Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

myntenheter alkoholi hautaus kadut kaupungit kirjeet kokoelmat kukat kulkueet laboratoriot liput luonto maaseutu matkat musiikki naapurit poliitikot puistot sää seuraelämä talonpojat tilaukset työläiset vaatteet valokuvat

café Voltaire, fredag d. 5 Juni 85
kl 6 om.
Älskade Mamma,
Jag kommer just nu från Pasteur, der jag målat
sedan kl. 1. Vädret är ett rigtigt rotmängads-
vädret, ungefär som de hetaste dagarne för 2 år sedan.
då ni voro här. Som jag reste hemifrån kl. 10
i morgse, vet jag ej som jag har bref från Man-
ma –Dock hoppas jag det ty det är nu
sätt längesedan jag hört från. Eder. Jag hatar
att ni nu sedan äro rigtigt Haiko- bor,
haft est möte med Heydens och erfarit
ett och annat obehag af detta grannskap.
Då jag tänker på Haiko får jag hemlängtan,
rigtigt ordentligt hemlängtan. Hvad det vore
annat att sitta derhemma och andas en blond-
steg och barrträdsdoft än att gå här i 28 grader
och supa in åsfalt dam glad? och menniskor likt.
Pasteur porträtt borde bli bra – dock är ljust
mycket dåligt, enas laboraloriet är kring
vuxit af stora kastanjer, som kosta de mörk-
värdigaste gröna reflexen i ansigtet på min gubben
Mme de Chambure har jag tecknat. Pastell
och hennes herre och man tyckes vara nöjd der-
med. Det är så ohyggligt att måla efter foro-
grafi tråkigt, otacksamt och farligt för ens
rebutation, ty man tvingas ju nästan att
signera något som är och förblir dåligt, värde-
läst är konstnärliga synpunkt.
från Victor Hugos begrafning skrek jag några

ord på ett korrespondenskort, som jag antar
att ni fått. För ögonblicket var det mycket
imponerande, kortigen som räckte från till
6, med tusntal kronor och flaggor, kosporationer
hundratal musikkorpser, var verkligen alldeles
egendomligt storartad. märkvärdigt, att gubben
Hugo ännu efter döden skulle vara Hobergs-
gubben: har ni sett någon gefva mer?". Hade
han sjelf fått ordna sin begrafning, hade
han bestämdt gjort den sådan. Han fördes
ju, efter egen vilja, i fattiglikvagnen.
Denna var också knakteffekten. Gummorna,
arbetarne, hela pariserfolket voro förtjusta
och greto öfver denna enkelhet. – Men före
den enkla likvagnen foro tid magnifika lik -
vagnar, fullastade med kronor och kransar,
alla dessa kransar äro nu utbridda på
Pantheons trappor. På alla sidor af hela
byggnaden stå de uppstaplade. – Jag är
öfvertygad om att denna begeifning var
ett "spectaile unique – åtminstone var den
10 gånger storartad än Gambettas, som jag
jag
då ansåg vara oöfverträffelig.
Ni skulle se sådant lif här är nu, Tack
vara det vackra vädret. Dasongen är icke
slut ännu, ty le grand prix blir först den
14. Nu börja derför damernas nya sommarn
toiletter gå ut och gå (A propos, skicka mått
på Anni och Bertha, och såg mig hvad de mest
behöfva härifrån) vagnarne äro nyputrade
och folk, folk ute öfverallt.

Ack hvad jag är nyfiken att höra något
från Haiko. Huru nu funnit det kejeenska
herrskapet, om ni äro generad af dem, om
de fört med sig mycken står, om ni måste
dras med Boije och Alfthan, om fröken ser
ut att vilja på allvar uppmuntra sin
sjukliga mari för målarekonsten o. s. v.
Jag har försökte få Antell att köpa
något af Vallgren – men den envisa menniska
beställer i stället min byst af honom, nu då
jag omöjligt har tid att sitta. Ack den
der Antell, hvad det är för en underligt
figar – Bonden har alls ej gått är honom
envis och dryg, isynnerhet när han har
druckit, och detta är hans enda nöje.
här man har hans pengar kunde man ha
bra mycket roligare sjelf och göra lifvet,
behagligare för andra, men isynnerhet
detta senare faller honom ej in. Och med allt
detta har han ett godt hufvud. obegripligt
att han icke blir led åt denna ensamhet,
det la sysslande med myntamling och nata-
logiserande af densamma.
Tänk, fastän Odeontheatern ligger emellan
kommer ändå doft af jasmuner emot mig
från Luxembourgt ådgården, det kommer
starkt, par boutfées och känner alldeles be-
I morgon skall jag igen till
rusande.
Pasteur, och i nästan vecka skall jag arbeta
så mycket som möjligt.

Nu slutas jag. fast Hagelstam kom för att
göra beställning
att
hemtas mig till middagen här någonstädes
i trakten.
må godt och Skrif snart, mera härnäst.
Helsa tusenfaldt alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har just kommit hem från Pasteur, har målat hela eftermiddagen.

  Louis Pasteur
 • Det är "rötmånadsväder", sådant som det var då Alexandra och Annie Edelfelt var i Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har rest hemifrån klockan 10 på morgonen, vet således inte om det har kommit brev från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • ”Jag antar att ni nu redan är rigtiga Haiko-bor, haft ert möte med Heydens och erfarit ett och annat obehag af detta grannskap.”.

  Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Olga Heyden Elisabeth Nikolajevna Heyden Fjodor Logginovitj Heyden
 • Edelfelt tänker på Haiko och får hemlängtan; han skulle hellre andas in blom- och barrdoft än asfaltdamm och lukten av mat och människor.

  Haikko
 • Porträttet av Pasteur torde bli bra; men ljuset i laboratoriet är dåligt och åstadkommer mörka reflexer i Pasteurs ansikte.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har tecknat Madame de Chambure i pastell; Chambure är nöjd; det är svårt att måla efter fotografi och farligt för konstnärsryktet.

  Emile de Chambure Amélie-Félicité de Chambure
 • Har skickat korrespondenskort om Victor Hugos begravning; det var imponerande med den långa kortegen med kronor, flaggor och musikkårer.

  Victor Hugo
 • Victor Hugo påminde om "Hobergs gubben" också efter sin död.

  Victor Hugo Hobergsgubben
 • Victor Hugos kista färdades i fattiglikvagnen så som han själv velat, detta uppskattades av arbetarna.

  Victor Hugo
 • Victor Hugos kransar är utbredda på Pantheons trappor.

  Panthéon Victor Hugo
 • Hugos begravning var mer storartad än Gambettas.

  Léon Gambetta Victor Hugo
 • Det varma vädret skapar liv och rörelse; säsongen är inte slut ännu eftersom le Grand Prix är först den 14 juni.

 • Damernas nya sommartoiletter syns i stadsbilden; Edelfelt ber modern skicka Annie och Berta Edelfelts mått, och undrar vad de behöver mest.

  Pariisi Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • ”Ack hvad jag är nyfiken att höra något från Haiko. Huru ni funnit det Heydenska herrskapet, om ni är generade af dem, om de fört med sig mycken ståt, om ni måste dras med Boije och Alfthan, om fröken ser ut att vilja på allvar uppmuntra sin sjukliga mani för målarekonsten o.s.v. –”.

  Haikko Varvara Heyden Georg von Alfthan Olga Heyden (epävarma yhteys) Boije Elisabeth Nikolajevna Heyden Fjodor Logginovitj Heyden
 • Edelfelt har försökt få Antell att beställa något av Ville Vallgren; nu har Antell beställt Edelfelts byst, precis när Edelfelt inte har tid att sitta modell.

  Ville Vallgren Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt tycker att Antell är en "underlig figur"; "bonden har alls ej gått ur honom", menar Edelfelt; Antell är envis och dryg i synnerhet då han har druckit; Antell borde kunna göra livet behagligare för sig själv och andra med sina pengar; han är ensam och sysslar med sin myntsamling.

  Herman Frithiof Antell
 • Till ateljén kommer doft av jasmin från Luxembourgträdgården.

  Luxembourgträdgården
 • Följande dag fortsätter arbetet med Pasteur.

  Louis Pasteur
 • Middag med Jarl Hagelstam.

  Jarl Hagelstam