Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aateli amiraalit huviretket kasinot keisarit kihlaus kirjeet konsulit kuninkaat kuolema matkat naiset palatsit porvarillisuus puistot sää sanomalehdet säveltäjät serenadit tiedemiehet vaatteet

Monte Carlo d. 29 mars
1886
Älskade Mamma,
Vid återkomsten hit hade jag Mammas kära
bref som låg och väntade på mig, likaså Berndts-
sons angående den stackars Uotila. Då han
är död, kan jag ej förstå hvad jag skulle
kunna göra till fromma för hans qvarlåtenskap,
Jag är ju ännu mycket långt från
Ajaccio, och der måtte väl finnas en rysk
konsul som tar hand om hans saker. – Det
måtte ändå vara trist att dö så der långt
borta från hem och vänner. Om jag i Mar-
seille får tag i ryska konsuln der, så kan
jag ju be honom omnämna saken för hans
kollega i Ajaccio (om en sådan finnes), men allt-
detta går ju precis lika väl per korrespondans.
Min snufva är numera bara rinnande,
icke mera nysande och värkande. I går
hela dagen voro vi på fötterna i Genua,
och gjorde t. o. m en exeursion i vagn
(Chambures passion) till Ville Pallavicini
8 verst från staden, der en alldeles märkvär

digt vacker park finnes, och i parken alle-
handa barnsliga leksaksgrottor och riddar
borgar och Cytheres ö och dammar och
kinesiska kiosker för att ej tala om surpriser-
na (rätt dumma) som bestå i att man då
man sätter sig på ett stol eller en gunga får
vattenstrålar öfver sig från alla sidor. – Vidare
sågo vi Palazzo Doria, som nästan är det
intressantaste i Genua. Det är litet äldre
än de andra, och der finnas saker som
äro makalösa: plafonder, dekorationer, kaminer.
Utanpå är det oregelbundet men stor slaget
som tiden då det blef bygdt, och temmeligen
lika väl underhållet som packhuset förr
i Helsingfors. – Doria, amiralen har bott der,
Carl V, Frans I, Napoleon och nu bor Verdi
i en flygel. Det vore ej otrefligt att bo der –
en vy öfver Genua med hamnen och hafvet
som är präktig, och trädgården med sina
marmorneptuner och springbrunnar i för-
grunden. Hvad jag gerna skulle vilja
bo ett par månader i ett sådant der
gammalt, halft öfvergifvet palats och
drömma, vegetera och göra studier. Hvad
som så mycket slog än på mig i Genua

var att alla dessa palats voro så stora
och väldiga. – med allt detta blef det för
sent för oss att resa ut till Marchese
Gropallo, som Chambure hade tänkt.
– Hvilken skilnad att komma från Genua
till Monte-Carlo. Là-bas le beau, ici le
joli. – Luften är herrlig här och jag kän-
ner mig helt mensklig igen. Snufvan, hafs-
vindarne och det ständiga gåendet i kyrkor
och palats i Genua hade gjort mig helt
matt. – I Casino var jag ett ögonblick – nya
ansigten, nya spelare, men denna uppsättning
är betydligt mera borgerlig och enkel än
den förra Säsongen lider till sitt slut. I dag
försökte jag börja en studie af Monaco-
klippan, sedd från mina fönster, men himlen
mulnade och effekten förändrades totalt.
Neiglick är i Paris och kommer att stanna
der en månad ännu. Han tyckes ha – likadan
snufva som jag, men är hänryckt öfver att
vara qvitt de lärde i Leipzig och att se Paris
igen. –
Historien om Annis serenad roade mig mycket.
Jag ser Er alla tydligt i Edra "nocturnes blouses"
som det hette i Mannerheims verser i verlden.
– – Den Karin Kisellffska förlofningskandalen

är betecknande för sederna hemma. – Att något
sådant kan passera är ändå fasligt. kunna
ej tidningarna skydda sig mot dylika dumma
skämt. Löjligt att jag aldrig vet hvem som
är Karin Kiseleff och hvem som är den Marg-
faldiga Kiseleff. Är nu Karin den med näsan
opp eller den med näsan ner? för resten är
jag lika glad om jag aldrig får klarhet i
den saken.
I Paris är det 20 grader varmt, således
varmare än här. Jag börjar också att längta
till arbetet igen och emotser med glädje den
dag man ej behöfver snöra igen sin kapp-
säck hvar morgon och hvar afton. – Men
en angenäm resa har jag gjort, så när som
på vårt sjuklighetstillstånd i Nizza, och en bra
angenäm reskamrat har jag haft. Han är en
ovanligt hygglig och charmant karl och har
något sympathisk i sin person Så liten affär
han än gör af sin markiskrona, så är han ändå
en rigtigt adelsman. – Vi ha intet haft ett
ögonblick af leda eller butterhet eller varit
mankus på hvarandra under hela resan.
Nästa bref skrifver jag troligen från Paris
der jag, med Guds hjelp är om fredag.
Helsa alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ett brev från Alexandra Edelfelt väntande vid återkomsten till Monte Carlo.

  Monte Carlo Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har fått brev från Berndtson om Uotilas död; Edelfelt förstår inte hur han kunde vara till hjälp i fråga om kvarlåtenskapen; han befinner sig långt från Ajaccio på Korsika, det torde finnas en rysk konsul närmare?

  Ajaccio Gunnar Berndtson Aukusti Uotila
 • Om Uotilas död: trist att dö så långt borta från hem och vänner.

  Ajaccio Aukusti Uotila
 • Edelfelt ska be ryska konsuln i Marseille ta kontakt med sin kollega i Ajaccio (om en sådan finns); allt detta går att ordna per brev.

  Marseille Ajaccio Aukusti Uotila N.N.
 • Snuvan har gett efter, Edelfelt har blivit bättre.

 • Chambures passion är att göra utflykt i vagn; de gjorde en sådan igår till Villa Pallavicini utanför Genua; beskriver parken.

  Genua Villa Pallavicini Emile de Chambure
 • Det intressantaste palatset i Genua är Palazzo Doria; beskrivning; amiral Doria, Carl V, Frans I, Napoleon och Verdi har bott där.

  Genua Palazzo Doria Napoleon I Bonaparte Giuseppe Verdi Giovanni Andrea Doria Carl "V" de Borbón (epävarma yhteys) Frans I (epävarma yhteys)
 • Edelfelt skulle vilja bo några månader i ett gammalt palats, drömma och göra studier.

 • De stora palatsen i Genua är imponerande.

  Genua Palazzo Doria Palazzo Brignole Sale Palazzo Balbi Palazzo Durrazzo-Pallavicini
 • Edelfelt och Chambure hann inte göra visit hos markis Gropallo.

  Villa Gropallo Gropallo
 • Det är stor skillnad i väderleken mellan Genua och Monte Carlo; Edelfelt känner sig friskare.

  Genua Monte Carlo
 • Säsongen lider mot sitt slut, det märks på Casinot där klientelet är borgerligare nu.

  Monte Carlo
 • Edelfelt har försökt inleda en studie av Monacoklippan, men vädret blev mulet och effekten försvann.

  Monaco Monaco-ville
 • Neiglick är i Paris; snuvig som Edelfelt, men glad att se Paris igen och glad att komma bort från de lärda i Leipzig.

  Pariisi Leipzig Hjalmar Neiglick
 • Edelfelt är road av serenaden för Annie Edelfelt; ser Alexandra, Annie och Berta Edelfelt framför sig i sina "nocturnes blouses", som det heter i Mannerheims verser.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt August Erik Mannerheim (epävarma yhteys)
 • Skandalen med Karin Kiseleffs förlovningshistoria är betecknande för sederna i Helsingfors; kan inte tidningarna skydda sig mot sådana skämt?

  Helsinki Karin Kiseleff
 • Edelfelt vet inte skillnad på Karin Kiseleff och annan fröken Kiseleff.

  Karin Kiseleff Kiseleff
 • Det är varmare i Paris än i Monte Carlo.

  Pariisi Monte Carlo
 • Edelfelt börjar längta till sitt arbete i Paris, är trött på att packa sin kappsäck hela tiden.

  Pariisi
 • Är nöjd med resan och med Chambure som reskamrat.

  Emile de Chambure
 • Beskrivning av Chambure, som inte gör någon affär av sin markistitel; han är en riktig adelsman.

  Emile de Chambure
 • Följande brev kommer från Paris; Edelfelt anländer dit om fredag.

  Pariisi