Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet asunnot herttuat hyväntekeväisyys järjestöt kerhot kirjeet kylmyys lyriikka mallit (ammatti) ministerit näyttelyt politiikka prinssit sää sekit seuraelämä sodat taidekauppa talous tanssi vallankaappaukset vuokra-asunnot

Paris d 18 Januari 87
Älskade Mamma,
Jag är skyldig bref åt alla Mamma,
Anni och Bertha – får se när att denna
skuldbörda skall bli lättad, emellertid ber
jag Mamma ge flickorna det rådet att
ej förtvifla. – Det som är roligast att
se af Edra bref, är att ni alla äro friska
och glada, Gud ske lof – måtte det länge
länge få vara så! – Ändtligen har
Jag tagit ett rask beslut: jag låter
i dag presentera mig för Cercle des Mirli-
tons, och om en vecka får jag utslaget
Faddrar äro Gérôme och Stewart. Jag
hoppas jag skall få deltaga i årets utställning
der, med Pojkarne som tackla båten. Ledsamt
att den lilla Borgå taflan ej har kunnat
bli slutförd efter naturen, den skulle passa
så bra för Mirlitons. Det är den finaste
expositionen i Paris, mycket "chic" – och så
är sjelfva klubben mycket bra. Jag hoppas
jag blir antagen, åtminstone trodde Gérôme
det, – fastän de på sista tiden refuserat många

En enda svart kula vid omröstningen
gör att man ej blir antagen. – Någon
direkt penningevinst har jag ej af
detta, tvärtom, ty första årets klubb-
afgift är 600 frcs, de följande åren kostar
det 300. Men skall man höra till någon
cercle här, så är Mirlitons ovilkoligen
den bästa. Som jag dessutom skall betala
Fröken Schjerfbeck – (aldrig mera än 500,
snarare mindre) så ber jag Mamma vara
god och vid tillfälle skicka mig en chèque
på 1500, om det går för sig. Förlåt
mig, söka älskade Mamma. Jag har
många af mina vänner i Mirlitons.
Chambure vill dock ej gå in der, emedan
der finnas några medlemmar som han ej
tål. Dagnan, Beraud, Aublet Munkacsy
tutti quanti höra dit. Jag får en dust
med gubben Bulla, som genast vill
fara af med Pojkarne – han måtte anse
att de skola bli en god affär. Utställnin-
gen börjar d. 1sta februari och räcker en
månad.
I går afskickade till mina systrar en del
Century Reisend – icke completta, tyvärr,

från 1884. Ett halfår, t. o. m. Juni,
är dock komplett, och kan bindas in.
En annan gång skall jag skicka några
gamla Harpers som jag har. Likaså
afgick till Blis Edmund Bayle's öfversättning
af Fänrik Ståls Sägner, andra delen och
in uti den det Snoilkyska
separat
afdraget af
Fru Lennegren, med dedikation till fröken
Bertha Edelfelt.
Sista lördags var jag på "bal des femmes
de France" med Chambure. Madame
Koechlin är president, och jag helsade
på henne då hon gick arm i arm med
krigsministern – så fick jag då ändtligen
se denna märkvärdiga Boulanger –
la coqueluche des Parisiens. Han är ytterst
populär, trots fähundstreckena mot hertigen
af Aumale, trots hans cabotinage – men
Parisare se i honom någonslags räddare,
känna en vilja och en kraft: hvad norden evigt
vill, en kung som känner o. s. v. är ännu
mycket mera tillämpligt på de goda frans
männen. Boulanger är mera populär
än Gambetta var det i tiden. De voro som
tokiga der på balen – menniskorna bildade
haîe, damerna stego på stolar för att se
honom, och två hundra narrar trängdes tätt
efter honom der han gick med Mme Koechlin

Han ser energisk och bra ut – litet
simpel – temmeligen ung ännu, chatain
liknar Palander med krokig näsa, buskiga
blonda ögonbryn, i spets klippt skägg.
Något nordiskt i hela tycket – påminner
om någon finare ångbåtskapten hemma –
bredaxlad och undersätsig. – Hvad skall
han spela för en rôle engång – det får historien
utvisa, men att han skall spela en rôle det
är temmeligen säkert. Man talar redan
om en statskupp – likasom man har talat
förskräckligt mycket om krig, men nu ser det
ändå litet fredligare ut.
farväl för denna gång, – här är kallt och
ruskigt 4, 5 grader under noll, blåsigt
och gement, men jag har det bra i mitt
logis rue d'Offemont der Cheminén värmer
förträffligt och der jag får varmt inom
tid minuter.
Jag har modell och har skrifvit detta
under frukostrasten. Nu är Klockan 1 och
jag skall sätta mig till staffliet igen.
farväl och helsa alla från
Atte
Den svenska prinsen har kommit i dag. Ceder-
ström är förskräckligt affairé. Egentligen har
han rakt ingenting att göra med prinsens
artistiska uppfostran, men han känner ändå djupt
det moraliska ansvaret. O Vigtighet, vigtighet de är stor i Norden!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är skyldig brev åt alla; Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det är roligt att se av Alexandra, Annie och Berta Edelfelts brev att de alla är friska och glada.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt låter denna dag presentera sig för Cercle de Mirlitons och får utslaget om en vecka; Gérôme och Stewart är faddrar.

  Jean-Léon Gérôme Julius Stewart
 • Edelfelt hoppas få delta i sällskapet Cercle de Mirlitons utställning i år med "Skeppsbyggare".

 • Det är synd att Borgåtavlan inte har blivit slutförd "efter naturen"; den skulle passa bra på Mirlitons utställning.

  Porvoo
 • Mirlitons utställning är den finaste i Paris och själva klubben är mycket bra; Gérôme menar att Edelfelt blir antagen, trots att de på senaste tiden refuserat många; en enda svart kula vid omröstningen betyder refusering [s.k. ballotering där vit kula betyder jakande röst, svart kula betyder nekande].

  Pariisi Jean-Léon Gérôme
 • Mirlitons klubbavgift är 600 franc det första året, 300 franc de följande.

 • Edelfelt ska dessutom betala fröken Schjerfbeck; betalar inte mer än 500, snarare mindre.

  Helene Schjerfbeck
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skicka en check på 1500 franc.

 • Chambure vill inte gå in i Cercle de Mirlitons; orsaken är att där finns några medlemmar som han inte tål.

  Emile de Chambure
 • Många av Edelfelts vänner är med i Mirlitons: Dagnan, Beraud, Aublet, Munkaczy.

  Pascal Dagnan-Bouveret Mihály Munkácsy Jean Béraud Albert Aublet
 • Konsthandlaren Bulla vill föra iväg "Skeppsbyggare" genast; Edelfelt får ta en "dust" med honom eftersom Mirlitons utställning börjar den 1 februari och pågår en månad.

  Joseph Bulla
 • Edelfelt har skickat Century Review årgång 1884 till Annie och Berta Edelfelt; årgången är tyvärr inte komplett, endast första halvåret är fullständigt och kan bindas in; Edelfelt skickar Harper's [Magazine] en annan gång.

 • Edelfelt har skickat Edmond Bayles översättning av "Fänrik Ståls sägner", andra delen, till Berta Edelfelt; inuti den ligger Snoilskys separatutdrag av dikten "En afton hos fru Lenngren" med dedikation till Berta Edelfelt.

  Carl Snoilsky Berta Edelfelt Anna Maria Lenngren Edmond Bayle
 • I lördags deltog Edelfelt i "bal des Femmes de France" tillsammans med Chambure; han hälsade på Madame Koechlin som gick arm i arm med krigsministern Boulanger.

  Emile de Chambure Emma Koechlin-Schwartz Georges Boulanger
 • Edelfelt har äntligen sett Boulanger, som är populär i Paris, trots elakheten mot hertigen av Aumale; Boulanger är mer populär än Gambetta.

  Pariisi Léon Gambetta Georges Boulanger Henri d' Orléans
 • Boulanger ser energisk ut; liknar Palander.

  Georges Boulanger Palander
 • Man talar om Boulangers framtida roll; om möjlig statskupp; krig, nu ser det lugnare ut.

  Georges Boulanger
 • Vädret är kallt, men det nya logiet är varmt.

 • Edelfelt har en modell och har skrivit brevet under frukostrasten.

 • Den svenska prinsen har anlänt idag; Cederström är "affairé", strängt sysselsatt, även om han inget har att göra med prinsens artistiska uppfostran; Cederström känner "moraliska ansvaret"; Edelfelt konkluderar "Viktighet viktigihet du är stor i Norden!"

  Pohjoismaat Eugen Gustaf Cederström