Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

juhannus kesä kunniamerkit kylmyys mallit (ammatti) matkat pastelli puistot sää seuraelämä syksy tilaukset

Midsommaraftone kl. 4 e. m
Älskade Mamma,
Jag skrifver icke långt Idag, ty det
skulle bara bli att tråkig ut er med jure-
miader. Orsaken till min nedslagenhet
är 1° att jag ej fått bref från Mamma
på rysligt länge 2° att jag är alldeles
urståndsatt att arbeta på min tafla,
ty det regnar och blåser alla dagar.
Gud vet när jag på det visit blir
färdig att resa. Mycket längtar
jag hem, men inser å andra sedan
att det vore daraktigt att lemna
denna påbörjade tafla, för att fortsätta
den först nästan sommarn, ty den
måste målat i Paris och om som-
maren.
Hur mår ni alla? Jag hoppas
att ni alla äro friska och att i detta
fall, som ofta pas de nouvelles, bon-
nes nouvelles. Jag blir allt ensam-
man här i Paris. Chambure reste

sista söndag till Vichy, dit läkaren
ordenerat honom att fara på
3 veckor. Då jag rätt ofta brukade
gå till honom om aftnarna, och
alltid var säker på att bli välkom-
men, saknar jag honom rätt betydligt
Sista söndag hade vi några bjudit
ville Vallgren på en liten tillställningar
för hans mention honorable. ville dobba-
de sig betydligt mot Valter Runeberg,
mot hvilken han alltjemnt hyser ett
afundsjukt ägg – detta gjorde mig
mycket ledsen. Det var i anledning
af en skål jag utbragte för ville-
Jag sade bl. a. att jag hoppades att
såväl han som Valter skulle få medalj
nästan år. Men detta talte ville ej,
resten var för honom, minsta han troligen.
Ack hvad menniskor ändå äro barnslig
gå! Jag trodde ej att ville, som jag
på senare tiden fattat större vänskap
för, skulle vara så småaktiga.

ligt
Nog är det rysligt tråkigt att
intet få arbeta fastän man har
så god lust. Modellpengar ger jag
ut i onödan så det herrar efter.
Så har jag till säga på olyckans,
nervöst som jag är af vädret,
förderfvat en pastell, den der skan
de damen; Mamma vet att om
man gnuggar en pastell för mycket
så blir pappret luggigt och ingen-
ting tar mera på det färgen
gäller bort i stora flisor. Jag har
försökte fixerat pastellen med
schellack, men det har bara blifvit
värre. Det finnes ingenting annat
än att börja om, det det
skulle jag hvarken ha tid eller
lust till.
Utom att det regnar och blåser
så är det omkr. 12 grader varit
bara, och således rigtigt kallt att
sitta ute. Den har gången har jag icke
till med vädret, men det seder

sig nog på ett eller annat sätt.
Kanske taflan ännu blir utmärkt
bra. En har porträttbeställningar
har jag fått igen, men skjuter
upp dem till hosten.
Det först liflig inbillningskraft
till för att inne att det nu är
midsommarafton hemma, kanske
herrligt vackert, lugnt, ljust och
sommarvarmt.
dumma summarum: Jag är ett af
som ej ställt så till att jag nu
redan kan vara derhemma hos
Eder Tänk, det är ju en hel eviga-
hit sedan jag såg er sist, 8 långa
månader.
Farväl för denna gång älskade
Mamma" helsa alla hjertligt
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt ska inte skriva ett långt brev för han är så nedslagen att det bara skulle bli jeremiader.

  Jeremia
 • Edelfelt är nedslagen för att han inte har fått brev från Alexandra Edelfelt på länge och för att han inte kan måla "I Luxembourgträdgården" p.g.a. regn och blåst.

  Alexandra Edelfelt
 • Vet inte när hemresan kan bli; "I Luxembourgträdgården" måste målas i Paris om sommaren; vill inte vänta till nästa år.

  Pariisi Haikko
 • Undrar hur Alexandra, Annie och Berta Edelfelt mår.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det blir allt ensammare i Paris.

  Pariisi
 • Chambure har rest till Vichy på läkarens ordination; Edelfelt brukade gå till honom om kvällarna och saknar honom nu.

  Vichy Emile de Chambure
 • I söndags var en bjudning för Ville Vallgren för att fira dennes "mention honorable", hedersomnämnande vid Salongen; Vallgren blev arg då Edelfelt utbringade en skål och hoppades att både Vallgren och W. Runeberg ska få medalj på Salongen nästa år; Vallgren är avundsjuk på Runeberg; Edelfelt hade inte trott detta om Vallgren.

  Walter Runeberg Ville Vallgren
 • Edelfelt ger ut modellpengar i onödan då det inte går att arbeta p.g.a. regn.

 • "Till råga på olyckan" har Edelfelt ödelagt pastellen "Au Bois de Boulogne"; om svårigheten med att måla pastell; måste börja om från början.

 • Det regnar, blåser, är kallt; Edelfelt har inte tur med vädret, men kanske "I Luxembourgträdgården" blir bra.

 • Edelfelt har fått ett par porträttbeställningar; han skjuter upp dem till hösten.

 • Det behövs fantasi för att förstå att det är midsommarafton hemma.

  Suomi
 • Edelfelt "är ett ök" som inte har ställt till det så att han kunde vara hemma nu; har inte sett Alexandra, Annie och Berta Edelfelt på åtta månader.

  Suomi Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt