Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) sjukdom (tillstånd) religion (fenomen) opera (konstart) aateli ammattitaitokilpailut arkkitehtuuri haudat hautausmaat huviretket junat kardinaalit kauppa kesä kevät kirjeet kirkkokunnat lahjat matkat operetit palatsit ruhtinattaret sää sanomalehdet satamat toimittajat tullit

Genua d. 27 mars 1886
Älskade Mamma,
Jag har en sådan snufva att jag
tömt mitt förråd af näsdukar och fått lof att
låna 3 af Chambure – döm derför icke strängt
detta bref. I går på e. m kommo vi till
Genova la superba, och begynte genast
springa omkring i staden, hvilken, som Mamma
vet, har en mycket italiensk och egendomlig
pregel. Så snart vi kommit öfver gränsen
hade vi ett äkta italienskt skådespel för
ögonen. En gammal, utgammal kardinal
steg på tåget vid en station och tusentals
menniskor följde honom. Först alla prester
och semmarister, ganska otäcka att åse,
och så populacen. Då hans Eminens gick
välsignande (och stödd af två monsignori)
öfver perrongen, föllo menniskorna på knä
korsade sig och buro sig besynnerligt åt.
– Här är kallare än i Monte Carlo, och
Jag träffade igen storfurstinnan Maria Paulowna i spelsalen, och denna gång kände hon igen mig

vegetationen är på långt när ej så fram-
skriden. Här är vår, men der är full-
ständig sommar redan. San Remo är
vackert, längs med hela kusten från Bordi-
ghera till San Remo är der en skog af
orangeträd, citronträd och palmer som är
bland det rikaste man kan se.
I dag på f. m. gingo vi först omkring
på gator och gränder och tog sedan
en båt och läto ro oss en par verst ut
på hafvet för att se på staden och
hamnen. Himlen var icke rigtigt klar,
men landskapet stod så mycket finare i
tonen. Hvad här skulle vara mycket
att måla! Fartyg och båtar intresserar
mig mycket, isynnerhet i denna originella
omgifning af målade hus som torna sig
upp på kullarne, med de höga bergen
strax bakom. – Chambure har ofta varit
i Genua förr och t. o. m bott här en
månad för 20 år sen. Jag är rädd för att

han kom hit bara för min skull, men
som han förmår låtsa som han aldrig
gjorde någon menniska några tjenster
känner jag mig ej förödmjukad af hans
lilla uppoffring. På e. m ha vi varit
omkring i palatserna och kyrkorna.
Hvad som mest frapperar mig är att
all monumental arkitektur här är
från samma tid, allt från 1560, unge-
fär. En slags storartad, redan litet tung
renaisans. Men storartade äro de,
dessa palats – sådana dimensioner
sådana trappor och pelare. Hvad dessa
väldiga salar mycket bättre motsvara
pretentioner på aristokratiskt budföreri
och rikedom än de smånätta moderna
dockskåpen. I Durazzo-Pallavini
palatset bor familjen ännu som
bäst, men för några francs släppte den
trogna tjenaren in oss i matsal,
kabinett och mottagningssal. En märk-

värdig brist på smak, efter Pariseridéer
åtminstone, rådde derinne. De vackraste
gamla gobeliner på väggarna, och
otäcka kanevas broderier i ullgarn på
stolarne – Utmärka sniderier på de
gamla speglarne och i taket, och de
grymmaste mahognybord på golfvet.
– Vackra taflor och familjeporträtt
ha de. I Palazzo Brignole-Sale äro
de flesta af familjens medlemmar
på 15 och 1600 talet
målade af Titian, van Dyck, Basano
Så skall det vara! Dessa förnäma famil-
jer måste ändå ha ledsamt här, ty
Genua är ju, som Venedig, en stad som varit
stor och som nu bara är handelsstad.
Då vi kommo ut ut Durazzo-palatset,
mötte vi markisinnan i trapporna.
Hon såg verkligen fin ut. I ett af
de stora palatsen, Balbi, tror jag, bor
endast ett gammal 80 årig fru, ensam
qvarlefvande af slägten – Hon måtte
Igår voro vi på teatern och sågo en skralt oläsligt operett – Operasäsongen
är ledsamt nog förbi, den säges ha varit särdeles
briljant i år.

ha det helt småtrefligt
der i det stora, kalla,
förgylda och stela huset,
ensam som tomten.
Det var på baron Rosenblads inrådan
vi reste ut en lång och ful väg för
att se Campo Santo, begrafnings-
platsen. – En marmorlyx som jag
aldrig sett maken till och dålig skulptur
som jag knappast heller sett maken
till. En sådan grym dekadens i ett
land som haft sådana gubbar som
de på 1500 talet. Alla monument
kolossala, fula, horribla med modernt
klädda herrar och fruar som uppväckas
från de döda af feta och koketta englar,
spetsar, halsdukar, stöflar, allt väl
gjordt men fasligt smaklöst. Nu
på aftonen har Chambure gått på
operan, men som jag gerna vill att
min snufva skall bli bättre till i mor-

sitter jag nu och smörjar min rinnan-
de näsa med coldcream, nyser och
tårar samt skrifver bref. Till fru Etter
skref jag just. Jag har näml. skickat
en låda insyltade frukter till Lily
och Chambure har skickat en annan
åt mina kära systrar. Jag adresserade
båda till fru Etter, Petersburg, för
att det ej skulle bli någonslags krångel
i tullen i Petersburg. – Jag hoppas
allt detta kommer fram ordentligt.
I öfvermorgon resa vi härifrån, stannar
en afton och natt i Monte Carlo,
(der vi haft det bäst i yttre måtto
hôtel o. s. v. och fortsätta så till Marseille
stanna der två dagar och äro i slutet
af veckan i Paris.
I morgon hade jag tänkt måla
litet vid hamnen, men jag vet ej
om det är värdt med den här
näsan. – Vi fara kanske ut till

några villor utanför staden som äro se-
värda. Chambure känner en markis
Gropollo som har en sådan villa och
tänker göra visit der.
Det är sannt, innan vi lemnade Monte-
Carlo fick jag ett bref från Mamma,
der Buttis resa till Petersburg
omtalas som sannolik. Jag skulle ge
bra mycket för att få se min kära
Blis åka på Perspektivet eller gå
i Eremitaget eller Isakskyrkan.
Om Tante Gadd reser till Granstedt,
så skulle det ju gå ypperligt. Visser-
ligen skulle Mamma få ledsamt, dugtigt
till ändå, efter Butti, och Butti ledsamt
efter Mamma, men tänk också hvad
B. skulle få se mycket. Så ledsamt
att italienska operan ej existerar mera.
Eller gör den det? Van Zandt är
ju der.
Hade jag icke nu, mer än någonsin,

fått erfarenhet om att man bör vistas
minst fjorton dar på en ort förrän man
kan göra något dugtigt i måleriväg, så
skulle jag ha bra stark lust att fara till Pisa
Siena och Florens. Men jag får vara nöjd
nu; om Gud låter mig lefva nästa år, så
gör jag denna resa. – Schauman är
herrlig! Jag skrifver till honom, för sä-
kerhets skull att han endast skulle lemna
början af mitt bref (d. v. s om finnarne i Paris)
åt offentligheten, om han precis ville
det, och så går han och skrifver om
Portalis och Chambure och saker som alls ej
ha med finska konstnotiser att göra. Men han
är oförbätterlig. Acku Berndtson har
pinat och bedt mig att ge notiser. Det är ett
högst otacksamt göra, ty de förstöra den
enklaste sak, och äran att skrifva i Hbladet
är ej så fasligt stor. Roligt att Ville V.
fick priset vid oläsligt täflingen. Det tycks
ju börja gå för honom, Gud ske lof.
Måtte ni nu vara friska och raska –
och ha det bra på allt sätt – Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har snuva och hoppas att Alexandra Edelfelt inte dömer brevet strängt; har fått låna näsdukar av Chambure då de egna tagit slut.

  Alexandra Edelfelt Emile de Chambure
 • Edelfelt och Chambure kom till Genua igår, har gått omkring i staden.

  Genua Emile de Chambure
 • En kardinal följd av många människor steg på tåget, folk på perrongen knäböjde då han välsignade dem.

 • ”Jag träffade igen Storfurstinnan Maria Paulowna i spelsalen, och denna gång kände hon igen mig”.

  Maria Pavlovna
 • Det är kallare i Genua än i Monte Carlo, i Monte Carlo är det sommar, här är bara vår.

  Genua Monte Carlo
 • Kusten mellan San Remo och Bordighera är vacker.

  San Remo / Sanremo Bordighera
 • Edelfelt har gjort en utflykt ut på havet för att se på staden och hamnen; skulle finnas mycket att måla.

  Genua
 • Chambure har ofta varit i Genua, t.o.m. bott i staden.

  Genua Emile de Chambure
 • Edelfelt har varit i palats och kyrkor; det är förvånande att all monumentalarkitektur är från ca 1560.

  Genua Palazzo Brignole Sale Palazzo Balbi Palazzo Durrazzo-Pallavicini
 • Familjen bor i Durazzo-palatset, men tjänaren släppte in Edelfelt och Chambure för några franc; beskriver inredningen; vackra tavlor och familjeporträtt.

  Genua Palazzo Durrazzo-Pallavicini Emile de Chambure Durazzo
 • I Palazzo Brignole Sale är de flesta av familjens medlemmar porträtterade av Tizian, Van Dyck och Bassano.

  Genua Palazzo Brignole Sale Tizian Anthonis van Dyck Brignole Sale Jacopo Bassano
 • De förnäma familjerna måste ha ledsamt både här och i Venedig; städer som båda varit stora och nu bara är handelsstäder.

  Genua Venetsia
 • Då Edelfelt och Chambure kom ut ur Durazzopalatset mötte de markisinnan, som såg verkligen fin ut.

  Genua Palazzo Durrazzo-Pallavicini Emile de Chambure Durazzo
 • I Palazzo Balbi bor en ensam fru; hon är den sista av sin släkt.

  Palazzo Balbi Balbi
 • Edelfelt och Chambure såg en dålig operett i går.

  Emile de Chambure
 • Operettsäsongen är förbi för i år, den lär ha varit bra.

 • Har gjort utflykt till Campo Santo, begravningsplats [heliga fältet], enligt Rosenblads rekommendation; beskrivning av begravningsplatsen, marmorn, skulpturerna.

  Camposanto di Staglieno Carl Rosenblad
 • Chambure har gått på operan ikväll; Edelfelt stannar själv hemma och kurerar sin snuva och skriver brev.

  Emile de Chambure
 • Har skrivit till fru Etter; har skickat en låda med syltade frukter till Lily von Etter; Chambure har skickat en låda syltade frukter till Annie och Berta Edelfelt; båda adresserade till fru Etter i S:t Petersburg för att det inte skulle bli krångel med tullen.

  Pietari Berta Edelfelt Emilie von Etter Emile de Chambure Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter
 • Reser från Genua i övermorgon via Monte Carlo och Marseille; är i Paris i slutet av veckan.

  Pariisi Genua Monte Carlo Marseille
 • Edelfelt har funderat på att måla vid hamnen följande dag, men vet inte om det är värt det med snuvan.

  Genua
 • Gör kanske utflykt till villor utanför staden; Chambure känner en markis Gropallo som har en sådan villa och tänker göra visit hos honom.

  Genua Villa Gropallo Emile de Chambure Gropallo
 • Har fått ett brev från Alexandra Edelfelt om Berta Edelfelts resa till S:t Petersburg; resan kunde kombineras med tant Gadds resa till Granstedts.

  Pietari Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Granstedt
 • Det är ledsamt att Italienska Operan inte längre finns; eller gör den det? Van Zandt är visst där?

  Marie Van Zandt
 • Edelfelt skulle åka till Pisa, Siena och Florens om han inte visste att man måste vistas minst fjorton dagar på en ort för att kunna måla där; gör resan nästa år.

  Firenze Siena Pisa
 • Har skrivit till B. O. Schauman att han bara ska använda början av Edelfelts brev till konstnotiser; nu har han publicerat hela brevet om Portalis och Chambure.

  Emile de Chambure Roger de Portalis Berndt Otto Schauman
 • Axel Berndtson har bett att Edelfelt skriver notiser till Hufvudstadsbladet; det är inte en tacksam uppgift.

  Axel Berndtson
 • Roligt att Ville Vallgren fått priset vid Agricolatävlingen; hans karriär börjar ta fart.

  Ville Vallgren Mikael Agricola