi stod der tysta
och ensamma i rummet, slog en helt verlden
af tackar genom mig. märkvärdigt, då man
efteråt analyserar sina tänker, finner man
att man ändå hennes med bra mycket på
en kort stund. Napoleon 1830 talet, – Mammas
tal om romantismen, Anni deklamation
på fruntimmerskolan, alla de vackra sakerna
i Feuilly d 'automne och Chants de Crepusents,
les Châtements, Runebergs kritik af Luiretia Borgen,
hos och Cygnaus, Tegner, tricoloren, Marseillaisen
Frankrikes storhet och äro – allt jagade genom min
hjerta med svindlande fast. Jag var ändå
bra upprörd och fick ett intryck af storhet
som är så herrligt och välgörande. – I dag
ha de flyttat honom till den splendida
katafalken under trumfbågen, som är för-
vandlad till ett Chapelle ardente sålunda att
tre sidor äro tänkt med svart och endast
den åt Champs élyséis öppet. Kalafalken är
så nog att den nästan här till hvalfvet,
allt i svart och silfver – det är magnifikt,
ordnadt af Garnier, arkitektun. I morgon
är begrafngen kl. 11. De föra honom genom
Champs Elysees, Paul de la Concords 782 St.
German och B St Michel till Panthemn
der han skall hvila. Man fruktar mycket
demonitrationer af socialisterna som lofvat
komma med röde flaggor med påskrift vivre
la commune, och med våld skola intränga
sig i cortegen. Måtte det ej bli några spektakel.

Senaste söndag, pengstdagen var det en hala –
balik på per Lachaise mellan kommer–
denna och notisen. Kommnarderna stilds
till demonctationer på sina hjeltars gräfvar
från maj 1871) der blef handgening och
blod flat. De äro ena raskare – icke så
mycket de fattiga uslingarne som de folk-
uppviglare som hetta dem på öfverklassen".
Pasteur porträtt går framåt och om
jag finge arbeta derpå alla dagar skulle
det kunna vara färdigt om en vecka.
Nu, med dessa 3 seancer i vecka kan det
dröja till månadens slut. Han sjelf och alla
hans preparatörer och likaså tycka redan att
det är frappant likt – måtte det nu också
bli bra målat. olyckligtvis är ljust då-
ligt i lAboratornat, så att jag ej rigtigt
att
ser hvad jag göra
I går var en svenska afskedsmiddag för
Hagborg, som skall resa till Svenige och gifta
sig. – En massa valklädda svenska, löjtnant
tid grosshandlare o. a. – dyrt och intet trefligt
i grunden. De äro märkvärdigt ointresserade
målerialistska och försoffade svenskarne. Så
t. ex. rör dem Victor Hugs ej ett dugg.
tacka Butti hjertligt för brefvet. Jag skall
ut och se på Victor Hugos kalafalk, hela
Paris är der. Snart skrifver jag mera.
Helsa Haiko tusenfaldt från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Brevet blir osammanhängande, konstaterar Edelfelt, eftersom en ung fotograf de Gosselin fotograferar i ateljén.

  de Gosselin
 • de Gosselin ska fotografera Edelfelt, Courtois, Pauli och Stetten i Edelfelts ateljé, eftersom den är ljusast i huset.

  Gustave Courtois Georg Pauli Carl von Stetten de Gosselin
 • Edelfelt har skrivit till Berndt Otto Schauman om Victor Hugo; han bad Schauman gå upp till Alexandra Edelfelt för att läsa upp brevet för henne; Edelfelt visste inte att Alexandra Edelfelt är i Haiko.

  Haikko Alexandra Edelfelt Victor Hugo Berndt Otto Schauman
 • Berta Edelfelt får göra om sin imitation av Herman Bangs föredrag när Edelfelt kommer hem; roligt att hon fått bara berömliga [vitsord?].

  Berta Edelfelt Herman Bang
 • Edelfelt har försökt engagera de skandinaviska konstnärerna att delta i en krans på Victor Hugos grav, men har mötts med likgiltighet; bara finländarna har varit intresserade, men Becker försökte backa då kransen redan var beställd.

  Adolf von Becker Victor Hugo
 • Har fört de finländska konstnärernas och studenternas krans till Victor Hugos bostad tillsammans med Jarl Hagelstam, efter att ha skrivit till Hugos släkting Léon Glaize, som Edelfelt känner; kransen är en meter i diameter med svarta penséer och vita nejlikor; Madame Lockroy var inte inne, men lät tacka genom en annan dam.

  Victor Hugo Jarl Hagelstam Léon Glaise (epävarma yhteys) Lockroy [?]
 • Jarl Hagelstam och Edelfelt fördes till "dödsrummet"; vid Hugos lit de parade tänkte Edelfelt på Napoleon, 1830-talsromantiken, Alexandra Edelfelts tal om romantiken, Annie Edelfelts deklamation på fruntimmersskolan, Hugos texter, Runebergs kritik av Lucretia Borgia; Schauman, Cygnaeus, Tegnér, trikoloren, Marseljäsen, "Frankrikes storhet och ära".

  Johan Ludvig Runeberg Lucrezia Borgia Alexandra Edelfelt Fredrik Cygnaeus Alexandra Edelfelt Victor Hugo Berndt Otto Schauman Esaias Tegnér Jarl Hagelstam
 • Edelfelt beskriver Victor Hugos katafalk som är arrangerad av arkitekten Garnier.

  Victor Hugo Charles Garnier
 • Victor Hugos begravning är följande dag, beskrivning av processionens rutt; man fruktar demonstrationer av socialisterna.

  Victor Hugo
 • Kommunarderna och polisen har drabbat samman på pingstdagen; uppviglarna är enligt Edelfelt rackare som hetsar de fattiga mot överklassen.

 • Porträttet av Pasteur framskrider; det kunde vara färdigt om en vecka om Edelfelt skulle få arbeta med det hela tiden.

  Louis Pasteur
 • Pasteur och hans kolleger tycker att porträttet redan är likt.

  Louis Pasteur
 • Ljuset i Pasteurs laboratorium är dåligt.

  Louis Pasteur
 • Det var avskedsmiddag för Hagborg dagen innan; han reser till Sverige för att gifta sig.

  Ruotsi August Hagborg
 • Svenskarna på Hagborgs avskedsmiddag: löjtnanter och grosshandlare; det var dyrt, men inte trevligt.

  August Hagborg
 • Svenskarna är ointresserade och "försoffade"; de är inte intresserade av Victor Hugo.

  Victor Hugo
 • Tacka för Berta Edelfelts brev.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt går ut för att se på Victor Hugos katafalk; "hela Paris är där".

  Pariisi Victor Hugo