Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kirjeet kylmyys mallit (ammatti) sää tilaukset

att
Älskade Mamma,
Bara några ord för att säga att jag
fått Mammas bref, att allt, vädret, jag
mitt måleri derigenom fått en ljusare
färg. Tack, Tack! Lustig är det att
Ni skall ha det så vackert och först
derhemma, och att jag just nu då jag
vill måla solsken, skall dras med köld
och regn. Naturligtvis går det så att
vi får regn derhemma just då jag väl
– Hvad jag är glad
kommer hem.
att se er allesamman vara friska
och raska. bra roligt skall det
bli att ändtligen råkas.
I det hela han det ju vara helt skönt
att herrskapet Albedinskys håller sig
på afstånd. Frihet vill jag lofvat, som
den bästa gå – årfva
Nu klarnar det, sedan jag skrifver
Jag har en magnifik modell en
italienska, till hufvudfiguren min
i tafla, en samma, stor, kraftigt, något
liknande Amiralskars Kræmer, men mycket
mera helgjuten som typ.
Tusen helsningar till alla från
Midsommardagen kl. 12

de
att
i
densama A. Edelfelt
Borgå – Haiko
Finland
par St Petersburg
28

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev; allt, också måleriet fick en ljusare färg när han fick brevet.

  Alexandra Edelfelt
 • Hemma är det vackert och torrt; I Paris är det kallt och regnar just när Edelfelt vill måla solsken; det blir troligen regn hemma när Edelfelt kommer hem.

  Suomi Pariisi Haikko
 • Edelfelt är glad över att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska och raska; ska bli roligt att träffas igen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det kan vara skönt att Albedinskys håller sig på avstånd.

  Albedinskij
 • Vädret klarnar upp nu.

 • Edelfelt har en magnifik modell till huvudfiguren i "I Luxembourgträdgården"; hon liknar amiralskan Kraemer en aning.

  Sofia von Kræmer N.N.