Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

amerikkalaiset asunnot ateljeet avioliitto huolestuneisuus huoneenvuokra joulu kahvilat kamiinat kenraalit kirjailijat kirjeet koti lahjat naiset palvelusväki ruotsalaiset sää talvi teatteritaide tilaukset ystävät

Paris lördag d. 12 dec 85
Älskade Mamma
På ett café vid vous. Clichy, der jag sitter
och väntar på några svenska, skrifver
jag med äkta krogbläck och dit denna.
Tack för brefvet i går. Jag är så förargade
öfver att jag gått och gjort Mamma
ledsen med mitt dåligt humör –
på afstånd har ju sig allting värre
ut. Vi ha haft rigtigt vinter
här i 3, 8 dagar i snö, 5 och 6 grader
kallt om nätterna, 2 om dagarna.
Det är icke farligt i norden, och har
kan man också uthärda det lemnat
ligen bra. Endast i mitt sofrum
var det 2 grader varit en morgon
kl. 8, men så hade också eller
slocknat i min kamin under
natten. För resten har jag i dag
experimenterat med min kamin
och sett att man kan drifva upp
värmen till 17 grader, hvilket gör
att ej följer Conciergens råd
att köpa en likadana kamina som
Courtois. På många sätt vore

detta
lyckan, det är då säkert. I dag var jag på visit hos
friherrinnan Frederiks, och blir troligen bjuden det på
middag någon af dagarne med en grefve Zuboff, bror
till vår grefvinnan. Jag skall då berätta om Sascha
Puschkin, som han ännu ej känner. Frederiks sjelf har
blifvit general och är litet mera saken än förr.
Gud se lif att det gick lycklig för Anna knor.
ting! – Berndtson, icke nöjd med att låta mig beslöt
ra om sina affärer i 2 år skicka mig en sista på jul-
klappskommissioner för herrskapet Cronstedt – det
är ändå litet starkt – jag har ej sig att gå och förlora
dagatal för sådant. – Gumman Saunines porträtt
blir troligen bra. Pasteur prisar af alla, de flesta
anse att det just är en tar för mig att bli jemföras
Hvad jag räknar är, varit än

– Bonnai –
med
någonting. Tusen helsningar
Atte

det ändå bra att få ett sofrum
i samma hus – jag skall tala med
en amerikanare, Reenhardt, som
har ett och ej begagnade det
dessa dagar har jag så godt som borta
hos Chambure; i förrgår kom jag det
kl. 10, var der till frukost och middag
och gick med honom på theatern
för att se Sardons nya pjes. Jag är
säker på att ej trötta honom, ty
uti hans sätt att be mig stanna
ligger verkligen mycken "accent
de Verité. Han har i många och
mycket samma natur som jag och
vi komma derför väl öfverens. Han
har fattat vänsköp för mig, har
tråkigt ensam med svarmodren, som
börjar för allt flere maner och gritler–
Nu har gumman fått i sitt hufvud att
jag måste gifta mig, och Chambure
proponerade mig alltid skämtande alla
gumman gamla vännenor lika kärinnar
Mamma ser att Thères intet att
den enda jag blir brydd för. – Det
vore roligt att ha ett så kömförtabltt
hem som Chambure, men intet är det

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö