Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) mallit (ammatti) miekkailu näyttelyt sää tilaukset

Som det tycks stå skrifvet i stjernorna, att mitt
arma hufvud skall plågas på allehanda vis, så har jag
i dag vaknat med en förskräcklig migrän – jag hoppas,
det är finalen i den värkcykel som jag dragits
med sedan 10 dagar. Nu på e.m. kl. 1/2 5 har jag ändtligen
blifvit litet menniska igen, sedan jag sagt mig under Es hvita
pels, fällt ned alla gardiner och skickat återbud till fäkt-
mästaren och modellen. Det är så mycket tråkigare som jag
nu har så rysligt brådtom. Lördag kl. 1 resa taflorna
af till München – Ute är det fortfarande kallt och
ruskigt. Vårt tålamod håller på att brista – Ack
hvad det blir annat då vi få se solen igen.
Farväl och tusen helsningar. Skulle jag ej ha en sådan
värk i min skalle skulle jag skrifva mera – fast nu fick
jag ett bref
från gubben Pasteur der kan säger sig vara glad att
jag gör en halffigur af Vallery Radots poträtt –. E. helsar hjertligt
Mammas Atte

stytt 8t
arl.es ocshnass njrneett
Ledane A.de å delfelf
e Alexanderseutan 23
k–e
Ilelsingfors
har 1å Petersbourg
Sinlande

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har migrän, det är förhoppningsvis finalen på en migräncykel på tio dagar; det har blivit bättre efter att Edelfelt har vilat under Ellans vita päls med nedfällda gardiner; han har skickat återbud till fäktmästaren och modellen.

  Ellan de la Chapelle N.N. (epävarma yhteys)
 • Det är opraktiskt att ha migrän just nu när Edelfelt har mycket bråttom.

 • Tavlorna skickas till München [III Internationale Kunstausstellung juni 1888] på lördag.

  München
 • Tålamodet håller på att bista med det kalla vädret.

 • Edelfelt skulle skriva mera om han inte hade huvudvärk.

 • Edelfelt har fått brev från Pasteur, som är glad att Edelfelt gör en liten halvfigur av porträttet av Vallery-Radot.

  René Vallery-Radot