Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) ateljeet eepokset juhlat legendat naiset sähkeet talous

Paris maj 89
Älskade Mamma
Mitt första på denna södagsmorgon
är att gratulera Mamma hjertligt
och festen derhemma vid Senatstorget
intresserar mig mera än Sekular festan
i Versailles i dag. Bertha lofvade
komma hit på f.m. – då telegrafera
vi troligen tillsammans. Jag är
allt lika glad och lycklig att ha B.
här, utom att jag genom denna
resa kommit henne närmare, och
det är en bekantskap att göra. Hon
är så klar och klok och snäll – och
jemn, utan Konster, så att det är ett
nöje. Mamma sade i sitt bref till B.
måtte nu inte Atte tycka si och tänka så
och ångra att han tagit dig med. Nej
Delgif Ellan innehållet af det här brefvet, och helsa henne
tusenfaldt!

icke ett ögonblick har jag ångrat det,
utan tvärtom välsignat den timmen
och stunden då jag kom på den idén
att icke resa ensam. – Min
nedslagenhet tidtals (och det är som
förgjort att jag just då skall skrifva
för att vräka allt detta mitt privat
elände på Er) – Ja mitt usla humör
förtviflan o.s.v. komma ändå mest
af missnöje med mig sjelf, mera
än af knot öfver yttre förhållanden.
Så med dessa misslyckade porträtt-
beställningar – vill jag vara rigtigt
ärlig mot mig sjelf,. så måste jag
erkänna att jag tagit saken temmeligen
lätt – hvad som deremot ofta upp-
fyller mig med ängslan är att jag känner
mig allt tomare och latare (år från år.
d.v.s lat hvad initiativ beträffar.
Jag låter så många tankar dö vid

födseln, med det der förfärliga: à
quoi bon?" som under en slags
dum filosofisk mask döljer bara
tröghet och lättja. – Ack om jag
kunde måla något rigtigt dugtigt
i sommar! Jag skulle helst göra
något ännu från nya testamentet
behandladt ungefär som madonnan,
d.v.s alldeles fritt, i nordisk
omgifning om så skulle behöfvas
Jag har tänkt på den der finska
legenden (i Kanteletar) Kristus och
trädgårdsmästarens dotter (Maria Magda
lena). – Jag ville göra bergspiedikan
men den har Uhde redan gjort
utmärkt, A propos Uhde, så har
jag nu sett (på salongen) hans tafla
Der heilige Nacht. Den der realismen
quand même är tråkig. Hvarför har
han gjort en rigtig idiotisk bondpiga

af jungfru Maria, då han kunnat
göra något rigtigt idealiskt af englar
na – utmärkta saker i den taflan
men en färg så otäckt smutsig att
den förstör intrycket. Jag blir allt
mera öfvertyad om att i den
högsta skönhet behöfs en viss besk
smak (karaktär), på samma sätt
som det bör finnas alkokol och
kolsyra i champagne – men Uhde
nöjer sig med bara den bäska smaken.
En stund senare Mamma, Mamma
tack, tusen miljoner tack för brefvet
med berättelsen om pojkens visit – Jag
gret en tår af glädje. Det låter nu
egendomligt att jag blef så upprördt
tacksam öfver ett penninge-bref – ty
vexeln kom mig tillhanda – men jag
försäkrar ett det icke var det snöda
guldet som gjorde mig glad, utan
Mammas och Ellans snällhet och
den lilla älskade pojkens dugtighet, helsa

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Gratulationer till Alexandra Edelfelt; festen vid Senatstorget intressantare än festen i Versailles idag; telegraferar när Berta Edelfelt kommer till ateljén.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Glad att Berta Edelfelt är med i Paris; har kommit henne närmare tack vare det; Berta är glad, klok och snäll; Edelfelt ångrar inte alls att han tog Berta med, såsom Alexandra Edelfelt befarat i brev till Berta.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Råkar alltid skriva då missnöjet är som störst; missnöjd med sig själv; har tagit de förlorade porträttbeställningarna lätt, men känner sig tomare och latare, vad initiativ beträffar, för varje år.

 • Vill måla något "dugtigt" i sommar; från Nya Testamentet, men behandlat på ett nordiskt sätt, som "Julmorgon"; funderar på legenden ur Kanteletar om Kristus och Magdalena; skulle vilja måla bergspredikan, men den har Uhde redan målat utmärkt.

  Kristus Maria Magdalena Fritz von Uhde
 • Har sett Uhdes "Der Heilige Nacht" på Salongen; Uhdes realism är tråkig; i skönheten måste det finnas en besk smak, men Uhde nöjer sig med bara den beska smaken.

  Fritz von Uhde
 • Tack för Alexandra Edelfelts brev om Eriks visit; gråtit av glädje; det var Alexandra Edelfelts och Ellans snällhet och Eriks duktighet som rörde, inte växeln som följde med brevet.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Kan Alexandra Edelfelt hälsa Ellan och delge henne innehållet i det här brevet.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle