Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

opera (konstart) asunnot Jumala kalusteet koti matkat naiset sähkeet seuraelämä teatteritaide tilaukset venäjän kieli

Petersburg, Tisdag morgon
[med blyerts: 1885]
Älskade Mamma,
Det hans alls ännu litet tomt efter
Er, kanske också derför att Petersburg
nu förefaller mig särdeles tomt då de
Etter – Manzeyska fruntimren alla äro borta
Gossarne Etter bo utmärkt trefligt –
de ha ju sina gamla, vackra möbler och
dessutom måtte de ha rätt mycken esprit
och fallenhet för att ställa det trefligt.
Jag kan ej anse att jag på något
namnnardt satt generar dem, ty de
ha, utom sängkammare två stora rum, der
de der präktiga, oreda divanerna stå.
Fastän de ej ha hushått hemma, hade
de dock arrangerat en rigtigt trefligt liten
kupé (i det fallit är det tråkigt att
bo här, att jag med ena mot min vilja
ådrager dem depenser) och derefter fick jag
berätta om Heidens o. s. v. till kl. 2.
någon synnerlig sömn blef det emellertid ej
af. Tankar och funderingar, ett sliddligt tackar
och undanskrinnande moppar höllo mig
länge saken. – I går på m. var det ett
herrligt väder klart och lagom kallt. Den första

person jag råkade på Newsky var Thauben-
berg, hvilken bjöd mig på middag. Detta afslogs
emellertid, eftersom les garçons, Wolodja
och har Mitja redan bjudit mig. Emellertid
gick jag och såg på folket Nevan och känslor-
na, jag jag gick visit 10 verst i det vackra
vädret. Så åt jag frukost med Paul på l 'burg,
hvarefler jag begaf mig på visit till Treuben-
berg, der endast frun var hemma. Berthas
specialhelsning framfördes. Der såg ganska
enkelt och litet tråkigt ut hos dem. Stackars
hon, att sitta så der allena dag ut och dag in.
Derefter var jag och sökte Zecky, som vara
bortreet köpte konfekt åt Lily Etter och flickor-
na – (den afgår i morgon) och kom hem.
isande vid bläser det då man eller i
utwortchik. – I dag har jag träffat Stenbock
som sade att Secgei var mycket nöjd med
taflan och att pengarna afgått till Paris.
Oom får jag träffa först i morgon ung.
den andra taflan. Scheremetieff är bort-
reste, till Moskva, tror jag, alltnog genom
honom får jag ingenting veta får se
om dom skall ha någonslags reda
på saken.
I dag har jag dessutom träffat Öhrnberg

en som tycktes ha nog af Petersburg och
jag ingenting mot att komma med i morgon.
Alltså i morgon kl. 1 reser jag med
tid
Gud hjelpa.
le-
I eftermiddag skall jag stackars menniskor
till Elliser, som hittat på det oradet
till
att på på Wassili Ostrow, vidare
till Wolkoffs (jag träffade yngre Wolkoff
på gatan, och han hoppades etc) samt
till min vän Nikolai Ivanowitsch Bystras
hvilken dock aldrig lär vara hemma.
I afton har Paul bjudit mig på sin
klubb. hvarefter vi gå på Operan
och se Oriegen" en rysk opera med
ämna från Puschhins poem. För att litet
visa min tacksamhet mot mina vårdar
tänker jag bjuda dem på theatern och
sedan att supera i någon tafla Koki
såg jag i går, han har, som kan-
marpage, två sortir i vecka.
Petersburg är sig likt – intet mera
förtjusande än förr. De har stora distan
serna, kölden och språket, de äro ändå
svarat.
Har ni hört om att Frey fått en jag
men vid ryska operan, med 200 rubel

i månader. äro de nöjda med honom
får han dubbelt nästan år.
Nu är Öhrnberg här och vi ha beslutit
resan i morgon. Måtte han blott hålla
ut, han är ändå mera klen, kanske
tycker jag det nu för att han ser
utfrusen ut.
Nog längtar jag att komma härifrån
till varmare sänder. – Ett öde
med de här visiterna som jag nu
engång icke kan komma ifrån här
Petersburg. Det blir ljufligt
att ej ha sådana förpligtelser i Berlin
Helsa nu alla bekanta och såg att
jag har dugtigt ledsamt (mera efter
Eder, mindre efter dem) och att jag
mår förträffligt.
Farväl. I morgon telegraferat jag
väl för att säga att jag befinner
mig på afresande för
Vania och Öhrnbergs vänta på
mig, derför måste jag sluta
Helsa flickorna och tant Gadd hjertligt
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt saknar Alexandra Edelfelt och systrarna; Petersburg förefaller tomt då "de Etter-Manzeyska fruntimren" inte är där; gossarne Etter bor trevigt och har fallenhet för inredning; de har två stora rum utom sängkammare och Edelfelt kan lätt bo hos dem utan att störa .

  Pietari Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt von Etter Manzey von Etter
 • Gossarna Etter har arrangerat en trevlig supé för Edelfelt hemma hos sig trots att de inte har ett fungerande hushåll i sin bostad; Edefelt beklagar att han ådrar sina värdar utgifter, "depenser"; samtalade bl.a. om Heidens under kvällen .

  Olga Heyden von Etter Elisabeth Nikolajevna Heyden Fjodor Logginovitj Heyden
 • Edelfelt har inte sovit gott, har haft för många tankar som hållit vaken; dagen innan var ett härligt väder, lagom kallt och klart; mötte Traubenberg på Nevskij prospekt, men kunde inte tacka ja till middag eftersom "les garçons, Wolodja och poor Mitja" redan hade bjudit; promenerade längs Neva och kanalerna; åt frukost med Paul von Etter på l'Ours; besökte Traubenbergs där bara frun var hemma; förmedlade hälsning från Bertha Edelfelt; Traubenbergs hem ser "enkelt och tråkigt" ut; uppsökte Zichy som var bortrest; köpte konfekt till Lily Etter och flickorna .

  Nevskij prospekt Neva (joki) Berta Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Paul von Etter Dmitrij Ivanovitj Jacobson Vladimir Ivanovitj Jacobson Traubenberg Mihály Zichy Traubenberg
 • Det blåser isande vind då man åker i "istwostschik" [droska]; Edelfelt har träffat Stenbock som berättade att [storfurst] Sergej är nöjd med "taflan" och att pengarna har gått till Paris; kan träffa Oom först förljande dag angående "den andra taflan" ["Lekande pojkar på stranden I"]; Sjeremetev är bortrest, kanske i Moskva .

  Pariisi Moskova Pietari Fjodor Oom Sergej Alexandrovitj (epävarma yhteys) Vladimir Sjeremetev Stenbock
 • Edelfelt har träffat Öhrnberg som tycktes ha nog av Petersburg; Edelfelt reser följande dag kl. 1 "med Guds hjelp" .

  Pietari Edvard Öhrnberg (epävarma yhteys)
 • Edelfelt ska besöka paret Ellis som bor på Vassilij Ostrov; sedan fortsätter han till Volkovs; träffade den yngre Volkov på gatan; slutligen ska han besöka sin vän Nikolaj Ivanovitj Bystrov, som dock sällan är hemma .

  Sofia Alexandrovna Ellis Nikolaj Ivanovitj Bystrov Alexander Venjaminovitj Ellis Venjamin Alexandrovitj Ellis Sofia Sergejevna Volkova Michail Sergejevitj Volkov Alexander Sergejevitj Volkov Jelena Nikolajevna Volkova
 • Paul von Etter har bjudit Edelfelt till sin klubb; efter det ska de gå till Operan och se "Onegin" som baserar sig på ett poem av Pusjkin; Edelfelt tänker tacka sina värdar i Petersburg genom att bjuda dem på teater och supé "i någon lafka"; såg Koki föregående dag; som kammarpage har Koki två "sortier", två gånger ledigt i veckan .

  Nikolaj von Etter Paul von Etter von Etter Alexander Sergejevitj Pusjkin
 • Petersburg är sig likt, menar Edelfelt; de stora avstånden, kölden och språket är svåra.

  Pietari
 • Hjalmar Frey har fått engagement vid ryska operan, med 200 rubel i månaden.

  Hjalmar Frey
 • Öhrnberg är hos Edelfelt och de har beslutat resa följande dag; Edelfelt kommenterar Öhrnbergs klena hälsa; "han ser utfrusen ut".

  Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt längtar efter varmare länder och är frusrerad över alla artighetsvisiter han förväntas göra; ser fram emot att slippa sådana förpliktelser i Berlin; hälsar vänner och bekanta som han saknar; mår förträffligt .

  Pietari Berliini
 • Edelfelt ska telegrafera följande dag för att meddela att han har rest .

 • Vanja och Öhrnberg väntar på Edelfelt som måste avsluta brevskrivandet; hälsar systrarna och tant Gadd .

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Johan Emil (Ivan) von Etter Edvard Öhrnberg