Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet kirjat kirjeet kuolema lääkärit leikkaushoito luonnonvaraiset eläimet museot naiset näyttelyt palvelusväki perinnöt postiliikenne raskaus sää sairaalat sanomalehdet seuraelämä taidekritiikki talonpojat tanssi tiedemiehet vaatteet varallisuus ystävät

Paris, Tisdag d. 6 april 86
Älskade Mamma,
på det var roligt att få bref igen
jag fruktar att Mammas sista ännu
promenerar någonstädes nere vid Rivieran
mellan Nizza och Mentone, men jag får väl
det i sinom tid. – flickornas vårkoftor
äro afsända för 10 dagar sedan såsom
paket, öfver Petersburg, med transito skrifvet
i stora bokstäfver. Jag vågade ej låta
skicka dem öfver Lybeck då hela Östersjön
tycks ligga frusen i en klump. flere taflor
skickades från Norge och Sverige till Salongen.
ha aldrig kommit fram. – Simon
81 Rue St Honoré
som
gjort koftorna, försäkrar att detta var enda
sättet. På posten togos de ej emot. – Ryss-
land hör ju ej till post- paketföreningen).
De voro mycket nätta, mörkblå med stora
knappar, samt kunna knäppas dubbelt
öfver bröstet eller bäras med uppslag allt
hur man vill. Framtill äro de ej åtsittande
Hattar skall jag bestyra om och låta skicka
dem öfver Lybeck, likaså handskar. – Skrif
nu i tid om hvad Mamma behöfver för

toiletter, finns det ingenting som Mamma
gerna ville ha – koppar och tefat skall jag
skicka, och då skulle det ju gå så passligt
med densamma. – På systrarnas
dans skulle jag ha känt mig utgammal,
och all denna ungdom skulle ha tyckte detsam-
ma om mig – det hade derför varit roligast
att vara med i osynlig måtto.
Så rysligt med de rabiata Helsingforsarne!
De äro väl komna i dag. Lyckligtvis är Homén
här och Pasteur lär ha varit mycket vän-
lig mot honom. Han är också ett kunnig och
fiffig karl och kan franska – den der död-
dansarn Nordblad ser mig icke ut att kun-
na débrouillera sig. Pasteur har haft otur
med ryska bönderna, bitna af en varg – 2
ha dött, men de lära också ha varit gräsligt
illa medfarna bl. a. har det vid liköppningen
visat sig, att vargens tand ännu satt
qvar i käkbenet på den ena. Pasteurs fien-
der, bl. a. l'Intransigeant och det der
banditpacket i conseil municipal göra
allt för att förvärra saken. De tala bara
om de 3 döda, men ej om de 600 lefva-
de af hans patienter. Pasteur fann sig föran

låten häromdagen, att köra ut två spioner
som Conseil Municipal skickat till hans
lasarett och som utan hans vetskap för-
hörde de sjuke der. – Och samma Con-
seil municipal uppmuntrar mördarne
och mordbrännarne i Decazeville och i Bel-
gien. Emellertid har Pasteur den hyggliga
publiken för sig och insamlingen för ett
speciallasarett har gått briljant; på några
dagar tecknades mer än det äskade beloppet.
A propos Pasteur, så lär Bonnat ha
varit mycket schangtil mot mig vid
juryn. Han är president och lär ha
varit den första som yttrade sig om min
Pasteur i de mest smickrande ord, och
tillade: nous votrerous un numero 1 à l'una-
nimité, n 'est se pas, messieurs? – No 1 får
nämligen endast ett fåtal taflor, de flesta
No 2 och 3. Jag har således rätt att få
en utmärkt plats på Salongen. Olyckligt-
vis kommer bokstafven E att vara i
samma sal som för 3 år sedan, der fru
Reuterskiöld var. Bokstäfverna få sina
platser efter lottning, och dessa salar
långt borta äro ej de första som tilldra
ga sig publikens uppmärksamhet.
Bonnats porträtt lär vara mera effekt-
fullt än mitt, men målare anse mitt

intressantare. Att den stora publiken
mera kommer att fästa sig vid Bonnats
är klart som dagen, hans namn
och renommé äro en borgen derför. – Måtte
nu bara Wolff-Figaro vara mig bevägen –
Det nötet har ändå ett märkvärdigt
inflytande på den allmänna opinionen.
I går sprang jag omkring på expositionen
Baudrys och pastellisterna. På den senare träffa
de jag Rettig med sina två fullvuxna söner
och Mannerheim, som tyckes vara deras
ciceron. M. såg ruskigt ut, men var sar-
kastisk ändå, låtsade drifva med den moder
na skolan i måleri o. s. v. – På e.m.
träffade jag baron Freedericks, som berättade
om fruns ögonoperation – Hon lär ha haft
ett kurage som få karlar, – reser nu ut och
skall snart bli alldeles bra igen – hon var redan
blind på ena ögat. – På aftonen var jag
på vår föreningsmiddag med Roll Duez
han Beraud, Guy de Maupassant m. fl.
Den sistnämnde gjorde ett mycket behaglig
och anspråkslöst intryck – läspar litet och
liknar mycket kompositören Svendsen –
aldrig hade jag trott att han såg ut på det
sättet. – På aftonen mötte jag Chambure
och vi gingo länge och promenerade tillsam-
mans. Det var herrligt varmt och boule-

varden var som en myrstack.
Jag arbetar nu med Horatius och Lydia,
en liten tafla, men är ännu osäker om hur
jag rigtigt skall arrangera den. Blir den
ej bra så tänker jag ej få gå hår (flera
än jag har) för det.
Det nya Luxembourggalleriet (i gamla
orangeriet) är nu öppet. Alla menniskor
finna installationen nästan lika dålig som
den gamla i palatset. Ljuset för skarpt,
rummen för små, platserna gifna med våld
och anseende till personer. Så sitter Bastien
Lepage vid en dörr, då Mlle Baschkirtseff
(en dilettant i alla fall, trots hennes tragiska
öde) tronar i midten och på Cimaisen, derför
att modren icke lär ha gifvit gubben Arago
någon lefvande ro. Min tafla sitter högst
upp, men jag delar denna otur med Dagnan
och många andra dugtiga. Några odugliga
och intriganta målare sådana som Vuillefroy
och Lansyer, vieux jeu och tråkiga ha
ypperliga platser.
Senaste söndag på aftonen var jag bjuden
till Vallgrens med Söderhjelms och Neiglick
Fru S. skall resa hem, ty familjen skall ökas
och Meyer stannar här öfver hela sommarn för

att rota i Rolandssången. Jag kan ej
förstå att man låter sin hustru resa under
dylika omständigheter. Endera stanna här båda
två eller också resa båda. – Jag fruktar att
jag får rigtig antipathi mot Meyer, och
Jag söker motarbeta denna känsla, som
ju alltid är orättvis. – Neiglick somnade
så han snarkade hvar femte minut hos
Vallgrens. Det är ändå en nervositet som
gränsar till det otroliga. Ena minuten flyga
upp och vara Herman Bang och den andra
sofva halfstående. –
om torsdag stor middag med damer hos Porta-
lis: bibliofiler mest och så Chambure och jag.
Portalis skrifver nu rätt mycket: arbetar på
ett historiskt-bibliografiskt bok och skrifva
konstartiklar: Gasette des Beaux-Arts och
i tidningarna – bra, för resten.
Den der gamla rika Mr Marion har dött, och
som han ej hade direkta arfvingar, har han delat
sin stora förmögenhet mellan sina domestiker
(alla i hans tjenst sedan 30 år och längre) och sina
vänner. Portalis fick alldeles oförmodadt 100, 000
frcs, och har derför redan börjat köpa gamla
teckningar och böcker – i förrgår köpte han en
teckning af Boucher 1000 frcs.
Nu farväl och lef väl allesamman
Eder
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev; det förra brevet finns troligen någonstans mellan Nizza och Mentone, men kommer säkert fram i sinom tid.

  Nizza Menton Alexandra Edelfelt
 • Annie och Berta Edelfelts vårkoftor är avsända för tio dagar sedan över S:t Petersburg; vågade inte skicka via Lübeck eftersom hela Östersjön är frusen.

  Pietari Lyypekki Itämeri Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Flera tavlor från Norge och Sverige har inte kommit fram till Salongen till följd av vintervädret.

  Ruotsi Norja
 • Om postandet av Annie och Berta Edelfelts koftor; beskrivning av dem.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skickar hattar och handskar åt Annie och Berta Edelfelt; vad behöver Alexandra Edelfelt? Ska skicka koppar och tefat.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle ha känt sig gammal på Annie och Berta Edelfelts dans.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • De rabiessmittade Helsingforsarna har anlänt; lyckligtvis är Homén i Paris och Pasteur har varit vänlig mot honom.

  Pariisi Louis Pasteur Ernst Alexander Homén
 • Homén är en "hygglig karl" som kan franska; jämför med "den döddansaren" Nordblad, som knappast kan "débrouillera sig", reda sig.

  Ernst Alexander Homén Albert Wilhelm Nordblad
 • Pasteur har haft otur med de ryska bönderna som hade blivit bitna av en varg och som var illa däran; Pasteurs fiender gör allt för att förvärra saken, bland dem Conceil Municipal, stadsfullmäktige, som misstror Pasteur och har sänt spioner till hans lasarett, samtidigt som de uppmuntrar mördare och mordbrännare i delareville [?] och i Belgien.

  Belgia Louis Pasteur
 • Allmänheten är på Pasteurs sida: insamlingen för ett specialsjukhus har gått bra.

  Louis Pasteur
 • Bonnat som är president i Salongsjuryn har ställt sig positiv till Edelfelts porträtt av Pasteur; porträttet har blivit antaget med 1, som är ovanligt; ger rätt till god placering på utställningen.

  Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Bokstaven E kommer att vara i samma sal som för tre år sedan, då Edelfelt ställde ut porträttet av Louise Reuterskiöld; salen är inte på en framträdande plats; bokstävernas placering bestäms med lottning.

  Lovisa Reuterskiöld Louis Pasteur
 • Bonnats porträtt av Pasteur är mer effektfullt än Edelfelts, men konstnärerna tycker att Edelfelts är intressantare; den stora allmänheten kommer att fästa sig mer vid Bonnats porträtt.

  Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Hoppas att Wolff skriver bra om porträttet av Pasteur; han har ett starkt inflytande på opinionen.

  Louis Pasteur Albert Wolff
 • Edelfelt har varit på Baudrys och pastellisternas utställning.

  Paul Baudry
 • Har träffat Rettig med två fullvuxna söner på pastellisternas utställning; Mannerheim är deras ciceron.

  Carl Mannerheim Fredric Rettig Robert Henning von Rettig Eric Walter von Rettig
 • Beskrivning av Mannerheim som drev med den moderna konsten.

  Carl Mannerheim
 • Föreningsmiddag med Roll, Duez, Beraud, Guy de Maupassant m.fl.; de Maupassant liknar kompositören Svendsen.

  Jean Béraud Ernest Ange Duez Alfred Roll Johan Svendsen Guy de Maupassant
 • Promenad med Chambure; varmt väder.

  Emile de Chambure
 • Det nya Luxembourggalleriet har öppnat, men är lika dåligt som det förra; placeringen av ett verk av Bastien vid en dörr medan ett verk av fröken Baskirtscheff hänger på cimaisen; hennes mor lär ha drivit på Arago för att få det så; Edelfelts egen tavla är högt uppe, men delar oturen med Dagnan och många andra bra konstnärer; intriganta konstnärer som Vuillefroy, Lansyer har bra platser.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Étienne Arago Marie Bashkirtseff Bashkirtseff Félix de Vuillefroy-Cassini Emmanuel Lansyer
 • Senaste söndag var Edelfelt hos Vallgrens med Söderhjelm och Neiglick.

  Antoinette Råström Hjalmar Neiglick Ville Vallgren Werner Söderhjelm
 • Fru Söderhjelm som är gravid ska resa hem ensam; Söderhjelm stannar i Paris hela sommaren för att forska i Rolands sånger; Edelfelt kan inte förstå detta; endera ska båda stanna eller båda resa; håller på att få antipati mot Söderhjelm.

  Helsinki Pariisi Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm Roland
 • Om Neiglicks nervositet: den ena minuten är han Herman Bang, den andra minuten sover han halvstående.

  Hjalmar Neiglick Herman Bang
 • Om torsdag blir det stor middag med damer hos Portalis; gäster: bibliofiler, Chambure, Edelfelt.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Portalis arbetar på en historisk-bibliografisk bok och skriver bra konstartiklar i Gazette des Beaux-Arts och andra tidningar.

  Roger de Portalis
 • Marion har dött; han har delat förmögenheten mellan sina trotjänare och vännerna: Portalis har fått 100000 franc som han har köpt teckningar och böcker för, han köpte en teckning av Boucher i förrgår.

  François Boucher Roger de Portalis Marion