Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aateli arpajaiset ateljeet avioliitto diplomaatit etiketti häät historia hyväntekeväisyys järjestöt kerhot kirjailijat kirjat kreivit liikunta mallit (ammatti) miekkailu naiset näyttelyt opinnot pankit prinssit rakennukset seuraelämä taidekauppa tanssi terveys tiedemiehet tilaukset vapaaherrat

Paris d. 1 februari 1887
Älskade Mamma,
Tack för vexeln – det var naturligtvis
fjesk från min sida, och en af dagarna
skall jag återsända beloppet. Jag är
en ryslig pultron i penninge angelägenheter,
och tror ej på pengar innan jag har dem
i handen. Emellertid kan jag få pengar
för "Pojkarne" hvilken dag som helst, och
dessutom sålde jag åt Goupil häromdagen
en helt liten tafla för 1500. Jag har
således öfvermåttan tillräckligt. Förlåt
detta fjesk – om några dagar, så snart
jag får tid att gå till bankiren, skall
jag skicka Mamma en vexel. Dumt att
bankirerna komma att förtjena på alla
dessa försändningar fram och tillbaka. Dessutom
lär ej Mirlitons skrifva ut afgiften nu
utan först om några månader.
Ja, jag har arbetat dugtigt den sista
veckan, t. o. m om aftnarna, då jag hållit
på med Bellman. – Om fredag skall jag
börja på med den egentliga, definitiva aqva-
rellen, och för att få proportioner och skuggan
o. d. rigtigt, skall jag på en gång ha fem

modeller, gubben Delacre (75 år) och Alfred
conciergens garçon. I Sveriges historia
finnas porträtter af Sergel, Thorild m. fl.
men alla utusla. Likaså är Bellmans
porträtt der mycket dåligt. De se ej ens ut
som menniskor, i dessa träsnitt. Det
var kanske en alltför svår kommission
jag gaf åt Annie i mitt sista bref – hon
behöfver
ej
heller uppfylla min önskan om hon
ej kan eller ids. Fins ej Thorilds porträtt
i gravyr i en bok vi ha hemma?
Jag begynte för 8 dagar sedan en liten tafla
en flicka som skrifver, halffigur, afskuren
af bordet, med tanke att ge den till
ett lotteri, som Turquet står i spetsen för
och till hvilket jag lofvat en vinst. Taflan
blef emellertid rätt bra, gick flinkt undan
och i sista ögonblicket beslöt jag mig att
skicka upp den till Mirlitons. På sista dagen,
lördagen, målade jag fonden, en blombukett,
ena handen, skaffade en vacker ram och
så sist kom Boussod (Goupils efterföljare)
och köpte taflan för 1500. – I dag var Bulla
här och ville köpa den för 1800, men det
var för sent – hvarför beslöt han sig ej
förut. Den hade en slags succès d'artiste
ty Courtois erbjöd sig att köpa den –
Dagen derpå kom Mammas vexel på 1800,

Mamma ser således att jag alls ej behöfver
denna summa. Pasteur kan jag först af-
leverera i april, då gubben kommer
tillbaka, det är det vilkor jag sjelf ställt
upp.
I lördags var jag på middag hos Chambure,
för Portalis, som nu kommit hem från
Nizza, der han tänker köpa sig ett litet
hus för 30, 000. Mamma ser att man der
kan få en fastighet för samma pris som
en villa i omnejden af Hfors. Der har
näml. varit en så stor öfverspekulation,
i byggnadsväg
att hus numera säljas för halfva värdet.
Om tisdag (d. 8 februari) har Portalis
den ceremoniösaste och mest gam-
mal ungkarlsaktiga menniska jag känner
men derjemte hjertligt vänlig och välvillig,
middag för Chambure, två ungherrar
de Fontarce – (söner till den fru jag skulle
måla då Mamma var här) Dagnan, Cham-
bure och jag.
På söndagsaftonen var jag bjuden till
svenska ministern grefve Lewenhaupt
"en petit comité" fastän jag ej först gjort
visit der. Det var ju mycket vänligt.
Der voro: Prinsen, svenska ministern i Wien
Åkerman och hans unga fru, född grefvinna Liljecrantz
Celsings, Munkacsy med fru, friherrinnan
Adelsvärd, född Pourtalès, baron Falken-

berg, Wahlberg och jag Grefvinnan
Lewenhaupt är mycket grande dame
30 år yngre än hennes man, som något
liknar baron Boye, sjöofficeren f. d. – Det
är roligt att se hur fruarna niga
när det är en prins med i laget. De
som annars gå så raka, som t. ex fru
Munkacsy och Mme Adelsvärd, de få
en fart i sig och flyga upp och ned
som lilla piru i Lyckans stjerna. Och
så de sockersötaste småleenden för
"Monseigneur". Storhertigen af Nassau
prinsens Morbror.
var också i Paris på genomresa till Cannes.
Han hade middag häromdagen, och Ceder-
ström lär ha förvånat dessa hofmän genom
sin uppkäftighet och officers-munläder.
Prinsen är mycket vänlig och naturlig
och hade kanonfeber ty han skulle följande
dagen debutera i ateliern, och undrade om
der ej skulle finnas någon sämre än han.
"Det är ändå kusligt att vara den allra
uslaste" sade han. Af Gunnar Wennerberg
som är prinsens goda vän och Upsala kamrat
hörde jag i går afton att de ha det mycket
bra i ateliern och att prinsen varit den
första der på morgonen, på slaget åtta. –
Det är fråga om att han skall börja fäkta
med Cederström och mig Vi gå nämligen
på 3 à 4 gånger i veckan, ganska tråkigt

men ytterst välgörande för helsan och
mitt fläsk. Jag har blifvit vigare och
får gång för gång mera smidighet
och lätthet. På Cercle des Mirlitons
der jag presenterades af Stewart för några
af presidenterna, marquise de Barthelémy
och grefve de Pourtalis, öfvertalte de mig att
gå in i fäktskolan der, men jag gör det
ej förrän i nästa år då jag ej mera behöfver
skämmas för mig.
Hos Walter Runeberg var jag i går (jag tog
mig näml. måndagslof). Han har gjort
en byst af Björnson, som i allmänhet
väcker bifall, men som jag ej tycker är lik.
Han har öfverdrifvit näsan, ögonen och
ögonbrynen och gifvit något nästan mefisto-
feliskt skarpt åt uttrycket, som stora
Björn ej har.
Om lördag är stor skandinavisk bal med
prinsen, naturligtvis. Jag går troligen dit.
Prinsen visar omdöme i måleri. Sålunda
var han alldeles förtjust i Dagnans saker
men gick betydligt åt Munkacys senaste
taflor som han tyckte voro för "söta". När
Munkacsy slår sig på att måla eleganta
scener får de något sliskigt.
Hvad det är roligt att Tajta verkligen

blir frisk och rask igen. Jag kan ej
säga hur mycket jag gläder mig deråt
Måtte ni alla få vara friska – det är
min innerliga bön och önskan
Tusen helsningar till alla från
Atte
Runeberg berättade mig att Berndtson
vore gift! Mamma skrifver ju tvärt-
om att bröllopet blifvit uppskjutet.
i alla fall vore det underligt att
Bson ej underrättat sina vänner
och skickat bjudningsbref.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för en växel som Alexandra Edelfelt har sänt; Edelfelt kan få pengar för "Skeppsbyggare" och han sålde "Dam som skriver brev" åt Goupil för 1500 franc; skickar således tillbaka beloppet om några dagar; Edelfelt konstaterar att det är dumt att bankirerna förtjänar på dessa försändelser .

  Adolphe Goupil
 • Medlemsavgiften till Cercle de Mirlitons ska betalas först om några månader.

 • Edelfelt har arbetat duktigt den senaste tiden, t.o.m. om kvällarna.

 • Edelfelt arbetar med en akvarell med Bellman; han ska ha fem modeller på en gång, bl.a. Delaere som är 75 år och Alfred som är conciergens son.

  Carl Michael Bellman Pierre Delaere Alfred
 • I "Sveriges historia" [sannolikt den illustrerade "Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar I–VI, del V] finns porträtt av Sergel, Thorild och Bellman, men träsnitten är usla; Edelfelt har gett en för svår uppgift åt Annie Edelfelt; han har bett henne hitta ett porträtt av Thorild; det finns väl i en bok där hemma?

  Villa Edelfelt Carl Michael Bellman Alexandra Edelfelt Johan Tobias Sergel Thomas Thorild
 • Edelfelt började för åtta dagar sedan arbeta med en "en liten tafla", "Dam som skriver brev", för ett lotteri som Turquet står i spetsen för; Edelfelt bestämde sig ändå för att ställa ut tavlan på Mirlitons, eftersom den blev lyckad; tavlan köptes sedan av Boussod, som är Goupils efterträdare, för 1500 franc; i dag ville Bulla köpa den för 1800 franc; också Courtois har velat köpa tavlan.

  Joseph Bulla Gustave Courtois Adolphe Goupil Léon Boussod Edmond Turquet
 • Edelfelt behöver inte pengarna som Alexandra Edelfelt har skickat.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt levererar porträttet av Pasteur först i april då Pasteur själv har kommit tillbaka.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt var i lördags på en middag hos Chambure som hade arrangerats för Portalis, som hade kommit tillbaka från Nizza.

  Nizza Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Portalis tänker köpa hus i närheten av Nizza för 30000 franc; samma pris som en villa i Helsingfors omnejd.

  Helsinki Nizza Roger de Portalis
 • Portalis är ceremoniös och "gammalungkarlsaktig", men vänlig och välvillig.

  Roger de Portalis
 • Portalis arrangerar middag för Chambure, bjudna är också två herrar de Fontarce, Dagnan och Edelfelt.

  Emile de Chambure Pascal Dagnan-Bouveret Roger de Portalis Fontarce
 • # Herrarna de Fontarce är söner till den fru som Edelfelt skulle måla porträtt av då Alexandra Edelfelt var i Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Fontarce Fontarce
 • I söndags var Edelfelt bjuden till svenska ministern greve Lewenhaupt, utan att först ha gjort visit; övriga gäster var prins Eugen, Åkerman som är svensk minister i Wien, tillsammans med ny fru som är född grevinna Liljencrantz, Celsings, Munkaczy med fru, friherrinnan Adelsvärd född Pourtalès, baron Falkenberg, Wahlberg.

  Eugen Gustaf Falkenberg Carl Lewenhaupt Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy Alfred Wahlberg Mathilde-Jeanne Adelswärd Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing Henrik Åkerman Louise Åkerman
 • Grevinnan Lewenhaupt är en grande dame; hon är yngre än sin man, som liknar baron Boije, den f.d. sjöofficeren.

  Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt Axel Boije af Gennäs (epävarma yhteys)
 • Det var roligt att se fruarna niga för prins Eugen; också fru Munkaczy och madame Adelsvärd som annars är så raka.

  Eugen Cécile Munkácsy Mathilde-Jeanne Adelswärd
 • Prins Eugens morbror, storhertigen av Nassau, har varit på genomresa i Paris, under resa till Cannes, och har gett middag, där Cederström lär ha förvånat genom sin uppkäftighet.

  Pariisi Cannes Eugen Gustaf Cederström Adolf
 • Prins Eugen är vänlig och naturlig.

  Eugen
 • Prins Eugen hade "kanonfeber", var mycket nervös, eftersom han skulle börja studierna i en ateljé följande dag; han undrade om han skulle vara sämst.

  Eugen
 • Edelfelt har denna dag hört av Gunnar Wennerberg, som är prins Eugens Uppsalakamrat, att de har det bra i ateljén och att prinsen var den första där på morgonen.

  Eugen Gunnar G:son Wennerberg
 • Prins Eugen börjar kanske fäkta med Cederström och Edelfelt.

  Eugen Gustaf Cederström
 • Edelfelt fäktar tre eller fyra gånger i veckan; det är tråkigt, men välgörande för kroppen; Edelfelt har blivit vigare.

 • Julius Stewart har presenterat Edelfelt för presidenterna vid Cercle de Mirlitons, markis de Barthelemy och greve de Pourtalès; de försökte övertala Edelfelt att gå in kretsens egen fäktskola; Edelfelt konstaterar till modern att han gör det nästa år då han har blivit bättre och inte längre behöver skämmas.

  Julius Stewart Charles de Barthélemy (epävarma yhteys) Edmond de Pourtalès-Gorgier
 • Edelfelt var föregående dag hos W. Runeberg, som har gjort en byst av Bjørnson; bysten liknar inte.

  Walter Runebergs ateljé Bjørnstjerne Bjørnson Walter Runeberg
 • På lördag ska Edelfelt gå på stor skandinavisk bal med prins Eugen.

  Eugen
 • Prins Eugen visar omdöme i konst; han är förtjust i Dagnans verk; och har kritiserat Munkaczys senaste verk.

  Pascal Dagnan-Bouveret Eugen Mihály Munkácsy
 • Munkaczys eleganta scener blir "sliskiga".

  Mihály Munkácsy
 • Edelfelt är glad över att Tajta blir frisk igen; han hoppas också Alexandra, Annie och Berta Edelfelt får vara friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • W. Runeberg har berättat att Berndtson är gift, men Alexandra Edelfelt har skrivit att bröllopet är uppskjutet; det vore underligt om Berndtson inte skulle ha underrättat sina vänner och skickat inbjudningar.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Walter Runeberg