Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet diplomaatit hotellit hyväntekeväisyys kirjeet konsertit lapset (perheenjäsenet) maaseutu mallit (ammatti) ministerit museot musiikki puutarhat sanomalehdet seuraelämä tiedemiehet tilaukset toimittajat valokuvat

Paris, tisdag d. 11 maj 86
Älskade Mamma,
Det är dumt af mig att skjuta upp med
brefskrifning derför att jag ej har tid att
skrifva långt och uttömmande – Nu t. ex. har
jag en amma och en bebé som väntar mig.
(de äro båda lånade af Pincharts bror) och jag
måste ned i trädgården för att göra croquiser af
dem. Som jag emellertid vill begagna en half
timmes hvila efter frukosten till att prata med
Mamma, får Mamma nu endast ett kort bref.
Min succès håller i sig, som Mamma kan se af
tidningsutklippen som medfölja. Ministern för de
sköna konsterna Turquet att skrifvit och bedt mig
komma upp till honom i morgon kl. 4, för att
tala om inköp af Pasteur porträtt för statens
räkning, troligen för Luxembourg. Jag har talt med
sonen Pasteur (som nu är här på genomresa till Rom,
der han skall bli ambassadsekreterare) och denne
tror att fadren ogärna skiljs från porträttet, ifall
jag ej åtar mig att göra ett dylikt åt honom.
På sätt och vis är det ju roligt att han vill
ha mitt fastän han får Bonnats till skänks, men
Luxembourg perspektivet är alltför hedrande och
lockande för mig för att jag ej skulle försöka

mycket för att få det förverkligadt. Men,
men, att kopiera sig sjelf är det otäckaste
jag vet, det är nästan lika förfärligt som att
måla efter fotografi. Gubben Pasteur lär vilja
betala mig något, det har hans son sagt "il a
une enveloppe toute preparée à votre adresse".
– Gazette des Beaux Arts hufvudredaktör kommer
hit i dag för att tala om teckningar till Gazetten
o. s. v. – Då jag häromdagen med Chambure var
på visit hos Mme de Lurcy, blef jag af alla
de närvarande öfveröst med komplimanger. Bl.
a. var der en gammal baron Larrey, son till
Napoleon Is ryktbare läkare, Mr d'Arcel, direktör
för Cluny m. fl.
Allt fortfarande gör jag studier till Luxembourg
taflan – jag tänker ha alla studier och teckningar
alldeles på det klara och så måla taflan "du coup"
utan att ändra någonting.
Mille är här, som Mamma vet. Jag har gjort honom
bekant med Pasteur der han blifvit mycket vänligt
emottagen. I tre timmar var Mille på laboratoriet,
följd öfverallt af en assistent. Som Mille studerat
en månad i Berlin hos Kock, Pasteurs motståndare
intresserade det honom mycket att komma in i
det här.
I går hade jag bjudit Pasteur (sonen) och Mr Amic
på middag, såsom Tack för deras ofta visade
vänlighet mot mig. Vi blefvo öfverösta af ett
hällregn då vi skulle ge oss af till Ledoyen, men
stämningen var icke desto mindre glad under middagen
Nästa söndag äro vi ett stort sällskap bjudna ut
till Amics vackra landställe vid Chantilly, Dagnan
med fru och son, Pasteur med fru, Courtois, Stetten och jag

samt många andra. Vi skola resa om lördag
och först om söndag afton komma tillbaka.
Senaste söndag afton var jag med Mille, Meyer
och fröken Inez Zilliacus på Slaviansky-konserten.
Musiken, helt rysk och populär, var mindre
originell än Zigankornas, körsången utmärkt.
och kostymerna, gammalryska alldeles öfverdådiga.
Men detta entoniga trallande som har så mycket
poesi och karaktär, gick ej i Parisarne. Dertill
äro de för mycket musikaliskt flacka och ovana
vid allt som mer eller mindre stöter på barbari.
och ändå rör mig detta tusen gånger mera än Mozart.
Storfursten och Storfurstinnan Wladimir voro der,
men jag kom ej i tillfälle att bocka mig för dem.
Mest ryssar. Friherrinnan Freedericks var i
extas. Sist sjöngo de "Boje Zarïa chrani" med
orgelaccompagnement, som stående afhördes af
publiken. Som "coup d'oeil" var kören ytterst
präktig. Alla kostymerna äkta med guld och silfver
broderier, zobelskinn och Kakoschnikar fullsatta
med perlor.
Buttis tappade guld ägg ha gjort mig stor sorg,
Och jag kan så väl förstå hennes matthet efter den
skjutsen.
Om onsdag är en stor välgörenhetsbal i Hôtel
continental, dit jag fått biljett af Mme de Lurcy.
Der skall vara vara "la crême de la crême" heter
det, och jag går kanske upp på ett stund för
att se på ståten.
Nu måste jag sluta, så roligt det än vore
att prata med Mamma ännu en stund. Många
finska familjer äro här för ögonblicket Jacob-

sons från Åbo, (Kurténs ha nyligen rest)
Schybergson med sin Mimmi Antell m. fl.
Helsa alla rigtigt hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är dumt att skjuta upp brevskrivningen för att det inte finns tid att skriva långt och utförligt.

 • Edelfelt har lånat amma och bébé av Pincharts bror, måste gå ner till trädgården för att göra croquiser, skisser.

  Pinchart Pinchart N.N.
 • Edelfelt vill ändå vila en halv timme efter frukosten och samtidigt skriva till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Skickar tidningsurklipp om succén med porträttet av Pasteur.

  Louis Pasteur
 • Franska ministern för de sköna konsterna Turquet vill diskutera inköp av porträttet av Pasteur till staten.

  Edmond Turquet
 • Jean-Baptiste Pasteur blir ambassadsekreterare i Rom.

  lukumuistit Jean Baptiste Pasteur
 • Jean-Baptiste Pasteur tror att Louis Pasteur ogärna skiljs från porträttet, ifall Edelfelt inte målar en replik.

  Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur
 • Det är roligt att Pasteur vill ha Edelfelts porträtt, trots att han får Bonnats som gåva.

  Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Edelfelt lockas av möjligheten att få porträttet av Pasteur till Luxembourgmuseet, men tycker inte om att kopiera sig själv, det är nästan lika förfärligt som att måla efter fotografi.

  Louis Pasteur
 • Pasteur vill betala Edelfelt för porträttet.

  Louis Pasteur
 • Tidningen Gazette des Beaux Arts huvudredaktör kommer på visit för att tala om teckningar.

  Charles Ephrussi (epävarma yhteys)
 • Edelfelt har gjort visit hos Madame Lurcy tillsammans med Chambure; blev överöst av komplimanger av alla närvarande: bl.a. gammal baron Larrey, son till Napoleon I:s ryktbare läkare, och d’Arcel, direktör för [Musée de] Cluny.

  Emile de Chambure Napoleon I Bonaparte Louis Pasteur de Lurcy Félix Hippolyte Larrey Alfred Darcel
 • Gör studier för "I Luxembourgträdgården".

 • "Mille" Cedercreutz är i Paris; Edelfelt har presenterat honom för Pasteur; "Mille" Cedercreutz har studerat en månad i Berlin hos Koch, som är Pasteurs motståndare, och var mycket intresserad av den tur han fick i Pasteurs laboratorium.

  Pariisi Berliini Emil Cedercreutz Louis Pasteur Robert Koch
 • Edelfelt har bjudit Jean Baptiste Pasteur och Amic på middag på restaurang Ladoyen som tack för den vänlighet de visat; det hällregnade men stämningen var god.

  Henri Amic Jean Baptiste Pasteur
 • Edelfelt är bjuden till Amics lantställe tillsammans med Dagnan, Dagnans fru och deras son, Pasteur med fru, Courtois, Stetten m.fl.

  Les Bouleaux Anne-Marie Dagnan-Bouveret Henri Amic Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Louis Pasteur Carl von Stetten Marie Pasteur Jean Dagnan-Bouveret
 • Har varit på Slaviansky-konserten [Dmitrij Alaxandrovitj Agrenev-Slavianskijs ryska kör som uppträdde med slaviska sånger] tillsammans med "Mille" Cedercreutz, Meyer Söderhjelm och Inez Zilliacus; parisarna förstod sig inte på musiken; Edelfelt menar: musiken rör tusen gånger mer än Massenet; storfurst Wladimir med storfurstinna var på konserten; Madame Freederickzs var också där.

  Maria Pavlovna Emil Cedercreutz Jules Massenet Vladimir Alexandrovitj Barbara Andrejevna de Freedericksz Werner Söderhjelm Inez Zilliacus Dmitrij Agrenev-Slavianskij
 • Om Berta Edelfelts tappade guldägg.

  Berta Edelfelt
 • På onsdag är det välgörenhetsbal på Hôtel Continental med "crême de la crême"; Edelfelt har fått en biljett av Madame Lurcy.

  de Lurcy
 • Många finländska familjer är i Paris just nu: Jacobssons från Åbo, Schybergson med Mimmi Antell; Kurténs har rest.

  Pariisi Turku Alfred Jacobsson Hélène Jacobsson Vilhelmina Antell Emil Schybergson Kurtén Kurtén