Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aateli aikakauslehdet huonekalut kalusteet kauneus kirjailijat kirjat kirjeet koti kreivittäret kylmyys museot naiset näyttelyt sää sanomalehdet seuraelämä taidekritiikki tilaukset vaatteet

Paris, fredag d. 24 febuari 88
Älskade Mamma,
Härmed följer en liten aquarell af ett hörn
i vår Salong. I midten syns Munthes liggsoffa
af oss öfverklädd med ett rödt orientaliskt
tyg, på cheminéen tronar Chambures pendyl
Louis XIV, af brons och inlagd sköldpadd, på
väggarna äro mina studier upphängda och på
golfvet ha vi björnhuden. På bordet ligga
fru Lenngren, Runeberg, Tegner, Snoilsky och några
franska författare.
Jag skref sista tisdags till Bertha. Ellan har
varit ute och köpt de der invisbla nätena, men
som hon redan ligger i Morfei armar vill
jag ej störa henne med att fråga hvar hon har
dem. De skickas nog i sinom tid. Samma
tisdag på e.m hade Ellan klädt sig grann
och vi gjorde då våra visiter. Först hos
Chambure, som mycket beundrade Ellans

hela person, så hos Mme Kahn
som hjelpt oss att få hela denna ståt.
Mme Kahn var mycket aimabel, och sade
till Ellan: personne à Paris n'a entandu dire
plus du bien de vous que moi, (genom Cham-
bure) et il me sembla, Madame, que je vous
connais depuis trés longtemps. Derifrån
gingo vi med Chambure till Inauguration de l'Ex-
position des femmes peintres et sculpteurs,
storartadt inbjudna som vi voro af Mme
Bertaux, la présidente etc. Lyckligtvis
hittade vi ej på den gamla ugglan, Mme
Bertaux. Chambure, som gick med Ellan
under armen, roade sig mycket åt alla
de jplätta och dumna taflorna. Jag måste
ha sett olycklig ut öfver att de talade
och skrattade så högt, ty Chambre sade
gång fpå gång: n'ayez pas peur, nous
n'allons pas vous compromettre aux yeux
de vote chère Mme Bertaux, nous sommes
excenivement convenables. – Chambure,
tydligen anslagen af Ellans grå kostym,
röda hatt och märkvärdiga fraîscheur

smög mig i örat: savez vous que vous
avez une très-jolie femme? "Je m'en douter.
svarade jag – Så gingo vi till Lewenhaupts
der det var stor cour med femtio har-
por. grefvinnan, som genast slog ofantligt
an på Ellan (jag var säker derpå) sade
att hon ville vara rigtigt ofta tillsammans
med oss, gubben började leta i Ellans slägt-
förhållanden: han hade känt Richard
de la Chapelle i tiden. Sist ginge vi till
Ulla Celsing – Henne kan Ellan just
ej med. Det var i det hela taget en
ansträngande eftermiddag, men jag var
med om sådana visiter för näst sista gången
i mitt lif, ty en gång vill jag ännu gå
till Pasteur Mme de Lurcy och Mme Magnin
men så får Ellan i all evighet rida ut
ensam för rusthållet – I går voro vi på
middag hos Baude. Mme Baude är en
liten särdeles vacker bourgeoise (litet
påminnande om den fröken Weissenberg som
är gift med Homén – rätt pigg och prat-
sam men utan alltför många förenings
punkter med Ellan. Vi sågo och beundrade
deras utmärkta installation, men kom-
mo ändå underfund med att vi i fram-

tiden ej vilja ha så genomgående renaissance
möbler och ej så mörka färger. På middagen
var också Child som bara gick på med att
det hade varit tusen gånger bättre om jag
skrifvit texten än Meyer nu långsamt
men säkert sätte ihop den. – Sent kommo
vi hem och illa sofvo vi i natt. Ellan har
derföre sett utfaren ut hela dagen i dag, och
det bästa kon kunde göra var att gå till sängs
kl. 1/2 10. – Jag har gjort ett hufvud i
pastell (en förstudie till den Sinebrychoffska)
och Ehan har suttit två eftermiddagar
för en skizz till porträtt. Olyckligtvis
är hertiginnan Morny mycket förkyld
nu och har derför ej, som hon utryckli-
gen lofvat grefvinnan Lewenhaupt, kommit
upp till mig en af dessa dagar. Jag
känner att jag kommer att arbeta med raseri
när jag engång får något rigtigt för händer.
Under vanliga förhållanden skulle jag ha
varit halfgalen af denna sysslolöshet,
nu har det ändå gått rätt bra, tack
vare Ellans sällskap och briljanta humör.
En massa gynnsamma kritiker ha stått
i de franska tidningarna om Sömmerskorna
Hvarför köper ingen denna tafla.
I morgon gå vi på Louvren för att se
på pastellerna från 1700-talet. – Tusen
helsningar från
Eder Atte.
Fortfarande 5,6 grader kallt här — usch, att den här kölden ej upphör.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Med brevet medföljer en liten akvarell som föreställer ett hör av salongen i hemmet med Munthes "liggsoffa" [schäslong] en pendyl i Louis XIV-stil i brons med inlagd sköldpadd som Chambure givit som gåva, på väggen är Edelfelts studier, på golvet en björnhud och på bordet är böcker av fru Lenngren, Runeberg, Tegnér, Snoilsky och några franska författare.

  Avenue de Villiers 147 Carl Snoilsky Johan Ludvig Runeberg Emile de Chambure Anna Maria Lenngren Axel Munthe Esaias Tegnér Ludvig XIV
 • Edelfelt har skrivit till Berta Edelfelt; Ellan har köpt "de invisibla nätena" osynliga nät [till Berta uppenbarligen]; eftersom Ellan redan "ligger i Morfei armar", sover, vill Edelfelt inte störa henne med att fråga var de är; han sänder dem sinom tid.

  Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle Morfeus
 • Edelfelt och Ellan har gjort visit hos Chambure och Madame Kahn, som hjälp Ellan att skaffa de eleganta nya kläderna; Madame Kahn var mycket "ämabel", vänlig och sade många vänligheter till Ellan.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle Adèle Kahn
 • Tillsammans med Chambure på inauguration, invigning, des exposition des femmes peintres et sculpteurs [utställning av kvinnliga bildkonstnärers och skulptörers verk], inbjudna av Madame Bertaux; Chambure vandrade omkring med Ellan under armen och de skojade och skrattade åt de "platta och dumma taflorna", men Chambure försäkrade Edelfelt om att de inte skulle kompromettera Edelfelt inför hans hyresvärdinna [för ateljén] Madame Bertaux.

  Hélène Bertaux Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Chambure var tagen av Ellan i grå dräkt, röd hatt och med sådan fräschör; Chambure komplimenterade Edelfelt för att han hade en mycket söt [jolie] fru.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Sedan gjorde de visit hos Lewenhaupts där det var stor mottagning [cour] för en mängd fruar ["harpor"]; grevinnan och Ellan fattade tycke för varandra; greven kände Richard de la Chapelle.

  Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt Ellan de la Chapelle Richard de la Chapelle
 • Därefter gjorde Edelfelt och Ellan en visit hos Ulla Celsing, som Ellan inte tycker speciellt mycket om.

  Ellan de la Chapelle Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Eftermiddagen med alla visiter var ansträngande, men det var nästsista gången som Edelfelt vill göra sådana visiter; han vill ännu göra visit hos Pasteur, Madame Luroy, Madame Magnin; sedan får Ellan för alltid ta över visiterna.

  Angéline Magnin Louis Pasteur Ellan de la Chapelle de Lurcy
 • I går var de på middag hos Baude.

  Charles Baude
 • Madame Baude är en vacker bourgeoise [borgerlig], som påminner om fröken Weissenberg som är gift med Homén; Madame Baude är pigg och pratsam, men har inte mycket gemensamt med Ellan.

  Ellan de la Chapelle Baude Fanny Alexandrine Homén Gustaf William Homén
 • De beundrade herrskapet Baudes hem, men vill inte själva ha genomgående renässansmöbler och mörka färger.

  Charles Baude Ellan de la Chapelle Baude
 • Redaktören Child var på middagen hos Baude; Child menade att det varit bättre om Edelfelt själv hade skrivit texten [om Finland] till Harper's Magazine än att Söderhjelm nu i efterskott sätter ihop den långsamt.

  Suomi Charles Baude Werner Söderhjelm Theodore Child
 • Edelfelt och Ellan kom hem sent från Baudes; Ellan har därför varit trött hela dagen och gått tidigt till sängs idag.

  Charles Baude Ellan de la Chapelle Baude
 • Edelfelt har målat ett huvud i pastell, en förstudie till Sinebrychoffs beställning.

 • Ellan har suttit två eftermiddagar för en skiss till porträtt.

  Ellan de la Chapelle
 • Hertiginnan Morny är förkyld och har inte kommit på visit som hon lovat grevinnan Lewenhaupt.

  Augusta Lewenhaupt Carlotta de Morny
 • Edelfelt kommer att arbeta "med raseri" då han väl kommer igång; han har klarat sysslolösheten tack vare Ellans sällskap och goda humör.

  Ellan de la Chapelle
 • Det har varit gynnsamma kritiker om "Sömmerskor" i franska tidningar; Edelfelt undrar varför ingen köper den.

 • I morgon går Edelfelt och Ellan till Louvren för att se pastellerna från 1700-talet.

  Ellan de la Chapelle
 • Det är fortfarande köldgrader.