Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

avioliitto hevonen juoruilu kielet kirjailijat liikemiehet lyriikka matkat naiset näyttelyt riidat ruoka ruotsin kieli sää seuraelämä suomen kieli syöpäläiset talous valokuvat

Paris d. 28 april 86
Älskade Mamma
Min Kanonfeber före Salongen är allt
ännu i stigande. Jag har försökt få reda
på huru jag är placerad, men har en-
dast fått veta att jag befinner mig
i en af de sista salarna, hvilket redan
är förargligt. Hett är det så det för-
slår 26 grader i skuggan, åska i luften
och qvalmigt. Som mitt måleri ej
lemnat synnerligt goda resultat de
sista dagarna och jag specielt i dag
blifvit afbruten hvar halftimme af alla
möjliga figurer (ss. Waldemar Churberg,
Meyer & Neiglick, Baude m. fl.) så
kan Mamma förstå att jag är en smula
nervös. – Meyer, det är då för fatalt,
skall alltid bringa mig på dåligt humör.

Denna gång omtalade han att han
i går varit hos Runebergs och
att fru R. var högst uppbragt på
mig för det jag i ett bref till Tstjerna
talat om att hon gått åt hans
dikter, under det Björnson tog dem
i försvar. Hvad i alla dar går också
åt Tavaststjerna som skrifver sådant
der direkt till Runebergs. Jag tyckte
att det var så orimligt dumt
gjordt, och var högst förvånad, minst
sagdt, öfver denna slags opåkallade
upprigtighet, att jag blef alldeles
utom mig när Meyer kom fram med
att "man måste ju stå för sina ord".
Ja men det är icke meningen att
frambära orden till dem som de
kunna stöta för hufvudet. T. o. m
om det är rena sanningen, så förargade

det ju alltid vederbörande. Den eller
den är kobent eller hjulbent eller
puckelryggig, såsom hvar och en kan se,
men om jag säger att så är åt X eller
ej, så är det intet skäl
för
att X eller Y
tvärt skall löpa med oläsligtstången och
säga: han sa' att du var kobent o. s. v. –
Neiglick är så utan jemförelse den
finkänsligaste af detta unga Finland,
men Meyer, och såsom jag nu också ser
Tstjerna äro lösmynta och pojkaktiga
i högsta grad. – För resten citerade
jag för Tstjerna bara hvad Björnson
sade om fru Runebergs uppfattnings
sätt icke ett ord direkt efter henne.
Meyer är den gräsligaste sqvallerbytta
bimbom – kanske han också har öfver
drifvit saken. Emellertid är det ledsamt
för mig. Fru R. och jag äro som eld
och vatten absolut omöjliga att i stort
som smått förstå hvarandra, men just
sådana personer skall man akta sig

för att sätta i harnesk mot hvarandra.
– I hettan sade jag Meyer hårda ord
om landsmän, som han naturligt-
vis vid tillfälle kommer att cittera.
– "Det är då för galet" sade jag "så fort
man säger ett ord åt finnar eller
skandinaver, så blir det strax långhistorier
af, – jag kan lefva i veckotal med
utländningar utan att jag har så mycket
obehag som af en halftimmes prat
med nordbor" –. Jag tror att Meyers
utfall kommer sig deraf att jag igår
då han bums
och utan anledning
lemnade oss skyllande
på sitt lynne, menade att man med
litet god vilja kunde kämpa emot
sitt lynne. Jag vill gerna se Neiglick,
men som Meyer och N. bo tillsammans
(efter att ha varit brouillerade à mort
i 14 dagar) får jag alltid Meyer på
köpet. Han sörjer efter sin fru,
lär gråta och jemra sig, hvilket ju

är förklarligt med hans stora kär-
lek och otyglade lynne, men då
han är med folk kunde han ju låta
bli att suras, och gå bort och
skrifva bref o. d, precis som Lille
förr i verlden på Kiala då han gick
till stan, d. v. s till trädgårdsporten
fem eller sex gånger om dagen.
Nog om dessa tråkigheter. Jag skulle
ogerna vilja göra Valter ledsen, och
som de tu äro ett i ovanligt hög
grad, vet jag ej om han kan förlåta
mig så snart Lina är vredgad på mig.
– Jag antar att Bertha varit
öfver påsken i Petersburg och i dessa
dagar kommit hem. Jag tycker hvad
hon skall berätta. Ack om jag också
kunde få höra litet af allt detta
roliga! Skrif för all del om allt möjligt
från hennes resa, det intresserar mig
i högsta grad. – Af Kurténs som äro

här hörde jag att det varit mycket
varmt hemma under några dagar.
Jag har också att motse besök af herr-
skapet Jacobsons från Åbo, som
tillbragte en dag med Konni. Denna
sistnämnde har nu gjort upp utmärkta
affärer, d. v. s. han tänker göra dem.
Han tycks trifvas ypperligt i Paris
och stannar här ännu någon tid.
Han har utvecklat hästvetenskapens
mysterier för Neiglick, men jag fruktar
minsann att han träffat på en
temmeligen oläraktig elev.
Jaså, fröken Ellan skall vara drottningen
af Saba, – Jag blir väl Salomo
då kan jag tänka. Drottningen af rika
Arabien kom för att försöka Salomo
med gåtor; hon försöker verkligen
folk med en svårlöst gåta som är
hon sjelf. Jag och ingen annan heller

blir klok på den menniskan.
Det der kamratsliga kallpratet med
alla möjliga, Edvard Antell i verlden,
Max Schultén, mig och Jarl m. fl. har
något som sårår personligheten – ty
jag fruktar att det är ungefär sam-
ma kallprat med alla. – Jag vet
blott jag, att den skönsta qvinna
alldeles icke var gjorde af sten,
tror jag är skrifvit af Snoilsky förrän han
hade gjort bekantskap med den skön-
heten.
I afton måste jag gå till Kaufmanns
det är så lågom roligt, men som han
var här med barn och blomma för att
bjuda mig får jag lof att gå!
I går hade jag ett lustigt men väl-
ment bref af herr Muukka, som hört
talas om att jag skulle resa inåt landet
i sommar, och som erbjuder sig att
vara "min språklåda" "efter som jag
sjelf har varit en bonde, vet jag således
huru det vackra karelska folket bör

begagnas, och så få råd af herr
Edelfelt, jag vore glad som en fogel"
o s. v. rörande i sin naivitet.
Får se när och huru jag kommer att
resa uppåt Norden. Jag misstänker
att jag redan i Kuopio får så
grymt ledsamt efter Eder att jag
kommer nedkilande igen, med inga
andra erfarenheter än minnen af
dålig mat och dåligt öl på Saima
ångbåtarna, usla sängar och ohyra
i småstäderna.
Jag borde skrifva till syster Anni.
hon har ändå varit så snäll och jag
har varit så "oartig" som B. skulle säga
mot henne.
Farväl för denna gång, och tusen
helsningar från
Atte.
Vill Mamma bestyra om att en god
fotografi af barntaflan från Haiko
Hammars blir skickat till Hanna Palme
för att visa åt fru Ekman. Kanske det
ändå är bäst att vänta tills öppnandet af Salongen? Hvad tycker Mamma?

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har Salongsfeber; har försökt ta reda på placeringen på Salongen.

 • Vädret är hett.

 • Målandet har inte löpt de senaste dagarna.

 • Edelfelt har fått visiter av Waldemar Churberg, Neiglick, Meyer Söderhjelm och Baude.

  Charles Baude Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm Waldemar Churberg
 • Meyer Söderhjelm har berättat att fru Runeberg är arg på Edelfelt för att han i ett brev till Tavaststjerna har skrivit att fru Runeberg tycker att Tavaststjernas dikter är dåliga, medan Bjørnson tycker att de är bra; varför skriver Tavaststjerna sådant till Runebergs? Söderhjelm menar att Edelfelt ska stå för sina ord.

  Karl August Tavaststjerna Lina Runeberg Bjørnstjerne Bjørnson Werner Söderhjelm
 • Neiglick är den finkänsligaste i det "unga Finland", men Söderhjelm och Tavaststjerna är lösmynta och pojkaktiga.

  Suomi Karl August Tavaststjerna Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm
 • Edelfelt har bara citerat för Tavaststjerna vad Bjørnson sagt om fru Runebergs uppfattningssätt, inte hennes egna ord.

  Karl August Tavaststjerna Lina Runeberg Bjørnstjerne Bjørnson
 • Söderhjelm är en skvallerbytta, men han kanske har överdrivit saken.

  Werner Söderhjelm
 • Edelfelt och fru Runeberg förstår inte varandra; sådana personer ska man undvika att ställa mot varandra.

  Lina Runeberg
 • Edelfelt har sagt "hårda ord" om landsmän åt Söderhjelm, som han kommer att citera vid tillfälle.

  Werner Söderhjelm
 • Söderhjelm gjorde sorti dagen förut och skyllde på sitt dåliga humör; Edelfelt menar: man kan påverka sitt humör.

  Werner Söderhjelm
 • Neiglick och Söderhjelm har varit osams i fjorton dagar.

  Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm
 • Edelfelt vill gärna umgås med Neiglick, men får alltid Söderhjelm på köpet eftersom de bor tillsammans.

  Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm
 • Söderhjelm saknar sin fru; Edelfelt konstaterar att Söderhjelm kunde låta bli att vara sur i sällskap och i stället skriva brev till frun, behärska sig som "Lulle" Serlachius på Kiala för länge sedan.

  Kiala Julian Serlachius Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm
 • Edelfelt skulle inte vilja göra W. Runeberg ledsen; vet inte om Runeberg kan förlåta så länge fru Runeberg är arg på Edelfelt.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Berta Edelfelt har väl varit i S:t Petersburg över påsken? Edelfelt vill gärna ha brev om det.

  Pietari Berta Edelfelt
 • Kurténs är i Paris och berättar att det har varit varmt hemma.

  Suomi Pariisi Kurtén Kurtén
 • Besök att vänta av herrskapet Jacobsson från Åbo.

  Turku Alfred Jacobsson Hélène Jacobsson
 • Konni Zilliacus tänker göra upp goda affärer.

  Konrad Zilliacus
 • Konni Zilliacus har utvecklat hästvetenskapens teorier för Neiglick.

  Hjalmar Neiglick Konrad Zilliacus
 • Ellan de la Chapelle ska vara drottningen av Saba; Jarl Hagelstam blir väl Salomo då?

  Salomo Ellan de la Chapelle Jarl Hagelstam N.N.
 • Ellan de la Chapelle är en gåta; hon pratar kamratligt "kallprat" med många män: Edvard Antell, Max Schultén, Edelfelt, Jarl Hagelstam; för tankarna till en dikt av Snoilsky.

  Carl Snoilsky Edvard Antell Maximus af Schultén Ellan de la Chapelle Jarl Hagelstam
 • Edelfelt måste gå till Kaufmanns trots att det inte är roligt; men han måste gå eftersom hela familjen Kaufmann kom för att göra inbjudan.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann Marguerite Dons-Kaufmann Kaufmann
 • Edelfelt har fått brev från Muukka som hört om Edelfelts planer att resa till inlandet; han erbjuder sig att vara "språklåda" och i utbyte få råd av Edelfelt; Edelfelt misstänker att han redan i Kuopio skulle sakna sin familj och komma "nedkilande igen".

  Suomi Kuopio Elias Muukka
 • Misstänker att resan till inlandet kommer att bli kort; enbart med minnen av dålig mat och dåligt öl på ångbåtarna på Saimen, dåliga sängar och ohyra i småstäderna.

  Suomi Saimaa
 • Ska skriva till Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Kan Alexandra Edelfelt skicka ett bra fotografi av "Lördagskväll vid Hammars" till Hanna Palme [avser eventuellt Henrik Palme, i brev 14.5.1886 skriver Edelfelt "H. Palme" och "han"] för att visas åt fru Ekman? Eller kanske det är bättre att vänta tills efter öppnandet av Salongen?

  Tukholma Alexandra Edelfelt Hanna von Born Henrik Palme Maria Ekman