Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) diplomaatit hammaslääkärit hammassärky hyväntekeväisyys järjestöt juristit kirjeet konsertit lähetystöt lahjat lainat mallit (ammatti) musiikki naamiaiset naiset näyttelyt säveltäjät seuraelämä talous tanssi uusivuosi vaatteet valokuvat

fredag d. 14 Jan 1887
Älskade Mamma
Nu gäller det att raspa ihop det
här i en på sjungande fart. Kl. är en
qvart öfver 4 och kl. 5 tömmas lådor-
na. Bestyr, bestyr är det som gjort att
jag igen är så der på efterkälken.
Jag skall försöka att gå i ordning med
frågorna – först: Miljoner tack för Edra
bref, Buttis och Mammas (med de Kar-
stenska fotografierna). Då jag skref sist
hade jag en otäck tandvärk, som slutade
med att dentisten ryckte ut en gammal
ilsken tand, som intet ville slita sig lös, så
att han fick ta två tag, hvilket totalt
saknade agrément för mig. två
tre timmar efter utryckningen värkte det
ännu ohyggligt, men på afton var
jag så pass karl att jag kunde gå

på en konsert med Chambure. Der
hörde vi bl. a. en qvartett af Grieg
som var förtjusande.
Sedan har jag bråkat med mina
taflor och suttit modell för Dagnan.
Han ställer ej ut mitt porträtt på Salong-
gen, ty han har två andra saker,
men det hindrar det ej att bli utmärkt
bra Mamma skall få det. Det är
helt litet, hela panneaun så stor
som Annis, fastän hufvudet är
större. I går skulle jag gå på
en skandinavisk tillställning men
kände mig så litet upplagd derför,
att jag i stället och in till Cham-
bure, åt middag der och sedan hade
honom att mucisera – allt möjligt
gammalt och bekant. Han säger sjelf
att han alls ej kan spela mera, men
han känner allt och har en ovanligt
vacker touche. Om lördag gå vi på

Opera Comique och så Romeo och
Julia. "Vous, en padical en unique,
vous trouvez que c'est de la ren-
gaine, mais faites dom le plaine à
en vieux de vearie entendre la musique
de la jeunesse" sade han. Jag tycker
sjelf mycket om Gounods Romeo
o. Julia, så att denna tirad var all-
dels onödig. Derifrån gå jag
vi
ett
ögonblick på en stor bal arrangerad
af "Les femmes de France" der Mme
Koechlin är president (något som
röda kortet) och Mme de Montand
Chambures syster sekreterare. Balen
skall bli mycket schangtil och Mme
Koechlin har skickat mig biljett.
I går, d. 13, ryska nyårsdagen skref
jag in mig på ambassadens lista
och gjorde visit hos baron Freedericks.
Vidare afsände jag flickornas kor-
setter jemte två borddukar åt Mam-
ma, ett japanesiskt bläckhorn och
do träbricka åt dem som vilja

ha dessa småsaker (Tante Gadd eller
flickorna, samt några japanesiska
ritböcker åt fru Etter. Tänk alla
de goda creponérna och albumer-
na äro totalt slut i Paris, och
som det tyckes i Japan också.
De der foglarna t. ex. som jag
har, äro omöjliga att få numera.
Det blir således en raritet. Fabrikationen
går nedåt säger man, och dessa
som jag nu skickar fru Etter äro
mycket fula, som ni sjelf kan
se. Jag var emellertid på tre olika
ställen och fick inga bättre än
dessa. – Malbrand, korsettma-
karen, skulle skicka alltihop öfver
Sverige, får se om detta går bra.
Billigare blir det bestämdt.
Anni är ju mycket i turen
enligt allt hvad jag hör. Så
ledsamt att jag ej skall vara

i Hfors då Hugos bal blir. Det
vore så roligt att få se flickor-
na – deras funderingar äro ej
illa – Anni kunde gerna ta
30 talets eller 20 talets drägt –
den är mera klädande med håret
upp i konkarong. –
Nej nu skall brefvet af – mera
härnäst, förlåt det här osamma
hängande brefvet. Tusen helsningar
från
Atte
Maximoffs bref är pengar värdt.
Han önskar mig bara godt
nytt år i de mest besynnerliga
och högsväfvande ordalag, denna
gång på svenska.
vänd

Tack för bestyret med de 10,000
markerna åt Lulle. Bara
jag inte mister dem så är
det bra, procenten bryr jag
mig mindre om, men i
så säkra juridiskt vana
händer som Lulles äro de
godt förvar

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver i hast för att hinna bli färdig med brevet innan postlådan töms.

 • Edelfelt har haft mycket bestyr, praktiska sysslor.

 • Tackar för Alexandra och Berta Edelfelts brev; tackar för fotografierna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Tandvärken är slut; Edelfelt har varit hos tandläkaren som har dragit ut en tand.

  Ragnvald Heide
 • Edelfelt har varit på konsert med Chambure; bl.a. kvartett av Grieg.

  Emile de Chambure Edvard Grieg
 • Dagnan ställer inte ut porträttet av Edelfelt på Salongen, men porträttet blir bra; Alexandra Edelfelt ska få det; det är lika litet som porträttet av Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle gå på skandinavisk tillställning; gick istället till Chambure; åt middag hos honom och hade honom att mucisera.

  Emile de Chambure
 • Edelfelt gick på lördag tillsammans med Chambure till Opéra Comique för att se "Romeo och Julia"; Edelfelt tycker om Gounods "Romeo och Julia".

  Emile de Chambure Charles Gounod Julia Romeo
 • Efter operan gick Edelfelt på stor bal arrangerad av Les Femmes de France [Frankrikes kvinnor], där Madame Koechlin är president, Madame Montand, Chambures syster, är sekreterare; Madame Koechlin hade skickat Edelfelt en biljett.

  Emile de Chambure Emma Koechlin-Schwartz Blanche de Montant
 • Det var ryska nyårsdagen i går: Edelfelt skrev in sig på ambassadens lista och gjorde visit hos baron Freedericksz.

  Lev Alexandrovitj de Freedericksz
 • Edelfelt har skickat Annies och Berta Edelfelts korsetter och två borddukar åt Alexandra Edelfelt; japanskt bläckhorn och dito träbricka, som tante Gadd eller Annie eller Berta vill ha? Några japanska ritböcker åt fru Etter; produktionen av japanskt tappar i kvalitet; korsettmakaren Malbraud skickar allt via Sverige.

  Ruotsi Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Malbraud
 • Annie Edelfelt är "mycket i turen"; ledsamt att Edelfelt inte är hemma till Hugo Standertskiölds bal; Annies och Bertas tankar om klädsel är inte illa; Annie kunde klä sig i 1820-talets eller 1830-talets dräkt.

  Helsinki Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Hugo Standertskjöld
 • Maximoffs brev med nyårshälsningar på svenska.

  Maximoff
 • Tackar för bestyret med lånet på 10000 mk åt Lulle Serlachius; Edelfelt bryr sig inte om procenten, hoppas bara att pengarna inte går förlorade, men i Lulle Serlachius jusristhänder är pengarna säkert i gott förvar.

  Julian Serlachius