Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet ateljeet kirjailijat kuvitus lapset (perheenjäsenet) mallit (ammatti) matkat naiset näyttelijät näyttelyt samppanja seuraelämä talous tavaratalot teatteritaide tiedemiehet tilaukset vaatteet

Paris 25 april 88
Älskade Mamma,
Kan Mamma tro att jag verkligen arbetat
dugtigt dessa tider, jag som började vintern
med att vara så kopiöst lat. Horatius o Lydia
och Vallery-Radots porträtt om hvartannat,
alla dagar, både för och eftermiddag
Igår gick det dugtigt framåt med por-
trättet. Han satt hela dagen, åt frukost
här, och på aftonen kl. 1/2 6 kom gubben
Pasteur sjelf och helsade på oss. Min
trappa, som Mamma nog mins med
fasa, tröttade mycket gubbens slagrörda
ben, och han svor betydligt i den
då han skulle ned igen. Gubben var
nöjd med porträttet som också lofvar
att bli rätt bra. – Sedan jag sist
skref har jag fått betalning från
Harpers De ha räknat teckningarna
till 1854 frcs (tänk, mitt födelseårtal)
och texten till 600. Huru mycket
skall jag nu ge åt Meyer. Är 100
Skulle flickorna mera behöfva nya regnkappor än små pelerine-mantlar?

för litet. Fröken Krook skall ändå
få hundra. Af Meyers text ingår
ungefär 6 sidor (af 39) i artikeln.
Döm om vår förvåning då Hulda Bson
i dag inträder med Gunnars och Aina Cron-
stedt. Så rysligt ledsamt att jag ej
visste af detta ressällskap för Blis
men jag hoppas B. får något annat.
(helst friherinnan Cedercreutz) om hon
besluter sig för att lemna sin Mamma
på en eller halfannan månad. – Som
jag var fri och ledig på e.m. gick
jag med mina gamla flammor i
Louvre magasinet och i Printemps
aj, aj, aj, aj hvad det är förfärligt.
Lilla Heddi var snipsig och kapriciös,
och den stackars gunnar nervös -
fy tusan, ett sådant litet konstkabi-
nett. Och ingenting, ingenting att
komma med. Någon ordentlig upp-
fostran måtte hon ej ha fått, ty
hon försöker alls ej att vara aimabel

och vänlig – kanske allt detta är
bara ungdom, och att det förgår med
tiden och erfarenheten. Jag skulle ej
stå ut med sådana der barnkammar
tribulationer. Det är ju hyggligt af
Viktor Born att han skickat Hulda
ut och vädra sig litet. Hon kan nog
minsann fortjäna att komma ut
från Sarvlax och de åtta ungarne på
en tid. – Då jag ej hade kaffe att
bjuda sällskapet (i dag kl. 1/2 2) lät
jag korka upp en butelj champagne
och drack de nykomnas skål. I afton
ville de gå på teatern, men efter hela
eftermiddagens hängande i bodar
tyckte vi det skulle bli för mycket.
I lördags voro vi, E. och jag, och
sågo på "Decoré" på Varietès, med
Dupruis, Baron, Lassouche o. Réjàne -
Vi skrattade från 9 till 1/2 12 i ett.
Hvad de spelade makalöst. Tänk Er
Baron som elegant clubman med
monocle i ögat, och så den genom-
fånigt galna pjäsen, med upptåg
från början till slut. Réjàne är
betydligt bättre än Judic, d.v.s finare

mera "Comédienne".
Flickornas hattar (som bestäldes skildt) afgå
i morgon per post från Louvremagasinet.
De äro litet finare sommarhattar, riktiga
trädgärds skråkor tar Ellan med sig.
Annies är af brun halm med
ljusbruna band, samma form som
vinterhattarna – Berthas är
extra modern – Jag hoppas att B. andå
ej skall se ut som ett spektakel. Den
har en stor rak skärm framtill
och en vacker laxfärgad rosett
med svarte fjädrar i. Vi voro
båda der för att välja dessa
ibland flere hundra hattar. Måtte
de passa – Skämt åsido, jag tror ej
att Bs– är extravagant – det var den
minst besynnerliga af alla dem vi sågo
i den stilen.
Det var rigtigt bra att Mamma ej
genast bråkade med att afsända Tavast-
stjernas porträtt. Jag har fått bref från
T. i Stockkolm (Tack för bråket med adressen)
och skall skrifva till Ahrenberg i Kbhvn.
Hvad är det för vilda idéer att vilja ställa
ut saker af mig utan att fråga mig derom – äro
de splittergalna? – I morgon ha vi Chambure på
middag – God natt, helsa alla hjertligt från
Eder Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Kan Alexandra Edelfelt tro att Edelfelt arbetat duktigt nu, trots att han börjat vintern med att vara så lat.

 • Edelfelt arbetar parallellt med "Horatius och Lydia" och porträttet av Vallery-Radot.

  René Vallery-Radot
 • Igår gick porträttet av Vallery-Radot framåt, eftersom Vallery-Radot satt modell hela dagen; Pasteur gjorde visit på kvällen.

  Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Trappan till ateljén är svår för Pasteurs dåliga ben.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har fått betalt från Harper's Magazine, 1854 franc för teckningarna, 600 franc för texten; Edelfelt undrar om det är lämpligt att ge 100 franc åt Söderhjelm; fröken Krook ska få 100 franc i alla fall; av Söderhjelms 39 sidor ingår sex i artikeln.

  Anna Krook (epävarma yhteys) Werner Söderhjelm
 • Förvåningen var stor då Hulda von Born kom in [hos Edelfelt] med [sin bror] Berndtson och Aina Cronstedt.

  Gunnar Berndtson Hulda von Born Aina Cronstedt
 • Hulda von Born skulle ha varit ett bra ressällskap för Berta Edelfelt; kan hon helst resa med friherrinnan Cedercreutz, ifall friherrinnan lämnar sin mor på en tid.

  Berta Edelfelt Hulda von Born Charlotta Sofia Björkenheim (epävarma yhteys) Lovisa Cedercreutz (epävarma yhteys)
 • Edelfelt var fri och ledig på eftermiddagen och gick med sina gamla ”flammor” i varuhusen Magasin du Louvre och Printemps; Gunnar Berndtson var nervös, Heddi Cronstedt var snipsig och kapriciös.

  Grands Magasins du Louvre Printemps Gunnar Berndtson Hulda von Born Hedvig Cronstedt
 • Heddi Cronstedt kan inte ha fått någon uppfostran, eftersom hon inte försöker vara "aimabel", vänlig; Edelfelt skulle inte stå ut med hennes barnslighet.

  Hedvig Cronstedt
 • Det är hyggligt av Viktor von Born att låta sin fru Hulda resa till Paris för att "vädra sig"; hon förtjänar att komma ut från godset Sarvlaks och de åtta barnen.

  Pariisi Sarvlaks Ernst Viktor Lorentz von Born Viktor Magnus von Born Hulda von Born Karin von Born Elsa von Born Margareta von Born Ellen von Born Fanny Helena von Born Magda von Born Hulda von Born
 • Edelfelt hade inget kaffe att bjuda åt Hulda von Born, Gunnar Berndtson, Aina och Heddi Cronstedt i ateljén, han bjöd på champagne i stället.

  Gunnar Berndtson Hulda von Born Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • Hulda von Born, Heddi och Aina Cronstedt, Gunnar Berndtson ville gå på teatern denna kväll, men Ellan och Edelfelt menade att det var för mycket efter dagen i varuhusen.

  Grands Magasins du Louvre Printemps Gunnar Berndtson Hulda von Born Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • Edelfelt har varit med Ellan på Theatre Varieté och sett Decoré med Dupuis, Baron, Lassouche, Réjane i rollerna; Réjane är bättre än Judic.

  Théâtre des Variétés Anna Judic Baron Adolphe Charles Dupuis Lassouche Gabrielle Réjane
 • Annies och Berta Edelfelts finare hattar skickas med posten; Ellan tar med ”trädgårdskråkorna”; Bertas är extra modern med rak skärm, laxfärgad rosett med svarta fjädrar, Edelfelt hoppas att hon inte kommer att se ut som "ett spektakel".

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det är bra att Alexandra Edelfelt inte har "bråkat" med att avsända porträttet av Tavaststjerna till utställningen i Köpenhamn; Edelfelt har korresponderat med Tavaststjerna; Edelfelt ska skriva till Ahrenberg; vad är det för idéer om att ställa ut Edelfelts verk utan att fråga honom, undrar Edelfelt.

  Karl August Tavaststjerna Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg
 • Chambure kommer på middag imorgon.

  Emile de Chambure
 • Behöver Annie och Berta Edelfelt regnkappor eller pellerinmantlar, undrar Edelfelt.