Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

arpajaiset hotellit hyväntekeväisyys kaasut matkat mentorointi sähkeet seuraelämä syntymäpäivät taidekauppa talous tilaukset valaistus

Paris d. 4 februari 86
Älskade Mamma,
Jag känner mig så synnerligen nöjd, ty jag har arbe-
tat hela aftonen – icke är det något mästerverk
precis, som jag åstadkommit, men jag har ritat
pastell, och min trogna Boye har varit tyst
som ett höns, suttit i ett hörn och ritat med.
Dessutom har jag haft den moraliska på kraften
att säga nej till en familjen-fru-middag i mor-
gon, Söderhjelms, Runebergs och Sanmarks –
ler och långhalm, – ha igen i morgon en kärleksmål
tid på någon restauration, och som jag nu absolut
vill vara i fred en tid, hittade jag på en pretext
och skref ett bleklagdt nej till Meyer. I grun-
den blir jag egoist, jag tycker mest om säll-
skap der man kan lära något, höra åtminsto-
ne ett nytt ord, och som jag ej är säker derpå
vis à-vis mina käre landsmän (svenskarne in-
beräknade) så blir jag allt mindre lifvad för deras
agaper. Valter vore nog bra, men frun!
och fru Sanmark sedan! Meyer finner sig som
fisk i vatten med dem, troligen emedan de
Gasen blir ej dyr. – Jag har ofta alla 4 lågorna tända och januari månad
kostar mig 3 frcs.

ej äro så öfverdrifvet artistiska som
de ogifta konstnärerna. – Mamma kommer
ihog att jag är medlem i ett middagssäll-
skap (månadtligt) med Gervex, Casin, Duez,
Beraud, Gui de Maupassant, m.fl. Nåväl
vi hade en sådan middag senaste vecka. Det
var den roligaste jag varit med om. Jean
Beraud, som är "le gamin de Paris" par
excellence, öfverträffade sig sjelf den gången.
Det var ett sådant fyrverkeri af galenskaper
och fånigt infall, att man formligen vred
sig hela aftonen. Och så är denna klubb
väl sammansatt: samma idéer förena oss
alla, ypperlig musik bestås (alla wagnerianer)
och nästan bara talentfullt folk, hela säll-
skapet. Under tre år som jag hört till dem,
har jag småningom blifvit bekant med dem
alla och återfinner bland dem samma
känsla af jubel öfver Paris som jag min-
nes från mina första pariserår.
Det kan hända att jag nästa vecka
reser till Södern med Chambure. Han

har uppmanat mig att följa med, och
försäkrar mig att jag skulle få vara all-
deles oberoende af honom "C'est moi qui
viendrar vous eunnyer de temps en temps"
säger han. Det kunde vara lustigt att
komma till Nizza och Monaco med honom,
som känner hela "le monde" så väl, som
vet alla historier om hvar och en sedan
30 år, och som rest så mycket. Reser
jag, så tänker jag måla, först i Nizza
och sedan i Cannes, der Mr Amic f.n.
finnes. En dag skulle vi stanna i Marseille.
Mamma kan lita på att jag kommer att
tänka på Mamma som ung då. Emeller-
tid kan mycket inträffa innan nästa
onsdag, då vi tänkt resa, och jag vill
derför ej ta resan som alldeles afgjord.
I Cannes vistas också storfursten Wladi-
mir – jag måste väl gå dit och göra min
uppvaktning, kan jag tänka.
Mannerheim har varit här och fått
pengar, bara hälften likväl af de tusen
frcs jag fått för hans räkning. För några

dagar sedan kom telegram från Nicolas,
der det sades. hemförskaffa Carl – nåja,
jag väntar på vidare ordres.
Ville Vallgren har slutat min byst.
Chambure sade om den: Je ne suis pas
sûr que je ne l'aurais pas reconnu
si je l'avais vu dans une des galeriès
du Salon. – Detta bevisar att likheten icke
är påfallande. Vidare sade han "On a
voulu vous rendre plus beau, et l'o est
arrivé à vous rendre bien moins agreable
d'aipeit". I alla fall är det ett godt
arbete, och Ville har bestämdt lärt sig ett
och hvarje, så mycket ha Dagnan och
jag predikat för honom.
Klockan är ett på natten och jag säger derför
godnatt. Det är löjligt hvad jag saknar
Eder! Jag känner mig allt mera fästad
vid hemmet och jag
erfar
icke någonstädes
en sådan känsla af trygghet och välbefinnan
de som hos Er, och trifs ej med någon så
bra som med Er. – Helsa alla
Godnatt och au revoir
Eder
Atte.

P. S. dagen derpå , d. 5 februari. Jag
kom ej alls i hog då jag fick Meyers
bref med den Sanmarkska middagspro-
positionen, att det i dag var J. L. Ru-
nebergs födelsedag, och att måltiden således
hade en högre betydelse än drickandets
ätandets och juttandets. Jag skref derför
i dag till Meyer att jag är med om
middagen.
Om jag nu reser
till Södern,
hur skall jag då göra med
de 500 frcs som jag ännu har för Manner
heims räkning? – Ändtligen har jag
skickat af ett skizzartadt hufvud till
Takanenska historien, under Mammas
adress. att få kilram och att af de flata
guldramarna skära till en rand är väl
hastigt gjort. Jag skickar dock nu måttena
så att allt detta måtte kunna beställas
på förhand 27 centimeter x 33 c.
Fru Schiefners ram skall jag beställa här.
Det är emellertid ingen brådska, ty jag skall
skicka den först med öppet vatten. Det
var då en trogen själ, gumman Thérèse,

jag är helt rörd öfver att hon alltid
kommer ihog mig.
Nu på samma gång skrifver jag till
Standertskjöld. Jag tror mig utan risk
kunna på det varmaste rekommende
ra Villes staty. Visserligen är den ännu
långt ifrån färdig men den ser ut att
bli bra, om han följer modellen, som
är den mest idealiskt vackra italienska
gossen man kan tänka sig. Litet
mager och spenslig, men så genom elegant
i proportionerna, vackra lemmar och ett
vackert hufvud. Statyn framställer ho-
nom lyssnande på ekot. Han har nyss
slutat att blåsa på sin flöjt och lyssnar
nu med handen vid örat.
Konsthandlare gå här alla dagar, men
ingenting köpa de. Det är verkligen
förfärligt "flau" som Morbrors konjaks
affärer med Roy.
Och nu säger jag är igen farväl. Min lilla
tafla är färdig nu. Goupil prutar så det är
skändligt.
Eder Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har ritat pastell hela kvällen; Boije har inte stört, utan suttit och ritat han också.

  Knut Boije af Gennäs
 • Edelfelt har tackat nej till middag följande dag med Söderhjelms, Sanmarks och Runebergs; Edelfelt vill hellre umgås i sällskap där man lär sig något; umgås gärna med W. Runeberg, men helst inte med fru Runeberg och fru Sanmark; Söderhjelm är som "fisken i vattnet" med dem.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Carl Gustaf Sanmark Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm Maria Sanmark
 • Edelfelt är medlem i middagssällskap med Gervex, Cazin, Duez, Beraud, Guy de Maupassant; förra veckan var den roligaste middagen, där Jean Beraud överträffade sig själv; alla har samma idéer, tycker om Wagner; jubel över Paris som Edelfelt minns från sina första studieår.

  Pariisi Henri Gervex Richard Wagner Jean Béraud Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez Guy de Maupassant
 • Edelfelt reser kanske nästa vecka till södern med Chambure; Nizza och Monaco.

  Nizza Monaco Emile de Chambure
 • Resplanen är att måla i Nizza och Cannes, där Amic finns; tillbringa en dag i Marseille; Edelfelt kommer att tänka på Alexandra Edelfelt som reste på samma ställen som ung.

  Cannes Nizza Marseille Alexandra Edelfelt Henri Amic
 • Storfurst Wladimir befinner sig i Cannes; Edelfelt måste göra sin uppvaktning hos honom.

  Cannes Vladimir Alexandrovitj
 • Mannerheim har fått hälften av de 1000 franc som Edelfelt fått för hans räkning.

  Carl Mannerheim
 • Telegram från Nicolas Sinebrychoff: "hemförskaffa Carl [Mannerheim]"; Edelfelt väntar på vidare instruktioner.

  Carl Mannerheim Nicolas Sinebrychoff
 • Ville Vallgrens byst av Edelfelt är färdig; men som Chambure säger, den liknar inte.

  Emile de Chambure Ville Vallgren
 • Ville Vallgren har lärt sig en del under arbetet med bysten, eftersom Dagnan och Edelfelt har "predikat".

  Pascal Dagnan-Bouveret Ville Vallgren
 • Edelfelt saknar Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Kaufmanns hälsar; de har flyttat in i ett garni [möblerade rum för uthyrning].

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Gasen blir inte dyr.

 • Fortsatt 5 februari.

 • Edelfelt kom inte ihåg att det är J. L. Runebergs födelsedag då han tackade nej till middagen med Söderhjelms, Sanmarks och Runebergs; har tackat ja nu.

  Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Walter Runeberg Carl Gustaf Sanmark Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm Maria Sanmark
 • Edelfelt funderar på hur han ska göra med de återstående 500 franc som han förvaltar för Mannerheims räkning, ifall Edelfelt själv reser bort, till södern.

  Riviera Carl Mannerheim
 • Har målat färdigt ett skissartat huvud till Takanens lotteri; kan Alexandra Edelfelt låta rama in verket?

  Alexandra Edelfelt Johannes Takanen
 • Edelfelt beställer ramen till fru Schiefners porträtt i Paris; det är inte bråttom, eftersom porträttet skickas först vid "öppet vatten".

  Pariisi Therese Schiefner
 • Är rörd över att alltid bli ihågkommen av Therese Schiefner.

  Therese Schiefner
 • Skriver till Hugo Standertskjöld för att rekommendera Ville Vallgrens staty Eko.

  Ville Vallgren Hugo Standertskjöld Eko
 • Konsthandlare kommer till ateljén varje dag; ingen köper något; det är som morbor Gustaf Brandts konjaksaffärer med Roy.

  Gustaf Brandt