Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) kahvilat kavallus kesä kevät kielet kihlaus kirjeet kuningattaret kuolema maaseutu mallit (ammatti) matkat ministerit naiset näyttelyt politiikka prinssit puutarhat sää samppanja sanomalehdet seuraelämä talvipuutarhat tiedemiehet tilaukset vaatteet vatsa velat venäjän kieli verotus vuodenajat

Paris tisdag d. 12 april 87
Älskade Mamma
Jag sitter ändtligen i lugn och ro en
afton rue Offémont och får skrifva i fred
till Mamma och tacka för Mammas och Annies
bref och uttrycka all mina skam öfver
att nu igen ha sölat så länge med
svar på dem. Det får jag nog lida för,
tänker jag, då jag omkring en vecka a
dato fåfängt skall vänta på bref dag
ut och dag in. – Att jag i afton är
ledig är en ren tillfällighet. Jag var
näml. bjuden på middag till Cederströms
med Celsings, Salmson, Munthes o. a.
och hade blifvit tillsagd att vara på
mitt bästa lynne. Som jag ej befunnit
mig väl hela dagen, tog jag mod
på mig, gick upp till Cström och
visade mina af middagar och

nattvak härjade drag, klagade
öfver alla kända krämpor och
försäkrade att jag af helsoskäl
ej kunde komma med på roligheten.
Någon sanning hade det i sig. I går
bjöds jag näml. af Lasse Krogius
Senior, på Operan och derefter
gingo vi, värden och de inbjudne
Runebergs, unge Björkenheim och
fru Andsten, modisten, till Grand
Café. Lasse Krogius var Wohlthäter
och bjöd på champagne. Iskyld
Champagne har alltid varit ett rent
gift för mig och var det nu så mycket
mera som jag ej var vid rigtigt
goda vätskor – och följden är att
jag i dag har ondt i magen.
Lägg härtill att jag på e. m i går

tog och utförde det heroiska
beslutat att skrapa ut hufvudfiguren
på min Luxembourgstafla, amman
i första planet, 8 dagars träget ar-
bete. Enerverad som jag var gjorde
ett glas champagne susen. – Jag har
varit flitigt under de sista tiderna,
arbetat ute hos Dagnan i hans
ypperliga serre, och befinner mig i
den der vanliga perioden af vånda
och jämmer, som inträffar regelbun-
det vid hvarje litet större och
vigtigare tafla. I dag har jag målat
om min amma, och hon har blifvit
mycket bättre. Således bör jag ej ångra
min kirurgiska operation. Jag
tyckte näml. att hur jag än bråkade,
hon bara såg ut som en annan
ko, uttryckslös och liflös. Nu har

jag fått henne att småle, se intres-
serad ut och vara mensklig. –
Det ser ut att bli vår på allvar
nu Träden Knoppas och luften
kännes varm. Men det har suttit
hårdt i för våren i år! Deute hos
Dagnan har jag haft det ypperligt
bra – kunnat ställa modellerna ute
i trädgården – eller den mullplan
med tre fyra trädpinnar i som behedras
med detta namn – och sjelf suttit i
glasburen.
Från Mr Grosjean har jag haft bref
om den lycka pastellen gjort hemma
hos dem. Ett superlativt berömmande
bref, som visar att de äro nöjda.
Han berättar att Mme Weisgerber de
Stragéviez fått lof att resa hals
öfver hufvud till Cannes, emedan

läkarne påstått att gossen, min
modells lunga hade någotslags fel.
Det är hennes enda barn och
fadren dog, ung, i lungsot, så att
hon måtte vara i den största
ängslan. En séance hade jag ännu
qvar på det porträttet, och stannar
de nu hela våren i Cannes, så
vet jag ej hur jag skall få göra
taflan färdig.
Det var en förskräcklig historia
med denna Weckström som betalt
sina spelskulder med kassan i Inten-
dentkontoret! När Neiglick och jag
först sågo underrättelsen i tidnin
garna blefvo vi helt uppskakade,
ty vi trodde, innan vi sett närmare
på oläsligt, att det var den
hederliga Sasha Weckström det gällde.

Neiglick är sig lik. Han har
uppskjutit sin sof timme till litet
senare på aftonen, så att han ej,
såsom de första dagarna är otillgänglig
för verlden från och med klockan
8 e. m. – Han har en massa
bekanta i quartier latin, allt unga
vetenskapsmän. Med några af dem
har jag gjort bekantskap, och de
äro verkligen utmärkt hyggliga
och intelligenta. N. är dagligen
och stundligen tillsammans med dem
och är som i Abrahams sköt
Ingen Ellan syns ännu till. – från
Max Schulten hade jag bref – han
tackade för den gratulation jag
tillsände honom strax jag fick veta
om hans förlofning.
Prins Eugen kommer igen om

måndag. Detta är det bästa bevis
för att drottningen är utom all fara.
– Fru Andsten erbjöd sig godhetsfullt
att föra några klädespersedlar åt
flickorna, men det var så dags att
få tag i något – hon reste redan
i dag. Det är obegripligt att
de ingenting behöfva, enligt mam-
mas och egen utsago – deras koftor –
de blå, med stora knapparna – äro väl
redan utslitna
Ack den som vore så långt som
till den Petitska utställningens öpning.
Då skulle jag bara ha Horatius
och Lydia att svänga ihop, och det
skulle gå "med il" ty jag vill göra
allt för att komma åstad i något-
så när mensklig tid. Halfva sommarn
vara gesäll kring verlden vandrar och
andra halfvan sitta "flinck och trogen"
och måla på Haiko!
Den Tajta, som intet kan låta bli att

gå och sluta omkring och slå sig brun
och blå – jag tycker så förskräckta ni
blefvo då hon kom så massakrerad
från sin visit hos gamla Mina!
Språkfrågan, jo det är skönt,
och skönare blir det! Då nu franska
tidningar allmänt tala om att Kat-
koff skall bli undervisningsminister
i Ryssland, om proponerade reaktions-
åtgäder ss. beläggande af utrikesresor
med hög skatt (såsom under Kejsar
Nikolais tid) så blir det verkligen
trefligt att lefva i våra trakter.
Inte för att det just står så idealiskt
till i utlandet eller!
Nu Godnatt – jag kan ej säga hur
glad jag är att få gå och lägga mig
klockan tio!
Gud vare med Er alla, mina käraste
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt sitter äntligen i lugn och ro en kväll och skriver brev.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts och Annie Edelfelts brev; Edelfelt ber om ursäkt för att han har "sölat", varit långsam med att svara.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt var denna kväll bjuden på middag till Cederström med Celsings, Salmson, Munthes, men han avböjde.

  Axel Munthe Hugo Salmson Gustaf Cederström Ultima Munthe Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • I går var Edelfelt på middag och opera med Lasse Krogius senior, Runebergs, unge Björkenheim, modisten fru Andsten; efter det på Grand Café.

  Grand Café Lina Runeberg Walter Runeberg Gustaf Björkenheim (epävarma yhteys) Lars Krogius Olga Andstén
 • Lasse Krogius var Wohlthäter [välgörare] och bjöd på iskyld champagne, men Edelfelts mage tål inte kall champagne.

  Lars Krogius
 • Edelfelt har skrapat bort huvudfiguren i "I Luxembourgträdgården"; han har målar flitigt i Dagnans "serre", växthus.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt våndas med "I Luxembourgträdgården", vilket han ofta gör i samband med varje större och viktigare tavla; han har målat om amman och hon blev då mycket bättre.

 • Vädret börjar våras.

 • Det har varit möjligt att ställa modellerna i trädgården hos Dagnan; Edelfelt själv har suttit i "glasburen".

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har fått brev från herr Grosjean: de är nöjda med pastellporträttet av Mademoiselle Grosjean.

  Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Grosjean berättar att Madame Weissgerber har rest brådskande till Cannes, eftersom läkarna har påstått att sonens lunga har något fel; han är hennes enda barn; hon måtte vara ängslig, eftersom fadern, herr Weissgerber dog ung i lungsot.

  Cannes Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz Jules Grosjean Weissgerber de Stragéwicz
 • Det behövs ännu en seance för porträttet av unge Weissgerber; om de stannar hela våren i Cannes är det oklart när porträttet blir färdigt.

  Cannes Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt har nåtts av nyheter om Weckström som har försnillat pengar och betalat spelskulder med pengar ur intendentkontorets kassa; Neiglick och Edelfelt var först uppskakade innan det gick upp för dem att det inte var den hederliga Sasha Weckström som hade försnillat.

  Hjalmar Neiglick Elis Kristian Weckström Carl Alexander Weckström (epävarma yhteys)
 • Neiglick är sig lik; han har skjutit upp sin "sovtimme" till senare på kvällen.

  Hjalmar Neiglick
 • Edelfelt har blivit presenterad för några av Neiglicks bekanta, som är "hyggliga" och intelligenta vetenskapsmän; Neiglick umgås med dem dagligen och är som i "Abrahams sköte" [ett uttryck för paradiset].

  Hjalmar Neiglick Abraham
 • Ellan de la Chapelle har inte synts till.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har fått brev av Max Schultén, som tackar för förlovingsgratulationer.

  Maximus af Schultén
 • Prins Eugen kommer tillbaka på måndag; [svenska] drottningen är utom fara.

  Eugen Sofia
 • Fru Andsten har rest; hon erbjöd sig att ta med kläder åt Annie och Berta Edelfelt, men Edelfelt hann inte skaffa något.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Olga Andstén
 • Edelfelt tycker det är obegripligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt säger kan mena att de inte behöver något i klädväg; Annies och Bertas koftor måste ju vara utslitna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt önskar att det redan var tid för utställningen hos Petit; när den utställningen har öppnat har han bara "Horatius och Lydia" att måla och sedan kan han åka hem; Edelfelt vill komma iväg från Paris; han ämnar tillbringa halva sommaren på resande fot, och andra halvan med att måla i Haiko.

  Pariisi Haikko Georges Petit
 • Edelfelt förskräcks av Alexandras Edelfelts beskrivning av Tajta som "stultar omkring" [går dåligt pga. sjuka ben] och slår sig brun och blå; hon måtte ha förskräckt Alexandra Edelfelt förskräckt med sin uppenbarelse efter visiten hos gamla Mina.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mina
 • Språkfrågan utvecklas mot det sämre.

 • Franska tidningar talar om att Katkoff ska bli undervisningsminister Ryssland; och om reaktionära åtgärder som att belägga utlandsresor med hög skatt som under Nikolaj I:s tid.

  Michail Nikiforovitj Katkov Nikolaj I
 • Edelfelt önskar god natt och är glad att få lägga sig klockan tio.