Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

familj (fenomen) sjukdom (tillstånd) ateljeet hevonen juhannus kirjeet kylmyys lahjat maaseutu matkat naiset näyttelyt palvelusväki ravintolat sää seuraelämä tilaukset vaatteet

Paris torsdag d. 10 juni
86
Älskade Mamma
Då jag nu adresserar detta bref till Haiko
känner jag mig verkligen litet melanko-
lika öfver att ej sjelf kunna följa med.
Beklagligtvis har vädret varit förskräckligt
här, regn sedan en vecka, så att jag
nästan alls icke kunnat måla ute. Min
tafla står derför stilla och den Dyrbara
tiden stinker mig är händerna. Utom
regnet ha vi haft älska i luften, det har
varit rätt qvalmigt och otäckt, och mina
nerver ha också varit i ett obeskrifligt
uppretadt tillstånd. Chambure, som är
mycket mera nervöst än jag, och en slags
framtidsperspektiv af hvad jag skall vara
om 14 år, om jag lefver så länge, har legat
i den förfärligaste migran. Alla menniskor
beklaga sig, tro. m. de minsta nervöst som
Courtois och min fäktmästare.
Konni reste i går, högst sorgen att
öfverge det glada pariserlifvet för att
utbytas det mot det hvardagliga existensen

på Mariefors i skrytet af sin talseka
familj. I tisdag hade jag tänkt mig
att rigtigtig i fred på gå på salongen
en gång – få nytt – jag träffade friherrinnan
Cedercreutz och hennes dotter amirälskan
Kræmer, och så var det slut med mitt
ensamma gående. Amiralskan. K var
synnerligen polemiskt stämde mot den
franska konsten, men jag var för trött
och nervöst att rigtigt kunna ta upp
alla de stridshandskar hon utkastade.
I går voro de här, och tycktes vara
mycket förtjusta i hvad jag gjort
på senare tiden. Men bra distraita
äro de. friherrinnan v. K. berättade
och berättade, och som jag bjudit Rune-
berg på middag kl. ½ 7, satt jag som
på talar. Jag kom naturligtvis för sent
till Runebergs, och fru sina satt upp-
sträckt och väntade, och Valter för-

gick af hunger. Som jag ej på två
är bjudit dem, tyckte jag det nu vara
min skyldighet att tacka för alla de
gånger jag fått kaffe och god mat hos
dem. Vi åta hos Ledoyen. Fru R. och
jag vi resonnera, och ha troligen båda
förnmmelsen af huru ytterst litet vi
harmoniera.
Nu skall den Petitska expositionen bli
af i alla fall. Jag stället ut Mme
Saussine, Boyé och ett qvinnohufvud
i pastell, samt ett blek månsken från
Haiko (vägen till Koddeniken) som Mamma
kanske mina.
Hvad skulle jag kunna ta med mig
åt fru Etter och Lily Etter? Det mig
nu ett godt råd. Jag har varit och
sett på flickornas surak- klädningar
Det göra nuförtiden en massa vackra
blommiga tyger Louis XV (hvit eller
ljusgul botten. Blommorna äro tryckte
är det sådana ni mina? Några af

dessa typer ha stark sidenglans.
Jag skall rådfråga full Kleineh som sedan
många år är på ett af de största
sidenhusen här. Teckningar skall
jag försöka få.
Det är rysligt att tänka att bara
två veckor återstå till midsommar.
Jag blir aldrig resfärdig till dess,
det märker jag med sorg i logen.
Hur har ni det, huru äro Albedin-
skys med de 15 kockarna och 15 hästar
na (och på jungfrurna var intet tal)?
Måtte den nu bara intet molestera
Er på något sätt, hela denna
invasionskar
Farväl, helsa alla och helsa Haiko!
Fürstenberg skrifver och ber mig nöd-
vändigt utställa i Göteborg samt
komma dit till konstnärsmitet
i Augusti. – Farväl och tusen helsningar
går
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt adresserar brevet till Haiko och känner sig melankolisk över att inte kunna följa med själv.

  Haikko
 • Det är regnigt väder: Edelfelt har inte kunnat måla ute på "I Luxembourgträdgården".

 • Det är åska i luften; Edelfelt har varit nervös; Chambure har haft migrän; t.o.m. Courtois och fäktmästaren som inte har nervös läggning mår dåligt.

  Emile de Chambure Gustave Courtois N.N.
 • Chambure är nervös till sin läggning; Edelfelt tror att han själv kommer att vara likadan om fjorton år, om han får leva så länge.

  Emile de Chambure
 • Konni Zilliacus reste igår, han var sorgsen över att byta ut livet i Paris mot livet med familjen på Mariefors.

  Pariisi Kellokosken kartano Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth Anna Helena Louise Zilliacus Edvard Zilliacus Harry Zilliacus
 • Edelfelt var på Salongen i tisdags; han ville gå ifred, men träffade friherinnan Cedercreutz med dotter, amiralskan Kraemer; amiralskan var polemiskt stämd mot den franska konsten.

  Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz
 • Friherrinnan Cedercreutz och amiralskan Kraemer gjort visit i ateljén; de tyckte om Edelfelts verk från den senaste tiden.

  Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz
 • Edelfelt kom för sent till middagen med Runebergs, eftersom amiralskan Kraemer talade så mycket under sin visit i ateljén.

  Sofia von Kræmer Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt hade bjudit Runebergs på restaurang Ledoyen som tack för alla de gånger de bjudit på kaffe och god mat.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Fru Runeberg och Edelfelt förstår sig inte på varandra.

  Lina Runeberg
 • Utställningen hos Petit blir av i alla fall; Edelfelt ställer ut porträttet av Madame Saussine, porträttet av Boije, "Parisisk modell", och "Blekt månsken från Haiko (vägen till Kodderviken)".

  Haikko Knut Boije af Gennäs Georges Petit de Saussine
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt om råd gällande presenter till fru Etter och Lily Etter.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter
 • Om Annie och Berta Edelfelts klänningar; det finns vackra blommiga tyger i Louis XV:s stil; Edelfelt ska rådfråga Julle Kleineh som har varit på ett av de största sidenhusen i Paris i många år.

  Pariisi Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ludvig XV Julius Kleineh
 • Edelfelt konstaterar att han inte blir resfärdig till midsommar.

 • Frågar hur det är på Haiko.

  Haikko
 • Undrar hur Albedinskys med de femton kockarna och femton hästarna och oräkneliga tjänarinnorna är.

  Haikko Albedinskij
 • Fürstenberg ber Edelfelt ställa ut i Göteborg och komma dit till konstnärsmötet i augusti.

  Göteborg Pontus Fürstenberg