Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) järjestöt Jumala kerhot kesä kielet koti kuolema liikemiehet liikunta miekkailu näyttelyt politiikka ranskan kieli sanomalehdet seuraelämä sodat sotilaat talous terveys

Paris d. 3 februari 1887
Älskade Mamma,
Nå, det var då roligt att Tajta numera
är utom att fara, måtte det fort-
fara så. Nu gå vi ju också
med stora steg mot våren och som-
maren. Ack, jag gläder mig så mycket
åt sommarn och att då få återse
Er alla friska och raska, med Guds hjelp.
– Jag återsänder nu vexeln, som
jag ej behöfver och ber Mamma an-
vända beloppet för egen räkning; 15
mark ha afgått för bank-transaktio-
nen. – Här talas bara om krig:
Man väntar att Bismarck skall
förklara krigat hvilken dag som
helst. Modlösheten är stor men
alla ha klart för sig att det
gäller en kamp på lif och död.

Det är förfärligt om det verkligen
skall gå derhän. Hvad skall jag
göra då? Komma hem, troligen.
Det blir helt annat än ett vanligt
krig för mig – Tänk alla mina närmaste
vänner
här
äro soldater och måste
med. På Ryssland räknar man
ej mera här. England spelar den
fulaste rolen i allt detta. Falska
depescher från Daily News gjorde
häromdagen en
börs
baisse på 2 frcs
(vanligtvis varierar kursen på några
centimer blott.) Allmän panik,
bland affärsmän
men
ett resigneradt lugn hos det stora
publikum, som jag ej hade väntat
hos fransmän. Gud låte en
så förfärlig olycka bli afvärjd!
Hundratusentals mödrar i sorg,
blod och död och förstörelse och
elände. De tyska tidningarna äro
alldeles ursinniga – om tyska rik-

dagen håller i med att rösta
emot septennatet och den nya
armélagen, så är kriget förklaradt.
Alltihop beror på de närmaste
två veckorna. Komma tyskarna
öfverens med Bismark så blir det
ej krig, hvarom ej, så kommenderas
man är huse och så försöka de
ta Champagne och Bourgogne –
det är planen. Man kan lätt för-
stå att man här ej är lifvad
för detta raska tillvägagående.
Öfver England kan man alltid kom-
ma hem, så för oss, utländingar
i Paris är det ingen fara men
alla fransmän få det svårt.
I dag voro vi trots molnen
på horisonten, kallade till Mirlitons
för att reklamera ifall vi ej
skulle vara nöjda med våra platser.
Jag var ypperligt placerad:
min lilla tafla alldeles invid
Gérôme, och reklamerade derför

ej
Kaufmann förser mig nu med
Hfors dagblad. Jag kan förarga
mig åt dess korkade öfversätt
ningar. Så t. ex. säger Markis de
Riverolus i Francillon
enl. H. D.
Min
son är en äkta kanariefogel!
Hvar och en vet att då man
franska säger "c'est un serin"
så menar man: han är en gök
eller en dabb. – Ja, skulle man förarga
sig åt alla dumheter i tidningar
så finge man nog att göra. Nu
är man i alla fall tvungen att
läsa dem, ty kriget intresserar
alla menniskor. Gud gifve att
det ej blefve af! C'est trop
bête! Dumt och grymt och ohyggligt
ligt.
Och nu farväl, jag hinner ej
mera, måste först på fäktlektion
och sedan till Runebergs. Helsa
alla från
Atte
Helsa Annie specielt från mig.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är glad att Tajta är "utom fara", Tajta repar sig från lunginflammationen, och Edelfelt hoppas hon ska förbli frisk.

  Fredrika Snygg
 • Edelfelt gläder sig åt sommaren; han hoppas då få återse Tajta, Alexandra, Annie och Berta Edelfelt friska och raska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt skickar tillbaka växeln; Alexandra Edelfelt kan använda pengarna för egen räkning.

  Alexandra Edelfelt
 • Det talas om krig; man väntar att Bismarck ska förklara krig vilken dag som helst.

  Otto von Bismarck
 • Edelfelt undrar vad han ska göra om det verkligen blir krig; han kommer troligen hem i sådana fall.

  Suomi
 • "Det blir allt annat än ett vanligt krig för mig"; alla Edelfelts närmaste vänner i Frankrike är soldater och måste med ifall det blir krig.

  Ranska
 • I Frankrike räknar man inte mera med Ryssland; England spelar den fulaste rollen.

  Ranska Englanti Venäjä
 • Falska depecher från Daily Mail har åstadkommit kursras; panik bland affärsmän, men lugn bland allmänheten på ett sätt som Edelfelt inte väntat sig av fransmän.

 • "Gud låte en så afskyvärd olycka bli afvärjd"; Edelfelt tänker på alla mödrar i sorg, blod, död, förstörelse, elände.

 • De tyska tidningarna är ursinniga; kriget beror på hur tyska riksdagen ställer sig och på dess relation till Bismarck; röstar tyska riksdagen mot "septennatet" [Septennat är i tyska kejsardömet den militära budgeten som fastställdes för sju år] och armélagarna blir det krig; tyskarna är ute efter Champagne och Bourgogne.

  Burgundi samppanja Otto von Bismarck
 • Utlänningarna som bor i Paris är utom fara, eftersom det går att komma hem via England, men fransmännen får det svårt.

  Pariisi Englanti
 • Alla som ställer ut på Cercle de Mirlitons är kallade till klubben för att reklamera ifall de inte är nöjda med sina platser; Edelfelt är bra placerad; "Dam som skriver" är placerad bredvid Gérômes tavlor.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt får Helsingfors Dagblad av Kaufmann; Edelfelt förargar sig åt tidningens felaktiga översättningar: bl.a. har tidningen citerat markis de Revirohes [?] fel; markisen har inte sagt att hans son är en kanariefågel, det är ett uttryck som betyder att sonen är en gök, "en dabb".

  Richard Kaufmann de Revirohes
 • Skulle man förarga sig åt alla dumheter i tidningarna, skulle man ha att göra.

 • Nu måste man läsa tidningarna; kriget intresserar alla.

 • Krig är dumt, grymt och ohyggligt, "C'est trop bête", bestialiskt.

 • Edelfelt avslutar brevet för att gå till sin fäktlektion; sedan ska han fortsätta till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Hälsa Annie Edelfelt speciellt.

  Alexandra Edelfelt