Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

republik (statsskick) sjukdom (tillstånd) aateli arkkitehdit ateljeet junat kalusteet kirjeet kunniamerkit maaseutu naiset näyttelyt politiikka prinsessat prinssit promootiot sää sanomalehdet seuraelämä sisustus taidekritiikki tiedemiehet tilaukset

Paris, Kristi himmelsfärdsdag. 86.
3 juni
Älskade Mamma,
Tack, tack, tack för brefvet. Jag längtade just
så rysligt efter några ord från Er. Promotionen
tyckes helt och hållet uppta Edra tankar, och der-
på är ju ej att andra då syster nu är ute
och går, för att sedan få ett minne för lifvet,
en 1847 års promotion, hon också. Roligt vore
det att se henne. Att Butti spektaklar med
alltihop kan jag så väl inse. Jag blef rigtigt
glad då Öhrnberg för någon tid sedan talte
om kombinationen med Lily Etter som krans-
binderska. Det var hyggligt tänkt af dem och
roligt för Lily.
Jag har fullt upp med arbete – är dertill grymt
nervös af litet magplåga senaste vecka och
åskväder hvarendaste dag under denna.
Mamma vet hur elektriskt jag är – och när
det är åska i luften, svettas och pinas jag, och
lider svåra qval.
Kergorlays porträtt-skizz är nu färdig. I morgon
skall jag ännu retouchera ögonen, som icke äro
alldeles oklanderligt tecknade. Emellertid håller
jag på att teckna upp Luxembourgpalatset på
min tafla med lineal och passare, alldeles som
en arkitekt. Det är ett likaså tråkigt som petigt
göra. Men rigtigt skall det bli. Hur i verlden

skall jag få den taflan ens halffärdig till
slutet af månaden. Emellertid blir jag som
en annan menniska när nu Kergorley väl
är undanstökad. Hans slägt har varit här
och finner porträttet särdeles likt. En aristokratisk
samling: hans syster och svåger, vicomte de Sarroy,
hans bröder med deras fruar, af hvilket en är
född hertiginna de Vicence, flere bekanta till honom
bl. a. en kusin som är systerson till Mac Mahon.
– Talte jag om att Ville Vallgren fått Mention
honorable på salongen. Jag hoppas han i nästa
år får medalj. Han är i alla fall den första
franska skulptör som fått någon utmärkelse
här. Jag är rigtigt glad på Villes och hans fruns
vägnar. Fru Runeberg lär ha låtit påskina att
det är genom min protektion som Ville fått
en så god plats på salongen – jag känner ej en
käft bland skulptör-jurymännen, har aldrig
talt ett ord om Ville med någon menniska
och blandar mig i allmänhet ej i andras affärer.
l'Intransigeant har igen några granna ord om
mig, på samma gång Rochefort utöser all sin
galla öfver Pasteur. Vill Mamma ge artikeln
åt Acku Berndtson denna gång, så kan han kanske
göra något af den, och B. O. S. har ju redan fått
tillräckligt med notiser för sin Finland.
Hvad som jag mycket gläder mig åt är att
Frankrikes bästa gravör, gubben Leopold Flameng
skall gravera Pasteur. Flameng har i år fått
la medaille d'honneur för gravyr, och jag skickar
här hans svar på mina lyckönskningar till den –

na den högsta artistiska utmärkelse.
När reser ni till Haiko? Så snart jag får
i mitt hufvud tanken på Haiko, är jag icke
rigtigt glad här. Men å andra sidan har
jag fullt upp att göra och mitt arbete in-
tresserar mig. Går det icke alltför galet
hoppas jag kunna avancera taflan betydligt
till slutet af månaden.
I afton äter jag middag hos Portalis med
Chambure och en grefve de Coulanges. Alla
mina royalistiska bekanta: Chambure, Kergor-
lay m. fl äro alldeles utom sig öfver det
nedriga tag som man nu håller på att göra:
prinsarnes landsförvisning. Det upphör mig
också hvar gång jag tänker derpå. En sådan
stackare, Freycinet! Han sjelf är emot
landsförvisningen, sägs det, men som han bara
har ett mål i sigte, att bli republikens presi-
dent efter Grévy som är allt mera afsigkom-
men så gör han hvad som helst för att
tjusa de radikala. Journal de Debats, som
ändå tills dato varit republikansk, uttalar
sig emot denna antiliberala fäaktighet.
att utvisa t. ex. hertigen af Chartres, en
bättre fransman än de flesta af det der
byket i deputeradekammarn, det går
öfver allt hvad man sett och hört! Och detta
hufvudsakligast för att tidningarna fjeska-
de vid princessans bröllopp med kronprinsen
af Portugal, kallade grefvinnan Butler för
hofmästarinna och extratåget till Lissabon

för "Train royal" – Konspiration kallas
detta! Det blir som 1792 igen, le regime
des suspects! Men detta antiliberala god-
tycke bådar illa för republiken, och royalister
na kunna ej få ett bättre vapen i händerna
än denna olaglighet från republikanar-
nes sida. Tänk, Michelin, municipal-
rådet, som skriker i kammarn: On
n'er a pas assez guillotiné en 93! –
Det är skönt! – Jag, som alla, har svär-
mat för republiken, men när man ser
hur den bär sig åt, begynner man att
tvifla. Menniskorna, som ofta personligt
och individuelt taget, äro hyggliga, bli
vanligtvis alltid fähundar då de äro många
tillsammans och majoriteten – ja hvad
tjenar det att jämra sig deröfver. Det
är nu engång så! förlåt denna disgression.
Det är med den största sorg jag ser på allt
detta just för att jag i verlden trott att
republiken var det ideala slyrelsesättet.
"La vilaine chose que la politique" säger
Alphonse Daudet någonstädes.
Jag har börjat ett bref till B., måtte detta
trösta henne tillsvidare. Helsa alla hjertligt
från
Atte.
Jag är alldeles förtjust i mitt nya skåp,
det är utmärkt vackert, så artstiskt och
fint i stilen. –

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt har längtat efter ord från familjen.

  Alexandra Edelfelt
 • Annie Edelfelt ska delta i promotionen som upptar moderns och systrarnas tankar helt; det kommer att bli ett minne för livet; som en ny 1847 års promotion.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Berta Edelfelt "spektaklar" med promotionen.

  Berta Edelfelt
 • Öhrnberg har skrivit om att Lily Etter är kransbinderska; hyggligt tänkt av dem och roligt för Lily Etter.

  Emilia (Emilie) von Etter Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt har mycket arbete, är nervös av magplåga förra veckan och åskväder.

 • Porträtt-skissen av Kergorlay är nästan färdig.

  Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Edelfelt håller på med att teckna upp Luxembourg-palatset med linjal och passare som en arkitekt.

 • Edelfelt undrar hur "I Luxembourg-trädgården" ska kunna bli färdig till slutet av månaden.

 • Blir som en ny människa då porträttet av Kergorlay är färdigt; släkten tycker att porträttet är likt.

 • Kergorlays släkt är en "aristokratisk samling": vicomte de Sarray, en svägerska är född hertiginna de Vicence; en kusin är systerson till Mac Mahon.

  Patrice de Mac Mahon Hervé-Henri-Christian de Kergorlay de Sarray Eugénie Marie Emma de Kergorlay N.N.
 • Ville Vallgren har fått "mention honorable", hedersomnämnande, på Salongen; Edelfelt hoppas Vallgren får medalj nästa år; Vallgren är den första skulptören från Finland som får en utmärkelse i Paris; Edelfelt är glad på Vallgrens och hans frus vägnar.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Fru Runeberg har låtit påskina att det är Edelfelts förtjänst att Vallgren fått en så bra plats på Salongen; det är det inte.

  Lina Runeberg Ville Vallgren
 • "Granna ord" om Edelfelt i tidningen l’Intransigeant; samtidigt som [tidningsägaren] Rochefort spyr galla över Pasteur; kan Alexandra Edelfelt ge artikeln åt [redaktören] Axel Berndtson; B.O. Schauman har fått tillräckligt för tidningen Finland.

  Louis Pasteur Berndt Otto Schauman Axel Berndtson Henri Rochefort
 • Porträttet av Pasteur graveras av Leopold Flameng, som är Frankrikes bästa gravör; Flameng har fått medaille d’honneur i gravyr i år; Edelfelt skickar Flamengs svar på Edelfelts lyckönskningsbrev till Alexandra Edelfelt.

  Ranska Alexandra Edelfelt Louis Pasteur Léopold Flameng
 • Edelfelt undrar när Alexandra, Annie och Berta reser till Haiko.

  Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt trivs inte i Paris när han tänker på Haiko, men arbetet intresserar och han hoppas få "I Luxembourgträdgården" framåt till slutet av månaden.

  Pariisi Haikko
 • Denna kväll är Edelfelt bjuden på middag hos Portalis med Chambure och greve de Coulanges; de är alla Edelfelts rojalistiska bekanta.

  Emile de Chambure Roger de Portalis Numa Denis Fustel de Coulanges (epävarma yhteys)
 • Chambure, Kergorlay m.fl. är utom sig över prinsarnas landsförvisning; Edelfelt är själv också upprörd; tycker att Freycinet är en stackare som vill bli president efter Grévy; oerhört att utvisa t.ex. greven av Chartres.

  Emile de Chambure Jules Grévy Hervé-Henri-Christian de Kergorlay Charles de Freycinet Ludvig Filip d' Orléans Robert d' Orléans
 • Tidningarna har "fjeskat" vid prinsessans bröllop med kronprinsen av Portugal; kallat grevinnan Butler för hovmästarinna och extratåget till Lissabon för "train royal"; detta kallas konspiration; Edelfelt jämför med 1792; det antiliberala godtycket bådar illa för republiken; om Michelin utropade i kammaren: "On n'en a pas assez guillotiné en 93" [man giljotinerade inte tillräckligt många år 1793].

  Lissabon Portugali Amélie d' Orléans Karl I Butler Henri Michelin
 • Edelfelt har svärmat för republiken, men börjar tvivla nu; individer som är hyggliga ensamt tagna blir ofta fähundar då de är flera tillsammans; Edelfelt trodde att republiken var det ideala styrelsesättet.

 • Alphonse Daudet har sagt någonstans: "la vilaine chose que la politique".

  Alphonse Daudet
 • Edelfelt har börjat ett brev till Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt är förtjust i sitt nya skåp som är fint och artistiskt.