Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) antisemitismi hedelmät hevonen Jumala juutalaiset kirjat konsertit liikunta matkat miekkailu musiikki naiset näyttelyt pääsiäinen sää säveltäjät seuraelämä taidekokoelmat tilaukset vaatteet varallisuus

Paris Påskafton 86
Älskade Mamma
så roligt det var att Butti fick
komma till Petersburg och svänga
sig lite i stora verlden. Jag har allt-
jemnt tänkt på henne sedan Mam-
mas och Annis bref kommo.
Jag går här och gör skizzer till
taflan med ammorna och barnen och
har dessutom gjort ett studie nere i
Mme Bertaux trädgård. Vädret
har varit magnifikt hela sista
veckan och jag förebrår mig der-
för att jag ej gjort något rigtigt
lyckadt. Litet salongsfeber och
så detta missöje med mitt arbete har
gjort mig "tout chose" men om
jag har succès, och om taflan ser ut
att bli bra (omkr. 3, 4, maj begynner jag
den) blir jag rigtigt glad igen. Nästan
alla aftnar har jag varit bortbjuden

på middag – Måndag hos Runebergs,
tisdag hos Jürgensen, onsdag hos Cham-
bure, skärtorsdag var jag med Chambure
bjuden på frukost till Mr Hecht, för
att se hans taflor. Emellertid har
jag kommit mig i säng i mensklig
tid, annars hade jag ej hållit ut
med det. Nej, jag duger ej till ere-
mit, och får aldrig vara det heller,
ty menniskorna äro alltför hyggliga
mot mig. Hos Chambure har det
varit ett folkvandring för att se skizzen
från Monaco, som alla finna rolig och
bra – Mme de Lurcy, alla möjliga de Montant'
er, kusiner, svågrar m. m., Hechtar och Kahnar
– och Chambure gör reclame för mig på
bästa vis.
En obehagligt. pariserevenement är
en antisemitisk bot, la france juive,
af en la Drumont
som kommit från klerikalt håll
och väckt ofantligt bitterhet bland Israeliter
na. T. o. m. Albert Wolff och Arthur
Meyer ha dragit i härnad mot M. Dru-

mont, den renan har utmanat ho-
nom på duell, och de lära ha slagits i
dag morgse. Dessutom går boken åt
Orleanisterna, som påstås vara ju-
darnas allierade. Naturligtvis taltes
ej om detta delikata ännu hos
Mr Hecht, fastän såväl Chambure som
jag skulle ha varit af deras åsigt,
att ett så hätskt och förfärligt anfall
mot judarne nu icke alls var af
behofvet påkalladt. De ha minsann
nog andra trassliga härfvor att reda
ut här i landet innan de behöfva
predika plundring af judarne. Denna
M. Drumont uppmanar helt enkelt
folket att ta Rothschildarnas pen-
gar, att lägga beslag på allt hvad
judarna ega. I sanning kristligt och
humant. Judarne äro ju i Frank-
rike och England tusen gånger bättre
än i Tyskland och Ryssland, och om
de också ha sina fel så äro de derför
ej att förklara fågelfria. Hela Paris
talar om boken, alla mena att
det är sorgligt att se religionen inblandad
i detta ämne. – Igår på långfre-

dags afton var jag på en andlig
Wagner-koncert bara vagner, parsi-
fel mest. Det är ändå till den grad
genialiskt och stort att man skall vara
skapt som en nors för att ej bli alldeles
hänryckt. Publiken var en rigtigt elit-
publik – artister mest – jag var med
Meyer och Neiglick, Amic, Dagnan och Aublet.
Bonnat, Puvis de Chavannes m. fl. såg jag
der. Jag satt skiljt från mina kumpaner,
och jag hade hela tiden tårarne i ögonen
och kalla rysningar i ryggen. Denna
Wagners musik är såsom den herrligaste
dröm och jag finner ingen lämpligare
benämning på den än poetisk i ordets
högsta betydelse. Några rent icke andli-
ga saker gåfvos också (orkestern briljant
5 harpor bl. a., körer och soli.). Valkyria-
ridten är till den grad ståtlig att jag
aldrig känt igen Valhalla och asarne
så väl, aldrig ens känt dem så väl.
Men en sats från Parsifal, nattvarden –
med blommorna som begynna knoppas
efter de sakramentela orden, foglarna
som med ens sjunga, hela naturen

som jublar, allt så saligt stort
att man likasom tyckte sig se himmeln
det var ändå det grannaste.
Bara wagner hela aftonen och jag
var ej ett ögonblick ointresserad eller
trött. När musiken är så förstådd är
den det allra högsta af konst, det
största och sublimaste. Jag var ledsen
att Chambure ej var der – så "musikaliskt
han än skulle han bestämdt ha med ett
tog strukit ut alla sina invändningar
mot Wagner. Ett stort snille måste
tagas som det är .
Hvad det är roligt att ni fått höra
Svendsen. Är det icke i den nya
musiken något större än i allt detta
trallala med små duetter och små grann-
låter och driller, som vi gått och hört på så
länge? Naturligtvis undantar jag de
stora klassikerna, men Rossini och Meyer-
ber, så ypperliga de än kunna vara och
sedan Liszt med sin kalla grannlåt!
Konni har jag sett ofta. Hans affärer
ge honom ganska mycken tid öfrig att
spatsera och åka. I Boulognerskogen
kriticerar han hästarna, isynnerhet sättet
att spänna för dem, samt menar att

den sanna hästvetenskapen gått tillbaka
sedan 5 år då han var här sist –
Meyer saknar mycket sin fru, som
reste med systern, fröken Lönnblad för
några dagar sedan. Han bor nu med
Neiglick.
Ni kan ej tänka er hvad det är
vackert nu. 16 grader hela dagen,
alla fruktträd i blom folk och lif
och blomsterdoft!
Roligt var att sydfrukterna ändtligt
kommit fram. För några dagar
sedan skickade jag genom Böning
några sommarhattar
handskar
m.m åt flickor
na. Jag var missnöjd med mitt köp.
men på Louvren blef jag så bortkollrad
af deras prat att jag slutade med att
ta helt andra hattar än jag först ämnat.
Så snart de komma fram böra ni
säga upprigtigt om ni vilja ha andra
mörkare till hösten, så köper jag sådana.
Några småsaker: ett etui med odeur-
flaskor, några hårnålar etc. kunna ges

åt flickorna Brandt, likaså om
ni så tycker sommarhattarna (jag
skickade 2 bättre och två billiga hattar).
två sommarpararoller medsändes.
Måtte ni ej behöfva betala alltför
mycket i tull.
Långfredagen för 10 år sen låg jag
som sämst sjuk i rom. Gud
vare Tack och lof för hvarje år
sedan den tiden. Om blott jag
kunde bli bättre., mindre egoistisk
mera arbetsam, med ett ord litet mindre
nöt än jag är. Men det ser mörkt
ut.
Nu kommer min fäktmästare och
jag slutar. Påskägg äter jag i afton
med Neiglick och sedan gå vi till
Wallgrens.
Gud vare med Eder alla – tusen
helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är roligt att Berta Edelfelt har varit i Petersburg; Edelfelt tänkte på henne sedan breven från Alexandra och Annie Edelfelt kom.

  Pietari Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt målar skisser till "I Luxembourgträdgården", har gjort en studie i Madame Bertaux trädgård.

  Hélène Bertaux
 • Vädret har varit fint en hel vecka.

 • Edelfelt har litet Salongsfeber; blir glad om han har framgång och om "I Luxembourg-trädgården" blir bra.

 • Börjar måla "I Luxembourg-trädgården" den 3 eller 4 maj.

 • Har varit bortbjuden nästan alla kvällar: om måndag hos Runebergs, tisdag hos Jürgensen, torsdag hos Chambure.

  Lina Runeberg Emile de Chambure Walter Runeberg Jürgensen Jürgensen
 • På skärtorsdag var Edelfelt med Chambure hos Monsieur Hecht för att se dennes tavlor.

  Emile de Chambure Henri Hecht
 • Edelfelt blir aldrig eremit.

 • Det har varit folkvandring hos Chambure för att se "Landskapsstudie från Monaco": Madame Lurcy, de Montanter, Hechtar, Kahnar; Chambure gör reklam för Edelfelt.

  Emile de Chambure Blanche de Montant de Montant Léopold Kahn Adèle Kahn de Lurcy (epävarma yhteys) Hecht
 • En obehagligt antisemitisk bok, "La France juive", skriven av en la Drumont har utkommit; boken har kommit från "klerikalt håll", har väckt bitterhet hos "Israeliter"; Albert Wolff och Arthur Meyer har gått till motangrepp; boken angriper "orleanisterna som sägs vara judarnas allierade".

  Albert Wolff Arhur Meyer Edouard Drumont
 • Hos Monsieur Hecht talades inte om Drumonts bok; det skulle man bra ha kunnat göra, eftersom både Chambure och Edelfelt delar judarnas åsikt om boken; Edelfelt konstaterar att det finns viktigare saker att reda ut i Frankrike.

  Ranska Emile de Chambure Henri Hecht Edouard Drumont
 • Drumont uppmanar folket att lägga beslag på familjen Rotschilds och andra judars pengar; Edelfelt konstaterar ironiskt: "I sanning kristligt och humant"; "hela Paris" talar om boken.

  Pariisi Rothschild Edouard Drumont
 • Om judar i England, Frankrike, Tyskland, Ryssland.

  Ranska Englanti Venäjä Saksa
 • Edelfelt har tillsammans med Meyer Söderhjelm, Neiglick, Amic, Dagnan och Aublet varit på andlig Wagnerkonsert på långfredagen; i publiken Bonnat och Puvis de Chavannes.

  Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Hjalmar Neiglick Richard Wagner Léon Bonnat Albert Aublet Pierre Puvis de Chavannes Werner Söderhjelm
 • Wagners musik är poetisk; Edelfelt beskriver briljant orkester, ståtlig valkyria, asarna och Valhalla stod fram som aldrig tidigare, Parsifal.

  Richard Wagner Parsifal
 • Edelfelt är ledsen att Chambure inte var på Wagnerkonserten.

  Emile de Chambure Richard Wagner
 • Det är roligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt har fått höra Svendsen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Johan Svendsen
 • Den moderna musiken bättre än den tidigare, med undantag för Rossini, Meyerbeer, Liszt; om allt detta "trallallaa" som vi gått och hört på tidigare.

  Giacomo Meyerbeer Richard Wagner Franz Liszt Gioacchino Rossini
 • Träffar ofta Konni Zilliacus; han har mycket tid över från sina affärer, kriticerar "hästvetenskapen" och sättet att hantera hästar i Boulognerskogen.

  Bois de Boulogne Konrad Zilliacus
 • Meyer Söderhjelm saknar sin fru, som rest med sin syster fröken Lönnblad.

  Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm Lönnblad
 • Meyer Söderhjelm bor med Neiglick.

  Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm
 • Bra att frukterna från södra Frankrike kommit fram till Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Ranska Riviera Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har skickat sommarhattar och handskar och småsaker åt Annie och Berta Edelfelt via Böning; något kan ges åt flickorna Brandt; ber dem berätta om han ska skaffa mörkare hattar för hösten.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Böning Brandt
 • Minns sjukdomen i Rom, för tio år sedan; tackar Gud för den tid han har fått efter det.

  lukumuistit
 • Edefelt hoppas kunna bli mindre egoistisk och mera arbetsam, "men det ser mörkt ut".

 • Nu kommer fäktmästaren.

 • Äter påskägg med Neiglick i kväll, går sedan till Vallgrens.

  Antoinette Råström Hjalmar Neiglick Ville Vallgren