Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

avioliitto huonekalut junat kalusteet kauneus kielet kirjailijat koti liinavaatteet naiset näyttelijät näyttelyt palvelusväki ranskan kieli ruoka sää sähkeet saksan kieli sanomalehdet seuraelämä talous vaatteet velat ystävyys

Paris torsdag, en vecka efter
bröllopet och vår första dag
i Paris
Älskade Mamma
"Seså, laga dig ut, skrif, så gör du nytta
och är inte i vägen" sade min hulda
maka för ett ögonblick sedan. Hon håller
just nu på att ordna mitt linne med
Marguerite, sedan hon hela dagen bestyrt
och stält i ordning, köpt saker, utmönstra
andra, haft Pierre att flytta hit min
säng, mina böcker o.s.v., allt som en
gammal och van husmor. Hade jag ej
varit kär i Ellan förut skulle jag ha
blifvit det i dag, så förståndig och
rådig och hurtig är hon. Det är en
krona till flicka och en rigtigt väl-
signelse för en sådan slarf som jag

Dugtigt reströtta ankommo vi till
Paris i går afton kl 7. Bangården
var mörk och ruskig, vi fingo vänta
en evighet på att få våra saker
visiterade och började redan känna
oss litet kusliga, då lifvet på gator-
na, ljusen från butikerna och detta
je ne sais quoi d'enivrant de Paris
som Daudet kallar "Parisine” gjor-
de oss rigtigt glada och lyckliga igen
90. av. de Villiers stodo consiergen
hans maka, hans svåger och Margué-
rite Gross och väntade vid porten.
(Vi hade telegraferat om vår ankomst
från Berlin). Marguerite liknar
ej Annie, som är mycket shangti-
lare än hon, utan fröken Wessler

Hor har buna ögon, en elegant
växt, är ej mera i sin första ung-
dom och påminner som sagdt, lögligt
mycket om Molanders fäkstermö.
Hon hade lagat en rigtigt bra diner
och Ellan och jag kände oss både
styrkta och lifvade efter den. Under
hela tiden maten serverades (utmärkt
soppa, rostbeaf med poteter, ckoux
de bruxelles, sallad, tarte aux pommes,
och dertill gammal bourgogne)
berättade pigan om Munthes
om Birgers, om allt i denna
verlden – den stackan har ju
ej fått prata på en månad.
Hon är tyska men talar i passabelt
franska. Ellan påstar att hon är
snygg (efter en blick i köket), och

van tycks hon också vara.
Rummen – ja de äro delvis
utmärkt bra
men små:
matsal, sal och
skrifrum äro således trefligt
arrangerade – vackra mattor
goda Louix XIII fåtöljer med
pressad sammet, alls ej oäfva
taflor på väggarna, Salmson,
Hagborg, Birger o.a. Men
sängkammaren var fatal: en enda
dålig säng, ett diminutif af
tvättställ, en dålig byrå. Ett cabinet
de toilette som var särdeles dumt
arrangeradt och en stor mörk
skrubb der hvarken sol eller måne
någonsin kasta sina strålar.
"I morgon skall det här vara annor
lunda" sade Ellan, och hon har

hållit ord. I dag ser det
helt menskligt ut i dessa
styfmoderligt behandlade rum.
Min säng från ateliérn (som Mamma
hade, står bredvid den gamla) der-
på ha vi ett i dag köpt altas
täcke i vieil or, toilett rummet
har fått ett engelskt tycke och
Ellan håller just på med att stufva
in linne i koffertarna
för att sedan,
sedan
strufva dem i ett skåp som vi skola
köpa i morgon. Hon är driftigheten
sjelf, glad och tokig och söt som
en engel. Ingen menniska ha
vi ännu träffat, utan ha sprungit
kring i bodarna incognito. Vi ha
köpt ett halft dussin alfvnid kuvert
en attendant, ty Ellan vill beställa

rigigt sifver (Louis XV, af
en makalös modell som vi sett
dag), sedan en tékokare af silfver
(gåfva af Clas de la Ch.) en fru-
hatt åt Ellan, så att hon ser
då prudentlig och rangerad ut som
en fin pariserfru skall göra, vidare
kängor, en paraply, hatt åt mig
en lampa med vacker skärm m.m.
Ellan höll bestämdt på att jag
skulle göra en god gerning med
att betala min skjorträkning
för att sålunda inviga vår pariser
vistelse på ett hederligt sätt
Chambure hade skrifvit ett mycket
vänligt välkomstbref nere hos
consiergen. i morgon gå vi

till honom. Muntra och glada
äro vi – vi ha grinat förfärligt
i dag alltjenmnt. Marguerite
Gross anförtrodde oss att
consiergen och hans gemål
i går afton voro alldeles
"épates" af Ellans skönhet och
vänlighet. Hon har dessutom
intagit Pierre och hans maka.
Roligt är att se hur hon lätt
är inne i situationen. Man
skulle tro att hon sedan tio år
förestått ett hushåll i Paris.
Imorgon gå vi till Runebergs
sedan, som sagdt till Chambure.
"Mirlitons" utställning början
först d. 12 februari, så att jag har
ypperligt god tid "Du ser ju att

du alltid har tur" säger Ellan "och
så kommer det att förblifva".
"Ceci manchera comme sur des
Roulettes" tänker jag. Vädret
har varit alldeles gudomligt
i dag, varmt, soligt och vår likt
Hvad lifvet ändå är skönt!
Godnatt – och helsa alla. När
jag säger att jag hvar dag upp-
täcker flere förtjenster hos Ellan
är det ej ett sätt att tala blott.
vi kunna bli de allra bästa
vänner och kamrater.
det känner jag så allt.
På värds-
hus och i butiker har man gratuleradt
mig till mitt giftermål, som figaro
talt om, och det är roligt att
kunna visa för dessa värd husvärdar

och förkunnade att alla mina saker
äro rangerade der och der, nu
skall hon börja ordena sina egna
filoker. Hon säger att pigan
är en beskedlig menniska, flink
hurtig och begriplig – Nu äro
de igen i lifligt resonnemang.
Tänk att hon har tjenat hos
den der aktrisen Jane Elsler, för
hvilken Koechlin lemnat familj,
och hem. Europa är ändå bra
litet isynnerhet för folk som vi
som fara och flacka och känna alla
menniskor. Ellan som kände
Koechlinska skandalen, fick en massa
detaljer om Mme Elsslers erhörda
girighet och nedrighet. Pigan
skall få förkläden och mössa i morgon,
för att likna Annie mera —

och boutiquierer att jag haft
så god smak – hvad skall det då
ej bli då mina vänner få se
henne!
Ellan ber helsa Er. Ni har en
rigtigt god vän i henne, derpå
kan i vära säkra.
Tusen varma helsningar frå Eder
Atte.
Mera härnäst.
Annie kunde just gå upp till
de la Chapelles och berätta något
om vår installation. Det blir
utmäkt trefligt här, bara det hin-
ner. – Just nu kom Ellan in

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ellan har med hjälp av [tjänsteflickan] Marguerite och [vaktmästaren, concierge] Pierre ställt hemmet i Paris i ordning som en van husmor.

  Pariisi Avenue de Villiers 147 Ellan de la Chapelle Pierre Marguerite Gross
 • Edelfelt skulle ha blivit kär i Ellan idag, ifall han inte varit det redan; hon är förståndig, rådig, hurtig; det är en välsignelse för en "slarv" som Edelfelt.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan anlände mycket reströtta kvällen innan till Paris klockan 19; formaliteterna på bangården tog en evighet och det var litet kusligt på den mörka och ruskiga bangården, sedan gav livet på gatorna och ljuset från butikerna det där "je ne sais quoi d'enivrant de Paris" [det där jag vet inte vad, en Parisberusning], som Daudet beskriver som "Parisine", en Parisstämningen, vilket gjorde både Ellan och Edelfelt glada igen.

  Pariisi Alphonse Daudet Ellan de la Chapelle
 • De blev emottagna vid 90 Avenue de Villiers av conciergen, hans maka, hans svåger och Marguerite Gross som väntade vid porten.

  Pariisi Avenue de Villiers 147 Pierre Marguerite Gross N.N. N.N.
 • Edelfelt telegraferade till conciergen om ankomsten från Berlin.

  Berliini Pierre N.N.
 • Marguerite liknar inte Annie, utan fröken Wessler, som är Molanders fästmö.

  Alexandra Edelfelt Marguerite Gross Lydia Wessler Harald Molander
 • Marguerite hade lagat en utmärkt middag; hon serverade soppa, "rostbeaf med poteter [potatis]", choux de bruxelles [brysselkål], sallad, tarte aux pommes [äppelpaj] och gammal bourgogne.

  Marguerite Gross
 • Medan Marguerite serverade middagen berättade hon om Munthes och Birgers och "allt i denna verlden".

  Axel Munthe Hugo Birger Matilda Gadea Ultima Munthe Marguerite Gross
 • Marguerite är tyska, men talar franska; Ellan säger att Marguerite är "snygg" [prydlig, ordentlig, renlig] efter att ha tittat i köket; hon tycks också vara van vid hushållsarbete.

  Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Rummen är bra, men små; matsal, sal och skrivrum är trevligt arrangerade, med vackra mattor, goda fåtöljer och "inte oävna" verk av Salmson, Hagborg och Birger; sovrummet är inte bra, det fanns bara en säng och ett mycket litet tvättställ, en dålig byrå och ett dumt arrangerat toalettkabinett; Ellan har arrangerat om sovrummet så nu ser det "helt mänskligt ut"; Ellan och Edelfelt har köpt ett atlastäcke [sidentäcke] i "vieil or" [gammal guld-färg] för sängarna; toalettrummet har fått "engelskt tycke".

  Avenue de Villiers 147 August Hagborg Hugo Salmson Ellan de la Chapelle Hugo Birger
 • Nu håller Ellan på med att arrangera linnet; de ska köpa linneskåp följande dag.

  Avenue de Villiers 147 Ellan de la Chapelle
 • Ellan är driftigheten själv, "glad och tokig och söt som en engel".

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan har inte träffat någon [eller gått på besök] ännu; de har gått i bodarna incognito.

  Ellan de la Chapelle
 • De har gjort uppköp för hushållet; Ellan vill beställa riktigt silver i Louis XV:s stil "af en makalös modell som vi sett i dag"; de har också köpt en tekokare av silver som är en gåva av Claes de la Chapelle.

  Avenue de Villiers 147 Ludvig XV Ellan de la Chapelle Claes de la Chapelle
 • De har köpt en "fruhatt" åt Ellan så att hon ser "prudentlig och rangerad [välsituerad] ut" som en Pariserfru ska; de köpte också skor, paraply, en hatt åt Edelfelt, en lampa med vacker skärm till hemmet.

  Pariisi Ellan de la Chapelle
 • Ellan insisterade på att Edelfelt skulle betala sin skjorträkning för att inleda vistelsen i Paris på ett hederligt sätt.

  Pariisi Ellan de la Chapelle
 • I morgon går Edelfelt och Ellan till Chambure, som har skrivit ett vänligt välkomstbrev.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Edelfelt är muntra och glada, de har skrattat hela dagen.

  Ellan de la Chapelle
 • Marguerite berättade att conciergen och hans fru var "épates", förbluffade, över Ellans skönhet och vänlighet.

  Ellan de la Chapelle Pierre Marguerite Gross N.N.
 • Man skulle kunna tro att Ellan har förestått ett hushåll i Paris i tio år.

  Pariisi Ellan de la Chapelle
 • Följande dag går Edelfelt och Ellan till Runebergs, sedan till Chambure.

  Lina Runeberg Emile de Chambure Walter Runeberg Ellan de la Chapelle
 • Utställningen på Mirlitons börjar först den 12 februari; Edelfelt har god tid; Ellan konstaterade att Edelfelt alltid har god tur.

  Ellan de la Chapelle
 • Vädret varmt och soligt; livet är skönt.

 • Edelfelt upptäcker varje dag flera av Ellans förtjänster; de kan bli de bästa vänner och kamrater.

  Ellan de la Chapelle
 • Tidningen Figaro har skrivit om Edelfelts och Ellan de la Chapelles giftermål; Edelfelt har blivit gratulerad på värdshus och i butiker; Edelfelt är stolt över att kunna visa upp Ellan.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan hälsar till Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; de har en riktig vän i Ellan.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Annie Edelfelt kunde gå upp till de la Chapelles [i Helsingfors] och berätta om Edelfelts och Ellans installation i Paris.

  Helsinki Pariisi Julia de la Chapelle Alexandra Edelfelt Victor de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Hemmet blir trevligt bara det blir färdigt.

  Avenue de Villiers 147
 • Ellan har ordnat Edelfelts saker; nu börjar hon arrangera sina egna "filoker", saker.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan menar att pigan Marguerite är flink och hurtig.

  Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Marguerite har tjänat hos skådespelerskan Jane Elssler [Essler] som Koechlin lämnade sin familj för; Europa är litet, åtminstone för människor som Edelfelt som reser och flackar omkring och känner alla; Ellan har fått höra detaljer om Jane Elssler, hennes nedrighet och girighet.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Marguerite Gross Jane Essler
 • Marguerite ska få förkläde och mössa imorgon för att likna Annie Edelfelt mera.

  Alexandra Edelfelt Marguerite Gross