Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

färg (egenskap) sjukdom (tillstånd) aateli apurahat ateljeet avioliitto hevonen hotellit impressionismi kirjeet naiset näyttelyt palvelusväki prinssit ruoka seuraelämä talous tanssi terveys tilaukset vaatteet varallisuus ylellisyys

Paris d. 12 maj 87
Älskade Mamma
Jag blef så mycket gladare öfver Mammas
utmärkt vänliga bref i dag, som jag, till
följd af min långa uraktlåtenhet att skrifva,
knappt ansåg mig vara en sådan lycka. Hvad
jag sist raspade ihop i söndags vet jag ej.
Jag var så utfaren efter mitt forcerade arbete,
spänningen vid öppnandet af utställningen
m. m att jag ej kunde hålla tankarna
tillsammans ett ögonblick. Jag mins mig
icke på länge ha varit i en sådan vefva.
Emellertid tyckas taflorna hos Petit, trots min
outsägliga oro och mitt sjelfförakt, göra mera
succès än jag trodde. Der är för mycket impressio-
nister och deras klar berliner och ultramarinblå
himlar, gula och gräsgröna landskap och gredelina
skuggor slå ihjäl allt hederligt och beskedlig måleri
som hänges upp derbredvid. Aldrig har jag fått
en sådan kulak som då jag på morgonen kom
till Petit (sista lördag) och såg min tafla der.
Den såg ut grådammig och smutsigt och jag som
hade trott mig fått fram bjerta ljusa färger. Jag
kan säga att jag ännu ej rigtigt sett på den,
ty under hela lördagen vågade jag knappast vän-
da ögonen åt detta håll. Kröyer är utmärkt
der, och af hans tafla har jag lärt mycket.

Jag gick upp till invigningen med Ellan och
hennes Mamma – den senare gjorde ej mycket
bråk af sig, ty hon satt hela tiden i en soffa
och kom således hvarken tillsammans med
prinsen eller Chambure eller någon annan.
Clemenceau var der med sina tvenne alldeles
utmärkt vackra döttrar. Chambure, som
mycket lätt blir bekant med folk, var helt
konlant med Ellan och mycket artig mot
hennes Mamma. Frukosten, en vecka förut
var utmärkt god. Jag ser nu att jag kan bjuda
prinsen och hvem som helst annan hit, ty
min Pierre har förr varit kock och hedrade sig
rigtigt – se här menun: Saumon sauce verte,
filet de prisali jardinière, sallat med kall
höna och gäslefverpastej, smultron med grädde
desserts variées – Bourgogne -Champagne.) Efter
denna långa parentes återgår jag till Chambure
och hans omdöme om Ellan – "Je la croyais
plus jolie, d'après ce que vous en avez dit! Elle
gagne cependant beaucoup quand elle s'anime,
elle se rajeunit même, Gaie, gentille, intelligente,
mais un peu une famme de luxe, trop
chère pour vous peut être. Si elle avait une
belle fortune, ce serait une femme pour vous.
En tout cas, ne vous declarez
prononez
pas encore, vous
êtes trop nerveux et trop agité maintenant
pour savoir au juste ce que vous faites. – C'est

une chose si sérieuse que le marriage! –
Je crois, du reste, que vous n'êtes pas très amoureux
– avonez-le – il y a quinze jours vous n'y
pensiez même pas. – Un grand défaut: elle
n'est pas musicienne – c'est enorme, c'est
presqu'un trait de caractère, et vous, vous aimez
la musique et vous la comprenez. – Saivez
mon conseil, si vous voyez qu'il n'y a pas
moyen de faire autrement écrvez lui dans
quinze jours, mais pour tout au monde ne
lui en parlez pas dis à présent.
– Nu tror jag att han misstar sig litet
på den der lyxen. Ellan talte om ridhästar
o. d, och då sammanställer en Parisare ögon-
blickligen detta med en train de maison på
40,000 francs om året minst. De veta ej hur
fattiga vi äro hemma och hur ofullständig,
efter europeiska begrepp den lyxen är som
man består sig hemma i Finland. Här lefde
de mycket indraget, och köpte ej ens några
nya kläder, åto på otrefliga, billiga ställen
och borde gement. – Vi gingo de sista två
dagarna söndag och måndag, då jag var ledig
och spatserade rätt mycket. Hon blef mycket
ömmare än hon någonsin visat sig förr
hon rigtigt tinade upp, men det blef ändå
ej någonting sagdt. Att vi äro mycket goda
vänner det är säkert, och grymt tungt och
tomt kände jag det då hon reste. Nu har
jag kommit i arbete igen och tänker mindre
derpå. De äro i Génève eller Montreux. Neiglick

var hennes kavaljer då jag målade, Runeberg
likaså. Björnson skall ha blifvit så betagen
i Ellan, säga de, att han bara går och talar om
henne. Det förstår jag, men mindre hans "fine
psykologi, som låter honom i Julia se et
overmaade fint och klokt menneske". – Otroligt
finsk verkade Ellan här – det var en mycket stor
skilnad på henne och alla de damer jag annars
kommit ihop med, ryska inberäknade. Olyckligtvis
märker jag, här i isynnerhet, att jag fått en massa
utländska sätt att se. Isynnerhet då Julia var
med kom det öfver mig en slags öfvermättnad
på Willebrandar och Cronstedts och Daehn och fru
Karamzin och allt det der. Men jag tror att Ellan
sysselsätter tankarna med allt detta då hon aldrig
haft bättre att tillgå. Upprigtig var hon vis à vis
Viktor Born och bedömde honom strängt och klokt –
alltid bättre och klokare då hon var ensam än då
Mamma var med. –
Nu är jag igen i valet och qvalet angående ett
porträtt som unga Pasteur ber mig måla i Köben-
havn på genomresan – En byst för 2500 af en
fru Holmblad, deras bekanta, nu i Rom. Vore
det kanske skäl att anta det. Ni skulle då komma
till Köpenhamn, der jag finge lof att vara 14 dagar,
och jag skulle kunna egna Er halfva dagen, ty
mera än 4 timmar skulle hon ej orkar sitta – Visser
ligen skulle detta inkräkta något på min finska
resa, men aldrig mera än en vecka ändå,
och en vecka är ju ej hela verlden.
Prinsen är återkommen och jag skall i afton dit
på middag igen. – Han dansade en kadrilj med

Ellan le jour de vernissage och gick igen och
promenerade med henne hos Petit. Natur-
ligtvis tycker han att hon är gammal,
då han ju sjelf är bara 22 år. – Jag kom
upp med henne på vernissage middagen och
var hennes kavaljer
Meyer och Neiglick ser jag ej ofta till. Den senare
har haft den förtreten att ej få ett stipen-
dium från Kanslersmedlena, hvar på han räknade,
och har derför varit mycket trist och för-
bittrad på Bruun.
Hur det skall gå med Horatius och Lydia begriper
jag ej – Jag har näml. begynt ett pastell-
porträtt af Madame W. de Stasgéviez. Så måste
jag ju också sluta Lewenhauptskan och då
torde efter mensklig beräkning maj månad
vara slut. – Pasteur är återkommen (fadren)
och har varit här med sin fru för att se på
kopian, der de ännu finna några små ändrin
gar nödvändiga.
I går träffade jag Mannerheim på boulevarden.
Han är och förblir sig lik – talar om ditt och
datt precis som förr och tycktes vara på ypper-
ligt humör, t. o. m. när han sade mig
en massa spetsigheter, som jag, för att förtreta
honom, ej låtsade begripa.
Med Standertskiöld Nordenstam måtte det väl
ej vara så svårt att reda sig. Han kan

förlora 70,000 på Zetterman, så kan han
också betala 6000 för denna tafla som han
uttryckligen beställt. Den är svårsåld annars
ty den är så stor, och dessutom tänker jag
ej ens försöka sälja den – taflan är hans och
ingen annans, och Hugo får i värsta fall liqvi
mig, om han betalar andra skulder för Herman
Jag kan ändå ej förstå att en menniska som
har ärft en miljon skall få en sådan knäck
af 70,000 mark.
Jag har en förskräcklig massa bref att svara
på – (under de sista veckorna har jag knappt
skrifvit en rad) visiter att göra – jag jag är
den oartigaste menniska på jorden.
Gud ske lof för att ni äro friska och raska.
Kasten Antells häftiga sjukdom bevisar ännu
ytterligare hur förskräckligt mycket mikro-
ber ni haft derhemma i vinter.
Nu skall jag gå och kläda mig till till prinsens
middag, tar derför farväl af Er för denna
gång och säger au revoir! förlåt ännu min
långa tystnad under den föregående veckan.
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tackar för Alexandra Edelfelts vänliga brev; Edelfelt anser sig inte värd en sådan lycka efter att själv ha försummat att skriva.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kommer inte ihåg innehållet i sitt senaste brev; han var så trött av forcerat arbete och spänningen inför vernissagen.

  Georges Petit
 • "Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.

  Augusta Lewenhaupt Georges Petit
 • På utställningen hos Petit finns många impressionister; deras färger "slår ihjäl" allt som hängs upp bredvid; kontrasten gör att "I Luxembourgträdgården" ser grådammig och smutsig ut.

  Georges Petit
 • Edelfelt har lärt sig mycket av Krøyers utmärkta tavla på utställningen hos Petit.

  Peder Severin Krøyer Georges Petit
 • Edelfelt gick till vernissagen hos Petit med Ellan och Julia de la Chapelle; Julia de la Chapelle satt hela tiden i en soffa, hon talade varken med prins Eugen eller med Chambure.

  Julia de la Chapelle Emile de Chambure Eugen Ellan de la Chapelle Georges Petit
 • Georges Clemencau var på vernissagen hos Petit med sina två vackra döttrar.

  Georges Clemenceau Georges Petit Thérèse Clemenceau Madelaine Clemenceau
 • Chambure har lätt att bli bekant med folk, så också med Ellan och Julia de la Chapelle.

  Julia de la Chapelle Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Frukosten som conciergen Pierre lagade i ateljén för Ellan och Julia de la Chapelle och Chambure var utmärkt god; Edelfelt kan bjuda prins Eugen och vem som helst annan; "min Pierre har förr varit kock och hedrar sig rigtigt"; Edelfelt redogör för menyn: lax med grön sås, fårfilé à la jardinière, sallad med kall höna [kyckling] och gåsleverpastej, smultron med grädde och desserts variés, som nedsköljdes med bourgogne och champagne.

  Julia de la Chapelle Emile de Chambure Eugen Pierre
 • Edelfelt har talat om Ellan de la Chapelle med Chambure, som gav sina intryck; Ellan är glad, vänlig, intelligent, men kanske för mycket en kvinna begiven på lyx, menade Chambure; om hon inte har en egen förmögenhet är hon för dyr för Edelfelt; Chambure tyckte att Edelfelt inte skulle tala om sina känslor med Ellan de la Chapelle, han är för upprörd och nervös just nu, om två veckor kan han sända henne ett brev om han fortfarande känner att han måste; äktenskap är en allvarlig sak, konstaterade Chambure, och undrade om Edelfelts känslor är tillräckligt starka; Ellan de la Chapelle är ingen musikmänniska, men Edelfelt älskar musik; Edelfelt menar att Chambure misstog sig om lyxen, Chambure drog parisiska slutsatser av Ellans tal om ridhästar, "De veta ej hur fattiga vi äro hemma, och hur ofullständig, efter europeiska begrepp, den lyxen är som man består sig hemma i Finland"; i Paris levde Ellan och Julia de la Chapelle mycket tillbakadraget och sparsamt.

  Suomi Pariisi Eurooppa Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Julia de la Chapelle köpte inga kläder under sin vistelse i Paris, åt på billiga matställen och bodde "gement", enkelt [kanske inte riktigt ståndsmässigt?].

  Pariisi Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt promenerade mycket med Ellan de la Chapelle de två sista dagarna, hon tinade upp, men ingenting blev sagt.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt är om inget annat åtminstone mycket god vän med Ellan de la Chapelle; det kändes tungt och tomt då hon reste; Edelfelt har nu kommit igång med arbetet igen och tänker mindre på henne.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Julia de la Chapelle är i Genève eller Montreux nu.

  Geneve Montreux Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Neiglick och W. Runeberg var Ellan de la Chapelles kavaljerer då Edelfelt målade.

  Hjalmar Neiglick Walter Runeberg Ellan de la Chapelle
 • Bjørnson blev så betagen av Ellan de la Chapelle att han bara talar om henne; Edelfelt förstår det, men inte Bjørnsons omdöme om Julia de la Chapelle som Bjørnson kallar en fin och klok människa.

  Julia de la Chapelle Bjørnstjerne Bjørnson Ellan de la Chapelle
 • Ellan verkade så finsk i Paris; hon var mycket olik de damer som Edelfelt är van att umgås med, ryskorna inbegripna; Edelfelt har fått ett utländskt sätt att se många saker.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt blev övermätt att höra lokalt skvaller från Finland om Willebrandar, Cronstedtar, von Dæhnar och fru Kræmrar i Julia de la Chapelles sällskap; Ellan de la Chapelle sysselsätter sig väl med dem då hon aldrig haft bättre att tänka på; Ellans omdöme om Viktor Born var uppriktigt, strängt och klokt, och alltid bättre då Julia de la Chapelle inte var med.

  Julia de la Chapelle Viktor Magnus von Born Cronstedt Ellan de la Chapelle Willebrandt von Daehn von Kraemer
 • Jean Baptiste Pasteur ber Edelfelt måla ett porträtt av deras bekanta fru Holmblad i Köpenhamn för 2500 franc; Edelfelt skulle i så fall måla fyra timmar om dagen, frun skulle inte orka sitta mer än så, och sedan skulle han kunna umgås med Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; porträttbeställningen skulle inskränka en vecka på den finska resan.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Jean Baptiste Pasteur Anna Dorothea Holmblad
 • Prins Eugen har kommit tillbaka; det är middag hos honom i kväll.

  Eugen
 • Prins Eugen dansade med Ellan de la Chapelle på Salongens vernissagedag; promenerade med henne på vernissagen hos Petit; prinsen tycker att Ellan är gammal eftersom han själv är 22 år.

  Eugen Ellan de la Chapelle Georges Petit
 • Edelfelt var Ellan de la Chapelles kavaljer på vernissagemiddagen.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt träffar sällan Söderhjelm och Neiglick.

  Hjalmar Neiglick Werner Söderhjelm
 • Neiglick har inte fått stipendium från kanslersmedlen och är förbittrad på Bruun.

  Hjalmar Neiglick Theodor Bruun
 • Edelfelt vet inte hur det ska gå med "Horatius och Lydia".

 • Edelfelt har börjat ett pastellporträtt av Madame Weissgerber.

  Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt måste måla porträttet av grevinnan Lewenhaupt färdigt.

  Augusta Lewenhaupt
 • Pasteur har återvänt till Paris; han har varit med sin fru i Edelfelts ateljé och sett kopian av porträttet; Pasteur vill ha små ändringar.

  Pariisi Louis Pasteur Marie Pasteur
 • Edelfelt har träffat Mannerheim på gatan; han var glad, men sade spetsigheter som Edelfelt inte låtsades begripa.

  Carl Mannerheim
 • Kan Standertsköld-Nordenstam förlora 70000 på Zetterman, så kan han betala 6000 för "I Luxembourgträdgården", som han har beställt; tavlan är svårsåld och Edelfelt tänker inte ens försöka sälja den åt någon annan.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam Zetterman
 • Edelfelt har en massa brev att svara på, visiter att göra.

 • Det är bra att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska; Kasten Antells häftiga sjukdom visar hur mycket mikrober som funnits hemma i vinter.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Kasten Antell Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt avslutar brevet för han ska klä sig för prins Eugens middag.

  Eugen
 • Edelfelt ber om ursäkt för den långa tystnaden.