Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet historia junat keisarit maanjäristykset matkat naamiaiset naiset näyttelijät näyttelyt onnettomuudet pääsiäinen poliitikot politiikka prinssit puutarhat rautatiet ruoka sää sähkeet seuraelämä sodat tanssi tupakka vaatteet

Paris, lördag d 26, februari
87
Älskade Mamma,
Det började kännas i luften att jag
ej fått bref hemifrån på mycket
länge – ej sedan i måndag – och jag har
derför varit nere hos conciergen tre
gånger i dag för att höra om postil-
jonen ej kommit – "Han kommer kl. 2,
svarades det mig, och på slaget två
kom han med två kära bref, ett från
Mamma om Hugos bal, och ett från
Chambure om jordbäfningen som han
varit med om i Nizza, utan att få sig
den minsta skråma. – Då telegram-
met om olyckan på rivieran kom
hit på Askonsdagen (Tänk det var
också mercredi des cendres i fjol som
jernvägs olyckans inträffade i Monte Carlo!)
var här en allmän bestörtning. Alla
menniskor ha ju anhöriga och bekanta
dernere. Jag hade Pasteur i Bordighera,
Chambure i Nizza och Amic med familj

Ingen af dessa ha fått något fel, Gudskelof
(mor systrar och svägerska) i Cannes Jag gick
derför upp till gumman Sausine som
jemte Chambures gamla trotjenarinna
Madeleine och hans syster Mme de Montant
otåligt väntade på svar på deras telegram.
De voro färdiga att resa
samma afton
om något
händt honom. Så kom telegrammet
att han var helskinnad och tänkte
återvända till Paris såsom tjugu-
tusen andra utländingar och resande
återvände till Paris på två dagar
Jag vet att Chambure trots nervositet
är mycket lugnt då verklig fara är
är färde, och det förvånade mig ej att
han ännu några dagar dröjde der.
I dag skrifver han
från Marseille
ett
nästan
humoristiskt
bref om jordbäfningen i Monte Carlo der
han var – Mlle Magerin, aktrisen
osminkad och gammal, i den lättaste
kostym spatserade i trädgården,
kl 6 på morgonen
m. fl.
detaljer. På Italienska sidan har det
varit värst. En liten stad nära
Vintimille, Diano Marina, räknar
500 döda –; i Bussano dogo 50 och

i Bajardo, by nära San Remo, föll
kyrkan in öfver 300 personer som voro
der tidigt på morgonen för den första
fastegudstjensten. – egendomligt nog
voro Monaco och Monte Carlo de mest
skyddade
skonade
punkterna på hela riviran.
Chambure skrifver: "Monte Carlo, ou
j'étais, à été le point le plus epaigné
ce qui prouve bien que la catastrophe
n'a pas la même cause que celle qui
à detruit Sodome et Gomorrhe.
A l'heure la roulette recommencait à
tourner, et Mlle Magniar, maquillée
habillée et superbe, était à son poste
au trente et quarante, poussant ses Louis
et piquant sa carte. C 'est en grand
caractère! I fait le plus beau temps
du monde et se pays est plus enchanteur
que jamais. Je l'ai quitté, à regnet, c'est vrai,
parceque tout le monde partait, et qu'en
restant om aurait en l'air d'un joueur
décavé." –
Här ha vi också haft det herrligaste
väder 10 grader varmt, solsken och folk
ute på gatorna i tusental. Två dagar
å rad har jag ej gjort annat än

spatserat. under pretext att göra studier
till min Luxembourg-tafla. Något så
förtjusande som trädgårdarne här i Paris
nu, kan man ej tänka sig: barn och ammor
i tusental, alla ansigten glada åt att det
ändtligen blifvit vackert igen, spring-
brunnarna strålande i solskenet och
Paris med detta tycke af triumf öfver
sig, som kan göra den dystraste glad
som en pojke. Och så ser det ju nu
ut som om kriget ej blefve af. Gudskelof
för det!
för resten ha prinsen och Leo Mechelin
varit de personer med hvilka jag tillbragt
aftnarna sedan i måndags. Den senare
betydligt magnfikare än den förra hade
bjudit Valter R. och mig på middag i
måndags. När man ej hört Leo på länge
igen, förvånar han genom den alldeles
otroliga likheten med Neiglicks apningar.
Neiglick är i detta afseende absolut stor.
Leo pratade hela tiden, ändå till kl. 1 på
natten om "sig sjelf och de andre" mera om
sig sjelf ändå. Och så alla dessa ord:
politisk blick, vårt konstiutionella
statsskick, den frisinnade statsmannens
kamp mot en inrotad och forderflig
embetsmannaslentrian, kyrkomötet
landtdagsbetänkanden, sammansatta
utskottet, Ernst Linder, August Schau-

man, – och sedan det nyaste, hans
"samtal i dessa ämnen" med HM., Schu-
valoff, och sist hans "råd" till några franska
statsmän angående behöfliga ändringar
i franska konstitutionen, administrationen
tullagstiftningen, finans förvaltningen m. m.
m. m. Valter och jag fingo ej säga ett ord,
vi hörde bara med beundran på denna
ström af visa ord. – Som Leo hade största
förtjensten af expositionen för två år sedan
i Hfors, beslöt vi att bjuda honom
på middag i vår tur. Vallgren kom med
oss, och denna enkla hyllning försiggick
i går hos Noël & Peters der vi blefvo
grundligt skinnade. Leo var lika språk-
sam, igen vårt konstitutionella statsskick,
politisk kapacitet, den frisinnade stats-
mannen m. m. Se ofvan. – Hans frun-
timmer ha varit ute på annat håll
och jag har ej alls sett till dem.
Hos prinsen var en tråkig soirée i förr-
går. Det ser verkligen ut som om der
aldrig kunde bli lifvadt. Jag begriper ej
hvarför de skola vara så saktmodiga
och stilla; och så te och bakelser är bra
dålig traktering för den som hvarken förtär
det ena eller det andra på qvällen.
Mina vandringar med prinsen i atelierer
ha mycket intresserat den unga mannen.

bl. a. ha vi varit hos Besnard,
den excentriska målaren, som litet imi-
terar Whistler och andra halfgalna
genier. Att prinsen tyckte om och
förstod detta måleri länder hans
smak och artistiska omdöme till
heder. Han ser ej på konst som
en bourgeois, och det är redan
mycket vunnet. Alla dagar lofvar
han komma och fäkta med oss,
men ännu har det ej blifvit något
af. Till Runeberg förde jag honom
också, och Valter var på bjudningen
hos honom i torsdags. Friherrinnan
Celsing är en rätt klok och pratsam
menniska, men förfärligt kritisk.
Isynnerhet går hon åt allting
här. När hon säger att Parisiskorna
ej förstå att klä sig så tycker jag
det ändå är litet starkt.

Hvad det skulle ha varit roligt
att vara på Hugos bal! Det var
bra att flickorna voro lyckade
och tog sig nätta ut. Att jag
ej fick se dem i deras ståt, det
kan rigtigt gräma mig.
Friherrinnan Celsing försöker öfvertala
mig att svänga till en pastell af
grefvinnan Lewenhaupt för Salongen.
"Det är skada och skam" att jag ej expo-
nerar något säger hon. Nu har fru
Lewenhaupt ett märkvärdigt 1700
taliskt pastellutseende, som jag lätt
skulle kunna göra bra tror jag. Får
se om det blir något af. – Min
Luxembourg-tafla är ej att tänka
på att få färdig det märker jag
nu så mycket tydligare som jag nu
några dagar sysselsatt mig med den,
och den åter börjar intressera mig.
Men jag vill göra den bra och ej slarfva
den ifrån mig. 15 dagar skilja

oss ännu från inlemningen till
Salongen. – I hvilket fall som
helst är jag lugn och oroar mig
ej, ty jag är högst lifvad för
att till nästa år göra något rigtigt
bra. I det fallet räknar jag på
min finska resa i sommar.
Jag hoppas fortfarande att Ni
alla kommer och träffar mig i
Köpenhamn – 8 dagar der och så hem
öfver Sverige. Ack om resan ej vore
så lång så skulle jag helst se er
här. Gällde det bara flickorna så
skulle jag ej tveka en minut, men
Mamma skulle slita ondt på en så
lång resa, ha det illa här och
anstränga sig. Hur är det med knäet,
à propos?
Mina nervlidanden äro nu öfverståndna,
till en del berodde de på för mycken
rökning. Jag har låtit bli att röka
under dagarne hela sista veckan, endast
efter middagen och funnit mig mycket
bättre deraf. I går rökte jag mera och fann
att stickningen i hufvudet genast åter
kom om också svagare än förut. Farväl
och helsa alla hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har inte fått brev från Alexandra Edelfelt sedan i måndags; han har tre gånger denna dag frågat conciergen när posten kommer och fått svaret klockan två.

  Alexandra Edelfelt Pierre
 • Klockan två kom posten med två efterlängtade brev, bl.a. Alexandra Eddelfelts brev om Hugo Standertskiölds bal.

  Alexandra Edelfelt Hugo Standertskjöld
 • Edelfelt fick också brev från Chambure om jordbävningen i Nizza; Chambure har klarat sig utan ett skråma.

  Nizza Emile de Chambure
 • Telegrammet om jordbävningen i Nizza kom på askonsdagen; det var också på askonsdagen som järnvägsolyckan i Monte Carlo inträffade 1885.

  Monte Carlo Nizza
 • Alla Edelfelts vänner är oskadda av jordbävningen; Pasteurs i Bordighera, Chambure i Nizza, Amic med mor, systrar och svägerska i Cannes.

  Cannes Nizza Bordighera Henri Amic Emile de Chambure Louis Pasteur Marie Pasteur Borget Guignard Amic Amic
 • Vid nyheten om jordbävningen gick Edelfelt till [Chambures svärmor] Madame Saussine, som tillsammans med Chambures trotjänarinna Madeleine och syster Madame Montant väntade svar på sitt telegram.

  Emile de Chambure de Saussine Blanche de Montant Madeleine
 • Chambure har återvänt till Paris tillsammans med 20 000 andra; Chambure är lugn då det gäller, Edelfelt är inte förvånad över att han stannade några dagar på Rivieran innan han återvände.

  Pariisi Riviera Emile de Chambure
 • Med denna dagens post har Edelfelt fått ett nästan humoristiskt brev av Chambure från Marseille om jordbävningen som Chambure upplevde i Monte Carlo; Chambure berättar dråpliga detaljer, som att skådespelerskan Mademoiselle Magnin p.g.a. jordbävningen sågs vandrande i trädgården "osminkad och gammal och i den lättaste kostym" klockan 6 på morgonen.

  Monte Carlo Marseille Emile de Chambure Magnin
 • Jordbävningen var värst i Italien; i Diano Marina nära Vintimille [Ventimiglia] var det 500 döda, i Bussano Dago femtio döda och i byn Bajardo nära San Remo föll kyrkan [chiesa di San Nicolò] över 300 personer; Monaco och Monte Carlo kom lättast undan.

  Italia Monte Carlo Monaco San Remo / Sanremo Diano Marina Ventimiglia Bussana Vecchia Bajardo
 • Edelfelt relaterar Chambures beskrivning av händelserna och hans tankar om Monte Carlo; staden drabbades inte mycket och klockan ett var ruletten i full gång, och Mademoiselle Magnin "maquillée, habillée et superbe" [sminkad, klädd och superb] stod vid sin post, "c'est un grand caractère" [hon är en stor personlighet]; Chambure var ledsen över att lämna Monte Carlo, men hade han stannat hade han framstått som en "joueur décavé", en spelare som har förlorat allt.

  Monte Carlo Emile de Chambure
 • Det har varit soligt väder i Paris; Edelfelt har promenerat i två dagar under förevändning att göra studier till "I Luxembourgträdgården".

  Pariisi
 • Trädgårdarna i Paris är förtjusande med barn och ammor; alla är glada över våren; detta kan göra den dystraste glad.

  Pariisi
 • Det ser ut som om kriget [mellan Frankrike och Tyskland] inte skulle bli av.

  Ranska Saksa
 • Edelfelt har umgåtts med prins Eugen.

  Eugen
 • Edelfelt och W. Runeberg var bjudna på middag av Leo Mechelin.

  Leopold Mechelin Walter Runeberg
 • Neiglick härmar Leo Mechelin bra.

  Leopold Mechelin Hjalmar Neiglick
 • Mechelin pratade till klockan ett på natten om "sig själv och de andra", använde politisk terminologi; om Ernst Linder och August Schauman, kejsaren, Schuvaloff; Edelfelt och W. Runeberg fick inte säga ett ord.

  Alexander III Leopold Mechelin Walter Runeberg Pavel Andrejevitj Sjuvalov (epävarma yhteys) Ernst Linder (epävarma yhteys) August Schauman
 • Edelfelt har tillsammans med W. Runeberg och Ville Vallgren beslutat bjuda Leo Mechelin på middag, som tack för dennes roll vid utställningen i Helsingfors för två år sedan.

  Helsinki Leopold Mechelin Walter Runeberg Ville Vallgren
 • Edelfelt har inte träffat fru eller fröken Mechelin.

  Alexandra Elisabeth Mechelin Cecilia Mechelin
 • Edelfelt deltog i en tråkig soaré hos prins Eugen; deltagarna var "saktmodiga och stilla"; te och bakelser är ingen bra traktering på kvällen, menar Edelfelt.

  Eugen
 • Edelfelt har besökt Besnard med prins Eugen; Besnard imiterar litet Whistler; prinsen förstod Besnards konst och det berättar om hans goda smak; prinsen ser inte borgerligt på konsten.

  Eugen James Whistler Albert Besnard
 • Prins Eugen har lovat fäkta med Edelfelt och Cederström, men det har inte ännu blivit av.

  Eugen Gustaf Cederström
 • Edelfelt förde prins Eugen till W. Runeberg, som sedan blev bjuden till prinsens mottagning.

  Eugen Walter Runeberg
 • Friherrinnan Celsing är klok och pratsam, men kritisk; hon kritiserar Paris; Edelfelt tycker att det är starkt att friherrinnan kritiserar parisiskornas klädsel.

  Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Edelfelt tycker att det hade varit roligt att kunna gå på Hugo Standertskiölds bal [i Helsingfors]; han grämer sig över att inte ha fått se Annie och Berta Edelfelts dräkter.

  Helsinki Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Hugo Standertskjöld
 • Friherrinnan Celsing har försökt övertala Edelfelt att måla ett pastellporträtt av grevinnan Lewenhaupt för Salongen; friherrinnan Celsing menar att det är skada att Edelfelt inte ställer ut.

  Augusta Lewenhaupt Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Grevinnan Lewenhaupts utseende passar för pastell, det påminner om 1700-tal, är "ett märkvärdigt 1700taliskt pastellutseende"; ett porträtt av henne skulle kunna bli bra.

  Augusta Lewenhaupt
 • Edelfelt har arbetat med "I Luxembourgträdgården" några dagar; verket intresserar honom igen, men hinner inte få det färdigt till Salongen.

 • Inlämningen till Salongen är om femton dagar; Edelfelt oroar sig inte; han vill göra något bra till nästa år; Edelfelt hoppas i detta hänseende på sin resa i Finland i sommar.

  Suomi
 • Edelfelt hoppas fortfarande att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt kommer till Köpenhamn; han planerar åtta dagar i Köpenhamn och sedan hemresa genom Sverige; synd att resan till Paris är så lång, Edelfelt skulle vilja se Alexandra, Annie och Berta Edelfelt i Paris.

  Pariisi Ruotsi Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt frågar hur det är med Alexandra Edelfelts knä.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts "nervlidandena" är förbi; de berodde till en del på för mycket rökning; han har nu minskat på rökandet.