Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet avioliitto diplomaatit hevonen kesä kirjat kuvitus maaseutu mallit (ammatti) matkat naiset näyttelyt politiikka prinssit raskaus seuraelämä taidekauppa talous talvi terveys tilaukset valokuvat vuokra-asunnot

Paris 31 Maj 1888
Älskade Mamma
Jag har nu börjat på med Mme Vallery-
Radot i pastell, bara hufvudet och skall
igen ta ihop med den der Louis XV pastellen
för Sinebrychoffs räkning. Horatius o. Lydia
är nästan färdig – ledsamt nog har
Knoedler ännu ej varit och sett på
denna tafla – jag skulle då också fått
se om jag har något att hoppas af
honom för nästa år. – Hulda Born
har skrifvit till oss om utställningen i Kbnhvn,
att vår finska afdelning der är alldeles ut-
usel, hon gick bara och skämdes öfver
de futtiga arrangementerna. Mina taflor
hänga illa, säger hon, och konstutställningen
är löjlig genom de exponerade arbetenas
fåtalighet. – Får se huru det går
med verldsutställningen här. Kommer
Ryssland att deltaga ens i konstutställningen
det är frågan. Gör Ryssland det ej,
får jag väl försöka vara med i om "la
Section internationale" fastän anmälnings

tiden egentligen redan utlupit. – För
ögonblicket har 89 års utställning att
kämpa med stora svårigheter Tizza's
utfall mot Frankrike i ungerska kam-
maren har väckt största ovilja här,
likasom stämningen mot osterrike blir
allt argare, i det man tycker att
Osterr. Ungern alltför servilt lyder Bis-
marcks minsta vink.
Gunnar med Gemål och svägerska reser
i dag. Han ser ut att vara rigtigt
glad att slippa det tröttande lifvet
här, alls ej lämpligt för sjuka menniskor
Så tror jag också att han är helt glad
att få litet ledighet från Heddi och
hennes sjuklighet, oförstånd och konster.
Hemma kan han åtminstone då och
då emancipera sig och lemna henne
på Brändö, men här har han, som
sjelf varit sjuk hela tiden, måst hjelpa
och råda henne i allt, i smått som stort.
I ällmänhet äro dessa Cronstedtar så
tomma, ointresserade och ointressanta,
att jag, som nej minsann hade stora tankar
om dem, ändå hvar dag blir öfverraskad

öfver denna nullitet
– Prinsen reser om någa dagar med Celsings.
Imorgon äro vi bjudna till Lewenhaupts
på afskedsmiddag för dem. Får de om Ellan
anser sig kry nog att gå dit. – Jag får väl
då igen rida för rusthållet. – I nästa vecka
fara vi kanske på två dagar till Amic's
landställe vid Chantilly – han har åtskilliga
gånger bjudit oss och kom ännu specielt upp
i förrgår för att säga huru välkomna vi skulle
vara.
Till Annie har jag skickat några ögonblicks-
fotografier från Paris som hon ej har,
och dessutom Vallery Radot bok. Jag
hade gerna velat skicka
henne
hade gerna velat skicka Labruyèrer Characteres
i vackert band med Bendtsons, men
jag har ej fått tag i någan treflig upp-
laga. Hvad skulle hon önska för
franska klassiska böcker? Försök att
ta reda derpå, snälla Mamma. –
Ack ja, den som vore någotsånär säker
på hemresan och sommaren! f.n. vet
jag om vår hemkomst alls ingenting,
ingenting ha vi beslutit om Grosjeans, om
våning o.s.v. – Var emellertid säker på
älskade Mamma, att vi nog få rum på
Haiko, om vi komma dit. Går det ej
an att ställa två sängar i flickornas rum
sålunda
‒ Det skulle svida i hjertat
på mig att genera er

på något sätt. Vänta vänta, bara jag
blir rik! Då skall jag bygga ett nytt
hus med atelier och en massa sofrum
strax bredvid på björk-udden, i två våningar,
och der skall Mamma få det bättre än
Mamma har det nu. Framför allt
bör detta hus byggas så att det kan bebos
om vintern också, det är odrägligt att
bli skjutsad från Haiko af kölden redan i
slutet af september. Helsingforslifvet med
fruntimnersföreningens lotteri och saperier
på Societetshuset och Opris saknar jag ej, och
kommer aldrig att sakna det. Hvad som ännu
vore bättre är Haiko vore en villa i närheten af
helsingfors, beboelig om vintern. Ellan har häst
och åkdon och det skule göra oss allsingenting
att bo i närheten af Gumtäckt eller Mejlans,
Farväl älskade Mamma – jag märker att jag
faller till baks i mina vanliga grubblerier
och projektmakerier om framtiden – först
skola pengarne förtjenas, sedan kan jag
tänka på allt detta.
Helsa tusenfallt flickorna från oss genom
Mammas
Atte.
PS. I dag på e.m. gå vi ut och skaloja
Jag märker att jag är så dålig och så litet gjord
för arbete, att jag får hufvudvärk om jag arbeta
både för o. eftermiddag efter modell. Ellan
vill derför att jag skall ha bara en ordentlig
seànce om dagen, och jag tror hon har rätt

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har börjat ett porträtt av Madame Vallery-Radot i pastell.

  Marie-Louise Vallery-Radot
 • Han ska också fortsätta pastellen i Louis XV:s stil för Sinebrychoff.

  Ludvig XV Paul Sinebrychoff
 • "Horatius och Lydia" är nästan färdig; ledsamt nog har Knoedler inte ännu kommit för att se den; Edelfelt skulle samtidigt få veta om det finns beställningar från Knoedler att hoppas på för nästa år.

  Roland Knoedler
 • Hulda von Born har skrivit från Köpenhamn; hon menar att den finländska avdelningen på utställningen är usel, att Edelfelts verk är dåligt placerade och att den finländska avdelningen är för liten.

  Kööpenhamina Hulda von Born
 • Edelfelt undrar hur det går med världsutställningen: kommer Ryssland att delta med en konstutställning? Om Ryssland inte deltar kommer Edelfelt att försöka vara med i den internationella sektionen, trots att anmälningstiden redan har gått ut.

  Venäjä
 • Världsutställningen är i motvind på många sätt; Tizzas utfall mot Frankrike i ungerska kammaren har väckt ovilja, stämningen mot Österrike är allt sämre eftersom fransmännen tycker att österrikarna lyder Bismarck för mycket.

  Ranska Saksa Itävalta Unkari Otto von Bismarck Kálmán Tisza (epävarma yhteys)
 • Berndtsons och Aina Cronstedt reser idag; Berndtson verkar glad att slippa det tröttande livet i Paris som inte passar sjuka människor.

  Pariisi Gunnar Berndtson Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • Edelfelt tror att Berndtson är glad att resa hem, där han kan lämna Heddi Cronstedt på Brändö tidvis och slippa hennes sjukdom, oförstånd och "konster"; han har själv varit sjuk hela tiden i Paris men varit tvungen att hjälpa Heddi med allt.

  Pariisi Brändö Gunnar Berndtson Hedvig Cronstedt
 • Familjen Cronstedt är ointresserade och ointressanta; Edelfelt blir varje dag överraskad av detta.

  Cronstedt
 • Edelfelt går följande dag till Lewenhaupts på avskedsmiddag för prins Eugen; det är oklart om Ellan känner sig tillräckligt kry för att komma med.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Carl Lewenhaupt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan reser kanske nästa vecka till Amics lantställe; han har bjudit många gånger och förnyade inbjudan igår.

  Les Bouleaux Henri Amic Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har skickat ögonblicksfotografier från Paris samt Vallery-Radots bok till Annie Edelfelt; Edelfelt ville skicka Labruyères Caractères med Berndtsons, men fick inte tag i trevlig upplaga; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ta reda på vilka klassiska franska böcker Annie önskar sig.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Alexandra Edelfelt René Vallery-Radot Hedvig Cronstedt Jean de la Labruyère
 • Ingenting är beslutat om hemresan, sommaren, Grosjeans, bostaden.

  Montbéliard Ellan de la Chapelle Elisabeth Grosjean Jules Grosjean Daniel Grosjean
 • Alla kommer nog att rymmas in i villan i Haiko; bara Edelfelt blir rik ska han bygga ett nytt hus, där man kan bo under vintern också, med ateljé och många sovrum; det är odrägligt att bli tvungen att flytta tiil Helsingfors redan i september.

  Helsinki Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt saknar inte Helsingforslivet med fruntimmersföreningar, Societetshuset, Opris.

  Helsinki Societetshuset Restaurang Operakällaren
 • Bättre än Haiko skulle vara en vinterbeboelig villa i närheten av Helsingfors; Ellan har häst och ekipage; det skulle passa bra att bo i Gumtäkt eller Mejlans.

  Haikko Gumtäkt Mejlans Gumtäkt gård Ellan de la Chapelle
 • Först måste pengarna förtjänas, sedan kan man göra planer för framtiden.

 • Edelfelt har fått huvudvärk efter att ha haft modell; Ellans råd är att ha bara en ordentlig seans om dagen.

  Ellan de la Chapelle