Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet huonekalut järjestöt kalusteet kerhot kirjeet koti kuolema lääkärit maaseutu näyttelyt prinssit seuraelämä suru

Paris d. 24 januari 87
Älskade Mamma,
Mammas brefkort med underrättelsen
om Tajtas lunginflammation har försatt
mig i den allra största oro och spän-
ning. Herre Gud, om hon ändå kunde
komma sig. Jag drömde så mycket om
Er alla i natt, specielt om Anni, – och
så kom brefvet, der Mamma säger att
Anni just är så utom sig. Hvad det
är ledsamt att ej få vara hos Er!
Jag är så olycklig öfver att ej kunna
vara till någon tröst eller hjelpa. Det
är nu engång det långa afståndets för-
bannelse. I min nuvarande sinnes
stämning har jag alls ingen lust att
berätta om mina mandater under senaste
vecka – jag har varit tillsammans med

prins Eugen och var i torsdags bjuden
på middag till honom. I morgon kom-
mer han hit på ateliern. För resten har
Jag arbetat rätt flitigt och har,
som alltid före utställningarna, en rigtig
Kanonfeber då jag tänker på Mirlitons.
Måtte Gumman Tajtas krafter stå bi!
Det skulle bli en sådan förfärlig tom-
het hos oss om hon skulle gå bort,
och dock måste man ju bereda sig på
denna sorg en dag, ty vid 79 år
är ju det värsta att vänta. Tänk
hur underbart hon genomgick sin
sista roshistorie på Haiko, fastän
Lindh skakade på hufvudet och genast
sade mig att han trodde det skulle
bli slut.
Kaufmann, den beskedliga menniskan
har i välmening gått och köpt en ohyggligt

ful gyllenlädersmöbel åt mig, soffa
och fyra stolar, på auktionskam-
maren. Dock har han tagit den till-
baka, lyckligtvis och borde få den
såld till samma pris. Jag hade
näml. sagt honom att han
kunde köpa en fåtölj Louis XV
åt mig, om den ginge för rampris.
Nu tolkade han, som dagarna i
ända sitter på auktionerna i
Hôtel Drouot, min tanke som så
att ju mera jag fick desto bättre
var det, och derför köpte han denna
herrlighet – visserligen af godt trä
och godt läder, men fult, gement fult.
Hvar skulle jag dessutom placera
allt detta. Vi uppgjorde saken så
att jag tog en af hans ländstolar
för 75 frcs., hvilket var billigt
ty den är stor och välstoppad, klädd
med siden, och han skulle söka att

sälja möblemanget. I går sade
han att en dansk snickare åtagit
sig bestyret. Som han köpte det
hela för 150 frcs, en spottstyfver
tror jag det blir lätt.
Jag kommer uteslutande att
tänka på Eder tills jag får veta
hur det gått genom Mammas
bref i morgon. Måtte Anni kunna
hålla kuraget något så när uppe!
Jag lider rigtigt af att ingenting
veta. Om Tajta med Guds
bistånd gått och går i genom detta,
så helsa henne rigtigt hjertligt från
mig och säg henne hur mycket
jag håller af henne.
Gud hjelpe Eder – farväl och
många helsningar från
Atte
I morgon skrifver jag igen

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skulle vilja vara hemma efter att han har fått ett oroväckande brev från Alexandra Edelfelt: Tajta har lunginflammation; Annie Edelfelt är utom sig.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt är ledsen och orolig och har under de här omständigheterna ingen lust att berätta om sitt görande och låtande.

 • Edelfelt har umgåtts med prins Eugen; i torsdags åt han middag hos prinsen.

  Eugen
 • Prins Eugen kommer följande dag till Edelfelts ateljé.

  Eugen
 • Edelfelt har "kanonfeber" inför utställningen på klubben Cercle des Mirlitons.

 • Edelfelt hoppas att Tajta har krafter att klara sjukdomen; men man måste bereda sig på det värsta, eftersom Tajta är 79 år.

  Fredrika Snygg
 • Tajta klarade rosen [bältros] i Haiko, trots att Lindh inte trodde att hon skulle göra det.

  Haikko Fredrika Snygg Johan Albert Lindh
 • Kaufmann har i välmening köpt ett fult gyllenlädermöblemang [läder som har mönstrats i relief och försilvrats och delvis förgyllts] åt Edelfelt: soffa och fyra stolar; Edelfelt hade bett honom köpa fåtölj i Louis XV-stil; nu är det överenskommet att Edelfelt köper en av Kaufmanns länstolar och att Kaufmann säljer möblemanget; igår berättade han att en dansk snickare hade åtagit sig försäljningen.

  Richard Kaufmann Ludvig XV N.N.
 • Edelfelt väntar på nyheter om Tajta med Alexandra Edelfelts brev i morgon; hoppas Annie Edelfelt lyckas hålla kuraget uppe.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt berätta Tajta hur mycket han håller av henne.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt ska skriva igen imorgon.