Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateriat höyrylaivat ikä kesä lainat laskut maaseutu matkat nimikirjoitukset ravintolat sää seuraelämä talous terveys tilaukset vaatteet

Paris söndag d. 28 juni 85
på aftonen
Älskade Mamma,
Nu det var då roligt att ni ändtli-
gen fått sommarn och vackert väder.
Här är det både varm och solsken,
nästan litet för mycket af det goda.
Då jag somliga dagar haft två seancer
på f. m. Mme Saussine och på e. m
Pasteur, har jag också varit så för-
farligt trött på aftnarne, att jag
bara suttit som en idiot på min
restaurant här vid tvenne de Villiers
och låtit en rysk målare, Wyllie, f. d.
garde officer, prata för mig utan
att begripa hvad han säger. Denna
Wyllie är rigtigt en typ på den der
aimabla, pratsamma, sliskigt – vänliga
ryska verldsmannen, med gester, axlar
och ögonbryn som flyga upp till väders
minnen som skjutes ut och ögonen
som bli så pliriga när det skall vara
rigtigt skämtsamt.
I går hade jag min sista séance, för-
dieant, med Pasteur Jag tror jag
ändå får be honom sitta en liten
stund nästan vecka, ty jag måste annan-
då två dagar på att måla fonden.

och får således lof att ännu gå
dit till laboratoriet några gånger..
häromdagen begärde jag en autograf
af Pasteur för Anni – jag ville ta ett
gammalt bref, hvad som helst – nej,
han ville ge någonting skrifvit ankom
för Anni räkning – några råder som
jag skall skicka i resminderadt bref
till min K. syster. – I morgon efter
seancer hos Mme Laussine skall jag gå
ut med fru Vallgren för att köpa en
och hvarje åt flickorna. ville var här i
morgse och lånade litet pengar – han
tycks icke ha det alltför briljant,
men är vid godt humör. De skola stanna
i Paris hela sommarn – der upp på högst
höjden af Montmartre har de åtminstone frisk
luft och vacker utsigt.
– Fortsättning 1 stå bli. Det är för
talet, att jag icke fått tillfälle att
sluta detta bref! Som jag måste ut
kl. 12 10 hvar dag, så passa alla
tråkiga besök räkningar, räkningar
i evighet) att komma och embetera
mig före denna tid – hvadan jag ej fått
vara i fred en enda morgon på de
sista tiderna Nu är kl. qvart öfver

nu – 13 personer komma i den
dystra ansigten att göra mitt massa
lättare, ha redan varit här.
Senaste måndag var jag hos Semon
vid rum St Honore och beställt snörlif
och klädningar åt flickorna. Måtte
jag nu ej ha gjort något dum. Tyget
är s. K. flaggduk etamine, hvilket
är det allra mudernaste kan bara
både vinter och sommarn. om Mamma
sade att klädningarna hufvudsakligen
vore lemnade för icke dansanta
soirée, tog jag hellre något ljust
åt Anni, ljusgult -grått – men
fått Bertha har jag ännu ej bestämdt
mig. Emellertid svarat jag för för
och men och om ni ej tycker om tygarna
så kunna ju andra klädningar göra
i Helsingfors efter dessa.
Just nu fick jag Mammas bref middag
första sommarvärmen på Haiko. Jag
skall uträtta alla kommissionerna
så bra som möjligt. Får se när
jag kan resa. kunde jag bli
färdig på en vecka (hvilket är
hårdt här omöjligt) så skulle jag ta
libeckerbåten d. 11 juli. I annat fall

får jag resa öfver Kjøbenhavn, deri-
från en ångbåt lär gå d. 18.
I dag skall jag till Pasteur,
de föregående dagarne har jag målat
Mme Saussine på f. m. och ätit frukost
hos Mambure. Ännu en séance med
gumman, måndag tror jag, och så
reser hon till Ers med en gammal
sällskap dem.
I går bjöd jag Fallesen på fin
middag – märkvärdigt hvad gubben
är kry och vigilant och 68 år!
Nu måste jag: ville in till Simon för
tygerna, bestyra om mina taflor expedistion
gå till min chemiscer, föra unga pastell
porträtt till Mme Pasteur, skrifva s bref
och sitt om en timme vara 7 se
verst härifrån, bakom Panthion.
förlåt detta telegrafiska meddelande
tusen helsningar
Eder
Atte.
Gud låte Tajta bli bra, måtte
hon vara försigtig

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt gläder sig åt att familjen äntligen har fått sommarväder i Haiko; i Paris är det för hett.

  Pariisi Haikko
 • Edelfelt har jobbat mycket och har ibland haft seanser med både Pasteur och Madame Saussine samma dag.

  Louis Pasteur de Saussine
 • Har varit så trött på kvällarna, suttit "som en idiot" på "min" restaurang på Avenue des Villiers ”och låter en rysk målare, Wyllie, f.d. gardesofficer, prata för mig utan att begripa hvad han säger. Denne Wyllie är rigtigt en typ på den der aimabla, pratsamma, sliskigt-vänliga ryska verldsmannen, med gester, axlar och ögonbryn som flyga upp till väders, munnen som skjutes ut och ögonen som bli så pliriga när det skall vara rigtigt skämtsamt.".

  Louis Pasteur de Saussine Wyllie
 • Det var sista avtalade seansen med Pasteur i går, men Edelfelt tror att Pasteur måste sitta ännu följande vecka.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har fått Pasteurs autograf för systern Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Louis Pasteur
 • Följande dag är seans med Madame de Saussine.

  de Saussine
 • Följande dag ska Edelfelt gå ut för att köpa "ett och varje" för Annie och Berta Edelfelt tillsammans med fru Vallgren.

  Berta Edelfelt Antoinette Råström Alexandra Edelfelt
 • Ville Vallgren har gjort visit för att låna pengar; han har det inte "briljant", men är på gott humör.

  Ville Vallgren
 • Vallgrens ska stanna i Paris hela sommaren; uppe på Montmartre har de frisk luft.

  Pariisi Montmartre Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Edelfelt har fortsatt skrida den 1 juli.

 • Edelfelt har betalat räkningar.

 • Edelfelt har beställt snörliv och klänningar åt Annie och Berta Edelfelt från Simon på Rue St. Honore; tyget är modern "flaggduk"; ifall de inte tycker om dem kan man låta sy upp andra enligt samma modell i Helsingfors.

  Helsinki Pariisi Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Simon
 • Edelfelt har först nu fått Alexandra Edelfelts brev som berättar om sommarvärmen på Haiko.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ska uträtta kommissionerna [beställningarna] som modern och systrarna gjort.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hoppas vara klar för hemresa snart; funderar på att ta båten från Lübeck, eller resa via Köpenhamn.

  Kööpenhamina Lyypekki
 • Denna dag går Edelfelt till Pasteur.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har målat Madame de Saussine på förmiddagarna och ätit frukost hos Chambure de föregående dagarna.

  Emile de Chambure de Saussine
 • Återstår ytterligare en seans med Madame de Saussine innan hon reser till Ems med en gammal sällskapsdam.

  Bad Ems de Saussine
 • Edelfelt har bjudit Fallesen på fin middag i går; han är kry för sin ålder.

  Edvard Fallesen
 • Edelfelt ska bestyra om att konstverken blir ivägskickade, och föra unga Pasteurs porträtt till Madame Pasteur.

  Jean Baptiste Pasteur Marie Pasteur
 • Hoppas att Fredrika "Tajta" Snygg blir frisk.

  Fredrika Snygg