Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) familj (fenomen) aateli ateljeet huutokauppa kalusteet kaupungistuminen kirjailijat kirjat kirjeet kokoelmat konkurssi koti lapset (perheenjäsenet) lyriikka maaseutu murha naiset opinnot politiikka sanomalehdet seuraelämä tilaukset toimittajat

Paris d. 15 januari 1886
Älskade Mamma,
Det käns helt skönt att rigtigt i lugn och ro
få sitta hemma en afton, elda kaminen röd,
tända på gasen, läsa och skrifva. De sista
dagarne har det näml varit, om icke "rustan-
de" som Tajta skulle säga, så
åtminstone
ett stort fläng.
Men innan jag relaterar om detta, skall jag
tacka Mamma för bref och tidningar.
Mitt konstnärsbref af 1870 roade mig mycket,
mest af allt dock mitt tvärsäkra påstående
att Reinhold var en äkta Künstler, skrifvet
med tysk stil till yttermera visso. Då jag sedan
tänker på att jag i åratal fick arbeta på
att komma ifrån Reinholds inlärda half-
toner och köttoner så förefaller entusiasmen
ändå lustigare. Men alla ha genomgått
ungefär det samma. häromdagen, hos Mun-
kacsy, visade han mig en gul, konventionel-
gammalmodig "syndaflod" och bad mig
gissa af hvem den var – dag tog till
Isabey eller någon annan fransk målare
från 1840. Och så var den af Munkacsy
sjelf hans första tafla!
Ryska nyårsafton var jag (jemte Boije
representant för Storfurstendömet Finland)

bjuden till Ryska ambassaden
på soirée
Mycket
prinsar, mer och mindre tartariska och
mer och mindre krachanerade. Mme Mohren-
heim var ytterst ämabel, talade om
Kejsarbesöket, mina menuer (det kan man kalla
rykte!) Köpenhamn, Kejsarinnan m. m. – Hennes
yngre dotter är nu fullvuxen och ser mycket
fin ut. Af damerna kände jag
endast
få till utseen-
det bl. a grefvinnan Decazes-Stackelberg och
holländska ministerns fru, född ryska. Vi
voro bara ryssar der, nämligen. Vid tolf-
slaget skålades mycket i Champagne och
jag prononcerade månget "[kyrilliska bokstäver]"
med den mest småleende min. Mohrenheim
har en hel hop vackra saker, bl. a. en
boudoir Louis XV, med ypperliga gobeliner
från tiden, Sachsiskt porslin o. d. Boije
var fryntligheten sjelf och stod och jamsade och
flinade än med en Narischkin än med en Galitzin
eller Trubetskoi. – På ryska nyårsdagen
var jag på middag hos baron Fredericks.
Hon, friherrinnan, född Arapoff, är en "femme
d'esprit" och i allo öfverlägsen sin man.
En utmärkt intressant gammal ryss- mosko-
vit var der, en intim vän till Turgeniev, Tol-
stoï o. a. En ovanligt klok gubbe, vest europé,
liberal, nästan radikal – hans namn uppfattade
jag ej. Det var utmärkt roligt att höra honom.
han kände allt och alla, berättade, gjorde reflexio
ner och kom fram med rigtigt bra paradoxer,

så att alla andra bara hörde på.
Hon var så prononceradt vest-europé
att jag ett ögonblick fick ta slavofilernas
parti – jag!
Och så igår. Valter Runeberg hade stält till
en slags Topelius-fest
i Palais Royal
dit Björnson och
Jonas Lie voro inbjudna.
omkr. 30 finnar och finskor.
Jag var från början
ej entusiastisk för saken och gick motvilligt.
Men så kom champagnen och med den
först ett rigtigt bra, längre tal af Meyer,
och så tal på tal af Björnson och Lie.
Ack att Ni inte fick höra dem! Björnsons
tal, som handlade om allt möjligt: Norge,
venster, Garibaldi, Paris, Runeberg och
Topelius, löfskog och fågelsang, "Topelius
den evige elsker tenor i Finlands Birkeskov"
men så hänförande väl sagdt, så alltige-
nom genialiskt! Jonas Lie berättade
en episod från en Wergelands firning som
han sedan tillämpade på alla de skalder
hvilkas lifsgerning gått in i folkets medvetan
de. Valter Runeberg talade humoristiskt
jag utbragte en kort skål för Walter Runeberg
och så läste Björnson upp några nya
Dikter, som ehuru rent venster politiska
dock i hvarje strof buro vittne om "la griffe
du lion". – Det var i allo lyckadt.
Och Björnsons tal för Finland sedan – ja jag
satt och torkade mina tårar i servietten.
Jag kunde ej låta bli att i bland förebrå
mig att jag satt der och drack viner och

fråssade af Björnsons vältalighet, då ni
nu hade så ledsamt med den Brandtska
auktionen, och jag var nästan ledsen öfver
att ej vara med Er och kunna hjelpa Er en
smula.
Till Etters telegraferade jag nyårsdagen.
Om måndag är jag bjuden till baron Frederiks
på ungdomsdans, d. v. s på dans med 14, 15
åringar, jemnåriga till deras dotter, en tjock
rultig flicka med ett 25 års ansigte på en
barn kopp. Jag vet ej om jag går.
I dag har jag varit hela dagen hos Chambure
der jag ändrade litet på fonden (jag hade sjelf
begärt att få göra det. Jag stannade ute
med ens, åt middag efter att ha råkat Dagnan
hos en penselmakare och spatserat en timme,
och kom så hem. Här låg ett med bronseradt
bondgrannt vapen försedt kort från Waldemar
v. Frenckell, hvilken bjöd mig på middag. Jag
var helt glad att jag kom för sent – ty på
detta sätt får jag sitta och prata i fred med
Mamma, läsa litet och samla mig.
Under de senaste dagarna har jag målat
rätt flitigt, och det går bättre igen.
Då jag idag gick och promenerade på boulevarden
kom det igen på mig en sådan märkvärdig leda
åt alla dessa oroliga, egoistiska menniskor,
denna förfärliga kamp för tillvaron och detta
jägtande lif som icke kan sluta med annat

än hjernuppmjukning. Några alldeles
ohyggliga mord begångna i går af bättre
klädda personer, gjorde minsann ej något för
att jag skulle se på alla dessa menniskor
med blidare ögon. Folkskockningar, trängsel,
stoj och skick verkar mycket mera fara-
ingifvande på mig nu än förr. Mina
nerver lider rigtigt fysiskt deraf. Jag känner
mig så litet boulevardier som möjligt nu
för tiden, och en hel del skojare, som jag förr
kunde vara med
i samma rum
verka nu på mig som
spetelska eller pestsmittade. Allt hvad journa-
lister, spelare, gommeux'er heter hatar jag
rigtigt. Öppnar jag en tidning blir jag genast
arg åt alla dessa onaturligheter och
orimligheter, åt all denna dumhet och fördom
som smetas öfver med litet esprit och åt
all denna flackhet som "le tout Paris" för
med sig.
Jag har redan för 14 dagar sedan börjat med
ett porträtt af Vasthi Runeberg, som jag lofvat
Valter för längesedan 4 seancer. har jag haft,
men är alls ej nöjd. De äro underliga, dessa
Runebergs barn. Vackra, men så litet barnsliga
i sitt tal. Jag är alldeles bortkommen med dem,
kan ej tala med dem, förstår dem ej. De
prata sådan der smörja som intet har hvarken
hufvud eller fötter och föräldrarna ge sig mödan
att söka reda på det förnuftsammanhang

som kan finnas i detta rådd. Nino är
för lärd och tänkande för mig, den här flickan
förstår jag mig ej på, intet ett dugg. Lika-
som i modrens smek ord "min lilla fogel" så
är det i allt något så främmande, så olikt
ens egen barndom. Sanmarks ha en liten
flicka som är trefligt – den äldre, fullvuxna,
Bertha jemnväger, är så egendomligt agiterad
och knyckig och vigtigt, resonnerar och har åsigter.
Ändtligen ha Neoviuses farit, och Boije
har nu börjat mera kultivera Antell.
Boijes konstnärliga studier ha, tror jag, fått
hvila en tid. Åtminstone kan jag ej begripa när
han arbetar.
Om några dagar är jag bjuden till landet
till en Mr Amic, (en vän till Bastien Lepage),
som jag händelsevis träffade på en svensk
ångbåt i fjol. Denna Amic är rik, umgås
mest med litteratörer och målare, och har
bjudit ett helt sällskap dit ut (en timmes
väg från Paris) på jagtparti. Dagnan och jag
jaga icke, lika så litet som värden, och vi
få väl ändå vår dag till ända, ty han
lär ha "allez was menschen begahs" derute, böcker o.
samlingar.
Nu säger jag Mamma farväl och Godnatt
Bonsoir, la compagnie!
Och tar er alla i famn, Mamma, Anni och
Butti!
Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är skönt att sitta en kväll hemma i lugn och ro, läsa och skriva; det har varit "ett fläng", "ett rustande" som Tajta skulle säga.

  Fredrika Snygg
 • Tackar för brev och tidningar.

 • Edelfelts kommenterar det "konstnärsbrev" som han själv har skrivit 1870, som Alexandra Edelfelt uppenbarligen har sänt honom; har funnit det roande, särskilt påståendet om att Reinhold är en äkta "künstler"; förefaller ännu mera roande, eftersom Edelfelt fick arbeta i flera år för att få bort influenserna från Reinhold i sin egen konst.

  Bernhard Reinhold
 • Munkaczy visade nyligen sin första tavla för Edelfelt; på frågan vem han trodde att hade målat den gissade Edelfelt att den var av Isabey eller annan fransk konstnär från 1840.

  Mihály Munkácsy Jean-Baptiste Isabey
 • Edelfelt och Boije var på ryska nyårsaftonen bjudna på supé på ryska ambassaden; "Vi voro bara ryssar der"; Madame Mohrenheim var "aimabel", vänlig; hennes yngre dotter är nu fullvuxen; Edelfelt kände endast få av damerna till utseendet, bl.a. grevinnan Decazes-Stackelberg och den holländska ministerns fru; Mohrenheim har mycket vackra saker och möbler; Boije var fryntlig och konverserade med ryska dignitärer; på ryska nyårsdagen var Edelfelt på middag hos friherre Fredericks och hans fru; på middagen var en intressant äldre rysk man från Moskva, vän med Turgenjev. Tolstoj och andra; han var en klok och intressant man, en "vesteuropé" och "liberal"; Edelfelt uppfattade inte mannens namn.

  Moskova Lev Tolstoj Knut Boije af Gennäs Eleonore Decazes-Stackelberg Lev Alexandrovitj de Freedericksz Mohrenheim Ivan Sergejevitj Turgenjev Barbara Andrejevna de Freedericksz Arthur von Mohrenheim Mohrenheim
 • W. Runeberg har arrangerat Topeliusfest i Palais Royal: Bjørnson, Lie; tal av dem och Söderhjelm.

  Palais-Royal Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Walter Runeberg Zacharias Topelius Werner Söderhjelm
 • Bjørnson talade om Norge, vänstern, Garibaldi, Paris, Runeberg, Topelius, lövskog och fågelsång.

  Norja Johan Ludvig Runeberg Bjørnstjerne Bjørnson Zacharias Topelius Giuseppe Garibaldi
 • Lie berättade om en Wergelandsfest.

  Jonas Lie Henrik Wergeland
 • W. Runeberg talade humoristiskt; Edelfelt utbringade skål för J. L. Runeberg.

  Johan Ludvig Runeberg Walter Runeberg
 • Bjørnson läste upp några nya vänsterpolitiska dikter och höll ett tal för Finland som fick Edelfelt att torka tårarna i servetten.

  Suomi Bjørnstjerne Bjørnson
 • Edelfelt har dåligt samvete över att gå på fest samtidigt som morbrodern Gustaf Brandts egendom säljs på auktion.

  Gustaf Brandt Brandt
 • Edelfelt har telegraferat till familjen von Etter på nyårsdagen.

  von Etter
 • På måndag är Edelfelt bjuden till friherre Fredericks på "ungdomsdans" för ungdomar som är jämnåriga med deras dotter, 14–15-åringar.

  Lev Alexandrovitj de Freedericksz Barbara Andrejevna de Freedericksz Elisabeth de Freedericksz
 • Edelfelt har varit hos Chambure; har ändrat på fonden till Madame Saussines porträtt.

  Emile de Chambure de Saussine
 • Edelfelt har ätit middag med Dagnan.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Waldemar von Frenckell bjöd Edelfelt till middagsbjudning; det var ett bronserat "bondgrant" vapen på kortet; Edelfelt är glad över att ha kommit hem för sent för inbjudan.

  Waldemar von Frenckell
 • Under en promenad på boulevarden har Edelfelt blivit trött på de egoistiska människorna, på kampen för tillvaron och det jäktande livet som inte kan ha annan utgång än "hjernuppmjukning".

  Pariisi
 • Edelfelt ser inte på människorna med blida ögon efter några ohyggliga mord igår, utförda av "bättre klädda personer".

  Pariisi
 • Folkskockar och trängsel verkar mer skrämmande än förr.

  Pariisi
 • Edelfelt är ingen boulevardier.

  Pariisi
 • Får obehag av journalister, tidningar och "flackheten" som Paris bär med sig.

  Pariisi
 • Edelfelt har börjat arbetet med ett porträtt av Vasthi Runeberg för fjorton dagar sedan; har lovat det åt W. Runeberg för länge sedan.

  Walter Runeberg Vasthi Runeberg
 • Är inte nöjd med porträttet av Vasthi Runeberg; Edelfelt förstår sig inte på de Runebergska barnen som inte är barnsliga; han förstår sig inte på föräldrarnas sätt med dem.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Vasthi Runeberg
 • Sanmarks lilla flicka är trevlig; den äldre dottern som är i Berta Edelfelts ålder diskuterar, resonerar och har åsikter.

  Berta Edelfelt Carl Gustaf Sanmark Maria Sanmark Louise Sanmark Maria Charlotta Sanmark
 • Herrskapet Neovius har rest.

  Edvard Rudolf Neovius Thyra Neovius
 • Boije umgås mera med Antell nuförtiden.

  Knut Boije af Gennäs Herman Frithiof Antell
 • Boijes studier har troligen fått vila en tid.

  Knut Boije af Gennäs
 • Edelfelt är bjuden till landet till Amic, en av Bastiens vänner, tillsammans med ett sällskap för jaktparti; Dagnan och Edelfelt jagar inte, men får säkert dagen att gå med Amics böcker och samlingar.

  Les Bouleaux Henri Amic Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Amic är förmögen och umgås med konstnärer och författare.

  Henri Amic