Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) amerikkalaiset hammaslääkärit hammassärky kaunokirjallisuus kirjat kirjeet koti kylmyys mallit (ammatti) museot naiset näyttelyt sää seuraelämä taidekauppa tilaukset viinat

fredag d. 7 fortsatt lördag
d. 8 Januari 1887.
Älskade Mamma,
Mammas bref från Nyårs morgonen kom
till mig just då jag var nervös, plågad
af öron- och tandvärk och utled vid
alltsammans här i Paris. Jag kan ej
säga hur godt det gjorde mig. Det
är rent galet med mig i år. Jag
kan ej göra något rigtigt ordentligt.
först Pasteurs porträtt, der fröken
Schjerfbeck gör det mesta, så det
andra porträttet af pojken, som jag
arbetar på med så långa mellanskof
att jag hinner glömma det från ena gången
till den andra, vidare Madame Kahn
som är sjuk nu så att det porträttet
ej blir af, så dagrifvande, katharh,
otäckt väder – det är otäckt, förfär-
ligt. Då jag till ännu ingenting
ställer ut på Salongen – det tror jag

är det klokaste, så ser hela vår
vintern så oundligen tom ut för mig.
Paris, som sådant roar mig ej
mera. Det är likasom jag första gången
i mitt lif skulle känna ledsnad
och tomhet. Ack om sommarn
snart vore här och jag då finge resa
tillbaka till Finland igen! Det här
att måla några tråkiga taflor åt
amerikanare, som äro dumma och
vigtiga, taflor utan intresse ack –
– nej nu tråkar jag ut Mamma
också. Skrif upp allt detta på
tand- och öronverkens räkning, på
det fula vädret, på nervernas!
Det fordras så mycket bestyr i
lifvet och jag är och förblir alldeles
omöjlig dertill. Jag har, tillföljd af
flere sammanstötande omständig
heter slagit dank många dagar
å rad, och detta gör mig halft
galen – förlåt mig.

Det var ju sorgligt med Konnis
bränvinspatronat! Sorgligt att
alla briljanta affärer hos oss sluta
med förskräckelse!
Dagen derpå, lördag. – Nu har
min tandvärk deciderat sig och blifvit
den gemenaste concentrerade plåga
man kan tänka sig – I natt har jag ej
sofvit, och står just i beråd att gå
till en norsk dentist som skall vara
mycket bra, för att be honom
rycka ut ett gammal rot och upp-
hof till det onda. Hvarken i dag
eller i går har jag kunnat göra
någonting – utan har skickat bort
modellen.
från den nu tilländalupna veckan
kan jag tala om en fin-fin middag
hos Mme de Lurcy, i hennes char-
manta hotell vid Parc Monceaux.
Mme de Lurcy tog min arm då vi

skulle gå till bords och jag fick
sitta mellan henne och hennes
dotter Genéviève. Denna senare är
en mycket distinguerad liten porslins-
docka, med försigtiga rörelser och
poser, som om hon vid hvarje ögon
blick fruktade att slå sönder sig och
sin lilla glaslekamen. Hon ser
med
allt
detta mycket nätt ut, liknar
Furuhjelmarna, tassos fru och den
halta, en beau. Några andra unga
friare och fröknar, Mr d'Arcel, chef
för Cluny, en ambassadrekreterare vid
franska ambansaden i Wien, Chambure
m. fl. utgjorde middagssällskapet.
Jag har under dessa tandvärks-
aftnar läst Tavaststjernas roman,
som ej behagade mig. En omotiverad
karaktärsteckning i högsta grad. Han
är en lurk med sin stolthet, och
hon är med sin omedvetna och under-
gifna natur hvarken den passionerade

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev som var skrivet på nyårsmorgonen; det anlände då Edelfelt var plågad av nervositet, tandvärk, öronvärk, och var utled på Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte arbeta ordentligt.

 • Fröken Schjerfbeck målar det mesta av kopian av porträttet av Pasteur.

  Louis Pasteur Helene Schjerfbeck
 • Edelfelt målar porträttet av Alexandre Weissgerber med så långa mellanrum att han hinner glömma mellan seancerna.

  Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Madame Kahn är sjuk och kan inte sitta för porträtt.

  Adèle Kahn
 • Dagarna fynns av mycket dagdrivande och det är ett otäckt väder.

 • Edelfelt ställer troligen inte ut någonting på Salongen; vårvintern ser därför tom ut.

 • Paris roar inte längre, Edelfelt känner riktig ledsnad och tomhet för första gången i sitt liv; vill resa till Finland; vill inte måla tråkiga teckningar åt amerikaner och tavlor utan intresse.

  Suomi Pariisi
 • Ber om ursäkt för gnälligt brev; det beror på tandvärk, dåligt väder och nerver; Edelfelt känner sig dåligt lämpad för livets "bestyr", praktiska uppgifter.

 • Edelfelt har slagit dank många dagar; han blir galen av det.

 • Det är sorgligt med Konni Zilliacus brännvinspatronat; sorgligt att alla briljanta affärer hemma slutar med förskräckelse.

  Suomi Konrad Zilliacus
 • Fortsätter brevet dagen därpå.

 • Edefelts tandvärk har blivit intensivare; han ska gå till en norsk "dentist", tandläkare.

  Ragnvald Heide
 • Edelfelt har varit på "fin-fin middag" hos Madame de Lurcy i hennes charmanta hotell [hus, privatpalats i stad]; Edelfelt satt vid bordet mellan värdinnan och hennes dotter.

  de Lurcy Genéviève de Lurcy
 • Genéviève de Lurcy är en distingerad liten porslinsdocka med försiktiga rörelser och poser, som om hon var rädd att slå sönder sin ömtåliga glaslekamen, kropp; hon liknar Furuhjelmarna och "Tassos [Alfthans?] fru och den halta, en beau".

  Georg Edvard von Alfthan Hedvig Constance Beatrice von Alfthan Genéviève de Lurcy Olga Furuhjelm (epävarma yhteys)
 • Gäster på Madame de Lurcys middag var några fruar och fröknar; herr Darcel som är chef för Cluny; en ambassadsekreterare från franska ambassaden i Wien och Chambure.

  Wien Emile de Chambure de Lurcy Alfred Darcel
 • Edelfelt har läst Tavaststjernas roman [Barndomsvänner, publicerad 1886] som han inte tycker om; Edelfelt kommenterar persongalleriet i romanen; han en lurk, hon undergiven; brevets och resonemangets slut saknas.

  Karl August Tavaststjerna