Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

riksdag (folkrepresentation) juhlat matkat museot näyttelijät näyttelyt teatteritaide

Berlin, den
188
Om en halftimme reser jag från Berlin, ty jag
Älskade Mamma –
är trött af att gå här och slå dock. Ingen resa till Dresden har blifvit
af, derför att vi förssofvo oss i går söndag. Neiglick har varit här
hela tiden och vi ha haft mycket roligt tillsammans med honom,
Mille, Kalle Lundström, en magister Warastjerna o. d. – litet tröttsamt har
det blifvit. Berlin är en stor stad och jag har gått och gått miltal, vakat
och besök alla möjliga Bierhallar, vin kätlrar mer och mindre forntyska.
första aftonen voro vi på Deutsches theater der de spelta utmärkt
(men ändå ej så bra som på och. francais) – pjesen var rigtigt smörja af
Blumenthal – ädle och patriotiskt baroner, en svart själ, en flack
kammarherre som blir plötsligt en god menniska o. s. v. rigtigt
drafvel. En liten ingenne Torma, heter hon, man kunde nästan
tro namnet är finskt var rigtigt söt. hennes fotografi med-
följer. Så spelades en uktanlöjtnant – led men ädel i botten,
ypperligt. – Den natten kommo vi i säng kl. 4. dagen derpå
kl. 3. i går kl.. 1 jag skall supa bromkalium nu innan jag
ger mig af. Ohrberg som nödvändigt ville bara se rik-
dagen, tänkte stanna har 3 dagar till, ty först i öfvermorgon
skulle han få biljett det, men nu har han tagit

sitt förnuft till långa och kommer med. Jag har varit på
museerna hela dagarne – de ha fått en massa nya och
ypperliga saker till. Dessutom finns har en exposition af
färgad skulptur – högst intressant, skulle hos säga. ungdomen,
d. v. s. Öhnnberg och Neiglick och Wasattjerna ha varit som
galna med att väcka, dricka Rhenven och Capvin och grekiskt
vin, lille Lundström Mille och jag ha bildadt en temmeligen
slapp opposition mot detta lifverne, så att vi följd med,
Vädret var herrligt i går och rörelse var ytterst liflig.
Jag trodde aldrig det var ett sådant nattlif här. Det är värre
än i Paris, ty här äro en del caféer öppna hela natten
och det dricks ganska frisk. Lustig är det att se hela
familjen på krogen kl. 1 på natten. – Men då man ju har annat
att tänka på i verlden, och denna noctambulatoriska existerar
trötta mig ofantligt, har jag fått en omotsländlig lust att
komma fram. Till Dresden skulle jag i alla fru få resa ensam
ty o. håller på sitt älskade riksdag, bara se, bara se ett
ögonblick, säger han, och skulle i så fall stanna här. Vi skulle
då måste mötas i Magdeburg, och jag är rädd för att det
skulle bli något spektakel.
Jag så gerna jag än ville fortsätta, så måste jag gå till
station nu.
Och nu farväl, jag är i morgon den här tiden i Paris och
skall väl då skrifva resten.
Eder
Atte
Neiglick är lugnare, gladare – jag tror bestämdt det gör
honom godt att vara i Leeprey

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt ska resa från Berlin en halv timme senare.

  Berliini
 • Det blir inte någon resa till Dresden trots planer.

  Dresden
 • Edelfelt har haft roligt med Neiglick, "Mille" Cedercreutz, "Kalle" Lundström och magister Wasastjerna; vakande och drickande.

  Emil Cedercreutz Hjalmar Neiglick Carl Lundström Wasastjerna
 • De har varit på Deutsches Theater, som inte är lika bra som Theatre Français; såg en pjäs som var "riktig smörja", "dravel", av Blumenthal; en söt skådespelerska vid namn Sorma fångade Edelfelts intresse; Edelfelt skickar hennes fotografi.

  Oskar Blumenthal Agnes Sorma
 • Öhrnberg skulle ha velat se riksdagen, men följer med till Paris i alla fall.

  Pariisi Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt har gått på museer och utställningar; en av utställningarna av färgad skulptur skulle Bos ha kallat intressant, menar Edelfelt.

  Berliini Berndt Otto Schauman
 • Neiglick, Öhrnberg, Wasastjerna har vakat och druckit; "Calle" Lundström, "Mille" Cedercreutz och Edelfelt har bildat "slapp opposition".

  Emil Cedercreutz Hjalmar Neiglick Edvard Öhrnberg Carl Lundström Wasastjerna
 • Nattlivet i Berlin är "värre" än i Paris.

  Pariisi Berliini
 • Edelfelt skulle vilja resa till Dresden, men Öhrnberg vill stanna i Berlin och se på riksdagen.

  Berliini Dresden Edvard Öhrnberg
 • Neiglick är gladare och lugnare; Edelfelt tror det gör honom gott att vara i Leipzig.

  Leipzig Hjalmar Neiglick