Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) aateli avioliitto hammassärky kenraalit kielet kilpailut kirjastot koti kreivittäret kylmyys luistelu miehet naiset palvelusväki ranskan kieli sää sanomalehdet seuraelämä taidekokoelmat teatteritaide terveys tilaukset

Paris 25 Mars 88.
Älskade Mamma,
Sedan jag sist skref har ej mycket inträffat.
Ja fortsätter mina taflor, det är allt, och är
ej särdeles missnöjd med det jag gör. Vädret
gör visserligen då och då försök att bli vackert
igen, men ett tu tre slår det till med blåst
och snöflingor igen – det är bra enerverande, och
man skall vara så orubbligt lugn och jemn, som vi
äro det, för att icke bli galen. Naturligtvis
vet jag att ni har det mycket kallare deruppe
men edert eldningssystem är dock något förtju-
sande i jemförelse med det som här brukas.
Apropos köld och is, så ser jag till min stora
glädje att Thyra har fått 2dra pris vid
skridskotäflan. Skada att hon ej fick första.
Likaså ser jag af N.P. att Mme Thénards soirée
var lyckad och gladde mig att flickorna fingo
höra litet fransk komedie. Jag undrar om
Anni tänkte mycket på de stumma e-na?!
Här bli vi allt mera Oblomovar hvad teatern
beträffar – det är verkligen toute une histoire

att ge sig af i slask och snöglopp, en tim
mes väg för att komma hem klo 1 på natten
efter att ha suttit och svettats i
en
gasmättad
atmosfer.
Gunnar Berndtson med fru ha kommit
från Cannes. Vi ha haft bara bråk och
obehag under tre fyra dagar med att skaffa
dem en piga. Genom Pierre fick jag en
utmärkt hygglig menniska som tjenat
länge hos general Faidherbe — hon går till
det af Berndtson angifna stället, (en herre
som heter Bazire, och som är en tafle d'hôte
bekantskap från Nizza) der hon ej får mat
engång – ingen menniska, Berndtsons minst, hade
tänkt på en sådan detalj, brutaliseras af denne
deras utmärkta vän Bazire, reser af samma
afton tillbaka till Faidherbes och lofvade att
aldrig sätta sin fot i det huset mera.
Hvad den der Heddi Cronstedt förefaller oer-
faren! – Det vore ett öde att ha en så barnslig
fru. – I går var hon tre gånger hos Ellan
för att fråga råd om pigan. Det var visser-
ligen mycket nätt när hon drog upp
ögonbrynen, svängde de stora blå ögongloberna
och med mycken fruktan och misstro målad

i sitt anlete. Frågade icke en men tusen
gånger: ja men skall man kunna lita på
Pierre, är det nu en rigtigt rigtigt bra menni-
ska" – men det lät så underligt tillgjordt –
ty tillgjord är hon, och deri ligger det att
jag är så absolut främmande gentemot
henne. Gunnar, som ser ovanligt frisk ut,
var mysande och tyst, tänker uppå intet
just. – Emellertid äro de nu installerade
med en ny piga, icke den Faidherbska, men
likväl skaffad af Pierre, hos denne Mr
Bazire, som de i grunden alls ej känna.
De bo på andra sidan triumfbågen.
I förrgår voro vi hos Chambure på middag
med Portalis; Ellan kan icke med Portalis, som
hon tycker är en gammal egoistisk narr – och vi
hade en lång diskussion om honom på hemvägen.
Våra enda diskusioner ha varit om andra
menniskor som den ena eller den andra af oss attack
rat för häftigt. Portalis slår ej an på fruntim-
mer derför att han är ceremoniös och icke-Karl
vulen. Dessutom har han aldrig i sitt hem eller i
lifvet lefvat med fruntimmer på intim fot. Detta
ger något egendomligt styft och onaturligt åt hans
sätt att tala med damer. Ellan är ej den enda
som så dömer honom, alla fruntimmer äro af
samma mening, och derför får den stackars Portalis

den ena korgen efter den andra. Men P. har varit
utmärkt hygglig mot mig, har en särdeles stor
bildning och beläsenhet, en utmärkt fin smak
och är arbetsam i det han alltid forskar och
skrifver, och nu för tillfälet håller på med ett
digert arbete om Fragonard. Naturligtvis
kan Ellan, som aldrig sett Portalis i hans bibliotek
eller bland hans teckningar ej rätt bedöma honom.
Han är, i sällskapslifvet, en maladroit, och
det förlåter fruntimmer aldrig, om än sättet och
uppträdandet är aldrig så fint, såsom nu är fallet.
I dag ha vi Berndtsons på frukost — de äro så trötta
och lägga sig så tidigt, att de ej gå ut om aftnarna
Vår mening är att, utan att skyta, göra ett briljant
intryck. Ingen Pierre för servicen, men ändå blom-
mor på bordet. Med vårt silfver, våra duktyger och
vår service kan det hela se så fint ut som möjligt
är. Ellan förstår dessutom ypperligt att få fason på
ett bord, liksom hon, enligt Chambures utsago
har fått en "cachet comfortable et élegant" på våningen.
Chambure och Ellan komma mycket ba öfverens – Han
är också en rigtig gentleman och har desutom denna
ledighet och naturlighet som Portalis saknar. – Jag har
börjat Horatius o. Lydia samt en annan tafla, två
flickor som läsa en roman den ena öfver den andras axel,
den blir bra, tror jag – Sömmerskorna äro ännu osålda och
de stora damporträtten komma ej – nåja such is life
Mera härnäst. Tusen helsningar till alla från
Mammas
Atte
Grefvinnan Lewenhaupt har varit sjuk, stackarn en förfärlig tandfistel som har värkt länge.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det har inte hänt mycket sedan senaste brev.

 • Edelfelt fortsätter arbeta med sina tavlor och är inte missnöjd med dem.

 • Vädret är fortfarande kallt; Alexandra, Annie och Berta Edelfelt har det kallare, men eldningssystemet hos dem är bättre.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Apropos kyla och is, Thyra Brandt har tydligen fått andra pris i skridskotävling [Skridskoklubbens täflan i skönåkning i Helsingfors]; Edelfelt gläder sig åt det.

  Helsinki Thyra Brandt
 • Edelfelt läser i tidningen Nya Pressen [20.3.1888] att Madame Thénards soaré [soirée litteraire et artistique] var lyckad; han är glad att Annie och Berta Edelfelt fick se fransk komedi och undrar om Annie tänkte på det franska uttalet.

  Helsinki Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Thénard
 • Edelfelt och Ellan börjar bli mer och mer "Oblomovar" vad teatern beträffar; det är bara besvärligt att ge sig iväg i snöslask och komma hem klockan ett på natten.

  Oblomov
 • Gunnar Berndtson har kommit från Cannes med sin fru Heddi.

  Cannes Gunnar Berndtson Hedvig Cronstedt
 • Edelfelt och Ellan har haft haft bara besvär och obehag med att skaffa en piga åt Berndtsons; Edelfelt hittade en utmärkt piga genom Pierre; hon har varit länge hos general Faidherbe.

  Gunnar Berndtson Pierre Hedvig Cronstedt Louis Faidherbe (epävarma yhteys)
 • Den nya pigan kom till en herre vid namn Bazire där hon på Berndtsons anmodan skulle möta honom med fru; det är en kontakt från Nizza, Berndtsons ska bo i Bazires hus, men de var inte där när pigan kom och hon fick ingen mat och brutaliserades av Bazire; hon reste tillbaka till Faidherbe och meddelade att hon aldrig kommer tillbaka till det huset.

  Pariisi Nizza Gunnar Berndtson Hedvig Cronstedt Louis Faidherbe (epävarma yhteys) Bazire
 • Heddi Cronstedt förefaller mycket oerfaren; det skulle vara ett öde att ha en så barnslig fru.

  Hedvig Cronstedt
 • Heddi Cronstedt kom tre gånger igår och frågade råd av Ellan om pigan; hon undrade om man verkligen kan lita på Pierre.

  Pierre Hedvig Cronstedt
 • Heddi Cronstedt är förvisso nätt, men tillgjord, vilket Edelfelt inte tycker om.

  Hedvig Cronstedt
 • Gunnar Berndtson ser ovanligt frisk ut; myser och är tyst, tänker inte på någonting.

  Gunnar Berndtson
 • Berndtsons är installerade hos Bazire, som de i grunden inte känner alls; med en ny piga som också hittades med hjälp av Pierre; de bor på andra sidan triumfbågen.

  Pariisi Triumfbågen Gunnar Berndtson Pierre Hedvig Cronstedt Bazire
 • Edelfelt och Ellan var i förrgår på middag hos Chambure tillsammans med Portalis.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Edelfelt och Ellan har bara diskuterat andra människor, som den ena eller den andra haft häftiga åsikter om.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan tycker inte om Portalis som hon anser vara en gammal egoistisk narr, alla kvinnor tycker likadant om Portalis; hans sätt att umgås med damer är styvt för han har aldrig bott med kvinnor; Portalis har fått korgen [kvinnor har tackat nej till frieri] många gånger.

  Roger de Portalis Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt tycker om Portalis; Portalis har alltid varit hygglig mot Edelfelt, han är bildad, har god smak och är arbetsam.

  Roger de Portalis
 • Portalis skriver om [den franske 1700-talskonstnären] Fragonard.

  Roger de Portalis Jean-Honoré Fragonard
 • Ellan, som aldrig har sett Portalis i hans bibliotek eller bland hans teckningar, kan inte bedöma honom rätt, utan dömer honom enligt vad hon ser i sällskapslivet, som andra kvinnor.

  Roger de Portalis
 • I dag kommer Berndtsons på frukost; Ellan och Edelfelt vill göra det riktigt fint utan att skryta; de har blommor på bordet, men ingen Pierre för att servera.

  Gunnar Berndtson Pierre Hedvig Cronstedt
 • Berndtsons är trötta, de lägger sig alltid tidigt och går aldrig ut om kvällarna.

  Gunnar Berndtson Hedvig Cronstedt
 • Ellan är bra på att duka bordet elegant; hon har också gjort lägenheten elegant, som Chambure säger.

  Avenue de Villiers 147 Emile de Chambure
 • Ellan kommer bra överens med Chambure som har den ledighet och naturlighet som Portalis saknar.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Edelfelt har börjat arbetet med "Horatius och Lydia".

 • Edelfelt har börjat arbetet med en tavla med två flickor som läser en roman, den ena över den andras axel.

 • "Sömmerskor" är osåld.

 • Grevinnan Lewenhaupt har haft en tandfistel som har värkt länge.

  Augusta Lewenhaupt