Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) asunnot ateljeet hotellit kalusteet kielet kunniakirjat kunniamerkit kuvernöörit kuvitus kylmyys lääkärit onnettomuudet ruotsin kieli sää seuraelämä tavaratalot tilaukset

sent
Paris lördag d. 4 dec. 86
kl. 2.
Älskade Mamma
Här skickar jag diplomst för att
Mamma gudhetsfullt ville skicka det
jemte intagen till Generalguvernörens
Kunoli. – Doktor Palmberg och
den ryska Toppelius som komma hit
frukosttiden, gingo just nu härifrån
Den förra undersäkte mitt bröst och
fann att min katarrk alls ej har
något med lungorna att göra, utan
bara är ressnufva med litet kort-
retning i halsen. I går inbillade jag
mig näml att jag var så förkylt
att jag ej borde gå ut. Palmberg sade
sagt att jag gerna kunde gå ut hur mycket
som helst och att den torra kamin -

värmen har tvärtom var sämre
för mig en fris luften – Ja, efter
många språng har jag nu ej kommit
längre i mina installationsfunderingar
än att jag flyttat upp sängen på balkon-
gen, der det är betydligt varmare än
nere, och som jag tror fullkomligt dragfritt.
den omtalade skärmen af Oljefärgsduk
skyddar mig nämligen fullständigt
nu har jag det deruppe på följande
sätt: – herrskapet Kauffmann
skulle på sin
förefaller till
Atte
sida försöka
samt
höra efter ett
Atte
i
balkore
ett lifvande dörren
appartement
soffa
8
de garçon –
måtte
men
att
skap)
de äro ej så
torfönstar

många här i trakten. På hotellet
och Boarding Honses äro rummen ej
synnerligen trefligt. I en pension de
famille har jag hört efter om
de vilja hyra rum utan mot
men har ännu ej fått fras.
Chambure var här i går på
e. m och vi försökte ställa
om så mycket vi kunde. Vi
konstaterade båda att det jupu-
nesiska draperiet – köpte honom
dagen var en afskyvård trasa,
och måste något annat köpa i
stället. I dag morgse gå concier-
gen stod upp på stiger för att
skicka upp en matta, hördes med
ens ett den och stammer. Han
famlar ned med stegen som slutat
slår sänder min fina gaslampa

och åtskilligt annan, men
Lyckligtvis ej sig sjelf – borde
tog emot stöter som han
stod ungefär 5 alnar högt
i vädret hade han nog kunnat
slå sig förderfvad.
ej, hvad jag har ledsamt efter
En. Det är naturligtvis dubbelt
kännbar då min atelier ser
ut som prusalerus förstöring
och jag sjelf ännu ej kommit
i något slags arbete. Fröken
Schjerfbeck var här i dag och
vi börja Kopian om måndag
går det ej med henne, så får
Jag försöka med någon annan
eller också måla sjelf, så tråkigt

det än är. I afton är jag
bjuden till Madame Cartvright
på Clemenceau – jag kan ej säga
att jag är så innerligt chormerad
öfver detta. I morgon går jag till
Chambure på e. m Jag se hvad
vi sedan ta oss till. Valter Rue-
neberg var här i går och höll sin
vänliga litania öfver att jag ej
var gifta!! – Jag bad Palmberg
gå till Stegelin, och det vore
ju också en rigtigt välgernag
Han förefaller så utmärkt hygglig
och vänlig och lofvade gå dit
i morgon dag. Det är eget
med denna oppelmus – han talar
en värre svenska nu än förr, och
det vill säga mycket.

om Måndag skall jag gå till
hon Marché för att se på
draperier: jag behöfver nämligen
två portierer 3 heter
jag
De höga A. o. B samt
A
A
ett broderi eller måtte
Atte . för utan Ce. 3 m. I. nu.
I japanska butiker äro större drperad
hutlöst dyra 500 600 frcs.
Det är ett förskräckligt öde att
bråka med allt det här. Jag
känner på mig att jag icke kommer
att göra annat än dumheter
Jag har ej varit i tillfälle att
bara mitt hederslegionsband vidare
än första dagen, – i går och i dag
har jag suttit inne. Helsa alla
jag saknar Er fortfarande obeskrifligt
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö