Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

esitelmät historia hotellit huviretket keisarit kirjailijat kirjat kirjeet kuningattaret kuninkaat linnat luostarit maaseutu mallit (ammatti) matkat muusikot naiset näyttelijät puheet raitiovaunut seuraelämä tavaratalot tiedemiehet tilaukset vaatteet

Paris, söndag 3 maj 88
Älskade Mamma,
Våg Barbizon färd var så tillvida misslyckad
att en arg nordanvind totalt hindrade mig
att måla under de två dagarne der. Staffliet
skulle ej ha hållits stilla. Men vi promene-
rade rundt i skogen och voro förtjusta i
de många herrliga vägarna, bergen och stenrösen
Ellan hade aldrig tänkt sig fontainebleau-skogen
delvis så lik Finland De vildaste stenbackar med
skylhöga furor och nödvuxna björkar, ljung
och mossa finnas öfverallt i hela norra delen
af den milslånga skogen. Man skulle svära
på att man är i Finland – det enda som skiljer
är stenarna som hos oss vanligtvis äro litet
rödare och skrofligare. – Vi togo in på det traditi-
onela stället "Siron" som jag för 14 år sen besökt
med Weir och några andra. Vi vandrade då till
fots genom hela skogen, mins jag. Nu som gift
och stadgad föreföll mig "Siron", litet ruskigt
med en tvifvelaktig renlighet och ett rysligt
skrål nere i buffetrummet der bönder,
hästskojare o.a. förde ett högljudt och af

sång afbrutet samtal till kl 1. på natten –
rigtigt kroglif. Som Ellan hufvudsakligast
var kommen för att sofva, fick den usligen
från 9, då hon gick och lade sig, till 1 ej en
blund i sina ögon, och kl 2 började ett
tamt rapphöns nere på gården att skrika
Så tuppen – det var en förskräcklig koncert.
Följade morgon flyttade vi till ett fint
hotell, uisedt af en gammal målare
Masson. Der hade vi det utmärkt bra,
och återvända dit så snart vvi ha ledigt.
Midt i skogen med soliga, landtliga rum,
snygga och nya, stilla, herrligt – intet annat
ljud än miljontals foglar som stämma upp
sin Morgonpsalm. – Vi togo en vagn och
reste hela dagen omkring i skogen, åto fru-
kost vid ett gammalt kloster, Franckard,
och kommo kl. 1 till fontainebleau der vi besågo
slottet i detalj. Vi sågo det så mycket bättre
som Vallery-Radot bedt oss gå upp till slotts-
fogden, en gammal afskedad kapten, åt
hvilken han skaffat platsen genom Freycinet i
verden. Denne gamle herre, Mr Carrière lät
visa oss alla rummen och våningarna så i detalj
att jag blef orolig för att Ellan skulle trötta
ut sig. två timmar ströfvade vi omking i
slottet. – Man må vara hur upptagen som

helst af det moderna lifvet, Frankrikes
historia har ändå en så märkvärdigt
fängslande magt att man t.ex. i Fontaine-
bleau blir alldeles gripen af alla min-
nena der. Och så vackert sedan! Något
sådant som Marie Antoinettes våning,
något så förtjusande smakfullt och rikt
har jag ej sett på länge. – Frans I, Henrik
IV (och sist Napoleon ha lemnat spår
öfverallt. Napoleons abdikation, skrifvet
på det historiska lilla runda mahognybor-
det gör en ondt att se – det är den mest
nervösa, galna stil, darrande med plumpar
streck och så det förfärliga innehållet
som börjar med "Les puissances considérent
que l'Empearur Napoléon est un obstacle
à la paix d'Europe" etc.
– Nej nu sitter jag och pratar om Napoleons
afsägelse och afsked från trupperna då vi ha
få mycket intressant på närmare håll.
Bra gerna hade jag velat vara på Runebergs
dagen i Borgå, bra gerna hade jag velat höra
Björnson i Helsingfors Sade jag ej det,
qvinnoföreningsqvinnorna skulle slå embargo
på Björnson! Så ledsamt att Mamma ej
fick rå om honom. – Estlanders tal föreföll
i tryck långt och tråkigt. Tacka vet jag J. W Snell
man 1877!
Jag glömmer alldeles att tacka för de tu
bref jag fick i dag från Mamma och båda

Sustrarna. Någon rigtig extas för Björn-
son se jag ej i brefven – hvarför talar han
ej om något der lyrikern skulle komma till
sin fulla rätt?
Jag hade en rigtig succés häromdagen
på tramwayen till Madeleine. Här i
vårt hörn ser jag gubben Meissonier med
sitt hvita flodgudskägg och sina små krokiga
ben komma springande efter spårvagnen.
Jag stod på plateformen och gubben stälde
sig också der – 6 menniskor stodo emellan
oss. Då M. såg mig började han fäkta med
käppen och ropa: Bonjour, mon enfant,
il faut que je vous fasse tous mes comptiments
de votre tableau – il est tres bien – les trois
vieilles sont admirables, la vieille aux griffes,
et celle qui écoute, et le profil perda.
La main est joliment bien dessinée – J'aime
moins la femme en roauge, énfin, cela ne
fait rien, vous avez fait un des rares bons
tableaux du Salon.... –
Mamma kan
tänka sig, hur folk glodde på gubben som
alla känna, och mig, som stod mellan
en sömmerska och en dame de la halle som bar
en korg med kålhufvuden, mig sla Jag med
hatten i hand, stammade: Monsiuer Meissonier
vous me rendez tres heureux par ce que vous
me dites là o.s.v. Så roligt det var för

mig såg jag ändå tydligt hur löjlig scenen
var. –
måste ha förefallit
När gubben var trött att skrika
öfver alla menniskorna och högre än
rasslet från hjulen, sade han: Je me mettrés
à cote de vous, mon enfant (en titel
som han gaf mig hela tiden), och så pratade
han under de 25 minuter som behöfvs
för att komma ned till Madeleine – Der
hoppade han af helt vigelant (76 år)
och så tog jag afsked af honom. – Han
hade således sett, rigtigt ordentligt sett på
min tafla, ty kan talte om den i detalj
med en massa mycket rigtiga anmärkningar
om fonden o.s.v. – Var det ej roligt?
Lustigt att höra gubben jämra sig: Vous
ne pouvez pas vous imaginer combien
j'ai ragé depuis deux jours! Je commençais
un dessin sur un sacré papier bleu
qui boit l'luere de chinc, – je me suis mes à
gratter, et je suis arrivé a enlever la Colle
du papier – la dessus je mets de l'aquarelle –
ça ne marche pas, et voilà mon dessin abimé, de
– Jag började tala om några yngre målare som
han gick åt dugtigt och då jag anmärkte
att det icke är godt att hålla sig uppe allt-
jemnt sade han: Le seul moyen d'être toujours
à la hanteur, c'est de se dire devant une toile
blanshe: je ne suis "rien, mais je veux tout

savoir. – Det är ej så dumt som regel.
Anse hvarje ny tafla som en ny verld
med nya rön, nya medel och ett nytt
utförande, det är rätta sättet att ej
upprepa sig sjelf. "Voyez vous, je vois
de la pensée dans ce que vous faites,
et
la
plupart des jeunes gens d'aujourdhui
se 'ont que la routine et ce lamentable
besoin d'étonner les imbéciles.
– Vallery-Radot poerar hela dagen
i morgon hos mig och äter frukost au
galop med oss. Vi göra ej tecken till cere-
monier med honom. Han är 33 år som jag
är Legonvés neveu och Scribes petit neveu,
har varit sekreterare hos Freycinet, mycket
lierad med Gambetta, Jules Simon, hela franska
akademin och kammaren – en ovanligt fix
karl, och en mycket god skriffställare – han
har bl.a. skrifvit boken om Pasteur som
Annie läste härom året. Nu är han gubben
Pasteurs sekreterare och rådgifvare – en litet
skeptisk parisare sade han hejda gubben
P. i hans naiva ifver och entusiasm,
hindrar honom att göra galenskaper och
förgå sig o.s.v. – I dessa dagar skall
en ny bok af honom komma ut, en
slags psykologisk studie öfver Mme de Sévigné.

Han har en beläsenhet som få menniskor
och är en fein schmecker hvad stil och skrif-
sätt beträffar – kan citera i oändlighet
och berätta anekdoter, yttranden och
små karakteristiska historier om märkli-
ga män från alla tider. Med ett ord
"högst intressant" – Apropos Schauman
så erfar jag till min glädje att han ej
har något emot mig ehuru han på
två månader ej skrifvt till mig och
svarat på mitt bref Det var så vän
ligt som jag kunde skrifva, men jag
tänkte, icke för thy att han, snarstucken
och besynnerlig, som han är, deri fun-
nit något anstötligt. Han är för komisk
ändå – hans funderningar i qvinnofrågan t.ex.
med "Ehret die frauen o.s v.
I förra veckan voro vi på middag hos
Runebergs med Hulda, Berndtsons o.
fr Aina. Valter är alldeles betagen i
Hulda. Umgänget mellan Rs och oss
blir ej särdeles lifligt, tycks det. Fru
Lina är så precis, Åbo-aktig och rätt-
tänkande att hon liksom verkar tyngan
de. –
Hvad skulle Mamma vilja ha i klädes
väg? Då vi snart måste börja trafva

i magasinerna igen för att få sommar
mundering åt Ellan, vore det så herrligt
att veta hvad Mamma helst skulle
ha, så att jag ej skickar något alldeles
idiotiskt Till flickorna Brandt skall
jag skicka sådana der sommastyger
som i fjol och kanske några billiga
pararsoller.
Farväl, älskade Mamma – I går var
jag hos Kaufmanns på en fjollig
middag, dit Ellan, trött af resan
(2 timmars färd) ej ides gå. Violon-
cellspelerskan Galitzin en pladdrig
aktrisaktig halfgammal pariserartist,
med mun på skaft och historier om alla
menniskor och herrskapet Jürgensens,
så opar som möjligt. Kaufmann
och hans fru kunde alls ej hålla stången
med Galitzin (född rysinna, men här sedan
barndomen) Jürgensens brydde sig ej derom
och jag och hon utförde derför en dialog
vid bordet hela tiden.
Farväl ännu en gång – Gud välsigne
Eder alla. –
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Utflykten till Barbizon var misslyckad såtillvida att nordanvinden hindrade Edelfelt från att måla; han promenerade med Ellan i skogen istället; Ellan hade aldrig tänkt sig att Fontainebleauskogen delvis var lik så Finland med vilda stenbackar, höga furor, nödvuxna björkar, ljung och mossa.

  Suomi Barbizon Fontainebleau Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan tog in på det traditionella stället "Siron" där Edelfelt varit med Weir och några andra för fjorton år sedan; han såg på stället med andra ögon nu som gift och stadgad; det var tvivelaktig renlighet och skrål från buffetrummet till sent på natten; Ellan som ville sova hölls vaken av skrålet, senare av en rapphöna som började föra oljud på gården och slutligen av tuppen; nu har Edelfelt och Ellan flyttat till ett fint hotell så att Ellan skulle få sova; hotellet är inrett av "en gammal målare Masson".

  Barbizon Fontainebleau Julian Alden Weir Ellan de la Chapelle Alphonse Charles Masson
 • Edelfelt och Ellan har åkt omkring i Fontainebleauskogen i vagn; de har ätit frukost i ett kloster.

  Barbizon Fontainebleau Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan såg slottet i Fontainebleau tillsammans med slottsfogden Carrière, som Vallery-Radot hade rekommenderat dem att söka upp; Carriére var en avskedad kaptensom fått platsen som slottsfogde med hjälp av Freycinet; de tillbringade två timmar i slottet och Edelfelt var rädd att Ellan skulle trötta ut sig.

  Fontainebleau René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle Charles de Freycinet (epävarma yhteys) Carrière
 • Hur upptagen man än är av "det moderna lifvet" har Frankrikes historia en "märkvärdigt fängslande makt", konstaterar Edelfelt; de har sett drottning Marie Antoinettes smakfulla våning i Fontainebleau; Frans I, Henrik IV och Napoleon har lämnat sina spår i slottet i Fontainebleau; Napoleons abdikationsskrivelse gör ont att se.

  Fontainebleau Napoleon I Bonaparte Marie Antoinette Frans I Henrik IV (epävarma yhteys)
 • Edelfelt skulle gärna ha varit i Borgå på Runebegsdagen.

  Porvoo Johan Ludvig Runeberg
 • Edelfelt skulle gärna ha hört Bjørnsons föredrag i Helsingfors.

  Helsinki Bjørnstjerne Bjørnson
 • Det var ledsamt att kvinnoföreningskvinnorna "slog embargo" på Bjørnson i Helsingfors så att Alexandra Edelfelt inte fick "rå om honom".

  Helsinki Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson
 • Estlanders tal verkade långt och tråkigt i skrift; Edelfelt minns J. W. Snellmans från 1877 som var något annat.

  Helsinki Johan Vilhelm Snellman Carl Gustaf Estlander
 • Tackar för breven från Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt träffade den gamle konstnären Meissonier på spårvagnshållplatsen då han var på väg till Madeleine[platsen]; Meissonier komplimenterade Edelfelt för "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka" som han fann mycket bra; Edelfelt är glad över att Meissonier sett noga på "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka", men konstaterar att situationen på spårvagnshållplatsen tedde sig komisk, Edelfelt med hatten i handen stod mellan en sömmerska och en försäljerska från hallarna och tackade för komplimangerna; Meissonier satte sig bredvid Edelfelt i spårvagnen och talade hela vägen till Madeleine.

  Madeleine / Église de la Madeleine Place de la Madeleine Ernest Meissonier
 • Edelfelt talade om konst och andra konstnärer med Meissonier på spårvagnen; om att betrakta varje nytt verk som en ny värld.

  Ernest Meissonier
 • Vallery-Radot sitter modell hela dagen imorgon; han ska äta frukost med Ellan och Edelfelt.

  René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle
 • Vallery-Radot är 33 år; han är Legouvés neveu [nevö, systerson eller brorsson], Soubes "petit neveu" [brors eller systers barnbarn]; han har varit sekreterare hos Freycinet; han är lierad med Gambetta, Jules Simon, hela franska akademien, kammaren.

  Léon Gambetta René Vallery-Radot Jules Simon Charles de Freycinet Ernest Legouvé Soube
 • Vallery-Radot är en utmärkt skriftställare; han har skrivit boken om Pasteur som Annie Edelfelt läste.

  Alexandra Edelfelt Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Vallery-Radot är Pasteurs sekreterare och rådgivare.

  Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Vallery-Radots nya bok kommer ut i dagarna; det är en psykologisk studie av Madame de Sévignè.

  René Vallery-Radot Marie de Sévigné
 • Vallrey-Radot är bildad, han kan citera i oändlighet, och berätta och återge anekdoter, yttranden och karakteristikska historier om "märkliga män från alla tider".

  René Vallery-Radot
 • Edelfelt är lättad att märka att B.O. Schauman inte har något emot Edelfelt, trots att Schauman inte har svarat på Edelfelts brev på två månader.

  Berndt Otto Schauman
 • B.O. Schauman är komisk; bl.a. i sina tankar om kvinnofrågan.

  Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt och Ellan har varit på middag hos Runebergs tillsammans med Berndtsons, Hulda von Born och Aina Cronstedt.

  Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Gunnar Berndtson Hulda von Born Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • W. Runeberg är alldeles betagen i Hulda von Born.

  Walter Runeberg Hulda von Born
 • Umgänget mellan Runebergs och Edelfelts blir inte livligt; fru Runeberg verkar tyngande på umgänget, hon är så "precis, Åbo-aktig och rättänkande".

  Turku Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt undrar vad Alexandra Edelfelt behöver i klädväg [från Paris].

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt och Ellan måste snart börja gå runt i varuhusen för att köpa sommarkläder åt Ellan; det vore bra att veta vad han ska skicka hem till Alexandra Edelfelt, så att Edelfelt inte sänder något helt "idiotiskt".

  Pariisi Grands Magasins du Louvre Printemps Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt skickar likadana sommartyger som i fjol till flickorna Brandt och kanske några parasoller.

  Pariisi Brandt
 • Det var middag hos Kaufmanns föregående dag; Ellan var trött efter resan och stannade hemma; gäster var violoncellspelerskan Galitzin som är pladdrig, pratsam, aktrisaktig och halvgammal, en pariserartist som berättar historier om alla, samt Jürgensens; det var ett omaka sällskap.

  Pariisi Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle Jürgensen Jürgensen Anna Kaufmann Galitzin