Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) apurahat avioliitto diplomaatit hammassärky historia keisarit kirjailijat kokoelmat lapset (perheenjäsenet) lyriikka naiset seuraelämä talous

Paris, onsdag d 27 jan.
86
Älskade Mamma,
En sådan sympathi! Jag har också plågats
af fluss-tandvärk sedan åtta dagar.
En dag var det så att jag var alldeles
ifrån mig, försökte alla möjliga medel,
och så hjelpte slutligen det likaså gam-
la som simpla: bomullstoppar i öronen.
Från Bos har jag haft ett bref ang.
Maria Backman, och det var just sådant
jag önskade och väntade. Yrjö Koskinen
kan ingenting göra för henne. Det är
derför alls ej sagdt att de lemna mig
i fred; senast i går hade jag ett bref
från Otterdahlskan. Det finnes ingen
annan utväg än att ge conciergen
hennes signalement så att hon ej må
slippa in. Talte jag om att det
var stor middag hos Chambure? Hans
syster, Mme de Montant, omkr. 50 år,
var en originel dam. Borta från

denna verlden, studerar historie
och samlar gamla fajanser, hvaraf
af hvilka
hon
lär ha de flesta historiska pjeserna från
revolutionstiden. Bl. a. voro der en
judisk bankir och hans fru, Kahn.
Frun som i 20 år, hela sitt barndomstid
brott i samma hus som gamla markisin
nan de Chambure, var en vacker rödgul-
oläsligt liten judinna, liflig och rolig. Hon
skulle låta måla sig i pastell af mig, säger
Chambure, alltid.
Ack om jag kunde få tag i något
större, mera "empoignant" att måla!
Allt det här småplocket, som ändå
sysselsätter mig, utan att helt uppta
mig, gör mig ledsen. – I går uppvakta
des jag af Meyer med fru och svägerska,
den sistnämnda anländ i förrgår.
Hos Kaufmanns var jag på middag
häromdagen. De klagar bara öfver dyr-
heten, och som familjen igen lär ökas
om någon tid, blir det väl ej bättre

för det. Det är ett tråkigt ämna att
höra talas om och stackars Kaufmann
medger ju genom denna klagan sin
egen inkapacitet både att förtjena
mera och hushålla bättre.
Nu sitter och jag och väntar på Ville Vall-
gren. Från Kejsar Nikolai har bysten
nu blifvit en Buli-Staffan à la
doktor Antell. Får se huru länge jag ännu
skall sitta!
I dag har jag en rigtigt corvée i
perspektiv. Det är att gå på ambassa
dricens mottagning kl. 4 – att sitta
der i denna eviga visitring och
tala solo i 2 minuter och så
låta turen gå till en annan, det
är ändå "zu dumm". Och vore det
här i qvarteret – nej 5 verst härifrån.
– Björnson var här en dag med
barn och blomma. Han har nu upp-
täckt min specialitet: luft! Han
är för resten mycket vänlig för mig
läser upp nya verser som han skrifvit
och som äro ypperliga. Hans fru har
varit illa sjuk i bronchit, och en

son som är i Tyskland lär också ha
fel i bröstet.
Den Kola Sinebrychoffska kommissio-
nen är alldeles olidligt tråkig,
Hur skall jag kunna
full
göra detta upp-
drag så att jag ej helt och hållet
får Mannerheim på halsen. Orett
kommer jag naturligtvis att få dessutom.
Med alla dessa landsmän och historier
och förtroenden och kommissioner
och arbete för andra och tidsför-
lust – vet jag ej annat för mig
än att rymma från Paris, hvilket
jag nog gör endera dagen – men
hvart?
Farväl nu så länge. Jag skall skrifva
utförligare härnäst. Mammas och
Buttis bref har jag läst och läst om
igen. Dessa bref äro mitt käraste
sällskap och bli mera nödvändiga
för mig ju längre jag lefver.
Farväl och à bientôt
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har haft "fluss-tandvärk" sedan åtta dagar.

 • Har fått brev från B.O. Schauman angående Maria Backman: Yrjö Koskinen kan inte göra någonting; igår brev från fröken Oterdahl; Edelfelt kommer att ge conciergen damernas kännetecken så att han inte släpper in dem.

  Berndt Otto Schauman Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen N.N. Maria Backman Sophie Oterdahl
 • Det var stor middag hos Chambure; gäster var bl.a. Chambures syster Madame Montant, en originell dam, och en judisk bankir Kahn med fru.

  Emile de Chambure Blanche de Montant Léopold Kahn Adèle Kahn
 • Madame Montant studerar historia och samlar fajans från revolutionstiden.

  Blanche de Montant
 • Fru Kahn har bott i samma hus som gamla markisinnan de Chambure; en 20-årig vacker, livlig och rolig judinna med rödgult hår; Chambure menar att hon ska låta måla sig i pastell av Edelfelt.

  Emile de Chambure Adèle Kahn Eugénie de Chambure
 • Edelfelt vill få tag i ett "större" ämne att måla.

 • Edelfelt har haft visit av Meyer Söderhjelm, med fru och svägerska.

  Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm Lönnblad
 • Det har varit middag hos Kauffmanns, som klagar över att allt är dyrt och som ska få ett barn till; allt är dyrt; genom pratet om ekonomi medger Kaufmann sin inkapacitet att förtjäna mera och hushålla bättre.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Bysten av Edelfelt som Ville Vallgren håller på med liknade först Nikolaj I, nu har den blivit en "Buli-Staffan" och liknar doktor Antell.

  Nikolaj I Ville Vallgren Herman Frithiof Antell
 • [Sannolikt ryska] ambassadrisens mottagning i dag; det är en "corvée", ett dagsverke att gå på denna visit, tala i två minuter med ambassadrisen och sedan ge tur till nästa gäst; ambassaden ligger fem verst bort.

  Mohrenheim
 • Bjørnson har varit på visit hos Edelfelt med barn och fru; Bjørnson har upptäckt Edelfelts specialitet: luft.

  Bjørnstjerne Bjørnson Karoline Bjørnson Bergliot Bjørnson (epävarma yhteys)
 • Bjørnson läser upp sina nya dikter för Edelfelt.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Fru Bjørnson har haft bronkit.

  Karoline Bjørnson
 • Bjørnsons son som bor i Tyskland har "fel i bröstet".

  Saksa Bjørnstjerne Bjørnson Bjørn Bjørnson
 • Kola Sinebrychoffs kommission, beställning eller uppdrag, är tråkig; hur kan Edelfelt genomföra den utan att få Mannerheim på halsen.

  Carl Mannerheim Nicolas Sinebrychoff
 • Edelfelt funderar på att rymma från Paris p.g.a. landsmän och kommissioner.

  Pariisi
 • Edelfelt har läst Alexandras och Berta Edelfelts brev om och om igen, det är hans käraste sällskap, blir viktigare med åren.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt