Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

kielet kirjat kirjeet kirkkokunnat kirkkoveneet mallit (ammatti) naiset oppikirjat ruoka suomen kieli talonpojat terveys

Neitsytniemi torsdag afton
förlåt plumparna
Älskade Mamma, intet plumppapper
och brådskan stor.
Några telegrafiskt korta rader för
att tacka för Mammas kära
bref! Jag måste nämligen passa
på att komma tillbaks till Immola
(15 versts väg) innan det blir för
mörkt. Der arbetar jag dugtigt
ändå till tio timmar om dagen.
Har gjort två studier af hvilken
den ena blir bra. I söndag far jag
med folket i kyrkbåtar som rymmer
60 personer till Ruokolakskyrkan

äro mina studier slutade om
söndag kommer jag hit måndag
morgon och kan då tisdag morgon
vara på Haiko – Det är ej
blixtrande roligt i Immola,
bland bara idel bönder, primi-
tiva men hyggliga – men det går
då man har intresse för sitt arbete
och det har jag nu, ty jag känner
att här är en guldgrufva för motiver
o. utmärkta typer.
Elli sörje väl för mitt timliga
välbefinnande: mjölk grädde
smör och bär utmärkt och i öfver
flöd. Kött och fisk underliga
och starkt saltade. Jambon,

kinkku, så flottig som jag ännu
aldrig sett förr. 7 à 8 sorter mat
på bordet morgon middag och
qväll och ett evigt uppmanan-
de att äta och ta för sig. Vi
äro för resten goda vänner
och jag kommer väl öfverens
med folket der i allmänhet,
som finner att jag ej är bål.
Ingen lektyr på qvällarna, utom
pojkens finska folkskolböcker.
Nu måste jag sluta. Gud ske
lof att ni alla äro friska
Alltså om tisdag eller onsdag
morgon – till dess farväl
Helsa och tacka flickorna för

godt sällskap – jag saknar
Er alla mycket – och tack
ännu en gång för att Mam-
ma kom med
Zilliacuses be helsa
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver i hast för att besvara Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt ber om ursäkt för plumparna, han har inte plumppapper med sig och har bråttom; Edelfelt måste hinna tillbaka femton verst till Immola före det blir för mörkt.

  Ruokolahti Immola by
 • Edelfelt arbetar flitigt i Immola, upp till tio timmar om dagen.

  Immola by
 • Edelfelt har gjort två studier; den ena blir bra.

 • Edelfelt åker med folket till Ruokolaks kyrka om söndag, med kyrkbåten som rymmer sextio personer.

  Ruokolahti
 • Edelfelt återvänder om måndag, ifall studierna är färdiga på söndag; han kan således vara i Haiko om tisdag.

  Haikko
 • Det är inte blixtrande roligt i Immola, bland bara bönder.

  Immola by
 • Bönderna är primitiva, men hyggliga.

 • Vistelsen i Immola går bra eftersom Edelfelt har stort intresse för arbetet; här finns en guldgruva av motiv och typer.

  Immola by
 • Elli [Jäppinen] sörjer för Edelfelts dagliga välbefinnande: mjölk, grädde, smör och bär finns i överflöd och är utmärkt; köttet och fisken är underligt, starkt saltat; har aldrig sett så flottig "jambon, kinkki", skinka; sju till åtta slags maträtter på bordet morgon, middag och kväll.

  Elli Jäppinen
 • Edelfelt kommer väl överens med folket.

 • Det finns ingen lektyr om kvällarna [hos Jäppinens], utom sonens finska folkskoleböcker.

  Jäppinen
 • Det är bra att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber tacka Annie och Berta Edelfelt för gott ressällskap; Edelfelt tackar också för att Alexandra Edelfelt kom med.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Familjen Zilliacus ber hälsa.

  Zilliacus