Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet hautaus joulu kalusteet kukat kylmyys lääketiede lahjat ministeriöt naiset palvelusväki papit ruoka sää serenadit talous tilaukset vaatteet vuokra-asunnot

Paris d. 18 dec. 85.
Älskade Mamma
En glad och fridfrill julhely och
Gud välsignelse önskar jag Eder
alla af hela mitt hjerta.
Jag hoppas detta kommer fram just
på sjelfva julaftan. Det får bli
ett slags skuldsedel på de julklappar
som jag snart kommer att skicka.
Jag ber Mamma emellertid af mina
pengar köpa något åt hvar och en
både hos oss och hos Brandtens Tajta
och Maria icke att förglömma.
Jag skulle nog ha bestyrt om julklappar
tidigare, om jag ej hade varit dugtigt
förkyld. På fru Stigells begrafning

Senaste onsdag blåste det ohyggligt
och vi hade tre qvart Limmes väg
att gå till begrafningsplatsen
(här går man alltid).
Nu är Lyckligtvis min kosta borta,
Tack vara prinsens droppar och mitt
nya qvarter. Jag finner mig mycket
väl i min resa dechaussé" vid Elle
d' Offemout – det är visserligen icke
stort men välmöbleradt, varma
och skyggt. Chambure förklarade
detta lilla logen vara bra (han tog
det i ognangte första aftonen) ehuru
något dyrt. Jag är väl hållen
der, och har ej någonsin här i Paris
haft ett sofrum förut, så att

jag tycker det här är höjden
komfort. Väggarna äro öfverklädde
med radt till, gardiner och möbler
äro af radt reps, allting skyggt
och nytt. beqväma tänstolar, spelar
spegelskap, ett annat skap och
deverse kyllor m. m.
första morgonen (i går) inträdde
på slaget rätta tre äldre
qvinspersoner som alla frågade
på hvad satt de skulle kunna vara
mig nyttig. Det var färgarfruin
som har ut rummet, hennes piga
och conciergen. De ha redan
erbjudit sig att lappa och stoppad
mina linneniader och strumpor, låta
pressa upp och borsta mina kläder
o. s. v. Att de lika tjenstvilliga

i längden, så blir det utmärkt
bra. dessa menniskor se snygga
ut och derpå sättet jag stort
värde. likaså har tebrulan
om morgonen ett mycket snyggt och
prapert tycke.
I dag har jag fått en påminnelse
från ministeriet att snart
lemna tillbaka Pasteur porträtt.
Turgnet hade gifvit mig tillstånd
att hålla det huru länge som helst,
men nu är ju Tirquet borta från
hela historien, efter ministern om bytet.
Jag hade verkligen ej förutsett detta
fall. hoppas dock hans efeerträ-
vara (ännu antnännd) låter tala

med sig
Ja, Mamma ser nu sjelf hur svart
det är att styra och ställa om sitt
mis stora rum ändå är fullfär-
dag nu. Jag kan ej annat förstå
än att det skall bli bra, vill-
korligen det bästa af de tre för Man-
ma. Skärmen är väl också bra
nu. Ack den som finge vara hos
Er! Atte Hjelt från Bordeaux
bjöd mig i går på middag, och
derifrån gingo vi till Valter Runebergs
Jag skulle ha haft bra god lust
att följa med Hjelten då han
till Finland
reste hem i morgse.
Fröken Schjerfbeck står allt

här och arbeta på ateliern.
Jag sysslar med att göra färdig
en liten tafla, den med den
röde bonnen, som jag redan började
på Haiko.
Gratulerar till Anni serennd!
Det var ju ej det lilla.
Fru Stigells begrafning var värdig
och hygglig. svenska presten förrättade
jordfastningen i ateliern, som var
klädd i hvit och gröna af fru Vall-
gen och fröken Anna vinter. rätt
många skandinaviska herrar och damerna
följder till grafven. Jag hade en
krans af ljust rosor – mycket blom-
mor för resten, hvar och en hade med
sig någon bukett eller krans.
Farväl och ännu en gång glad jul.
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt önskar familjen god jul; hoppas brevet kommer fram på julafton.

 • Julklapparna kommer senare; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt köpa något för hans pengar åt alla hemma och hos familjen Brandt, Tajta och Mari medräknade.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie
 • Edelfelt hade tänkt skicka julklappar tidigare, men har varit förkyld.

 • Edelfelt förkylde sig på fru Stigells begravning; det blåste mycket under promenaden till begravningsplatsen.

  Maria Stigell
 • Nu är hostan borta, tack vare prinsens droppar och det nya hyresrummet.

 • Hyresrummet är bra; Chambure menar att det är bra, men något för dyrt.

  Emile de Chambure
 • Edelfelt har aldrig haft ett sovrum i Paris förut; det känns som höjden av komfort att ha ett sovrum i lägenheten; beskrivning av inredningen.

  Pariisi
 • Färghandlarens fru, hennes piga, conciergen kommer att lappa och stoppa linnekläder och strumpor, stryka och borsta kläder; alla tre kvinnorna ser snygga ut; det gör också tebrickan om morgnarna.

  N.N. N.N. N.N.
 • Edelfelt har fått en påminnelse från ministeriet att snart lämna tillbaka porträttet av Pasteur; Turquet gav tillstånd att hålla det hur länge som helst; Edelfelt hoppas att hans efterträdare låter tala med sig.

  Louis Pasteur Edmond Turquet N.N.
 • Kommentar om Alexandra Edelfelts inredning.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt åt middag med Otto Hjelt från Bordeaux dagen innan; sedan gick herrarna tillsammans till Runebergs, Edelfelt hade velat följa med Hjelt då han reste hem till Finland i morse.

  Suomi Bordeaux Lina Runeberg Walter Runeberg Otto Hjelt
 • Fröken Schjerfbeck arbetar i ateljén med kopian av porträttet av Pasteur.

  Louis Pasteur Helene Schjerfbeck
 • Edelfelt målar färdigt "Ung dam med parasoll" som han påbörjade i Haiko.

  Haikko
 • Gratulerar till Annie Edelfelts serenad.

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Stigells begravning var värdig och hygglig; svenska prästen förrättade jordfästningen i Stigells ateljé.

  Nikolaj Meyendorff Maria Stigell Robert Stigell Emil Flygare (epävarma yhteys)
 • Stigells ateljé var dekorerad i vitt och grönt av fru Vallgren och Anna Winter.

  Antoinette Råström Maria Stigell Anna Winter Robert Stigell
 • Det var många skandinaver på fru Stigells begravning; alla hade med sig bukett eller krans; Edelfelt hade en krans av ljusa rosor.

  Maria Stigell