Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet asunnot ateljeet desinfiointi juhlat kielet konsulaatit koti kuolema kylmyys lääkärit liikunta mallit (ammatti) matkat miekkailu ministerit museot naiset palvelusväki perunkirjoitus pimeys poliisi sää seuraelämä suru talonpojat talvi tavaratalot tiedemiehet tilaukset vaatteet venäjän kieli yliopistot

Paris onsdag d. 22 dec 1886
Älskade Mamma,
Med Mammas bref kom en rigtig pildoft
emot mig, och med dem en oemotständlig
hemlängtan, d. v. s. längtar efter Eder. För resten
skall jag bjuda till att glömma att det är jul-
de der skandinaviska julfisterna äro ett usel
surrogat för julfröjden hemma. Jag kommer
ej eller att detta i någon sådan, utan
äter middag helt beskedlig hos Chambure,
Jag är då så på återkälken med julklappar
att jag icke tacka så säga; handskarna äro det
enda som jag afsände till Er. flere gånger
har jag varit i de stora magasinerna för,
att köpa julklappar, och alltid blifvit
alldeles vimmelkantrig, nu isynnerhet,
då det kokar af folk i alla dessa
hon Marché, Louvre etc. Vår nu intet ledsen
på mig för detta dropsmål – jag skall nog
skicka julklappar ändå, om de också komma
Jag sjelf anser
från först 20 dag Ruut.

mig ha fått en rigtigt god och nyttig jul -
klapp i mitt nya sol- logis. Jag är fört-
farande omkuldad af såväl färgarfrn
som conciergen der, har det varit och
trefligt, och kan nu småningom hoppas
att min högst envisa kosta skall gå
öfver. åtminstone inbillar jag mig att
den är bättre nu.
Och så en annan julklapp: jag trodde
under två dagar, just då jag flyttade,
att jag förlorat, såsom jag misstänkte,
genom tjufvåkand, den der vackra natur-
med den hvita perlan. Och så hittades den
i går i en kappsäck. Jag hade redan
gifvit den förlora och försökte att ta
saken lugnt. Fileroser Julqväller, Svea
och Nornan har jag naturligtvis fått.
också i Nornan har de förevigit det
der reda porträttet.
Fröken Scherfbeck och jag arbeta omvexlande
på porträttet som ser ut att bli bra –
Tirquets efterträdare, jag vet ej hvad det
är för en murfvel, har skrifvit och

reklamerat porträttet. Jag att springa upp
till min vän Turquet, som bad mig icke
bra mig om uppmaningen – hvadan jag
skref mitt "hon ponamis till (herrar
säga. Allt detta visar att det ej
är slut med förargligheterna för porträttet
än. dum var jag som sålde det. Nu
sågo det att det skall komma till
Sorbonne, emedan ett reglemente förbjudit
en lifvande person porträtt att hänga
på Luxembourg. Jag skall vänta dåligt
på Pasteur återkomst, och litet på
hans inflytande, och för resten söka,
för en gång i mitt lif, att icke plåga mig
så långt på förhand.
Jag går nuförtiden och fäktar hos Cederström.
Han är en märkvärdigt officer skrodör
ändå, stor i orden. Och så skall han alltid
gå åt någon eller något. Det har blifvit
en sedan vara att han ibland, i brist
på ämnen troligtvis, sitter och skäller
med personer och ting som han just förut
I går var jag
högt till Kyarna.
på middag hos Chamberg med Porträtts,
hvilken senare skall resa till Venedig

under denna den kallaste tid på åren.
Vi ha haft några köldgrader i går och
i dag, men det är först och klart och
i alla behagligare än det var strax först-
snöglopp, blast och sådan der genomträn-
grande kyla. Så usla äro ändå rummen
här att jag icke kunde så temperaturen
högre, vid fönstren i min atelier än 10
grader, fastän det var alldeles stekkett
i närheten af Kaminen. – mellan
jul och nyår skall min ungherresom
jag målare komma alla dagar.
I morgon skall jag sjelf börja sitta för
Dagnan, som nu ändtligen skall ta
ihop med det länge utlöfvade porträttet
af mig. Jag är så glad öfver detta,
icke allenast för mig sjelf utan också
för att detta arbeta efter min död
kommer att stanna i Finland och bestämdt
bli det värdefullaste konstverk de
der komma att ena. Han målad det
litet, men i knätycke. Jag står timme
ligen en face med Paletten i venstra

handen, en cegarett i några.
Doktor Palmberg var här för en
stund sedan med en ung Björkenheim
märkvärdigt hvad denne senare påminner
om Emil Wallén. samma klena
brygga, samma kroppställning och som-
ma eländig sjuke tycke.
I mitt nya qvarter har jag det verkligen
rätt bra: bl. a. är seet om ögonen mycket
godt och särdeles trefligt och skyggt ser-
veradt. färgen frun har nytt åtskilligt
på sitta linnesaker, märker jag, utan
att jag behöft påminner henne derom.
likaså är der alltid eld i kaminen då
jag kommer hem om aftenrna och nu
då jag varit förkylt har jag haft ett
varma krus en "bouillotte" i sängen.
Det är så skönt att vara så mycket
närmare allt – och om aftnarna är det
en en välsignelse att så snart vara
hemma och kunna gå till fots. Visser-
ligen är det ju långt i från midten af
Paris ännu, men jag har i alla fall

kommit 2 varit närmare. På natten
förefaller denna 2 verst Arcenue de Villiers
alldeles oändligt lång utom att den
är kuslig för sin folktomhet skull.
Stigell håller kuraget upp, Tack vara
hans äkta skärnatur. Emellertid bor
han ännu ej hemma i sin atelier som
han ville, utan hos Haselberg. Tänk
Roberto tyckte att den derinfektion
som polisen lät anställa med karbol
fyra, var alldeles onödig, och vi hade
allt göra att förklarar för honom att
det alltid gjordes så. Han skulle
oganeradt ha sagt sig i samma säng der
hon dött dagen efter begrafningen.
Nu skall jag gå med gubben faten till
ryska konsulatet, der han ej kan
reda sig sjelf med språket. De ha nämlig
än konsplatet
varit och förseglat alla hans
bort och lådor för att anställa någon
slags bouppteckning, hvilket Robenti
också ansåg obehöfligt
I dag kom han hit för att tala med

mig och detta, och sedan han gått
(han stannade qvar till frukost) kommer
den fröken Schjerfbeck och jag om att han
verkligen hade en frisk bondnatur som
aldrig i verlden blir stukad af någonting
Det är rysligt sorgligt med hennes
mor – ack det hela var ju så ynkligt
som möjligt.
Jag tror jag aldrig har tyckte min
vistelse här i Paris vara så mening
lös som i år. Jag går också derför
och tänker mer än förr på hemmet
och Finland, hvad jag skulle kunna
måla der och hvad jag skall måla
der. När Mamma talar om det egyptiska
mörkret derhemma så trötta det
mig litet, ty här är ändå god dagen,
åtminstone i min atelier. Den
börjar ändå bli för liten ateliern.
har jag har Luxembourgtaflan,
Pojkarne och de båda Pasteurerna
på hvar sitt staffli, får man äkta
sig att ej slå sänder sig sjelf eller
dem tid hvarje rörelse. Det var

först meningen att fröken Schjerfbeck
skulle måla i den lilla ateliern
salongen, hvilket hon också gjort
då det varit mildt vädret, men
nu är det för kallt der. Jag vill
ej köpa en, kamin för 100 à 120
frcs, som man sedan gör ingenting
med. Då jag har porträttseani
kommer fr. S. icke.
Nu farväl. Blir det icke roligt
att få det Dagnanska porträttet.
Det måste bli bara och så ett rigtigt
fint konstverk till. Nu skall jag
gå till Cederström och fäkta. Det
är en korprat från republikanska
garde som ger oss lektioner – en
rigtig grobian som är strängt och trötta
ut oss och får oss att svettas ohyggligt,
och det är just det jag vill
glad jul och godt slut på det
gamla åren
Helsa alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det kom juldoft med Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt har hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt
 • De skandinaviska julfesterna är ett dåligt surrogat för julen hemma.

 • Edelfelt firar julen hos Chambure.

  Emile de Chambure
 • Handskarna är de enda julklapparna som är avsända; Edelfelt blir alldeles vimmelkantig i de stora varuhusen.

 • Edelfelt ser sitt sovrum som en nyttig julklapp; han blir omskött av färgarfrun och conciergen; hoppas att hostan snart går över.

  N.N. N.N.
 • Edelfelt trodde att nålen med pärlan hade blivit stulen under flyttningen; den har nu hittats i en kappsäck.

 • Edelfelt har fått fått Juleroser, Svea, Nornan, Julqvällen; också i Nornan finns bild av "det leda" porträttet.

 • Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra.

  Louis Pasteur Helene Schjerfbeck
 • Turquets efterträdare har skrivit och reklamerat porträttet av Pasteur; Turquet menar att Edelfelt inte ska bry sig om det.

  Louis Pasteur Edmond Turquet N.N.
 • Det var dumt att sälja porträttet av Pasteur; nu sägs det att det ska komma till Sorbonne, eftersom ett porträtt av en levande person inte kan komma till Luxembourg.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt väntar på att Pasteur ska komma tillbaka; Edelfelt litar på Pasteurs inflytande, som denne kan använda också i porträttfrågan; vill inte oroa sig i förväg den här gången.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt fäktar hos Cederström.

  Gustaf Cederström
 • Cederstöm skäller alltid ut någon eller något.

  Gustaf Cederström
 • Edelfelt åt dagen innan middag hos Chambure med Portalis.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Portalis ska resa till Venedig under den kallaste tiden av året.

  Venetsia Roger de Portalis
 • Temperaturen är under fryspunkten i Paris, men det är bättre än snögloppet.

  Pariisi
 • Edelfelt kunde dagen innan inte få upp temperaturen vid fönstren i ateljén till mer än 10 grader; det var stekhett vid kaminen.

 • Alexandre Weissgerber ska sitta modell varje dag mellan jul och nyår.

  Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt ska själv börja sitta modell för Dagnan i morgon.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt är glad över porträttet som Dagnan målar: det kommer att vara det värdefullaste konstverket i Finland; beskrivning av kompositionen.

  Suomi Pascal Dagnan-Bouveret
 • Palmberg kom på visit med en ung Björkenheim som påminde om Emil Wallén.

  Emil Walleen Albert Palmberg Gustaf Björkenheim (epävarma yhteys)
 • Edelfelt trivs med sitt nya kvarter; tebrickan på morgonen; färgarfrun har lappat linnet utan påminnelse; eld i kaminen; varmt krus i sängen under förkylningen.

  N.N.
 • Det är skönt att den nya bostaden är närmare allt; det är lätt att gå till fots.

 • Stigell håller kuraget, modet uppe tack vare sin "skärinatur" [skärgårdsnatur]; han bor hos Hasselberg.

  Robert Stigell Per Hasselberg
 • Stigell tyckte att det var alldeles onödigt att polisen desinficerade ateljén med karbolsyra; han fick förklarat för sig att det är kutym; han skulle själv ha lagt sig i samma säng där frun dog.

  Robert Stigell Maria Stigell
 • Edelfelt ska gå till ryska konsulatet med Stigell i anledning av bouppteckningen efter fru Stigell, som Stigell också tycker att är onödig; polisen satt sigill på lådor och skåp.

  Robert Stigell Maria Stigell
 • Stigell gjort han visit för att tala om bouppteckningen efter frun.

  Robert Stigell Maria Stigell
 • Edelfelt och fröken Schjerfbeck är överens om att ingenting kan stuka Stigells "bondnatur".

  Helene Schjerfbeck Robert Stigell Maria Stigell
 • Det är sorgligt med fru Stigells mor.

  Maria Stigell Lindqvist
 • Edelfelt tycker vistelsen i Paris är meningslös i år; tänker på vad han kunde måla hemma, vad han ska måla där; det tröstar att Alexandra Edelfelt skriver om "det egyptiska mörkret" hemma; i Paris är det ändå ljust på dagen.

  Suomi Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Ateljén börjar bli för liten; det är trångt med "I Luxembourgträdgården", "Skeppsbyggare" och de båda porträtten av Pasteur.

 • Det var först meningen att fröken Schjerfbeck skulle måla i den lilla ateljésalongen, men nu är det för kallt där; Edelfelt vill inte köpa en extra kamin som inte behövs senare; fröken Schjerfbeck kommer inte då Edelfelt har seance för ett porträtt.

  Helene Schjerfbeck
 • Det blir roligt att få porträttet målat av Dagnan, eller hur?

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt går nu till Cederström för att fäkta; det är en korpral från republikanska gardet som ger lektionerna.

  Gustaf Cederström
 • God jul och gott slut på året.